50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای استان اصفهان2 : نائین اردستان گلپایگان مبارکه شهرضا فریدن خوانسار نجف...

 

مشخصات بیمارستانهای استان اصفهان2  

صفحه دوم  -  سايرشهرهاي استان

بغیر از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

توجه :  تاریخ تنظیم مطالب این صفحه سال 1385 بوده است

اطلاعات جدید و کامل تر از  بیمارستانهای جدیدالتاسیس و قدیمی فعال 

همچنین آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای استان اصفهان 

مربوط به  6 ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   و مطالب قبل از 6 ماه اخیر در فولدر  چند پروژه   قرار دارد     
 

 بیمارستان حضرت محمد (ص) برخوارو میمه

این بیمارستان در شهرستان برخوار و میمه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۱۵ تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-داخلي -اطفال .......... پاراکلینیکها : اكوكارديوگرافي-سونوگرافي-داروخانه-آزمايشگاه طبي-نوارنگاري-آزمايشگاه طبي-داروخانه  ............ درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه چشم-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه اورژانس-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه ارتوپدي- درمانگاه ارولوژي  ........... نشانی : بلوار انقلاب اسلامي خيابان آموزش و پرورش 0312224444

 

بیمارستان ساعی خمینی شهر

این بیمارستان در شهرستان خمینی شهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۳۶  تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : POST CCU -داخلي -عفوني -داخلي اعصاب ( نورولوژي )-CCU  .......... پاراکلینیکها : تست ورزش-اسپيرومتري-سونوگرافي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي ............ درمانگاهها :  درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه فوق تخصصي غدد-درمانگاه فوق تخصصي كليه-درمانگاه قلب-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه داخلي-درمانگاه پوست-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه عفوني-درمانگاه اطفال-درمانگاه ديابت-درمانگاه MMT  ........... نشانی : بلوار شهيد مطهري روبروي قرض الحسنه قوامين 0312-3248077

 

بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی خمینی شهر

این بیمارستان در شهرستان خمینی شهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۶۷  تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : اطفال-جراحي زنان و زايمان-ارتوپدي-جراحي عمومي-ENT-چشم-ارولوژي  .......... پاراکلینیکها :آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي  ............ درمانگاهها :  درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه ارتوپدي ........... نشانی : خيابان بوعلي 3225081-0312  

 

بیمارستان امام خمینی (ره) سمیرم

این بیمارستان در شهرستان سمیرم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۵۶  تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :اطفال-جراحي عمومي-داخلي -CCU-مامائي-جراحي زنان و زايمان  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-داروخانه ............ درمانگاهها : درمانگاه اورژانس-چشم-داخلي-زنان-اطفال-جراحي-روانپزشكي-پوست ........... نشانی : خيابان ابن سينا 0322322-6056          

    

بیمارستان  سیدالشهدای سمیرم    

این بیمارستان در شهرستان سمیرم  واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال ...... تأسیس ، و در حال حاضر  ۶۵   تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : POST CCU و قلب-اطفال-جراحي عمومي-داخلي -CCU-مامائي-جراحي زنان و زايمان-بخش نوزادان .......... پاراکلینیکها : اكوكارديوگرافي-تست ورزش-اسپيرومتري-آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-داروخانه  ............ درمانگاهها : قلب وعروق-مامائي-درمانگاه ارتوپدي- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه اورژانس-داخلي-پوست-روانپزشك-چشم-زنان-جراحي-اطفال-مغزواعصاب-ديابت-عفوني  ........... نشانی : خيابان قدس بلوارابشار 03223227612-20 

 

بیمارستان سجاد  شهرضا

این بیمارستان در شهرستان شهرضا واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1347 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۳۵  تخت دائر دارد .......... بخشهای تخصصی موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي-داروخانه ............ درمانگاهها : درمانگاه اورژانس-جراحي-........... نشانی :شهرضا. خيابان شهيد بهشتي . روبروي هلال احمر03212222022

 

بیمارستان سمیه

این بیمارستان در شهرستان شهرضا واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1361 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

 

بیمارستان صاحب الزمان شهرضا 

این بیمارستان در شهرستان شهرضا واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1315 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر ۵۰  تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  CCU -داخلي مردان-داخلي زنان  .......... پاراکلینیکها :آزمايشگاه طبي-راديولوژي-اكوكارديوگرافي-سونوگرافي-تست ورزش-آندوسكوپي-اسپيرومتري ............ درمانگاهها : درمانگاه اورژانس-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه تخصصي  ........... نشانی :ميدان صاحب الزمان - خيابان صاحب الزمان - بيمارستان صاحب الزمان 2223000-0321

 

بیمارستان شهید رجائی داران

این بیمارستان در شهرستان فریدن واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 102 ، تأسیس ، و در حال حاضر 149 تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : اطفال-داخلي -جراحي زنان -داخلي -زنان و زايمان-چشم-ارتوپدي-نوزادان-داخلي جراحي مردان -جراحي گوش و حلق و بيني-CCU-ICU جنرال .......... پاراکلینیکها : داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه طبي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-سنگ شكن  ............ درمانگاهها : درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه پوست-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )- مشاوره بارداري وشيردهي ........... نشانی : داران - بلوار طالقاني   03724222541-4

 

بیمارستان حضرت رسول اکرم  (ص) فریدونشهر

این بیمارستان در شهرستان فریدونشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 54 ، تأسیس ، و در حال حاضر ۳۳  تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  داخلي -اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي .......... پاراکلینیکها :آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-داروخانه  ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه قلب-گوش وحلق وبيني ........... نشانی :  فریدونشهربلوار بسیج  0372-5222042  

 

بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان

این بیمارستان در شهرستان فلاورجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1361 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۱۱۵  تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : عفوني -ICU جنرال-داخلي اعصاب ( نورولوژي )-روانپزشكي-اطفال-نوزادان-جراحي زنان و زايمان-زايشگاه-CCU-POST CCU و قلب-ارولوژي-ارتوپدي-چشم-داخلي -جراحي عمومي-ENT   .......... پاراکلینیکها :  اسپيرومتري-تست ورزش-داروخانه-الكترميوگرافي-نوارنگاري (الكتروكارديوگرافي)-آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي ............ درمانگاهها : درمانگاه عمومي-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست  ........... نشانی : خيابان آيت اله طالقاني - ابتداي بلوار بسيج 3221011-0335

 

بیمارستان امام حسین (ع)  گلپایگان

این بیمارستان در شهرستان گلپایگان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 73 تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :   post ccu-اطفال-جراحي عمومي-چشم-داخلي -ccu- زنان و زايمان-ICU جنرال .......... پاراکلینیکها :سونوگرافي-سي تي اسكن-ماموگرافي-راديولوژي-اكوكارديوگرافي-آندوسكوپي-آزمايشگاه طبي-تست ورزش-NST  ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب-درمانگاه داخلي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه جراحي عمومي ........... نشانی : بلوار معلم-روبروي پمپ بنزين  3241020  

 

بیمارستان شهدای لنجان

این بیمارستان در شهرستان لنجان (زرین شهر ) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۱۱۰  تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : اطفال-جراحي زنان و زايمان-CCU-جراحي عمومي-چشم-داخلي اعصاب ( نورولوژي )-ارتوپدي-ENT-ارولوژي-داخلي -POST CCU و قلب-روانپزشكي-ICU جنرال-نوزادان .......... پاراکلینیکها : راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-الكتروكارديوگرافي-اكوكارديوگرافي-آزمايشگاه پاتولوژي-داروخانه  ............ درمانگاهها : درمانگاه داخلي-درمانگاه اطفال-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه چشم-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه پوست-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه قلب-درمانگاه جراحي عمومي- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه فيزيوتراپي- درمانگاه مامائي-درمانگاه عفوني- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه قلب ........... نشانی : زرين شهر خ باهنر بيمارستان شهداي لنجان 03342237326

 

بیمارستان شهید مطهری لنجان

این بیمارستان در شهرستان لنجان واقع شده و بیمارستانی متعلق به ذوب آهن و درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 330 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۱۲۰  تخت دائر دارد   ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-ENT-ارتوپدي-ارولوژي-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-چشم-داخلي -اطفال .......... پاراکلینیکها :داروخانه-دانسيتومتري-الكترميوگرافي-سي تي اسكن-آندوسكوپي-آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-ماموگرافي-سنگ شكن برون اندامي ............ درمانگاهها : روانشناس-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب-درمانگاه عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه عفوني-درمانگاه بينايي سنجي-تغذيه-درمانگاه ديابت- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-گوارش ........... نشانی : اصفهان - فولادشهر - مرکز پزشکي شهيد مطهري 4-03342624141

 

بیمارستان  محمد رسول ا.. (ص) مبارکه

این بیمارستان در شهرستان مبارکه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1340 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۶۵  تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  CCU-اطفال-جراحي زنان و زايمان-داخلي -بخش نوزادان-ENT-ارتوپدي-ارولوژي-جراحي عمومي-چشم-POST CCU و قلب-داخلي اعصاب ( نورولوژي )  .......... پاراکلینیکها : اسپيرومتري-تست ورزش-داروخانه-NST-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي ............ درمانگاهها : درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه گفتار درماني-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب-درمانگاه اورولوژي ........... نشانی :صفاييه-محله5-بلوار امام خميني-بلوار رسالت-بيمارستان محمد رسول الله(ص) 72-5274564 

 

بیمارستان حشمتیه نایین 

این بیمارستان در شهرستان نایین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 58 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۳۸  تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : اطفال-داخلي -جراحي عمومي-چشم-زنان وزايمان -CCU  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-نوارنگاري-اكوكارديوگرافي-تست ورزش  ............ درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-قلب وعروق -درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه داخلي-درمانگاه ENT- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه عفوني  ........... نشانی : خ شهيد رجائي 0323-2259061 

 

بیمارستان زایشگاه خور

این بیمارستان در شهرستان نایین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1361 با ظرفیت تخت ثابت 9 ، تأسیس ، و در حال حاضر 9 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

 

بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

این بیمارستان در شهرستان نجف آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۱۴۶  تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : اطفال-چشم-داخلي -داخلي اعصاب ( نورولوژي )-نوزادان-جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان-ICU جراحي-ارتوپدي-CCU  .......... پاراکلینیکها : سنگ شكن برون اندامي-آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-سي تي اسكن-الكترو كار ديو گرافي ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس( عمومي)-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب--درمانگاه عفوني- درمانگاه روان درماني- درمانگاه مامايي-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه ترك اعتياد ( UROD و ...... ) -درمانگاه تغذيه ........... نشانی : خيابان شريعتي , خيابان بيست و دوم بهمن 3-2643000

 

بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد

این بیمارستان در شهرستان نجف آباد واقع شده و بیمارستانی تأمین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 79 تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-ENT-ICU جراحي-ارتوپدي-ارولوژي-اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-جراحي مغز و اعصاب -چشم-داخلي -داخلي اعصاب ( نورولوژي )-فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-POST CCU و قلب  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-نفرولوژي-عمومي ............. نشانی : خيابان كمربندي-بلوارشهيدغلامرضاصالحي 0331-2443112  

 

بیمارستان  ایت ا... مدرس نجف آباد     

این بیمارستان در شهرستان نجف آباد  واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال ...... تأسیس ، و در حال حاضر  ۲۷۰   تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : بخش 2مردان -بخش ويژه مردان -بخش 5 مردان -روانپزشكي-بخش 4 مردان -بخش ويژه زنان -بخش 3 مردان -بخش يك 1 مردان .......... پاراکلینیکها : الكتروآنسفالوگرافي-EKG-ECT-آزمايشگاه طبي-دندانپزشكي-داروخانه ............ درمانگاهها : درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه كاردرماني-درمانگاه دندانپزشكي-عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه گفتار درماني ............. نشانی : اصفهان - كيلومتر 18 نجف آباد 2228944-2085

 

بیمارستان  شهید رجایی گلدشت نجف آباد     

این بیمارستان در شهرستان نجف آباد  واقع شده و بیمارستانی بنیاد شهید – درمانی است . که در سال ...... تأسیس ، و در حال حاضر  ۴۸  تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشكي .......... پاراکلینیکها :آزمايشگاه طبي ............ درمانگاهها :  درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه كاردرماني............. نشانی : گلدشت خ جانبازان بيمارستان شهيد رجايي 03312232585

 

بیمارستان  گلدیس شاهین شهر  

این بیمارستان در شهرستان  شاهین شهر  واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال ...... تأسیس ، و در حال حاضر   ۵۹   تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  POST CCU و قلب-ارتوپدي-ارولوژي-اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-ENT-داخلي -داخلي اعصاب ( نورولوژي )-عفوني -بخش نوزادان-CCU   .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-ماموگرافي-اكوكارديوگرافي  ............ درمانگاهها :  درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه طب كار و پزشكي اجتماعي-درمانگاه عفوني-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب-مشاوره ترك اعتياد- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )  ........... نشانی :   5260801-0312

 

بیمارستان  شهید دکتر بهشتی اردستان   

این بیمارستان در شهرستان  اردستان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال ...... تأسیس ، و در حال حاضر  ۴۹   تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-چشم-داخلي -CCU-نوزادان-ارتوپدي  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه پاتولوژي-اسپيرومتري-تست ورزش-داروخانه-اسپيرومتري-تست ورزش-داروخانه-اكوكارديوگرافي  ............ درمانگاهها :درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه چشم-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه قلب-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )- درمانگاه ارولوژي- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )  ........... نشانی : خ 22 بهمن ميدان پرستار بيمارستان شهيد دكتر بهشتي  5244112-0362

 

بیمارستان  بهنیا تیران و کرون    

این بیمارستان در شهرستان تیران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال ...... تأسیس ، و در حال حاضر  ۲۰   تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي -جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان-اطفال  .......... پاراکلینیکها : زمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي ............ درمانگاهها : درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه مشاوره تغذيه-درمانگاه مشاوره روانشناسي-درمانگاه مامائي ........... نشانی : شهر تيران -خيابان امام خميني-روبروي ورزشگاه 0332-3226776

 

بیمارستان فاطمیه خوانسار

این بیمارستان در شهرستان خوانسار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 64 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۵۰  تخت دائر دارد ........ بخشهای تخصصی موجود در این بیمارستان عبارتند از :  CCU CCU-ارتوپدي-اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-چشم-داخلي -نوزادان-داخلي قلب وعروق .......... پاراکلینیکها :آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-الكتروكارديوگرافي-تست ورزش-تست ريه-بيو متري (اكوي چشم )-داروخانه ............ درمانگاهها :درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه ترك اعتياد ( UROD و ...... ) -درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-درمانگاه فيزيوتراپي ........... نشانی :خيابان 13محرم 2229000

 

بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز  

این بیمارستان در شهرستان نطنز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 58 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۳۸  تخت دائر دارد .............. بخشهای تخصصی موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس CCU-جراحي عمومي-داخلي -اطفال-نوزادان  .......... پاراکلینیکها :آزمايشگاه طبي-راديولوژي  ............ درمانگاهها :درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي ........... نشانی : بلوار شهيد مصطفي خميني -0362-4242066

 

بیمارستان زایشگاه بادرود

این بیمارستان در شهرستان نطنز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 21 ، تأسیس ، و در حال حاضر 21 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

 

بیمارستان زایشگاه سرخوش

این بیمارستان در شهرستان برخوار و میمه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 10 ، تأسیس ، و در حال حاضر 10 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان جرقویه اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 30 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

---------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/5/26

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 2237
بازدید دیروز : 10604
بازدید این ماه : 34848
بازدید امسال : 850586
بازدید کل : 36324994

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش