50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای شهر تهران : د ، ذ ، ر ، ز

مشخصات بیمارستانهای شهر تهران :   د ، ذ ، ر ، ز  


اطلاعات بیمارستان های نظامی و انتظامی در این سایت ذکر نمیشود

اطلاعات این صفحه در بهمن ماه 1392 به روز رسانی شده است


 

بيمارستان دادگستری

اين بيمارستان در شهر تهران واقع شده و بيمارستاني مربوط به سایر وزارتخانه ها است كه در سال 1334با ظرفيت ۹۴ تخت ثابت, توسط فاضل عراقی ساخته و وقف شده است‌ , و در حال حاضر ۶۵  تخت داير دارد ................  بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :داخلي -جراحي زنان و زايمان-CCU-ICU جنرال-جراحي عمومي-بخش نوزادان .......... پاراکلینیکها : آندوسكوپي-كولونوسكوپي-الكترميوگرافي-تست ورزش-داروخانه-دانسيتومتري-راديولوژي-ماموگرافي-آزمايشگاه طبي-سونوگرافي-اكوكارديوگرافي-اسپيرومتري ............ درمانگاهها : درمانگاه اورژانس-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه اطفال-درمانگاه قلب-درمانگاه داخلي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه جراحي عمومي- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه پوست-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه ENT  ........... نشانی : خيابان انقلاب نرسيده به ميدان فردوسي خيابان پارس بيمارستان دادگستري 66701152-5

 

بيمارستان دی

اين بيمارستان در شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1369در زمینی به مساحت ۲۸۰۰ مترمربع و مجموع زیر بنای ۱۹۸۰۰ مترمربع با ظرفيت 200 تخت ثابت, در ۱۰ طبقه تأسيس, و در حال حاضر   ۲۳ بخش و ۲۴۰ تخت‌خواب داير دارد. بیمارستان دی ۸۴۵ پرسنل‌، ۸۰ سهام‌دار پزشک و ۱۲۰ پزشک مهمان دارد .........................  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬جراحی قلب باز ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ اورژانس ٬ CCU ٬ ICU  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-آنژيوگرافي-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-سي تي اسكن-كولونوسكوپي-ماموگرافي-الكتروآنسفالوگرافي  ............ درمانگاهها : درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه انكولوژيست-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي عروق-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب-درمانگاه گفتار درماني ........... نشانی : خیابان ولی‌عصر، نبش خیابان عباس‌پور

 

بيمارستان رازی

اين بيمارستان در شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1312با ظرفيت 122 تخت ثابت, در زمینی به مساحت ۱۷۰۰۰ متر مربع‌  تأسيس, و در حال حاضر 100تخت داير دارد. بیمارستان شامل سه اتاق عمل جراحی‌، یک اتاق عمل پوست به طور سرپایی‌، ۵۹ تخت بستری و سه بخش پوست زنان‌، پوست مردان و بخش جراحی ترمیمی است‌ ....................  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : پوست ٬ جراحی ٬ جراحی ترمیمی پوست زنان-پوست مردان-جراحي عمومي-جراحي ترميمي -پلاستيك-پوست-اورژانس-راديولوژي .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آزمايشگاه پاتولوژي-راديولوژي-داروخانه-نوارنگاري  ............ درمانگاهها :  درمانگاه پوست-درمانگاه اورژانس-ساير(درمانگاه پمفيگوس)-درمانگاه ENT-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-درمانگاه تومور-درمانگاه داخلي-ساير(درمانگاه ليزر)-ساير(درمانگاه پواتراپي)-درمانگاه عفوني-بيماريهاي آميزشي وايدز-دندانپزشكي-روانپزشكي  ........... نشانی : پایین‌تر از میدان خیابان وحدت اسلامی

 

بيمارستان رسالت تهران

اين بيمارستان در شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1357با ظرفيت 93 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 77تخت داير دارد ................... تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬   CCU , ICU نوزادان-ارتوپدي-اطفال-داخلي .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-كولونوسكوپي-سنجش تراكم استخوان (دانسيتومتري)-پاتولوژي-تست ورزش-کاپیلروسکپی-فيزيوتراپي ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه روانپزشكي-درمانگاه عفوني-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه آنكولوژي-درمانگاه داخلي غدد-درمانگاه روماتولوژي ........... نشانی : زیرپل سیدخندان - نبش خیابان ابوذر غفاری

 

بيمارستان روئین تن -  آرش

اين بيمارستان در شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1350با ظرفيت 105 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 122 تخت داير دارد ............... تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان  جراحي زنان و زايمان(1) - جراحي زنان و زايمان 2- NICU - POST NICU - ICU - داخلي- اورژانس زنان و زايمان - بخش لالهVIP  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-  پاتولوژي و سيتولوژي- NST - ماموگرافي-سونوگرافي عروق داپلر- آندوسكوپي معده - كولونوسكوپي-ميكرواينجكشن- نوار قلب- اكوكارديوگرافي- تست ورزش- سنجش تراكم استخوان  ............ درمانگاهها : درمانگاه اطفال- درمانگاه اورژانس- درمانگاه جراحي عمومي - درمانگاه زنان و زايمان- پره ناتال-واكسيناسيون - كولپوسكوپي - تغذيه-تنظيم خانواده- تزريقات-فوق تخصصي نازايي - فوق تخصص اطفال نوزادان-انكولوژي زنان-ENT-عفوني-داخلي قلب-غددومتابوليسم-گوارش وكبد-جراحي كليه ومجاري اداري-پستان - شيمي درماني-- شنوايي سنجي- طب فيزيك - مغز و اعصاب-نوار عصب - يورودايناميك-آمينوسنتز  ........... نشانی :فلکه سوم تهرانپارس بزرگراه شهيد باقري -خيابان فرجام- کوچه شهيدباغدارنيا-جنب کلانتري 126-بيمارستان آرش  

  

بيمارستان زایشگاه مادران

اين بيمارستان در منطقه ۷ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1365با ظرفيت 48 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 45 تخت داير دارد .................... تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان - نوزادان .......... پاراکلینیکها : NST-آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-سونوگرافي ............. درمانگاهها :  درمانگاه ارولوژي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه اطفال-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب-درمانگاه شنوايي سنجي  .......... نشانی : خیابان دکتر بهشتی - میدان تختی - خیابان مهناز - کوی اریاوطن تلفن ۸۸۷۵۶۴۴۴

  

بيمارستان روانپزشکی رازی

اين بيمارستان در منطقه ۲۰ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1342با ظرفيت 1375 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 1170 تخت داير دارد .................. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشکی  قانون 1-قانون 2-سينا 1-سينا 2-شفا 1-شفا 2-برزويه 1-برزويه 2-ابوريحان 1-ابوريحان 2-كودكان-جسمي-سالمندان 1-بلوك 1-بلوك 2 غربي-بلوك 2 شرقي-بلوك 4 شرقي -سالمندان 5 ( غربي )-بلوك 5 شرقي-بلوك 6 غربي-بلوك 4 غربي -بلوك 6 شرقي-اورژانس .......... پاراکلینیکها : راديولوژي-سونوگرافي-كارديوگرافي-داروخانه-الكتروآنسفالوگرافي-آزمايشگاه طبي  ............. درمانگاهها :  درمانگاه روانپزشكي رازي -درمانگاه دندانپزشكي-ساير(درمانگاه ECT)-درمانگاه فيزيوتراپي-ساير(درمانگاه مامايي)-ساير(ساختمان پزشكان)-ساير(ساختمان روانشناسي)  ........... نشانی :شهر ری - امین اباد تلفن ۵ - ۵۵۹۰۳۰۳۱

 

بيمارستان روانپزشکی روزبه

اين بيمارستان در منطقه ۱۱ شهرتهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1319با ظرفيت 165 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 205 تخت داير دارد ................. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشکی عمومی روانپزشكي تخصصی - روانپزشكي اطفال -تحت نظراورژانس  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-الكتروآنسفالوگرافي-داروخانه-نوار قلب  .............. درمانگاهها : درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال روانپزشكي-درمانگاه گفتار درماني-ساير(درمانگاه تست هوش )-ساير(درمانگاه گروه درماني)-ساير(درمانگاه روان درماني فردي )-ساير(درمانگاه خانواده درماني )-ساير(درمانگاه SEXدرماني)-درمانگاه رفتار درماني-ساير(درمانگاه حافظه)-ساير(درمانگاه شوك درماني)-درمانگاه كاردرماني ............... نشانی :خیابان کارگر جنوبی - بالاتر از میدان قزوین تلفن ۵ - ۵۵۴۱۹۱۵۱

 

بيمارستان روانپزشکی صدر 

اين بيمارستان در   منطقه  ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني بنیاد شهید  – درمانی است كه در سال ......  تأسيس, و در حال حاضر ۴۰   تخت داير دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشكي  .......... پاراکلینیکها : داروخانه-آزمايشگاه طبي-الكتروآنسفالوگرافي  ............ درمانگاهها : درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس  ........... نشانی :  بزرگراه ايت ا... صدر ميدان پيروز خ شهيد برادران رحماني نبش دلپذ ير 22542399

 

بيمارستان  روانپزشکی  رضایی

اين بيمارستان در شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1324با ظرفيت 80 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 80 تخت داير دارد ............... تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشکی ........... نشانی : نياوران - خيابان شهيد ابراهيمي - اسايشگاه رضايي

 

بيمارستان رامتین

اين بيمارستان در شمال شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی است كه در سال.... تاسیس و در حال حاضر  ۳۰  تخت داير دارد ................  بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :ICU 1-CCU-بخش ICU   .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه-داروخانه -راديولوژي  ............ درمانگاهها : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان٬ دندانپزشكي  ........... نشانی : ولنجك بوستان  22420136

 

بيمارستان زایشگاه شوش

اين بيمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1373با ظرفيت 24 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 24 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ،اطفال ........... نشانی : میدان شوش تلفن ۵۵۶۲۱۴۴۳

 

بيمارستان روانپزشکی آزادی

اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1364با ظرفيت 80 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۱۱۰ تخت داير دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشکی بخش 1و2 مردان - بخش 4 - بخش زنان   ........... نشانی : تقاطع اتوبان کرج با اتوبان محمدعلی جناح   44074727

 

-------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/5/26

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1627
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72457
بازدید امسال : 213657
بازدید کل : 36580730

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش