50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای استان اصفهان3 - کاشان

 

مشخصات بیمارستانهای استان اصفهان

صفحه سوم :   دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

توجه :  تاریخ تنظیم مطالب این صفحه سال 1385 بوده است

اطلاعات جدید و کامل تر از  بیمارستانهای جدیدالتاسیس و قدیمی فعال 

همچنین آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای استان اصفهان 

مربوط به  6 ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   و مطالب قبل از 6 ماه اخیر در فولدر  چند پروژه   قرار دارد     
 

 

بیمارستان اخوان کاشان

این بیمارستان در شهرستان کاشان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1331 با ظرفیت تخت ثابت 48 ، تأسیس ، و در حال حاضر علیرغم مجوز 101 تخت مصوب ،  49  تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشكي .......... پاراکلینیکها : داروخانه-آزمايشگاه طبي-EEG-ECT  ............ درمانگاهها : درمانگاه روانپزشكي طفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-گفتار درماني-روانشناسي ........... نشانی : کیلومتر 5 جاده راوند - بلوار قطب راوندی - بیمارستان کارگرنژاد  - تلفن 5559111-0361..........................................  بیمارستان اعصاب وروان در سال 1370 و در محل بیمارستانی که قبلا بخشهای داخلی بوده و هیچگونه همخوانی با استانداردهای روانپزشکی نداشته بنام بیمارستان اخوان تاسیس گردید که در ابتدا شامل بخش روانپزشکی مردان با 19 تخت و بخش روانپزشکی زنان با20 تخت بود که بعد از چند سال یک بخش کوچک 8 تختی تحت عنوان اورژانس مردان به آن افزوده شد. دانشگاه علوم پزشکی کاشان با ترغیب خیر بزرگوار آقای حاج جواد کارگرنژاد پروژه ساخت بیمارستان یکصد و یک تختخوابی اعصاب وروان را در سال 1384 کلید زد.این بیمارستان به دلیل لزوم نزدیک بودن به بیمارستان جنرال در مجاورت مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی احداث گردید که این مجاورت دارای دلایل علمی دیگر از جمله بحث انگ زدایی نیز بود. در آبانماه ماه سال 1391 انتقال بیمارستان به مرکز جدید صورت گرفت و بیمارستان روانپزشکی حاج جواد کارگر نژاد رسما افتتاح گردید .این بیمارستان در زمینی به مساحت حدود 6600 متر مربع و در دو طبقه احداث گردیده که طبقه همکف شامل بخشها و واحدهای درمانی و پاراکلینیکی بوده ودر طبقه اول واحدها و قسمتهای اداری و پشتیبانی قرار دارد.

 

 

بیمارستان زایشگاه شبیه خوانی کاشان  

این بیمارستان در شهرستان کاشان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 103 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي زنان و زايمان-بخش نوزادان .......... پاراکلینیکها : داروخانه-آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي -nst-الكتروكارديوگرافي -فتوتراپي   ............ درمانگاهها : درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان ........... نشانی : خ شهيد بهشتي 4460180-0361

 

بیمارستان شهید بهشتی کاشان

این بیمارستان در شهرستان کاشان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1369 با فضای ۴۰ هزار مترمربع و ظرفیت تخت ثابت 420 ، تأسیس ، و در حال حاضر   ۴۵۰ تخت دائر دارد ................ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :CCU-ICU داخلي-NICU-POST CCU و قلب-اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-عفوني -بخش نوزادان-داخلي -ارولوژي-ارتوپدي-اورژانس تروما-اورژانس قلب-جراحي مغز و اعصاب -فوق تخصصي ـ جراحي قلب-ICU1 جراحي-فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-فوق تخصصي ـ جراحي توراكس-نازائي و ناباروري(IVF )-فوق تخصصي ـ داخلي ريه-داخلي اعصاب ( نورولوژي )-فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندو كراينولوژي )-فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي-فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-فوق تخحصي ـ جراحي اطفال-فوق تخصصي ـ اطفال نورولوژي -فوق تخصصي ـ اطفال گوارش-فوق تخصص هماتولوژي اطفال-فوق تخصصي ـ اطفال كليه ( نفرولوژي )-فوق تخصصي ـ اطفال قلب-فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-ICU2 نوروسرجري ............. پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-ماموگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-داروخانه-تست ورزش-سي تي اسكن-سنگ شكن برون اندامي-نوارنگاري-كولونوسكوپي-برونكوسكوپي-اسپيرومتري -ERCP-بازتواني قلب  ............... درمانگاهها :درمانگاه انكولوژي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه بيماران سرطاني-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه اطفال-درمانگاه داخلي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه عمومي-درمانگاه اورژانس-سنجش تراكم استخوان-درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه جراحي مغز واعصاب-درمانگاه زنان وزايمان-درمانگاه گوارش-درمانگاه راديوتراپي ........... نشانی : بلوار قطب راوندي كيلومتر 3 جاده راوند 0361-5550026   ............................................... این بیمارستان در بدو امر توسط سازمان تامین اجتماعی و با کمک همه جانبه هیئت محترم امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1369 تاسیس گردید و بخشهای مختلف آن با حمایت دانشگاه راه اندازی شد و سپس به استناد تبصره 10 قانون بودجه سال 1380 مصوب 26/11/1379 این مرکز خارج از سطح بندی خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده شد و در چارچوب سطح بندی خدمات درمانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و از سازمان تامین اجتماعی خریداری شد و بر اساس مصوبات هیئت محترم وزیران و تصویب نامه شورای عالی تامین اجتماعی و در اجرای صورتجلسه مورخه 7/12/1381بیمارستان شهید بهشتی بانضمام کلیه متعلقات آن در تاریخ 2/12/1383 به طور قطعی به دانشگاه واگذار گردید و در مورخه 6/7/1385 به دنبال تصمیمات مسئولین محترم دانشگاه بخشهای مختلف بیمارستان نقوی نیز به این مرکز منتقل گردید و هم اکنون بامتراژ زیربنای حدود 40000 مترمربع درحال فعالیت می باشد.

 

بیمارستان متینی کاشان

این بیمارستان در شهرستان کاشان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1344 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۴۳  تخت دائر دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  ENT  -چشم .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-داروخانه-راديولوژي-ليزيك-Orb Scan   ............ درمانگاهها : درمانگاه ENT-درمانگاه اورژانس-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه چشم-پاراكلينيك چشم ( ليزر )-گفتار درماني  ........... نشانی : خ امير کبير 5342020  ................................................. ساختمان بیمارستان متینی درسال 1344 به همت والای مرحوم آقای حاج تقی متینی یکی از خیرین کاشان در قطعه زمینی به مساحت 9968 متر مربع و با زیربنای 3408 مترمربع احداث و  در سال 1346 مورد بهره برداری قرار گرفت. در سالهای قبل از انقلاب، این مرکز با داشتن بخش‌های جراحی عمومی و اطفال و اورژانس به ارائه خدمت به بیماران می‌پرداخت. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بخش‌های چشم و گوش و حلق و بینی جایگزین بخش جراحی عمومی گردید.در اوایل سال 1369 بخش اطفال نیز به بیمارستان شهید بهشتی منتقل و این مرکز به عنوان بیمارستان تخصصی چشم و گوش و حلق و بینی به فعالیت خود ادامه داد.  جهت توسعه این مرکز، برادران مصلح (به یادبود مرحوم آقای حاج علی اکبر مصلح) نسبت به احداث ساختمان جدیدی با مساحت 1700 مترمربع زیربنا در سه طبقه در قسمتی از فضاهای آزاد بیمارستان اقدام نمودند که عملیات ساخت آن از اواخر سال 1377 آغاز و درسال 1382 به بهره برداری رسید؛ در طبقات زیرزمین و همکف واحدهای سرپایی شامل درمانگاهها، پاراکلینیک چشم (لیزر)، شنوایی سنجی، آزمایشگاه و واحدهای پذیرش، ترخیص و صندوق مستقر گردید. طبقه اول آن نیز به سالن اجتماعات و مرکز تحقیقات تروما اختصاص یافت که مرکز تحقیقات تروما در اوایل سال 85 به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد و هم اکنون مرکز جراحی عیوب انکساری (لیزیک) و واحد گفتاردرمانی جایگزین آن شده‌اند. با توجه به فرسودگی ساختمان بخش و اتاق عمل، از اواخر اردیبهشت سال 1388 ساختمانی با زیر بنای 2200 متر مربع توسط خانواده مرحوم آقای حاج حسن هادیزاده در حال احداث می باشد که پیشرفت فیزیکی آن بیش از 60% می باشد.

 

 

بیمارستان نقوی کاشان

این بیمارستان در شهرستان کاشان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که  از سوی مرحوم حاج محمد صادق نقوی در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 65 ، تأسیس ، و در حال حاضر پس از بارها بازسازی و توسعه  با 7000 متر مربع زیر بنا  و با مجوز 95 تخت مصوب ، در حال حاضر 23 تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، ارولوژی وسایر جراحي ها  .......... پاراکلینیکها : MRI-آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سي تي اسكن-سونوگرافي-داروخانه-NST-اسپيرومتري-نوار عصب و عضله-نوار مغز-تست ورزش-نوار قلب-فيزيوتراپي-ويدئواستروبوسكوپي  ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-جراحي عمومي(بويژه زنان)-گوش و حلق و بيني-كلينيك فوق تخصصي غدد اطفال-اعصاب و روان-كامپيووتر چشم-بيهوشي و درد-پوست و مو-درمانگاه فوق تخصصي-جراحي قفسه سينه-درمانگاه چشم-داخلي-داخلي مغز و اعصاب-زنان و زايمان-نوار عصب و عضله-عفوني-درمانگاه فوق تخصص -كليه اطفال-درمانگاه فوق تخصصي -جراحي اطفال-درمانگاه فوق تخصصي داخلي ريه-درمانگاه فوق تخصصي- داخلي غدد-درمانگاه فوق تخصصي گوارش و كبد-كلينيك گفتار درماني-درمانگاه فوق تخصصي عفوني اطفال-كلينيك قلب و عروق-تغذيه و رژيم درماني  ........... نشانی : خيابان شهيد ر جايي 0361-4451515

 

 

بیمارستان  میلاد کاشان  

این بیمارستان در شهرستان  کاشان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است . که در سال ...... تأسیس ، و در حال حاضر   ۵۰  تخت دائر دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-اطفال و نوزادان-جراحي زنان و زايمان-ICU جنرال-جراحي عمومي-داخلي -اورژانس بستري .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-راديولوژي-سونوگرافي-NST-MRI-اكوكارديوگرافي-داروخانه-ماموگرافي-سي تي اسكن-كولونسكوپي-برونكوسكوپي ............ درمانگاهها : بیماران اورژانس  ........... نشانی : خ بهشتي كوچه شهيدديمي 4461717-0361 

 

بیمارستان  سید الشهدای آران و بیدگل

این بیمارستان در شهرستان آران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال  1372 تأسیس ، و در حال حاضر با 3000 مترمنربع زیربنا مجوزبهره برداری از ۵۵  تخت دائر  را دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  CCU-POST CCU و قلب-اطفال-جراحي عمومي-داخلي -عفوني -نوزادان .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه تشخيص طبي-راديولوژي-داروخانه ............ درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه قلب-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اعصاب و روان-درمانگاه پوست-درمانگاه چشم-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه اورولوژي  ........... نشانی : ميدان طالقاني - خيابان ولي عصر  3-2724041-0362

 

بیمارستان  شهید رجایی  آران و بیدگل

این بیمارستان در شهرستان آران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1344 تأسیس ، و علیرغم  70 تخت مصوب  ، در حال حاضر  15  تخت دائر دارد .این بیمارستان با حمایت مالی و مدیریت آقای حاج حسین اربابی بیدگلی به عنوان اولین درمانگاه آران و بیدگل تاسیس گردید که در سال 1360 به زایشگاه تبدیل و ازسال 1379  مجهز به اطاق عمل شده و از حالت تسهیلات زایمانی به بیمارستان زنان تبدیل شد. در سال 1384 با 7500 مترمربع زیربنا به عنوان بیمارستان تک تخصصی زنان با درجه ارزشیابی یک شناخته و همچنین از طرف وزارتخانه در سال 1385 لوح دوستدار کودک و در سال 1390 لوح دوستدار مادر را دریافت نمود. ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :جراحي زنان و زايمان .......... پاراکلینیکها :  راديولوژي-آزمايشگاه طبي ............ درمانگاهها :درمانگاه زنان و زايمان ........... نشانی : خيابان معلم - جنب بانك صادرات 2-2724141-0362  

 

----------------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/5/26

 

 

 

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1351
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72181
بازدید امسال : 213381
بازدید کل : 36580454

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش