50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای شهر تهران : ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ

مشخصات بیمارستانهای شهر  تهران :  ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ


اطلاعات بیمارستان های نظامی و انتظامی در این سایت ذکر نمیشود

اطلاعات این صفحه در بهمن ماه 1392 به روز رسانی شده است 

 بيمارستان ضیائیان

اين بيمارستان در جنوبغربی شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – درمانی است كه عملیات احداث آن در سال ۱۳۵۱ شروع و پس از سالها رکود ٬ در سال 1373با ظرفيت 155 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۰۰  تخت داير دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :   اطفال-CCU-POST CCU و قلب-داخلي زنان-داخلي مردان-جراحي مردان-جراحي زنان-بخش نوزادان-زنان و زايمان (پست پارتوم)- ICU   .......... پاراکلینیکها :  آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-كولونوسكوپي-ماموگرافي-ركتوسيگموئيدسكوپي-EMG-EEG-دياليز-ECG  ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه طب اورژانس-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه عفوني-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب-تغذيه-گچگيري-اورژانس-درمانگاه مغز و اعصاب-درمانگاه ريه-درمانگاه كليه-گفتار درماني-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه جراحي پلاستيك-پانسمان-تزريقات-درمانگاه زيبائي  ........... نشانی :  خ قزوين - خ قلعه مرغي - خ ابوذر - روبروي شهرداري منطقه 17  تلفن 55725216

 

بيمارستان طرفه

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1318با ظرفيت 180 تخت ثابت, توسط دکتر طرفه در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع‌، با زیربنای ۴۸۰۰ مترمربع‌، در پنج طبقه تأسيس, و در حال حاضر وابسته به دانشگاه شهید بهشتی و دارای ۴۲۸ پرسنل و ‌58 تخت داير است .............. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬  - CCU-جراحي زنان و زايمان-چشم-داخلي -جراحي عمومي-جراحي ترميمي-جراحي گوش و حلق و بيني-ارتو پدي-ارولوژي  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-هولتر مانيتورينگ-نوارنگاري--الكتروميوگرافي ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه قلب-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه تغذيه-درمانگاه تالاسمي-درمانگاه داخلي اعصاب-درمانگاه جراحي ترميمي ودست --طب فيزيكي ........... نشانی :  خیابان بهارستان

 

بيمارستان طوس

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1355 با ظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 116 تخت داير دارد ................ تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ CCU ٬ ICU جنرال-جراحي مغز و اعصاب-داخلي-فوق تخصصي_ داخلي غدد -فوق تخصصي _جراحي ترميمي-جراحي زنان و زايمان- ارتوپدي-جراحي عمومي- فوق تخصصي جراحي قلب - ارولوژِي-اطفال-فوق تخصصي _ داخلي كبد و گوارش-نفرولوژي- داخلي مغز واعصاب (نورولوژي)-انكولوژي- ENT(گوش و حلق وبيني)-فوق تخصصي _داخلي ريه -post partum .......... پاراکلینیکها :داروخانه-راديولوژي-آزمايشگاه طبي-كولونوسكوپي-اكوكارديوگرافي-آزمايشگاه پاتولوژي ............ درمانگاهها : درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه داخلي-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه بيماران دياليزي ........... نشانی : خیابان مطهری - خیابان عبادی

 

بيمارستان عیوض زاده

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1336با ظرفيت 94 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 94 تخت داير دارد .................... تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ جراحی فک ٬ جراحی ترمیمی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ نرولوژی ٬ قلب ٬ روماولوژی ٬ نفرولوژی٬هماتولوژی ٬ CCU , ICU .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي ............ درمانگاهها : درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه قلب-درمانگاه اورژانس-درمانگاه داخلي-درمانگاه كليه ........... نشانی : خیابان جمهوری - خیابان شیخ هادی

 

بيمارستان صدر  ( به آفرین)

اين بيمارستان در   منطقه  ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1375با ظرفيت 60 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۷۸  تخت داير دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي عمومي  .......... پاراکلینیکها : آندوسكوپي-آنژيوگرافي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-كولونوسكوپي-آزمايشگاه طبي-آزمايشگاه پاتولوژي  ............ درمانگاهها : درمانگاه ENT-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه گوارش-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-درمانگاه ريه-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي ........... نشانی :  بلوار کریم خان - خیابان به افرین  تلفن   ۶۶۴۰۹۹۸۱ 

 

بيمارستان عرفان

اين بيمارستان در شمال شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال ...... تأسيس, و در حال حاضر  ۱۸۶ تخت داير دارد  .............. بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :   ICU جنرال-NICU-ICU قلب باز-CCU-اطفال- زنان و زايمان-ICU جراحي-POSTICU-بخش نوزادان-بخش A ارولوژي-جراحي-خون-پيوند-بخش B داخلي-ريه-روان-بخش C مغز واعصاب ارتوپدي جراحيENT-زنان  .......... پاراکلینیکها :  آزمايشگاه پاتولوژي-داروخانه-راديولوژي-آندوسكوپي-MRI-اسكوپي-آنژيوگرافي-طب هسته اي-سونوگرافي-سي تي اسكن-ماموگرافي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-الكتروميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-تست ورزش-كولونوسكوپي كوتاه-پاتولوژي-سنگ شكن برون انداميESWL   ............ درمانگاهها :  درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-ENT-ارولوژي-ارتوپدي-اطفال-اعصاب-انكولوژي-پوست-جراحي عمومي-جراحي مغز و اعصاب-چشم-داخلي-دندانپزشكي-زنان-عفوني-ريه-گوارش-توراكس-بيهوشي-نورولوژي  ........... نشانی :  سعادت آباد- بعد از ميدان سرو- خيابان شهيد بخشايش 23021000-021

 

--------------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/3/5

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1472
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72302
بازدید امسال : 213502
بازدید کل : 36580575

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش