50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای شهر تهران : ج ، ح ، خ ، چ

مشخصات بیمارستانهای شهر تهران  :   ج ، ح ، خ ، چ


اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در این سایت ذکر نمیشود

اطلاعات این صفحه در بهمن ماه 1392 به روز رسانی شده است


 

بيمارستان جم

اين بيمارستان در شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1350با ظرفيت 150 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۴۱ تخت داير دارد.................. بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي زنان و زايمان-داخلي1-post cath-داخلي 2-جراحي 2-جراحي1-ICU OH-Day care-نوزادان-CCU-ICU جنرال  .............. پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-خدمات تشخيصي طب هسته اي-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-ماموگرافي  ............... درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب ........... نشانی :  خ مطهري خ فجر 88820091الي 9

 

بيمارستان جواهری

اين بيمارستان در شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاه آزاد – آموزشی است كه در سال 1375با ظرفيت 74 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۸۶  تخت داير دارد .................. بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : -CCU-POST CCU و قلب-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-بخش نوزادان---نوزادان .............. پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي  ............... درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-واكسيناسيون-تنظيم خانواده-جراحي-ارولوژي-ENT-چشم-ارتوپدي-عمومي-پوست  ........... نشانی : خيابان شريعتي-قلهک- زرگنده-انتهاي کوچه شهيد خاقاني 22601016

 

بيمارستان حضرت رسول (ص)

بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) سومين مرکز جراحي‌هاي گوش در دنيا و بزرگترين بيمارستان آموزشي درماني تخصصي و فوق تخصصي، واقع در غرب تهران مي‌باشد که با ارائه خدمات درماني در بخش‌هاي فوق‌تخصصي کاشت حلزون، جراحي پارکينسون و جراحي‌هاي پيشرفته دستگاه گوارش (کلورکتال) جزء بيمارستان‌هاي منحصر به فرد کشور است. اين بيمارستان به عنوان اولين اورژانس تخصصي کشور، آموزش دستياران طب اورژانس را به عهده دارد و بيشترين تعداد مصدومان ناشي از حوادث و سوانح را از طريق اورژانس 115 پذيرش مي‌کند . بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) به طور متوسط در ماه به بيش از سه هزار و 800 بيمار اورژانسي خدمات درماني ارائه مي‌دهد  . اين بيمارستان در شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1371با ظرفيت 850 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر   ۶۳۴   تخت داير دارد  .................. بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-ENT-ICU جراحي-ICU داخلي-NICU-PICU-POST CCU-ارتوپدي-جراحي1-چشم-داخلي 1-داخلي وجراحي مغز و اعصاب -روانپزشكي-فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-كودكان-زنان و زايمان-پوست-خون-جراحي2-جراحي3-ICUاورژانس-PAIN-پيوندكليه-داخلي2-داخلي جنرال-ICUجراحي مغزواعصاب-آنژيوگرافي-icuقلب باز-vip-اورژانس بستري  .............. پاراکلینیکها : MRI-آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-الكترميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-تست ورزش-اكوكارديوگرافي-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-سي تي اسكن-ماموگرافي-اسپيرومتري-كولونوسكوپي-سونوگرافي داپلر-الكتروكارديوگرافي-برونكوسكوپي-دانسيتومتري-ركتوسيگموئيدسكوپي ............... درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه اطفال-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه ENT-درمانگاه چشم-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه پوست-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه قلب-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه عفوني-درمانگاه بيهوشي و درد--درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه زنان و زايمان--درمانگاه روماتولوژي--درمانگاه ريه-درمانگاه توراكس-جراحي سر و گردن-پزشكي قانوني-تغذيه-درمانگاه غدد-درمانگاه گوارش-درمانگاه كليه--درمانگاه ايمونولوژي-واكسيناسيون-تنظيم خانواده-درمانگاه شيمي درماني-درمانگاه دندانپزشكي--كلنيك چاقي-اطفال غدد-درمانگاه خون-درمانگاه هموفيلي-درمانگاه داخلي-طب فيزيكي وتوان بخشي-طب كار-طب سوزني-نفرولوژي اطفال-قلب اطفال-گوارش اطفال-اعصاب اطفال-نوزادان-استرابيسم-رتين وانكولوژي-نروافتالمولوژي-گلوكوم-قرنيه--كاشت حلزون-جراحي توراكس-ارتوپدي زانو-جراحي ستون فقرات-جراحي عروق-خون-عفوني اطفال-كلينيك ويژه-اربيت-الرژي ........... نشانی : خيابان ستارخان خيابان نيايش 021-64351

 

بيمارستان حضرت زینب (س)

اين بيمارستان در  شهر تهران واقع شده و بيمارستاني بنیاد شهید – درمانی است كه در سال 1372با ظرفيت 70 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۳۳ تخت داير دارد ...................  بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي زنان و زايمان-نوزادان ............... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي  ............... درمانگاهها : درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه اطفال ........... نشانی :  خ فرصت - شهيد موسوي تقاطع سميه ش 105 88843975

 

بيمارستان حضرت علی اصغر (ع)

اين بيمارستان در شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1355با ظرفيت 180 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 141 تخت داير دارد ...................  بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : PICU-NICU-عفوني -فوق تخحصي ـ جراحي اطفال-فوق تخصصي ـ اطفال كليه ( نفرولوژي )-فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-روانپزشكي اطفال-داخلي و گوارش اطفال-خون اطفال ............... پاراکلینیکها :  ازمايشگاه-آزمايشگاه پاتولوژي-آندوسكوپي-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-فيزيوتراپي-اكو كارديو گرافي-الكتروانسفالوگرافي-كولونوسكوپي-كاردرماني-الكترو كارديو گرافي-اندوسكوپي-اسكروتراپي-تست ريه  ............... درمانگاهها :درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال غدد -درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال روانپزشكي-درمانگاه پوست-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال گوارش -درمانگاه داخلي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه عفوني-درماتگاه خون-درمانگاه هاي تخصصي-ايمنولوژي و الرژي اطفال-دندانپزشكي-درمانگاه ژنتيك انساني- اطفال-درمانگاه جراحي اطفال-واكسيناسيون--داخلي ريه ........... نشانی :  بزرگراه مدرس -بعد از پل ميرداماد-خيابان شهيد وحيدي دستگردي  22222041-5

 

بيمارستان حضرت فاطمه (س)

اين بيمارستان در شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1355با ظرفيت 170 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۰۹  تخت داير دارد ...................  بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ICU جراحي-بخش 3 -بخش 2زنان-بخش 1 - ............... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-داروخانه -راديولوژي-آزمايشگاه طبي ............... درمانگاهها :  درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه كاردرماني-درمانگاه گفتار درماني-درمانگاه فوق تخصصي -جراحي فك و صورت-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه ENT-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه فوق تخصصي -جراحي ترميمي-درمانگاه فوق تخصصي -جراحي دست-درمانگاه بيهوشي و درد-در مانگاه قلب-درمانگاه اورژانس-طب فيزيكي-روانپزشكي ........... نشانی : خ سيد جمال الدين اسد آبادي خ 21 جنب پارك شفق  88717272 - 021

 

بيمارستان خاتم الانبیاء (ص) 

اين بيمارستان در شهر تهران واقع شده و بيمارستاني بنیاد – درمانی است كه در سال 1367با ظرفيت 400 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر   ۲۶۲   تخت داير دارد  ...................  بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ICU جنرال-CCU-ICU قلب باز-NICU-ارتوپدي-اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-فوق تخصصي ـ جراحي عروق-فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-چشم-داخلي اعصاب ( نورولوژي )-داخلي -عفوني -فوق تخصصي ـ اطفال گوارش-فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-فوق تخصصي ـ جراحي توراكس-فوق تخصصي ـ جراحي دست-فوق تخصصي ـ جراحي زانو-فوق تخصصي ـ جراحي ستون فقرات-فوق تخصصي ـ جراحي قلب-فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-فوق تخصصي ـ داخلي ريه-فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندو كراينولوژي )-فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-قلب-فوق تخصصي ـ اطفال قلب-فوق تخصصي ـ اطفال كليه ( نفرولوژي )-انكولوژي-ارولوژي  ............... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-خدمات تشخيصي طب هسته اي-دانسيتومتري-راديولوژي-سونوگرافي-سي تي اسكن-كولونوسكوپي-ماموگرافي-سنگ شكن برون اندامي-آنژيوگرافي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-نوارنگاري-الكترميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي ............... درمانگاهها :  درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه طب هسته اي-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب  ........... نشانی : خيابان وليعصر بالا تر از ميدان ونک خيابان رشيد ياسمي 88790300

 

بيمارستان جاوید

اين بيمارستان در شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1374با ظرفيت 240 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 150 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ نرولوژی ٬ اورژانس ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی فک و صورت ٬ گوارش ٬ غدد  ........... نشانی :

 

-----------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/5/26

 

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 2503
بازدید دیروز : 2765
بازدید این ماه : 2503
بازدید امسال : 69014
بازدید کل : 36436087

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش