50 مطلب آخر
معرفی بیمارستانسازان : معرفی مهندس حمیدرضا پورسعید

مهندس حمیدرضا پورسعید  در طراحی بیش از ده هزار تخت بیمارستانی در کشور سهیم میباشد ......................... مدت ۲۰سال همکاری با شرکت خانه سازی ایران دوران سرنوشت سازی برای تکامل طراحی بیمارستانی برای ایشان محسوب میگردد  ........................  حاصل این دوران از زندگی کاری مهندس پورسعید ٬ در شرکت خانه سازی ٬ همکاری موثر در طراحی معماری بیمارستانهای کاشان ٬ همدان ٬ گنبد ٬  رشت ٬  مرودشت ٬ بوشهر ٬ نکاء ٬ اندیمشک ٬ ماهشهر ٬ فاز یک میلاد تهران ٬ بهشتی شیراز ٬ ۱۷شهریورمشهد ٬ ولیعصرناجا ٬ امیرالمومنین یزد ٬ سعید تهران ٬ امید پونک ٬ اهواز ٬ سرخس ٬ درگز ٬ باجگیران ٬ یاسوج ٬ ولنجک ٬ کاشانی درکرمان ٬ آبادان ٬ قلعه حسن خان ٬ قايمشهر میباشد   ..........................   مهندس حمیدرضا پورسعید از سال ۱۳۸۴ رسمآ به شرکت مهندسین مشاور نوی پیوست   ........................ حاصل این دوره از زندگی کاری ایشان نیز طراحی پروژه های مختلف بیمارستانی شامل : بیمارستان فیروزآبادی در شهر ری ٬ دامغان ٬  سمنان ٬ هشتگرد ٬ بهارهمدان ٬ فردوس بیرجند ٬ گرمسار ٬ طبس ٬  زرندکرمان ٬ زهک زابل ٬ گناباد ٬ ساسان تهران ٬ بحران تهران ٬ تخت جمشید کرج ٬ روان یزد ٬ سیرجان ٬ تربت حیدریه ٬ گرگان ٬ درود ٬ شوش ٬ شوشتر ٬ هاشمی نژاد مشهد ٬ زابل ٬ سراوان ٬ شیروان ٬ ماهشهر میباشد  .........................  اگر بگوئیم مهندس  پورسعید یکی از ایرانی ترین مهندسین بیمارستانساز کشور است ٬ سخن بیراهه ای نگفته ایم  ..........................  چیزی که کارهای مهندس پورسعید را از دیگر بیمارستانسازان ایرانی متمایز میکند ٬ تاثیر اقلیم بر معماری بیمارستانهای  طراحی شده توسط ایشان است  ...............................  کاملآ مشخص است که هریک از طرحهای بیمارستانی مهندس پور سعید ٬ برای همان منطقه و اقلیمی طراحی شده که به وی سفارش داده شده و مانند بعضی مشاورین بیمارستانی نیست که یک طرح و کانسپت را در هر اقلیمی  فقط تکرار کرده باشند   ............................   ایشان  بر خلاف رویه غلط تیپ سازی فعلی بیمارستانها (یا همان کپی کاری) (که ناشی از کم سوادی و عدم تسلط کارفرما یا مشاور است) ٬  توانسته اند برای هر بیمارستان ٬ مطابق با اقلیم و مطالعات جمعیتی و  معماری بومی آن ناحیه از ایران ٬ طراحی اختصاصی نموده و  از عناصر کلیدی معماری ایرانی تا حد ممکن در بیمارستانهای طراحی خود استفاده نمایند  . . .  

تحلیل ما

متن کامل


سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران به عنوان ملجاء و خانهء تخصصی جامعهء بیمارستانسازان کشور ٬ وظیفهء خود میداند تا با معرفی بزرگان و پیشکسوتان بیمارستانسازی ایران ٬ ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای علمی و اجرایی این عزیزان ٬ و معرفی الگوهای مناسب به نسل جدید مهندسین بیمارستانساز ٬ با ایجاد بستر ارتباطی مناسب برای تعامل بینابینی ایشان ٬ موجبات ارتقای این رسته تخصصی را در کشور فراهم سازد . در همین راستا به معرفی یکی دیگر از پیشکسوتان بیمارستانسازی کشور میپردازیم : 

 


 

حمیدرضا پورسعید