50 مطلب آخر
خبرپرستاری : از ابلاغ پروتکل تغییر شیفت پرستاری تا احیای اعتبارسنجی بیمارستانها

معاون پرستاری وزارت بهداشت : اگر اعتباربخشی به روال سابق ادامه می یافت امکان تحقق محیطی امن و کیفی برای بیماران وجود نداشت زیرا وضعیت به شکلی شده بود که طرح اعتباربخشی به ضد خود تبدیل شده بود ...............

متاسفانه در سالهای گذشته در جریان اعتباربخشی، به قدری کاغذبازی ثبت سنجه ها زیاد بود که پرستار به جای حضور بر بالین بیمار دائما در استیشن نشسته بود و سرش روی کاغذها بود. بیمار از خدمت محروم شده و با مشاهده این وضعیت با این تصور که پرستار به جای رسیدگی به او به امور شخصی خود مشغول است، احساس توهین می کرد...........

از همه بدتر آنکه خود پرستاران نیز بسیار از این وضعیت ابراز نارضایتی داشتند و بسیار از ایجاد تغییرات در این وضعیت استقبال می کردند. حل این مسئله برای پرستاران به یک آرزو بدل شده بود  ..............

 برای تحویل شیفت، هیچ پروتکلی نداشتیم و هر چند در 99 درصد موارد پرستاران مقید و متعهد به اصول هستند اما این امکان و احتمال وجود داشت که در مواردی هر چند اندک پیش از حضور پرستار شیفت بعدی، یک پرستار ترک شیفت کند و بر اساس پروتکل رفتار نشود .................

هم اکنون برای تحویل شیفت پروتکل ابلاغ شده است و در قانون ارتقای بهره وری هم داریم که یک ساعت برای تحویل شیفت گذاشته شده است و باید طبق قواعد این امر صورت گیرد ....................

همچنین در مورد گزارش نویسی های پرستاری نیز شاهد این بودیم که مثلاً سوپروایزرها، شب ها، گزارشهایی را در دفاتر دستی و کاملا سنتی می نویسند و اصلا مشخص نیست که چقدر از این گزارشها استفاده می شود یا نمی شود اما اکنون به این گزارش نویسی ها فرمت داده شده و یکسان سازی می شود .......................

تحلیل ما

متن کامل

 

از ابلاغ پروتکل تغییر شیفت پرستاری تا احیای اعتبارسنجی بیمارستانها

 

معاون پرستاری وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با اعلام اینکه 14 هزار مدیر پرستاری در کنار روسای بیمارستانها به کیفیت خدمات درمانی عمق می بخشند، گفت: کاغذبازی طرح اعتباربخشی قدیم، پرستاران و بیماران را کلافه کرده بود و تغییر این نظام دست و پا گیر آرزوی پرستاران بود که محقق شد.

 

محمد میرزابیگی در نشست یک روزه معرفی نسل نوین اعتباربخشی بیمارستان های کشور که روسای بیمارستان های کشور در سالن همایش های رازی حضور داشتند، هدف از اجرای اعتباربخشی نوین را ایجاد محیطی امن و کیفی برای بیماران برشمرد.
وی گفت: ایمنی بیمار در هم تنیدگی خاصی با اعتباربخشی بیمارستانها دارد و تلاش همه ما باید این باشد که محیطی امن و کیفی را برای بیماران ایجاد کنیم.


وی افزود: در نگاهی دیگر به طرح اعتباربخشی بیمارستانها، می توان عمق بخشی و کیفی سازی طرح تحول را در نظر بگیریم و اکنون زمان آن رسیده است زیر بناها و زیر ساخت ها را درست کنیم تا مردم بتوانند استفاده بهتری از طرح تحول سلامت ببرند.
معاون پرستاری وزیر بهداشت ادامه داد: به معنای دیگر، اعتباربخشی قدرتی هوشمند برای استفاده به موقع از قدرت نرم، سخت و آموزش به مدیر می دهد تا بتواند زیر مجموعه خودش را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند و در این میان یکی از گسترده ترین و بیشترین کسانی روسای بیمارستانها با آنها در تعامل و ارتباط هستید مدیران پرستاری هستند.


وی خطاب به روسای بیمارستانها افزود: در 24 ساعتی که بیمارستان اداره می شود، این مدیران پرستاری از سطح مترون ها تا سوپروایزرها هستند که در ادامه کار روسای بیمارستانها درگیر انجام کارهای مدیریتی هستند.اجرای دستورات رئیس بیمارستان و رئیس دانشگاه ها را دنبال می کنند و بدون شک تمام این تلاش ها در این جهت است که بتوان گامی بیشتر و بهتر برای ارائه خدمت به بیماران برداشت.


14 هزار مدیر پرستاری در بیمارستانها فعال هستند
میرزابیگی با اشاره به وجود 9 هزار مدیر پرستاری در سیستم دولتی گفت: این 9 هزار مدیر پرستاری از سطح مدیر پرستاری دانشگاه تا سرپرستاران بخش را شامل می شود و اگر جمع مدیران غیر دولتی پرستاری را نیز به آن اضافه کنیم چیزی حدود 13 تا 14 هزار نفر را در بر می گیرد و لازم است اقداماتی صورت گیرد تا در اعتباربخشی بیمارستانها از این ابزارهای فراوان مدیریتی، نتیجه محسوس و ملموس حاصل شود.


طرح اعتباربخشی به ضد خود تبدیل شده بود
وی تاکید کرد: اگر اعتباربخشی به روال سابق ادامه می یافت امکان تحقق محیطی امن و کیفی برای بیماران وجود نداشت زیرا وضعیت به شکلی شده بود که طرح اعتباربخشی به ضد خود تبدیل شده بود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد: متاسفانه در سالهای گذشته در جریان اعتباربخشی، به قدری کاغذبازی ثبت سنجه ها زیاد بود که پرستار به جای حضور بر بالین بیمار دائما در استیشن نشسته بود و سرش روی کاغذها بود. بیمار از خدمت محروم شده و با مشاهده این وضعیت با این تصور که پرستار به جای رسیدگی به او به امور شخصی خود مشغول است، احساس توهین می کرد.


وی افزود: از همه بدتر آنکه خود پرستاران نیز بسیار از این وضعیت ابراز نارضایتی داشتند و بسیار از ایجاد تغییرات در این وضعیت استقبال می کردند. حل این مسئله برای پرستاران به یک آرزو بدل شده بود و امروز خدا را شاکریم که با تلاش های صورت گرفته در وزارت بهداشت این اتفاق افتاد.
میرزابیگی با تشریح مزایای طرح نوین اعتباربخشی بیمارستانها ادامه داد: چهار یا پنج کار به عنوان زیر ساخت اساسی در بحث اعتباربخشی در حوزه پرستاری اتفاق افتاده است که با کمک و حمایت شما روسای بیمارستانها می توان به حصول نتیجه مطلوب آن امیدوار بود زیرا لذت واقعی زمانی حاصل می شود که بتوان نتیجه آن را در افزایش رضایتمندی بیماران از ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و مراقبت به دنبال اجرای اعتباربخشی مشاهده کرد.


گروه پرستاری در سه رده تعریف شد
وی افزود: بحث اول این است که گروه پرستاری را منحصر به پرستاران دانشگاهی ندانیم و همه کارها را از این گروه نخواهیم. به این منظور با نظر صاحبنظران پرستاری، دانشگاه ها و مکاتبات بسیار با مجامع علمی، خدمات پرستاری را سطح بندی کردیم و بر این اساس مقرر شد در سطح مراقبت های اولیه یک رده تحت عنوان کمک پرستار یکساله داشته باشیم و دیگر رده های سه ماهه و چهار ماهه وجود نداشته باشند.


ورود 10 هزار کمک پرستار به بیمارستانها
معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت: پیش از این سه رده کمک بهیار، بهیار و کاردان پیش از رده پرستار کارشناس وجود داشت اما منطقی این است که نه آن قدر لایه های مختلف پیش از پرستار وجود داشته باشد که کارها به هم محول شود نه اینکه همه چیز از پرستار کارشناس شروع شود و همه خدمات را از پرستار کارشناس بخواهیم که او بخشی از کار را انجام ندهد یا با کراهت انجام دهد یا همراه بیمار مجبور به انجام آن شود.

وی افزود: برای رسیدن به این هدف در شورای برنامه ریزی وزارت بهداشت تصمیم گیری شد که تعداد 10 هزار نفر کمک پرستار آموزش داده شوند و به سیستم تزریق شوند که این اتفاق به زودی انجام خواهد شد و باید کمک کنیم که در مرحله آموزش این نیروها، کیفی تربیت شوند.

ظرفیت دانشکده های پرستاری دو برابر شد
میرزابیگی با اشاره به افزایش دو برابری ظرفیت دانشگاه ها در جذب دانشجوی پرستاری از 2 سال قبل گفت: ما هم اکنون بالغ بر 140 هزار پرستار کم داریم به همین منظور ظرفیت های دانشکده های پرستاری دو برابر شد و طی یکسال و نیم آینده نتایج آن بیرون می آید.
وی افزود: همچنین شورای گسترش وزارت بهداشت نیز اخیرا مصوبه ای را مبنی بر تعریف دوره های مهارتی و حرفه ای در حوزه پرستاری با پایه کارشناسی گذراند که چهار تا پنج دوره آن آماده است و دوره های دیگر را هم می توان بر حسب نیاز به این دوره های مهارتی افزود و برای این منظور نیازی نیست که حتما در وزارتخانه و ستاد تصمیم گیری شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: در روش جدید اعتباربخشی بحث «"کیس متد» را ابلاغ کردیم و با توجه به کمبود نیرو، انتظار هم نیست که از همان ابتدای کار، آخرین نسخه کیس متد اجرا شود اما بی شک روش کیس متد، بیمار و پرستار را در قبال هم پاسخگو می کند.
وی خاطر نشان کرد: البته در راستای رفع مشکل کمبود نیرو کم کار نشده است و افزایش دو برابری ظرفیت دانشکده ها، ساماندهی مراقبت های اولیه، بکارگیری 16 هزار نفر نیرو در جریان طرح تحول سلامت، مجوز بکارگیری 17 هزار نفر نیروی پیمانی از جمله این اقدامات است اما به هر حال اگر دولت از تمام ظرفیت خود هم استفاده کند، جبران کمبود 140 هزار نفری امکانپذیر نیست.

ساماندهی نیروهای شرکتی در وزارت بهداشت
میرزابیگی ادامه داد: یکی از روش های جذب نیرو بهره گیری از روش استخدام شرکتی است که خوشبختانه این بحث نیز ساماندهی شده است و دو راهکار نیز برای این منظور از طرف وزارت بهداشت تبیین شده است که تعریف حق و حقوق نیروهای شرکتی مبنی بر اینکه نباید تفاوتی با نیروهای استخدامی داشته باشند، از آن جمله است.
وی افزود: همچنین لازم است با شرکت هایی که از اجرای دقیق و درست بخشنامه های عدول می کنند، برخورد شود و موسسه ای نیز در زیر مجموعه وزارت بهداشت به منظور جذب نیروهای شرکتی تشکیل شده است که در صورت عدم تمکین شرکت های متخلف بیمارستانها می توانند با آنها لغو قرارداد کرده و با این موسسه قرار داد امضا کنند و از این طریق بخشی از نیروهای مورد نیاز خود را تأمین کنند و نباید در بیمارستانها این گونه باشد که صرفا منتظر دادن سهمیه های استخدامی برای جذب نیرو و تأمین نیروی مورد نیاز خود باشند.
معاون پرستاری وزیر بهداشت ادامه داد: نباید از نظر دور داشت که حجم بکارگیری نیروی پرستاری در دولت فعلی در قیاس با دوره های گذشته کم سابقه و حتی بی سابقه بوده است.

بالینی سازی پرستاری ابلاغ شد
وی با تأکید بر اهمیت آموزش بالینی پرستاری گفت: اخیرا بالینی سازی پرستاری به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد. به رغم اینکه رشته پرستاری یک رشته کاملا بالینی است اما به دلیل اینکه آموزش پرستاری در دانشکده ها متمرکز بود، فارغ التحصیلان این رشته خیلی تئوریک تربیت می شدند و بالینی بار نمی آمدند.
وی گفت: با آیین نامه جدید مبنی بر بالینی سازی آموزش پرستاری که حاصل نظرات کارشناسی 50 دانشکده پرستاری و تمام صاحبنظران پرستاری است، امید است فضایی فراهم شود که دانشجویان پرستاری از امکانات بالینی بیشتری بهره مند شوند.
میرزابیگی ادامه داد: بر این اساس اگر بیمارستان هایی واجد شرایط باشند، دانشکده ها در آنجا شعبه می زنند و در جاهایی که این امکان وجود ندارد نیز روش آموزش پرستاری در حال حاضر به گونه ای شده است که دانشجویان در سال آخر آموزش پرستاری به طور کامل کارورزی دارند و بی شک این کمک می کند که پرستار بالینی تر تربیت شود و این امر به ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر به بیماران منجر می شود.


پروتکل تحویل شیفت پرستاری ابلاغ شد
وی تصریح کرد: تعدادی از شاخص های پرستاری در ایمنی و اعتباربخشی با همدیگر کاملاً در هم تنیده هستند به عنوان مثال ممکن است برخی امور بسیار ساده به نظر برسند اما در عین حال بسیار مهم است، مثلا برای تحویل شیفت، هیچ پروتکلی نداشتیم و هر چند در 99 درصد موارد پرستاران مقید و متعهد به اصول هستند اما این امکان و احتمال وجود داشت که در مواردی هر چند اندک پیش از حضور پرستار شیفت بعدی، یک پرستار ترک شیفت کند و بر اساس پروتکل رفتار نشود.
میرزابیگی گفت: هم اکنون برای تحویل شیفت پروتکل ابلاغ شده است و در قانون ارتقای بهره وری هم داریم که یک ساعت برای تحویل شیفت گذاشته شده است و باید طبق قواعد این امر صورت گیرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: همچنین در مورد گزارش نویسی های پرستاری نیز شاهد این بودیم که مثلاً سوپروایزرها، شب ها، گزارشهایی را در دفاتر دستی و کاملا سنتی می نویسند و اصلا مشخص نیست که چقدر از این گزارشها استفاده می شود یا نمی شود اما اکنون به این گزارش نویسی ها فرمت داده شده و یکسان سازی می شود.
وی از جهت دهی به نوع پروتکل های مراقبتی و روش های مراقبتی و فرمت های مراقبتی خبر داد و گفت: انتظار است که این سیاست های اتخاذ شده به خوبی اجرایی و عملیاتی شود و نتایج آن را در سیستم و ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران شاهد باشیم.

-------------------

پایان

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۲ تعداد بازدیدکنندگان : 2754

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 832
بازدید دیروز : 2649
بازدید این ماه : 10942
بازدید امسال : 666557
بازدید کل : 34989910

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش