50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای آذربایجانشرقی2: آذرشهر اسکو اهر بناب سراب شبستر مراغه مرند میانه جلفا...

 

مشخصات بیمارستانهای استان آذربايجان شرقي

صفحه دوم  -  سايرشهرهاي استان

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

توجه : تاریخ تنظیم مطالب این صفحه سال 1385 بوده است

ا
 

 بیمارستان شهید مدنی آذرشهر

این بیمارستان در شهرستان آذرشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر ۵۲ تخت دائر دارد . ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي -جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان-بخش نوزادان-اطفال  .......... پاراکلینیکها :آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-داروخانه-الكتروكارديوگرافي   ............ درمانگاهها : درمانگاه داخلي-درمانگاه اطفال-درمانگاه عمومي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم   ........... نشانی :خيابان امام بالاتر از ميدان نماز جنب دانشگاه آزاد اسلامي 4227777-0412

 

بیمارستان امام خمینی   اسکو

این بیمارستان در شهرستان اسکو واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1336 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر ۵۰ تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : اطفال-داخلي -جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان   .......... پاراکلینیکها : سونوگرافي-راديولوژي-آزمايشگاه طبي-داروخانه    ............ درمانگاهها : درمانگاه عفوني-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه داخلي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه اطفال-توانبخشي-درمانگاه ENT-مغز واعصاب-چشم-ارولوژي   ........... نشانی : خيابان امام خميني 3222019-0412  

 

بیمارستان باقرالعلوم  اهر

این بیمارستان در شهرستان اهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۱۴۹  تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي -اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-CCU-ICU-NICU  .......... پاراکلینیکها : آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-سي تي اسكن-آزمايشگاه طبي-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-تست ورزش-اسپيرومتري-TCD-كلونوسكوپي-الكتروكارديوگرافي   ............ درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه چشم-درمانگاه ENT-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه داخلي ........... نشانی : سه راهی مشکین شهر 3332003-0426

 

بیمارستان امام خمینی بناب

این بیمارستان در شهرستان بناب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر۱۰۷  تخت دائر دارد   ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  داخلي -سوختگي-جراحي زنان و زايمان-اطفال-جراحي عمومي-CCU-نوزادان  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آزمايشگاه پاتولوژي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-تست ورزش-الكتروكارديوگرافي-سي تي اسكن  ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني  ........... نشانی : ميدان معلم بلوار رسالت  7263090-0411

 

بیمارستان شهدای بناب  (تخصصی زنان و کودکان)

این بیمارستان در شهرستان بناب  واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال ...... تأسیس ، و در حال حاضر ۶۴  تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :جراحي زنان و زايمان-اطفال  .......... پاراکلینیکها :  آزمايشگاه طبي-راديولوژي و وسونوگرافي   ............ درمانگاهها :  درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه اطفال ........... نشانی : شهرستان بناب  7244530

 

بیمارستان امام خمینی  سراب

این بیمارستان در شهرستان سراب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 135 ، تأسیس ، و در حال حاضر 126 تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-ICU جنرال-جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان-اطفال-داخلي ارتوپدی ، چشم پزشکی .......... پاراکلینیکها : راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-آندوسكوپي-تست ورزش-الكتروكارديوگرافي-سي تي اسكن  ............ درمانگاهها : چشم-درمانگاه اطفال-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه عفوني-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه ENT-درمانگاه قلب ........... نشانی : خ امام خميني   2222222

 

بیمارستان خامنه  شبستر

این بیمارستان در شهرستان شبستر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر ۱۵ تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي -اطفال-جراحي زنان و زايمان  .......... پاراکلینیکها : راديولوژي-آزمايشگاه طبي-داروخانه  ............ درمانگاهها : عمومي-درمانگاه اطفال-درمانگاه زنان و زايمان  ........... نشانی : شبستر- خامنه 04722343255

 

بیمارستان امام خمینی  شبستر

این بیمارستان در شهرستان شبستر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 45 ، تأسیس ، و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد . ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  داخلي -جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، کودکان  .......... پاراکلینیکها :  آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-داروخانه   ............ درمانگاهها :  درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه ENT-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه چشم-درمانگاه ارتوپدي  ........... نشانی : شبستر خ امام خميني  2222055

 

 بیمارستان ۹۶ تختخوابی شبستر

این بیمارستان در شهرستان شبستر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال......با ظرفیت تخت ثابت ۹۶ ، تأسیس ، و در حال حاضر ۷۳ تخت دائر دارد . ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ccu-داخلي-اطفال-زنان زايمان-جراحي عمومي-نوزادان  .......... پاراکلینیکها : الكتروكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه طبي-داروخانه  ............ درمانگاهها : درمانگاه داخلي-درمانگاه اطفال-درمانگاه زنان زايمان-درمانگاه چشم-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه روانپزشكي-درمانگاه جراحي عمومي-قلب و عروق  ........... نشانی :شیستر 2227943

 

بیمارستان امام خمینی کلیبر

این بیمارستان در شهرستان کلیبر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر ۳۶  تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-اطفال-داخلي -بخش نوزادان  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-داروخانه-الكتروكارديوگرافي   ............ درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه دندانپزشكي-عفوني-بيهوشي و درد  ........... نشانی : شهرستان کلیبر  4223270

 

بیمارستان بو علی سینا مراغه

این بیمارستان در شهرستان مراغه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1300 با ظرفیت تخت ثابت 138 ، تأسیس ، و در حال حاضر ۶۱ تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :   CCU-POST CCU و قلب .......... پاراکلینیکها :آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي  ............ درمانگاهها : درمانگاه اورژانس-درمانگاه قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )   ........... نشانی : خيابان 17 شهريور 2228855ـ 0421

 

بیمارستان شهید بهشتی مراغه

این بیمارستان در شهرستان مراغه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1312 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر ۱۰۶ تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : اطفال-جراحي زنان و زايمان-NICU-بخش نوزادان .......... پاراکلینیکها : سونوگرافي-راديولوژي-آزمايشگاه طبي-ماموگرافي-سي تي اسكن  ............ درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه زنان و زايمان-مامايي-درمانگاه فوق تخصصي غدد وگوارش ........... نشانی :  خيابان 15 خرداد ( دروازه )  2222255_22228888  

 

بیمارستان امیر المومنین مراغه  

این بیمارستان در شهرستان مراغه  واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال ...... تأسیس ، و در حال حاضر ۱۲۴ تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ICU  داخلي-جراحي عمومي-داخلي -CCU-Post ccu و قلب  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آندوسكوپي-راديولوژي-آزمايشگاه طبي-داروخانه-سونوگرافي-تست ورزش-اكو كارديوگرافي  ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه مغزواعصاب   ........... نشانی : خیابان پرستار جاده روستای نوا  7-2241592

 

بیمارستان امام خمینی عجب شیر   

این بیمارستان در شهرستان مراغه (عجب شیر) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر ۳۴ تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان-داخلي -اطفال-CCu   .......... پاراکلینیکها : راديولوژي-آزمايشگاه طبي-داروخانه-سونوگرافي-اسپيرومتري-الكتروكارديوگرافي  ............ درمانگاهها : درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه داخلي ........... نشانی :  ميدان بسيج 4-6224202  

 

بیمارستان  رازی  مرند

این بیمارستان در شهرستان مرند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 160 ، تأسیس ، و در حال حاضر 134 تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-اطفال-جراحي زنان و زايمان-ICU جنرال-جراحي عمومي-داخلي -بخش نوزادان، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-اكوكارديوگرافي-تست ورزش  ............ درمانگاهها :درمانگاه اورژانس-درمانگاه بينايي سنجي- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه چشم-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب-درمانگاه اطفال-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-مامائي-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه پوست ........... نشانی : خ امام خميني 0491-2222451

 

بیمارستان امام خمینی  میانه

این بیمارستان در شهرستان میانه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد .  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-داخلي -ICU جنرال٬چشم پزشکی ، ارتوپدی ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-سي تي اسكن-ماموگرافي-تست ورزش  ............ درمانگاهها : درمانگاه اورژانس- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )  ........... نشانی :خيابان امام خميني 0423-2234721-8 

 

بیمارستان خاتم الانبیاء میانه

این بیمارستان در شهرستان میانه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال ....... تأسیس ، و در حال حاضر ۱۴۳ تخت دائر دارد .  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-اطفال-جراحي عمومي-داخلي -جراحي زنان و زايمان-NICU-ICU   .......... پاراکلینیکها :آزمايشگاه طبي-راديولوژي  ............ درمانگاهها :داخلی - جراحی - اورژانس  ........... نشانی : جاده جهنديز  2220901

 

بیمارستان امام حسین هشترود 

این بیمارستان در شهرستان هشترود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 113 ، تأسیس ، و در حال حاضر ۷۲ تخت دائر دارد   ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  داخلي -اطفال-جراحي عمومي-CCU-جراحي زنان و زايمان  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-الكتروكارديوگرافي    ............ درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه اورژانس  ........... نشانی : خ شهيد بهشتي جنوبي - جنب فرمانداري- انتهای خیابان پرستار   9-04246226718

 

بیمارستان دکترساجدی هادیشهر - جلفا  

این بیمارستان در شهرستان جلفا واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال ...... تأسیس ، و در حال حاضر ۳۴ تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  جراحي عمومي-داخلي -اطفال-جراحي زنان و زايمان  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي  ............ درمانگاهها : درمانگاه اطفال- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي ........... نشانی : هاديشهر-خ ليوارجان 3058893  

 

بیمارستان امام حسین هریس 

این بیمارستان در شهرستان هریس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال ...... تأسیس ، و در حال حاضر ۴۶ تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-ICU-نوزادان-اطفال-بخش بستري زنان-بخش جراحي-بخش جراحي-بخش بستري مردان  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي سونوگرافي-داروخانه ............ درمانگاهها :  داخلی -زنان - اطفال - جراحی ........... نشانی : شهرستان هريس 6123512 

 

بیمارستان استاد شهریار بستان آباد 

این بیمارستان در شهرستان بستان آباد  واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال ...... تأسیس ، و در حال حاضر ۴۸ تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  اطفال-داخلي-جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان-نوزادان   .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي سونوگرافي-داروخانه-  ............ درمانگاهها :  درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه داخلي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه عفوني  ........... نشانی :  انتهاي ميدان شهدا 04324124651

 

بیمارستان فارابی ملکان

این بیمارستان در شهرستان ملکان  واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال ...... تأسیس ، و در حال حاضر ۳۶ تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي -اطفال-جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي سونوگرافي-داروخانه-الكتروكارديوگرافي ............ درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه داخلي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه بيهوشي و درد ........... نشانی :  خ كمربندي-روبروي شهرك ولي عصر 4-8241981-0422

 

----------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/3/9

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1331
بازدید دیروز : 5058
بازدید این ماه : 43137
بازدید امسال : 637929
بازدید کل : 36112337

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش