50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای استان البرز : کرج ساوجبلاغ هشتگرد طالقان نظرآباد اشتهارد فردیس....

 

مشخصات بیمارستانهای استان البرز

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود   

اطلاعات آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در تمام شهرستانهای استان البرز 

مربوط به  9  ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر    قرار دارد  
 

 

 

سال تصویب شهرستان :  1337 

شهرستان

کرج

جمعیت :  2000  هزار نفر

فاصله تا تهران :  30 کیلومتر

(اکباتان تا پل فردیس)

تعداد تخت بستری :   1800

کمال شهر - ماهدشت - محمد شهر - گرمدره - آسارا

بیمارستان شهید مدنی    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1340  تأسیس و در حال حاضر 150  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  12 هزار مترمربع  و در 8 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ٬ سوختگی ، جراحی ترمیمی ، پوست و مو ، جراحی فک و صورت ،  چشم پزشکی ٬ ارتوپدی  ، قلب و عروق ،  گوش و حلق و بینی  ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ،  جراحی مغز واعصاب ، سی.تی.اسکن

بیمارستان شهید رجایی    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1354  تأسیس و در حال حاضر 150  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  16 هزار مترمربع  و در 8 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ،  اطفال ، زنان ، اورژانس ، گوارش ،  چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ، پوست ، عفونی ،  گوش و حلق و بینی  ،  جراحی قلب باز ، آنزیوگرافی ، سی.سی.یو ،  آی.سی.یو ،  دیالیز  ، سی.تی.اسکن ، پزشکی هسته ای ، شیمی درمانی

بیمارستان شهید باهنر -  کودکان    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1358 تأسیس و در حال حاضر 175   تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 9 هزار مترمربع  و در 50  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ، فوق تخصصی قلب کودکان ، فوق تخصصی جراحی کودکان ،

بیمارستان زنان مرحوم کمالی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1330  تأسیس و در حال حاضر 190  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 9 هزار مترمربع  و در 11 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی زنان  ٬ اطفال ، زنان و زایمان ، اعصاب و روان ،  اورژانس ، آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز

بیمارستان شریعتی    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1345  تأسیس و در حال حاضر 110  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 8  هزار مترمربع  و در 50  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ، قلب و عروق ، جراحی مغز و اعصاب ، ارولوژی ، ارتوپدی ، اعصاب و روان ،  اطفال ، زنان ، اورژانس

بیمارستان و زایشگاه حضرت علی    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1359  تأسیس و در حال حاضر 25  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 2 هزار مترمربع  و در1 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زایمان ، زنان ، لطفال ،  اورژانس

بیمارستان  ثارالله  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1388 تأسیس و در حال حاضر 38  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 3 هزار مترمربع  و در 4 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس

بیمارستان البرز   

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1380  تأسیس و در حال حاضر 400  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زایمان ، داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، جراحی زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی  ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ، قلب و عروق ، عفونی ، مغز و اعصاب ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، سی.تی.اسکن

بیمارستان  امام خمینی   

بیمارستانی مجهول المالک است که در سال 1370  تأسیس و در حال حاضر 145  تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ، روماتولوژی ، جراحی فک و صورت ،  گوش و حلق و بینی  ، جراحی قلب باز ، آنزیوگرافی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، جراحی مغز واعصاب ، سی.تی.اسکن     (این بیمارستان که محل آن زندان و متعلق به شهربانی کرج بود با وساطت امام جمعه کرج به بنیاد شهید واگذار تا با احداث مرکز پزشکی نیازهای مردم شهرکرج برطرف شود ..... البته در تغییرات مدیریتی ،  بعدها این بیمارستان به سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران واگذار و اما .... فعلا  آنطور که مسئولین آن میگوید بیمارستان درحال حاضر خصوصی است!!؟)

بیمارستان خصوصی تخت جمشید

بیمارستانی متعق به بخش خصوصی است که در سال 1391 تأسیس و در حال حاضر 150  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 12 هزار مترمربع  و در .........  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، جراحی قلب باز ، آنژیو گرافی ، ان.آی.سی.یو ، سی.سی.یو ، آی.سی.یو ،   اورژانس

بیمارستان خصوصی قائم 

بیمارستانی متعق به بخش خصوصی است که در سال 1379  تأسیس و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان ، اطفال ، مسمومیت ، فوق تخصصی ریه ، شیمی درمانی ، ، جراحی مغز و اعصاب ، هپاتیت ،  اورژانس ،  آی.سی.یو ، سی.سی.یو ، ام.آی.سی.یو ، اس.آی.سی.یو ، سی.تی.اسکن

بیمارستان خصوصی کسری

بیمارستانی متعق به بخش خصوصی است که در سال 1352  تأسیس و در حال حاضر 100  تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، اطفال ، زنان ، جراحی ، روماتولوژی ، نورولوژی ، اورولوژی ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، اورژانس ،  آی.سی.یو ، سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی

بیمارستان و زایشگاه خصوصی  مریم

بیمارستانی متعق به بخش خصوصی است که در سال 1393  تأسیس و در حال حاضر 36  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 8 هزار مترمربع  و در ....  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان ، زایمان ، اطفال

 

 

سال تصویب شهرستان :  1368 

شهرستان

  ساوجبلاغ

جمعیت :  250  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  32  کیلومتر

تعداد تخت بستری :  154

هشتگرد قدیم و جدید -  چندار -  چهارباغ

بیمارستان امام جعفر صادق   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1389  تأسیس و در حال حاضر 118  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  12  هزار مترمربع  و در 24  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ،  اورژانس ،  آی.سی.یو ، دیالیز ، سی.تی.اسکن

بیمارستان  و زایشگاه تامین اجتماعی   هشتگرد قدیمی

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1390  تأسیس و در حال حاضر 36  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 5  هزار مترمربع  و در .........  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی  ، زنان و زایمان ، اطفال ، اورژانس

 

 

سال تصویب شهرستان :  1381 

شهرستان

نظرآباد  

جمعیت :  150  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  43  کیلومتر

تعداد تخت بستری :  70

بیمارستان امام حسن مجتبی    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1378  تأسیس و در حال حاضر  70  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  5  هزار مترمربع  و در ...... هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان ، اطفال ، اورژانس ،  آی.سی.یو ، دیالیز  

 

سال تصویب شهرستان :   1389

شهرستان

طالقان  

جمعیت :  30  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :   114 کیلومتر

تعداد تخت بستری :   ندارد

 

این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

 

سال تصویب شهرستان :   1391

شهرستان

 اشتهارد

جمعیت :  30  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  63  کیلومتر

تعداد تخت بستری :   25

بیمارستان و زایشگاه الزهرا   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1356  تأسیس و در حال حاضر  25  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  3  هزار مترمربع  و در  20  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زایمان ، داخلی ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس

 

 

سال تصویب شهرستان :  1392 

شهرستان

 فردیس 

جمعیت :  550  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  20  کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

فردیس -  مشکین دشت - فرخ آباد -  وحدت

این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

  گردآوری و تنظیم :  تحریریه سایت تخصصی بیمارستانسازی در ایران 

هرگونه باز نشراطلاعات بالا درسایتهای اینترنتی ،  بدون درج نام سایت بیمارستانسازی و ایجاد لینک به این صفحه ، ممنوع میباشد.


تاریخ ایجاد این صفحه آبان ماه  1389   ///    تاریخ  آخرین به روزرسانی اردیبهشت ماه 1395 

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1249
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72079
بازدید امسال : 213279
بازدید کل : 36580352

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش