50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای شهر تهران : الف1

مشخصات بیمارستانهای شهر تهران  :  الف1  


اطلاعات بیمارستان های نظامی و انتظامی در این سایت ذکر نمیشود

اطلاعات این صفحه در بهمن ماه 1392 به روز رسانی شده است


 

 

بيمارستان آبان

اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1347با ظرفيت 60 تخت ثابت,  در چهار طبقه تأسيس, و در حال حاضر  ۷۲  تخت داير دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :CCU-ICU جنرال-ارتوپدي-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-چشم-داخلي -جراحي مغز و اعصاب -POST CCU و قلب-ENT-ارولوژي-NICU-post NICU-اطفال  .......... پاراکلینیکها : داروخانه-سونوگرافي-فيزيوتراپي-اكوكارديوگرافي-آزمايشگاه طبي-راديولوژي1  ............ درمانگاهها :  درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه پوست-درمانگاه چشم-درمانگاه شنوايي سنجي- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي-درمانگاه اطفال-درمانگاه زنان و زايمان  ........... نشانی : کريمخان خ آبان جنوبي (شهيد عضدي ) پلاک 86 تلفن 889028155-021

 

بیمارستان آتیه

اين بيمارستان در منطقه ۲شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال ۱۳۷۷ با ظرفيت ۳۱۲ تخت ثابت افتتاح شده است‌ ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  ccu a-ccu b-icua-icu b-icu oh-nicu-post ccu a-post ccu b-post icu a-post icu b-post or-post nicu-روانپزشكي-داخلي -ارولوژي-جراحي زنان و زايمان-نوزادان-اطفال-ارتوپدي-جراحي عمومي-جراحي مفز اعصاب-جراحي ENT-جراحي قلب   .......... پاراکلینیکها : آنژيوگرافي-MRI-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-تست ورزش-داروخانه-دانسيتومتري-سونوگرافي-سي تي اسكن-كولونوسكوپي-ماموگرافي-ركتوسيگموئيدسكوپي-راديولوژي-الكترميوگرافي-آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-سنگ شكن برون اندامي-طب هسته  ............ درمانگاهها :  درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-undefined-دمانگاه اطفال-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب-درمانگاه چشم-درمانگاه روانپزشكي ........... نشانی : شهرك قدس فاز 4 تقاطع بزرگراه شهيد فرحزادي و دادمان  5-88086081 

 

بيمارستان آپادانا

اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال۱۳۳۶ احداث و در 1345 با ظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس گردید ,بازسازی کلی این بیمارستان در سال۱۳۸۰ ، انجام شده است‌ و در حال حاضر ۴۷ تخت داير دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی-CCU-ICU -بخش نوزادان-بخش 2-بخش 3  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-كولونوسكوپي-ركتوسيگموئيدسكوپي ............ درمانگاهها : درمانگاه ENT- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي ........... نشانی :   خیابان سپهبد قرنی - نرسیده به کریم خان - نبش خیابان نوشهر(سپند) -88827045 

 

بيمارستان آراد

اين بيمارستان در منطقه ۷ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1352با ظرفيت 140 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۱۳۹  تخت داير دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از CCU -ICU جراحي- ICU داخلي- جراحي زنان و زايمان- جراحي عمومي- طب هسته اي- داخلي - داخلي قلب- جراحي مغز و اعصاب - اطفال - ارولوژي .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي- آزمايشگاه طبي- آندوسكوپي-اسپيرومتري- اكوكارديوگرافي- الكترميوگرافي- راديولوژي-سونوگرافي- سي تي اسكن- ماموگرافي ............ درمانگاهها :درمانگاه قلب-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه شنوايي سنجي- چشم پزشکی ٬ روانپزشکی ٫ جراحی مغز و اعصاب ٬ درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي ) ........... نشانی :خ شريعتي - چهار راه بهار - خیابان سمیه  پ 83 تلفن ۶ - ۷۷۶۰۱۰۰۱ 

 

 بيمارستان آریا

اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1324با ظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۷۱  تخت داير دارد. ساختمان شمالی آن چهار طبقه و ساختمان جنوبی آن دو طبقه است‌ . ................ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-ICU جنرال-ENT-ارتوپدي-ارولوژي-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-چشم-داخلي ................... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-سونوگرافي-ماموگرافي-دانسيتومتري-داروخانه-تست ورزش-اكوكارديوگرافي-اسپيرومتري-آندوسكوپي-راديولوژي  ................... درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه اطفال-درمانگاه قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي ) ........... نشانی : خیابان وصال شیرازی - نبش بلوار کشاورز تلفن ۸۸۹۶۱۸۱  و  88967181 

 

بيمارستان  آزادی

اين بيمارستان در منطقه ۵ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1349با ظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 118 تخت داير دارد ................ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-ICU جنرال-POST CCU و قلب-جراحي عمومي--بخش نوزادان-داخلي  ................... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-ركتوسيگموئيدسكوپي-سونوگرافي-كولونوسكوپي-نوارنگاري  ................... درمانگاهها :  درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب  ........... نشانی :  خیابان ازادی - نبش میمنت تلفن ۹۰ - ۶۶۰۰۱۱۲۶ 

 

بيمارستان آسیا

اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه  در ۱۶ اسفند سال ۱۳۴۶، در ساختمان‌های ۶ و ۹ طبقه به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع و با ۱۳۰ تخت‌خواب , تأسيس, و در حال حاضر ۹۶  تخت داير دارد ................ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-ICU جنرال-ارتوپدي-اطفال-انكولوژي-بخش نوزادان-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-جراحي مغز و اعصاب -داخلي -داخلي اعصاب ( نورولوژي )-فوق تخصصي ـ داخلي ريه-جراحي ترميمي-جراحي فك و صورت-فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-فوق تخصصي- داخلي كبد و گوارش-POST.CCU و قلب-سل-ENT-جراحي كليه-عفوني-روماتولوژي  ................... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-سي تي اسكن-كولونوسكوپي-راديوتراپي نيمه عمقي-الكتروآنسفالوگرافي  ................... درمانگاهها : درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه ريه-درمانگاه قلب و عروق-درمانگاه گوارش- درمانگاه نفرولوژي- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه عفوني-درمانگاه چشم-روماتولوژي-فك وصورت ........... نشانی :خیابان بهشتی‌، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست) - روبروی دانشکده اقتصاد تلفن ۸۰ - ۸۸۷۳۱۹۷۸  و 88733571

 

 بيمارستان آیت ا.. طالقانی

اين بيمارستان در منطقه ۱ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1358با ظرفيت 620 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۴۲۷  تخت داير دارد  ................ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي-فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندو كراينولوژي )-روانپزشكي-فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-پيوند كليه -CCU-ENT-ارتوپدي-NICU-جراحي عمومي-POST CCU و قلب-فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-فوق تخصصي ـ جراحي عروق-يد درماني-ICU جنرال-جراحي زنان و زايمان-بخش نوزادان-سايكو سوماتيك-انكولوژي-پيوند مغز استخوان-پيوند كبد .............. پاراکلینیکها :  مانو متري-آزمايشگاه طبي-آزمايشگاه پاتولوژي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-خدمات تشخيصي طب هسته اي-راديولوژي-سونوگرافي-ماموگرافي-آنژيوگرافي-كولونوسكوپي-نوارنگاري-داروخانه-الكترو ميو گرافي-ERCP-پيس ميكر-شيمي درماني-الكترو آنسفالو گرافي-كولپوسكوپي-هولتر مانيتورينگ-ليزر تراپي ............... درمانگاهها :  درمانگاه گفتار درماني-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه كاردرماني-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه قلب-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي عروق-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-درمانگاه عفوني-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه بيهوشي و درد-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي -درمانگاه ناباروري-تغذيه-مامايي-درمانگاه اطفال-درمانگاه ارولوژي-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه طب پيشگيري-درمانگاه پيشگيري از سرطان-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه روانشناسي باليني- درمانگاه فوق تخصصي - داخلي ريه-درمانگاه طب سالمندان-درمانگاه طب سوزني-درمانگاه پزشكي قانوني-درمانگاه فوق تخصصي - هپاتيت-درمانگاه طب ورزش-درمانگاه فوق تخصص پيوند مغز استخوان ........... نشانی :  چمران -اوين - جنب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي-بيمارستان طالقاني تلفن ۷۰ - ۲۲۴۰۳۵۶۱ و   22403838-22401935

 

 بيمارستان آیت ا... کاشانی

این بيمارستان درمنطقه ۱۶ شهرتهران واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – آموزشی است كه در سال 1342با ظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 154 تخت داير دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ICU جنرال-POST CCU -CCU-داخلي -اطفال-زنان و زايمان-جراحي عمومي-زايشگاه  .......... پاراکلینیکها : آندوسكوپي-كولونوسكوپي-تست ورزش-الكتروكارديوگرافي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه -آزمايشگاه پاتولوژي-داروخانه-نوار مغز-سي تي اسكن  ............ درمانگاهها : درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب-درمانگاه ارتوپدي- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي مغز و اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه اطفال-درمانگاه ENT-درمانگاه بيهوشي و درد-اپتومتري-پزشك عمومي-اديومتري ........... نشانی : بزرگراه بعثت- خ خزانه بخارايي - فلكه دوم 6-55061131 و  ۵۵۳۱۱۸۳۲۰ 

 

 بيمارستان آیت ا... اشرفی اصفهانی

اين بيمارستان در منطقه ۱۲ شهرتهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1320با ظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۲۵ تخت داير دارد .............. بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ENT-ارتوپدي-ارولوژي-اطفال-چشم-جراحي عمومي-داخلي -عفوني -فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-جراحي زنان و زايمان  ............. پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-نوارنگاري  ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-مامايي-گچ گيرى-فيزيوتراپى-متادون تراپي-واكسيناسيون-تنظيم خانواده-تغذيه و رژيم درماني ........... نشانی :  خیابان مولوی - چهار راه مولوی تلفن ۵۵۶۳۵۲۵۲ - ۵۵۶۲۱۸۸۹ و 55625555

   

--------------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/3/18

 

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 292
بازدید دیروز : 2038
بازدید این ماه : 68119
بازدید امسال : 209319
بازدید کل : 36576392

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش