50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای تابعهء استان تهران:اسلامشهر دماوند شهریار ورامین فیروزکوه پاکدشت رباطکریم

 

مشخصات بیمارستانهای شهرستانهای  تابعهء استان تهران

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

توجه : تاریخ تنظیم مطالب این صفحه سال 1385 بوده است

اطلاعات جدید و کامل تر از  بیمارستانهای جدیدالتاسیس و قدیمی فعال 

همچنین آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای استان تهران 

  مربوط به  6 ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   و مطالب قبل از 6 ماه اخیر در فولدر  چند پروژه   قرار دارد  
 

بیمارستان امام رضا  اسلامشهر

این بیمارستان در شهرستان اسلامشهر واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 118 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۱۳۳  تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  CCU-ICU جراحي-اطفال-داخلي -ارتوپدي-چشم-ENT-جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان-زايمان طبيعي-سزارين-day care-نوزادان  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-راديولوژي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-داروخانه-سونوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-كولونوسكوپي   ............ درمانگاهها : درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب-درمانگاه عفوني-درمانگاه بيهوشي ........... نشانی : سعيديه _ بلوارسردارشهيدبرنده سيفي 2229600_ 0228

 

بیمارستان سوم شعبان دماوند

این بیمارستان در شهرستان دماوند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر ۴۷  تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان-اطفال-POST CCU و قلب-CCU-داخلي .......... پاراکلینیکها : آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-داروخانه-آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-نوارنگاري ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب-درمانگاه ENT-درمانگاه فيزيوتراپي-گچ گيري-تغذيه-درمانگاه چشم-درمانگاه پوست  ........... نشانی :  جيلارد جنب سينما (دانشگاه آزاد دماوند)  02215239786

 

بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار

این بیمارستان در شهرستان شهریار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر ۱۳۲ تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :   icu-POST CCU وccu-بخش نوزادان-جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان-اطفال-داخلي گوش و حلق و بینی   .......... پاراکلینیکها :آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي  ............ درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه داخلي-درمانگاه عمومي -درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه چشم-درمانگاه ENT- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه قلب-درمانگاه جراحي عمومي  ........... نشانی : شهریار  

 

بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

این بیمارستان در شهرستان شهریار واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 130 ، تأسیس ، و در حال حاضر 126 تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  جراحي عمومي- اطفال -CCU-ICU جنرال-جراحي زنان و زايمان-داخلي -  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-داروخانه-راديولوژي  ............ درمانگاهها : درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان  ........... نشانی : شهرک اداري شهريار-سه راه انديشه 322741-3

 

بیمارستان امام خمینی فیروزکوه 

این بیمارستان در شهرستان فیروزکوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1314 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر ۳۲  تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  CCU-POST CCU و قلب-ارتوپدي-اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-داخلي -ENT-ICU   .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-نوارنگاري-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-الكترميوگرافي  ............ درمانگاهها :درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عمومي-درمانگاه ENT-درمانگاه قلب-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه گچ گيري ........... نشانی : جاده فيروزکوه - تهران روبروي اداره منابع طبيعي 6229240 -6229243  

 

بیمارستان زعیم پاکدشت

این بیمارستان در شهرستان پاکدشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر ۵۰ تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :CCU-POST CCU -اطفال-جراحي عمومي-داخلي - نوزادان-زنان و زايمان-ارتوپدي  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-داروخانه-نوارنگاري -نوارقلب نوزاد-تست ورزش  ............ درمانگاهها : درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-درمانگاه عفوني-پايگاه بهداشتي-گچگيري-درمانگاه ارولوژي-درمانگاه اعصاب و روان-درمانگاه داخلي اعصاب-درمانگاه ترك اعتياد-شنوايي سنجي-تغذيه و رژيم درماني-مامايي  ........... نشانی :35كيلومتري جاده خاوران - نرسيده به پليس راه شريف آباد 02923472100

 

بیمارستان شهید دکتر مفتح

این بیمارستان در شهرستان ورامین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1360 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۱۰۷ تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-POST CCU و قلب-ICU جنرال-اطفال-جراحي عمومي-داخلي - زنان و زايمان .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-راديولوژي-سونوگرافي-كولونوسكوپي-الكتروكارديوگرافي-اسپييرومتري   ............ درمانگاهها : درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-درمانگاه گوارش-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه چشم-درمانگاه ارولوژِي  ........... نشانی : شهرستان ورامين بلوار امام رضابيمارستان ش مفتح 4223011-14   

 

بیمارستان شهدای پانزده خرداد ورامین  

این بیمارستان در شهرستان ورامین واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال.....  تأسیس ، و در حال حاضر ۱۶۷  تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-ICU جنرال-POST CCU -ارتوپدي-ارولوژي-اطفال-ژنيكولوژي-جراحي عمومي-جراحي مغز و اعصاب -چشم-داخلي -بخش نوزادان-ENT-زايمان طبيعي-سزارين .......... پاراکلینیکها :  داروخانه-آزمايشگاه پاتولوژي-آندوسكوپي-راديولوژي-سونوگرافي-آندوسكوپي-تست ورزش-اكوكارديوگرافي-آزمايشگاه طبي-EEG   ............ درمانگاهها :  درمانگاه غدد- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه بيهوشي و درد-درمانگاه قلب-فيزيوتراپي-پزشك عمومي  ........... نشانی : جاده تهران ورامين -نرسيده به ميدان وليعصر-بيمارستان شهداي پانزده خرداد ورامين  02913234923 

 

بیمارستان فاطمه الزهرا رباط کریم  

این بیمارستان در شهرستان رباط کریم واقع شده و بیمارستانی  دانشگاهی – درمانی است . که در سال.....  تأسیس ، و در حال حاضر ۱۲۶  تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :دياليز-CCU-ICU جنرال-اطفال-داخلي -جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان-بخش نوزادان-درمانگاه اورژانس-درمانگاه چشم-راديولوژي-ICU-اطفال-زايشگاه-آزمايشگااه-درمانگاه اندوسكوپي واسپيرومتري-اتاق عمل-درمانگاه اطفال-دياليز- .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آندوسكوپي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-  ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه ترك اعتياد ( UROD و ...... ) -درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب-درمانگاه چشم-درمانگاه اورژانس-روانشناسي-تغذيه-كلينيك ديابت- ........... نشانی : خيابان بخشداري - بيمارستان فاطمه الزهرا (س)  0229-4233770 

 

------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/8/12

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1564
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72394
بازدید امسال : 213594
بازدید کل : 36580667

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش