50 مطلب آخر
خبرپرستاری : مشکل اینجاست که بهیاری یک عقبه ای دارد و خودش رده و برند است

معاون پرستاری وزارت بهداشت میگوید  وجود حد اقل یک دوره مهارتی غیر دانشگاهی؛ پیش از کارشناسی پرستاری  ، نیاز امروز مردم به خدمات غیر تخصصی در گروه پرستاری ست  در حالیکه  در سال های گذشته رده های کاردانی؛ بهیاری و کمک بهیاری را پیش از پرستاری داشته ایم اما بنا به دلایلی این دوره ها حذف شده اند ........................

میرزا بیگی گفته است : تمام صاحب نظران نظام سلامت و به ویژه جامعه پرستاری در اینکه حداقل یک دوره پیش از دوره  کارشناسی پرستاری باید وجود داشته باشد، به اجماع 100 درصدی رسیدند در همین زمینه چندین سال است سازمان نظام پرستاری با همین اعتقاد دوره های سه ماهه برگزار می کند.............

دوره بهیاری در گذشته  هم از مقطع پیش از دیپلم 3 ساله و از مقطع دیپلم یک ساله بوده است .........

البته شمس عضو شورای عالی نظام پرستاری میگوید :  حدود 30 نوع خدمت وجود دارد که توسط همراهان بیمار یا نیروهای خدماتی به بیماران ارائه می شود و این مشکل می طلبد تا رده ای برای انجام این امور تعریف شود.  لذا در وجود رده ای پیش از کارشناسی پرستاری تردیدی وجود ندارد و هر کس خلاف این می گوید، صاحب منطق نیست زیرا به صراحت باید گفت، هر کسی که معتقد است یکسری خدمات اولیه و ابتدایی برای مراقبت از بیماران وجود ندارد یا این خدمات توسط همراهان بیمار انجام نمی شود، یا در بیمارستان نبوده و پرستار نیست و یا اینکه منطقی صحبت نمی کند.

وی ضمن مخالفت شدید خود با عنوان بهیاری برای این رده خدمتی گفت: در مورد اسم و عنوان این رده خدمتی باید بگویم که بنده به هیچ عنوان با اسم بهیاری موافق نیستم زیرا بهیاری یک عقبه ای دارد و یک رده و برند شناخته شده است که از سالیان قبل از انقلاب تا به اکنون وجود دارد و شرح وظایفی کاملاً مشخص دارد که جدا از شرح وظایفی است که شورای عالی نظام پرستاری برای کمک پرستار لحاظ کرده است .........

تحلیل ما

متن کامل

 

به هیچ وجه عنوان بهیاری را برای رده خدمتی پیش از پرستاری قبول نمی کنیم

عضو شورای عالی نظام پرستاری با تأکید بر اینکه تردیدی در وجود رده ای پیش از کارشناسی پرستاری نیست، گفت: اما به هیچ وجه عنوان بهیاری را برای این رده خدمتی قبول نداشته و وزارت بهداشت نیز باید به این مسئله گردن گذارد زیرا اگر این اتفاق نیافتد چالش ها و بحث ها پیرامون این مسئله تداوم خواهد داشت.
شمس الدین شمس در گفت و گو با نظام پرستاری گفت: تمامی همکاران پرستار که در بیمارستانها ارائه خدمت می کنند می دانند که یکسری از خدمات غیر تخصصی وجود دارد که متأسفانه هم اکنون توسط همراهان بیمار انجام می شود.
وی افزود: این مسئله واقعیتی است که وجود دارد و هر فردی که در بخش و در بیمارستان کار می کند بر این مسئله واقف است که حدود 30 نوع خدمت وجود دارد که توسط همراهان بیمار یا نیروهای خدماتی به بیماران ارائه می شود لذا بی شک وجود رده ای که بتواند با دریافت یکسری آموزش های لازم، به ارائه این خدمات اولیه و ابتدایی بپردازد امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.
عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: به هر حال یکسری از فعالیت ها در زمینه مراقبت از بیماران وجود دارد که به دلیل کمبود پرستار از یک سو و بسیار ابتدایی و اولیه بودن این خدمات، امکان ارائه آنها توسط پرستاران دانشگاهی و حرفه ای وجود ندارد و هم اکنون توسط همراهان بیمار انجام می شود و این مشکل می طلبد تا رده ای برای انجام این امور تعریف شود.
وی افزود: لذا در وجود رده ای پیش از کارشناسی پرستاری تردیدی وجود ندارد و هر کس خلاف این می گوید، صاحب منطق نیست زیرا به صراحت باید گفت، هر کسی که معتقد است یکسری خدمات اولیه و ابتدایی برای مراقبت از بیماران وجود ندارد یا این خدمات توسط همراهان بیمار انجام نمی شود، یا در بیمارستان نبوده و پرستار نیست و یا اینکه منطقی صحبت نمی کند.
شمس گفت: بر اساس تصمیم شورای عالی نظام پرستاری مقرر شد این رده خدمتی تحت عنوان کمک پرستار تعریف شود که حدود 30 خدمت مشخص (خدمات اولیه و ابتدایی) را ارائه دهد و برای تربیت این نیروها نیز آموزش های مهارتی و غیر دانشگاهی لحاظ شود.
وی ضمن مخالفت شدید خود با عنوان بهیاری برای این رده خدمتی گفت: در مورد اسم و عنوان این رده خدمتی باید بگویم که بنده به هیچ عنوان با اسم بهیاری موافق نیستم زیرا بهیاری یک عقبه ای دارد و یک رده و برند شناخته شده است که از سالیان قبل از انقلاب تا به اکنون وجود دارد و شرح وظایفی کاملاً مشخص دارد که جدا از شرح وظایفی است که شورای عالی نظام پرستاری برای کمک پرستار لحاظ کرده است.
عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: به هیچ وجه عنوان بهیاری را برای این رده خدمتی قبول ندارم و وزارت بهداشت نیز باید به این مسئله گردن گذارد زیرا اگر این اتفاق نیافتد چالش ها و بحث ها پیرامون این مسئله تداوم خواهد داشت.
وی افزود: قطعاً با توجه به سابقه ای که بهیاری دارد و قدمت، عقبه و شناسه ای که بهیاری دارد، انتخاب این نام برای رده مذکور قابل قبول نیست و باید اسمی دیگر برای این رده خدمتی انتخاب شود و براساس آنچه که با اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای عالی نظام پرستاری موافقت شد، عنوان کمک پرستاری بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی های صورت گرفته در سایر کشورهای دنیا تعریف شد.
شمس، بیماریار، کمک پرستار و پرستار را سه رده تعیین شده از سوی شورای عالی نظام پرستاری برشمرد و یادآور شد: همچنین با توجه به نظر شورای عالی نظام پرستاری مبنی بر حذف کامل عنوان بهیاری، مقرر شد از این پس عنوان کمک بهیار نیز به بیماریار تغییر یابد.
وی تصریح کرد: خوب است کسانی که به هر دلیل در فضاهای مجازی در خصوص وجود و تعریف رده ای پیش از کارشناسی پرستاری تبلیغات منفی می کنند، منطق داشته باشند زیرا به هر حال حدود 30 خدمت مشخص وجود دارند که در زمره خدمات کاملاً اولیه و ابتدایی محسوب می شوند و در حال حاضر توسط همراهان بیمار و مردم انجام می گیرد و امکان انجام آنها توسط پرستاران تحصیل کرده، دانشگاهی و علمی وجود ندارد.
عضو شورای عالی نظام پرستاری خاطر نشان کرد: بنده قطعاً با تعریف و حضور رده خدمتی پیش از کارشناسی پرستاری تحت عنوان کمک پرستاری با وظایف کاملاً مشخص و بدون تداخل با وظایف پرستاری موافق هستیم و آن را امری ضروری و در جهت منافع نظام سلامت و مردم می دانم.

 

 

تربیت 10 هزار نیروی مهارتی بهیاری یکساله در سال 94

معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهار داشت: یکی از 45 برنامه این معاونت در سال 94، تربیت و تأمین 10 هزار نفر نیروهای مهارتی غیر دانشگاهی در گروه پرستاری است.

محمد میرزا بیگی وجود  حد اقل یک دوره مهارتی غیر دانشگاهی؛ پیش از کارشناسی پرستاری را نیاز امروز مردم به خدمات غیر تخصصی در گروه پرستاری خواند و افزود: برای تربیت این نیروها، مجموعه هایی اعلام آمادگی کرده‌اند .

وی گفت: ما مسوولیم وبایدبر گفتار و رفتارخود خدا راناظر  بدانیم وبرای مصالح مردم به عنوان گیرندگان خدمت، مصالح گروه و تیم سلامت و همچنین گروه پرستاری احترام قائل شویم .

معاون پرستاری وزیر دلیل توجه ویژه به تأمین 10 هزار نفر نیروی مهارتی یک ساله را این گونه تشریح کرد: در سال های گذشته رده های کاردانی؛بهیاری و کمک بهیاری را پیش از پرستاری داشتیم اما بنا به دلایلی این دوره ها حذف شدند.

وی افزود: در همه جای دنیا سطوح پرستاری از اولیه تا تخصصی سطح بندی شده است و در کشورهای مختلف از کشورهای همسایه تا کشورهای اروپایی  وغربی نیز این موضوع مشاهده می شود. در دنیا برای این مشکل راهکار وجود دارد که چه باید کرد تا هم خدمات عمومی و هم خدمات تخصصی پرستاری به مردم ارائه شود و در عین حال هر کس متناسب با شأن، درجه و سطح تحصیلی خود ارائه خدمات کند.

میرزا بیگی تأکید کرد: باوضعیت فعلی منزلت یک فرد تحصیل کرده دانشگاهی تنزل پیدا کرد ه و به "دم دست ترین فرد" در نظام سلامت تبدیل شده که باید پاسخگوی ابتدایی ترین خدمات تا تخصصی ترین آنها به بیمار، همراه بیمار، پزشک وسیستم باشد.

وی افزود: با شرایط فعلی از یک سو نیاز بیماران تأمین نشده و از سوی دیگر شرح وظایف افراد تداخل یافته و پرستاران متخصص به وظایف اصلی خود نمیرسند و چهره ای از پرستاری به نمایش گذاشته می شود که باعلم و تخصص وی فاصله دارد.

معاون پرستاری وزیر بیان داشت: دربازدیدهایی که  ازبیمارستانها دارم شاهدم که جوانان تحصیل کرده پرستاری نیز به حق به ارائه برخی خدمات ابتدایی اعتراض دارند که این خود باعث می شود برخی خدمات به مردم ارائه نشود یا در صورت ارائه توسط پرستار وظیفه علمی وتخصصی خودش روی زمین بماند.

میرزا بیگی اضافه کرد: باید پذیرفت که مراقبتهای اولیه  جزء شرح وظایف پرستارحرفه ای ودانشگاهی نیست ولی درحال حاضر تعدادمناسب نیروی انسانی که باید این خدمات را ارئه دهد وجود ندارد و باید به  این وضع خاتمه دهیم.

میرزا بیگی در بیان ضرورت ایجاد دوره یک ساله نیروهای مهارتی غیردانشگاهی گفت: تمام صاحب نظران نظام سلامت و به ویژه جامعه پرستاری در اینکه حداقل یک دوره پیش از دوره  کارشناسی پرستاری باید وجود داشته باشد، به اجماع 100 درصدی رسیدند در همین زمینه چندین سال است سازمان نظام پرستاری با همین اعتقاد دوره های سه ماهه برگزار می کند که به اذعان صاحب نظران بالینی سه ماه زمان اندکی است.

وی تصریح کرد: باهمین نگرش و اعتقاد از اول فروردین ماه سال 93 مطالعاتی پیرامون ضرورت، شکل و محتوای این طرح آغاز شد تا با یک نظر سنجی علمی از سراسر کشور در نهایت مشخص شود که چه می خواهیم ؟ و این دوره آیا با عنوان کمک بهیاری، بهیاری، کاردانی یا دوره جدیدی مانند کمک پرستاری ایجاد شود.

میرزابیگی با استناد به نتایج نظر سنجی انجام شده برای عنوان رده مهارتی و غیر دانشگاهی در گروه پرستاری گفت: بر این اساس، 60 درصد در عموم شهرستانها،  بیش از 80 درصد در استانهای مرزی و محروم، 50درصد در بخش خصوصی  تهران و 30 درصد در بیمارستانهای دانشگاهی در تهران پیشنهاد دادند این رده حتما به جای سه رده حذف شده احیا  شود و نامش همان "بهیاری "باشد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت درجواب برخی شبهات خاطر نشان کرد: دوره بهیاری در گذشته  هم از مقطع پیش از دیپلم 3 ساله و از  مقطع دیپلم یک ساله بوده است .

معاون پرستاری وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وقتی در بخش دولتی در دانشکده های پرستاری ظرفیت ها را به 2 برابر افزایش داده ایم همچنین دوره های ارشد و دکترا در این دانشگاه ها بیش از گذشته فعال است لذا با توجه به رشد و گسترش دو برابری دوره های  کارشناسی وتحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا)، امکان ندارد که این نیروها بخواهند جای پرستاران انجام وظیفه کنند بلکه این نیروها به جای خودشان هستند و درمقایسه با سایر کشورهای دنیا، یک تناسب بسیار اندک به لحاظ تعداد با پرستاری خواهند داشت و هرگز بنا نیست که آنها وظایف پرستاری را انجام دهند.

 

دانشکده ها نظارت  بر اجرای طرح را به عهده دارند

وی با بیان اینکه تربیت نیروی مورد بحث در دانشکده های پرستاری  امکان ندارد و دربخش دولتی هم با دشواری های زیادی همراه است اظهار کرد: این دوره یک دوره غیر دانشگاهی و مهارتی است و  قطعا نیازی نیست که توسط دانشگاه ارائه شود اما با نظارت دانشکده ها همراه خواهدبود.

میرزا بیگی اضافه کرد: برخی روسای دانشکده ها و  اعضای بورد در قالب یک کمیته در موضوعاتی مانند تهیه و تنظیم طرح درس ها، محتوی کتب درسی، نحوه نظارت، تهیه چک لیست های کنترل و شرایط اعطای مجوز با این معاونت همکاری می کنند و تنها اجرای این طرح توسط بخش غیر دولتی انجام می شود.

میرزا بیگی همچنین با تکذیب این شایعه که قرار است یک مجموعه خاص اجرای این طرح را به عهده داشته باشد افزود: به هیچ عنوان انحصاری در واگذاری این طرح به برخی نهادها وجود ندارد ضمن اینکه مشخص کرده ایم که نظارت براین طرح با مجموعه کارشناسی و قوی که ترکیبی از معاونت، نهاد بازرسی وزارت و دانشکده ها است صورت می گیرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تأکید کرد: هر نهاد غیر دولتی توانمند ارجح در نظام سلامت و درسیستم پرستاری می تواند در خواست خود را برای تربیت نیروهای مهارتی یک ساله  بهیاری ارائه دهد که با بررسی شرایط آن نهاد، مجوز اعطا می گردد.

وی گفت: در حال حاضر 8  مجموعه برای اجرای این طرح اعلام امادگی کرده اند و 5 مجموعه دیگر نیز رایزنی هایی را انجام داده اند که ما در حال بررسی شرایط هستیم در همین راستا نیز با 3 مجموعه  توافق  اولیه شده  تا به طور آزمایشی تربیت را شروع کنند تادرحین آموزش نیز ارزیابی شوند.

وی تأکید کرد: قرار است نیروهایی که در جریان این طرح تربیت می شوند بسته به نیاز منطقه ای، نیاز بومی و آمایش سرزمینی مناطق محروم و غیر محروم در سراسر کشور با توزیعی متناسب تربیت شوند و سپس برای بکار گیری فکر بشود.

میرزا بیگی بیان داشت:  کسانی که ادعای نظر کارشناسی دارند سری به ایرانشهر، ایذه و باغملک، تایباد، و میناب و رودان  بزنند، علاوه بر آن برخی بیمارستان  های تازه تاسیس  در مناطق محروم و نیاز جدی  مردم  نقاط کم برخوردار کشور را ببینند و بعد قضاوت کنند که نیاز فوری به تربیت این نیروها داریم یا خیر ؟ چرا که همه جا تهران نیست و درهمه مناطق نیرو های مظلوم و خدوم پرستار بنا نیست صفر تاصد مراقبتها را  شخصا انجام دهد ضمن اینکه مردم نیز انتظار ارائه خدمات بهتری در حوزه مراقبت های پرستاری دارند.

وی ادامه داد: به عنوان یک رسالت حرفه ای – مردمی  بر تربیت 10 هزار بهیار  از این نوع تأکید داریم اما بازهم تاکید می کنم نوع خدمت مهم است نه نام و عنوان و برای تعیین نام و عنوان نظرات مشورتی را بررسی می کنیم و اگر از نظر علمی و کارشناسی اغنا کننده باشد,از آنها استفاده می کنیم.

---------------------

پایان

منبع : ایلنا+سلامت نیوز تاریخ : ۱۳۹۴/۳/۱۰ تعداد بازدیدکنندگان : 3374

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 508
بازدید دیروز : 2649
بازدید این ماه : 10618
بازدید امسال : 666233
بازدید کل : 34989586

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش