50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای خراسان رضوی: مشهد سبزوار قوچان کاشمر نیشابور گناباد فریمان تایباد تربت..

 

مشخصات بیمارستانهای استان خراسان رضوی

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

اطلاعات  آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای خراسان رضوی 

مربوط به  9 ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   قرار دارد     
 

 

 

سال تصویب شهرستان : 1316 

شهرستان

مشهد 

جمعیت :  3100 هزار نفر

فاصله تا تهران : 890 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 7300

بیمارستان امام رضا   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1313  تأسیس و در حال حاضر  918 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  29 هزار مترمربع  و در 280 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان در قالب 37 بخش بستری عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، جراحی قلب باز ، آنزیوگرافی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ، عفونی ، پوست ، غدد ، خون ، نفرولوژی ،  سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی ، بخش سوختگی ، بخش ناباروری ، شتاب دهنده انرژی ، شیمی درمانی مرکز تخصصی اورژانس 150 تختخوابی دالتیان ، 4400 متر مربع پارکینگ 6 طبقه ، ساختمان همراه سرا

بیمارستان قائم  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1350  تأسیس و در حال حاضر 800  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 33  هزار مترمربع  و در 20 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، جراحی قلب باز ، آنزیوگرافی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ، سی.تی.اسکن + جراحی قلب باز + انژیوگرافی قلب + جراحی توراکس +  ام.آر.آی +  دیالیز + ان.آی.سی.یو + پزشکی هسته ای ..... وزیر فعلی بهداشت شخصا بشدت بدنبال تغییرکاربری و فروش زمینهای این بیمارستان برای تامین مالی بیمارستان جدید دیگری است که البته تاکنون این تفکرعملی نشده است ..... البته وی به اين سوال که چرا ساختمان هاي اداري دانشگاه علوم پزشکي را که در حاشيه خيابان هاي مهم واقع است و قابليت تجاري‌سازي دارد ، به فروش نمي‌رسانيد و از اين محل اعتبار لازم را تامين نمي کنيد،هنوز پاسخی نداده است
بیمارستان شهید کامیاب     امدادی - سوانح    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1348 تأسیس و در حال حاضر 370 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 12 هزار مترمربع  و در 17 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی، 
بیمارستان هاشمی نژاد   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1333  تأسیس و در حال حاضر 320  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان ... هزار مترمربع  و در 43 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، جراحی قلب باز ، آنزیوگرافی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ٬ آنکولوژی ، جراحی مغز واعصاب

بیمارستان دکتر شریعتی    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1331  تأسیس و در حال حاضر 200 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  23 هزار مترمربع  و در... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، جراحی قلب باز ، آنزیوگرافی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی 

بیمارستان طالقانی      (ریوی+ سوانح 2 مشهد)   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1355 تأسیس و در حال حاضر 160 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ پوست ، عفونی ، اورژانس ، ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، سی.تی.اسکن ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب
بیمارستان ام البنین  (زنان)   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1386 تأسیس و در حال حاضر 136 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 6 هزار مترمربع  و در 2 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی زنان ، جراحی زنان ٬ اطفال ، زنان و زایمان ، اورژانس ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو

بیمارستان دکتر شیخ     (فوق تخصصی کودکان)    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1330 تأسیس و در حال حاضر 150 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 8 هزار مترمربع  و در 6 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی اطفال ، جراحی اطفال ، اورژانس اطفال ٬ ارولوژی ، ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، پی.آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ پیوند مغز استخوان ، جراحی مغز واعصاب ، نفرولوژی و انکولوژی و هماتولوژی اطفال
بیمارستان امید     (سرطان)    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1353 تأسیس و در حال حاضر 107 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  8 هزار مترمربع  و در 2 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی  ، شتاب دهنده انرژی ، شیمی درمانی ، پرتو درمانی ، رادیوتراپی

بیمارستان خاتم الانبیاء     (چشم)    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1382 تأسیس و در حال حاضر  60  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  9 هزار مترمربع  و در 5 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  چشم پزشکی 

بیمارستان منتصریه    (پیوند اعضا و دیالیز)    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1391  تأسیس و در حال حاضر 64  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  9 هزار مترمربع  و در 3 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، آی.سی.یو  ، آی.سی.یو.پیوند ، دیالیز ، سی.تی.اسکن

بیمارستان روانپزشکی ابن سینا   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1359  تأسیس و در حال حاضر 800 تخت دائر دارد . در اين بيمارستان 12 بخش روان درمانی موجود میباشد . 

بیمارستان روانپزشکی دکتر حجازی    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1330  تأسیس و در حال حاضر 310  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  7 هزار مترمربع  و در 10 هزار مترمربع زمین واقع شده است. در اين بيمارستان 4 بخش روان درمانی موجود میباشد.

بیمارستان رضوی    (وابسته به آستان قدس رضوی)   

بیمارستانی متعلق به آستان قدس رضوی است که در سال 1384 تأسیس و در حال حاضر 500 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  56 هزار مترمربع  و در 390 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، جراحی قلب باز ، آنزیوگرافی ، بخش آی.وی.اف و ناباروری ، ان.آی.سی.یو + 2 سی.تی.اسکن + ام.آر.آی + پزشکی هسته ای + رادیوتراپی + 360 هزارمترمربع فضای سبز

بیمارستان تامین اجتماعی فارابی   

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال ... تأسیس و در حال حاضر 200 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  24 هزار مترمربع  و در ... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی  .... این بیمارستان با دانشگاه آزاد همکاری آموزشی دارد 
بیمارستان تامین اجتماعی 17 شهریور    

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1348 تأسیس و در حال حاضر 140 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 24 هزار مترمربع  و در ... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  .... این بیمارستان با دانشگاه آزاد همکاری آموزشی دارد .

بیمارستان و آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان    

بیمارستانی متعلق به بنیاد جانبازان است که در سال 1390 تأسیس و در حال حاضر 30 تخت دائر و 30 تخت بیماران موقت  دارد .

بیمارستان ندامتگاه  (قاسم آباد)    

بیمارستانی متعلق به دادگستری است که در سال 1350 تأسیس و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ، اورژانس 

بیمارستان خصوصی آریا       دانشگاه آزاد 

بیمارستانی در اختیار دانشگاه آزاد است که در سال 1348 آغاز و در سال 1355  تأسیس و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 6 هزار مترمربع  و در ... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو
بیمارستان خیریه شاهین فر      دانشگاه آزاد   

بیمارستانی در اختیار دانشگاه آزاد است که در سال 1334 تأسیس و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان و زایمان ، اورژانس ٬ ارولوژی ،
بیمارستان خیریه 22 بهمن   دانشگاه آزاد   

بیمارستانی در اختیار دانشگاه آزاد است که در سال 1364 تأسیس و در حال حاضر 180 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، جراحی قلب باز ، آنزیوگرافی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی ، سوختگی ، شتاب دهنده انرژی ، شیمی درمانی
بیمارستان خیریه موسی بن جعفر   

بیمارستانی متعلق به بخش خیریه است که در سال 1369 تأسیس و در حال حاضر 250 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ زایمان ،  ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ٬ جراحی ترمیمی ٬ گوارش ، غدد ، جراحی قلب باز ، کت لب ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو
بیمارستان خیریه امام زمان   

بیمارستانی متعلق به بخش خیریه است که در سال 1366 تأسیس و در حال حاضر 160 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ زایمان ،  ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ٬ جراحی ترمیمی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو
بیمارستان خیریه قلب جوادالائمه   

بیمارستانی متعلق به بخش خیریه است که در سال 1344 تأسیس و در حال حاضر 150 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ٬ جراحی عروق ٬ جراحی قفسه صدر ، جراحی قلب باز ، دو دستگاه کت لب ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ،  سی.تی.اسکن
بیمارستان خیریه سجاد   

بیمارستانی متعلق به بخش خیریه است که در سال 1371 تأسیس و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی . این بیمارستان با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همکاری دارد
بیمارستان خیریه علوی ( علی بن ابیطالب سابق)   

بیمارستانی متعلق به بخش خیریه است که در سال 1371 تأسیس و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ،  سی.تی.اسکن
بیمارستان خیریه امام حسین   

بیمارستانی متعلق به بخش خیریه است که در سال 1383 تأسیس و در حال حاضر 90 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی
بیمارستان و زایشگاه خیریه امام جواد   

بیمارستانی متعلق به بخش خیریه است که در سال 1371 تأسیس و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  زنان و زایمان
بیمارستان  خصوصی بنت الهدی  

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1337 تأسیس و بعد از انقلاب مصادره ولی در حال حاضر مجددا خصوصی گردیده و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، جراحی مغز واعصاب ، جراحی ترمیمی
بیمارستان  خصوصی سینا 

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1347 تأسیس و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، جراحی مغز واعصاب ، جراحی عروق ، جراحی قلب ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ...سایت جدید این بیمارستان با 37 هزارمترمربع در 300 تختخواب با 23 اطاق عمل در حال احداث است
بیمارستان  خصوصی مهر (مهرحضرت عباس سابق)  

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1348 تأسیس و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد. مساحت زیربنای این بیمارستان  12 هزار مترمربع  و در 5 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، جراحی قلب باز ، کت لب  ،  سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو
بیمارستان  خصوصی پاستورنو 

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1360 تأسیس و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، جراحی ترمیمی

 ---------------------------------

بيمارستان خصوصی  مادر ... سال 1349 / 45 تخت ثابت/ در حال حاضر 50 تخت  .....  جراحی ٬ زنان وزایمان
بيمارستان خصوصی رازی .... سال 1348/  50 تخت ثابت/ حال حاضر 50 تخت ..... داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ ارولوژی ،  پوست ٬ عفونی

-----------------------------------------
بيمارستان  گوهرشاد .... درسال 1312بعنوان اولین بیمارستانهای خصوصی ایران باهمکاری پروفسور حسابی راه اندازی شد
بيمارستان خصوصی مهرگان ... درسال 1376 تأسیس+ 50 تخت فعال .. این بیمارستان بدلایل مالی در آستانه تعطیلی است
بيمارستان خصوصی فاطمیه  ......  درسال 1352 تأسیس+60 تخت فعال ..... بیش از 11 سال از توقف فعالیت آن میگذرد
بيمارستان روانپزشکی شفا  ......  درسال 1357 تأسیس+160 تخت فعال ..... منحل و به به بیمارستان ابن سینا منتقل شد

 

 

سال تصویب شهرستان :  1316

شهرستان

سبزوار 

جمعیت :  320 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 241 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  743

بیمارستان محمد واسعی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1380  تأسیس و در حال حاضر 275  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  14 هزار مترمربع  و در 11 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، جراحی قلب باز ، آنزیوگرافی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی ، سوختگی ، شتاب دهنده انرژی ، شیمی درمانی

بیمارستان  حشمتیه  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1298 تأسیس و در حال حاضر 240  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  20 هزار مترمربع  و در 10 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، جراحی قلب باز ، آنزیوگرافی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب

بیمارستان امداد  دکتر بهشتی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1350  تأسیس و در حال حاضر 130  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن ،

بیمارستان و زایشگاه خیریه شهیدان ممبینی    

بیمارستانی خیریه ولی در اختیار دانشگاه است که در سال 1369  تأسیس و در حال حاضر 90  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان و زایمان ، اورژانس ، ان.آی.سی.یو

سال تصویب شهرستان :   1316

شهرستان

تربت حیدریه 

جمعیت :  225 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 154 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  260

بیمارستان 9 دی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1345  تأسیس و در حال حاضر 170  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  10 هزار مترمربع  و در 11 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، پوست ، روانپزشکی ، قلب ، عفونی  ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن

بیمارستان رازی   (تامین اجتماعی)   

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال  1375 تأسیس و در حال حاضر 90  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  14 هزار مترمربع  و در 72 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬  فلب ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو 
 

سال تصویب شهرستان :   1316

شهرستان

قوچان 

جمعیت :  180 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 144 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  204

بیمارستان موسی ابن جعفر  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1378 تأسیس و در حال حاضر 140  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، بخش روانپزشکی ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن

بیمارستان و زایشگاه  شهدا   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1318 تأسیس و در حال حاضر 64  تخت دائر دارد  . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان و زایمان ، اورژانس ٬ ارولوژی  ، ان.آی.سی.یو
 

سال تصویب شهرستان :  1316

شهرستان

گناباد 

جمعیت :  82 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 284 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  146

بیمارستان 22 بهمن    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1348  تأسیس و در حال حاضر 85  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  6 هزار مترمربع  و در 19هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، نفرولوژی ،  چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ٬ جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی + همراه سرا

بیمارستان  15 خرداد  (بیدخت)  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1344 تأسیس و در حال حاضر 61  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  5 هزار مترمربع  و در 28 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، ارتوپدی  ، سوختگی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز
 

سال تصویب شهرستان :   1320

شهرستان

نیشابور 

جمعیت : 440 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 127 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  507

بیمارستان 22 بهمن   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1326  تأسیس و در حال حاضر 280  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  9 هزار مترمربع  و در 15 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ، پوست ، عفونی ، روانپزشکی ،  گوش و حلق و بینی ، آنزیوگرافی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو  ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی ، شیمی درمانی

بیمارستان  حکیم  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1380  تأسیس و در حال حاضر  163  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  18 هزار مترمربع  و در 108 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : سانتر زنان و زایمان ، داخلی ، جراحی ٬ اطفال ، اورژانس ، سی.سی.یو  ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ، 40 هزار مترمربع باغ 

بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم     

بیمارستاانی متعلق به خیریه یک هیئت عزاداری است که در سال  1359  تأسیس و در حال حاضر   تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس
 

سال تصویب شهرستان : 1322 

شهرستان

کاشمر 

جمعیت :  160 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 234 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 200

بیمارستان مدرس   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1350  تأسیس و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان   هزار مترمربع  و در هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ، قلب ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو

بیمارستان حضرت ابوالفضل   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1378  تأسیس و در حال حاضر 100  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان   هزار مترمربع  و در هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن 

 

سال تصویب شهرستان :  1327

شهرستان

درگز 

جمعیت : 75 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 254 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  96

بیمارستان امام خمینی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1387 تأسیس و در حال حاضر 96  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  8 هزار مترمربع  و در 100 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی
 

سال تصویب شهرستان :   1336

شهرستان

تربت جام 

جمعیت :  270 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 163 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  160

بیمارستان سجادیه    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1381 تأسیس و در حال حاضر  160 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  12 هزار مترمربع  و در 70 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن

بیمارستان طالقانی   (درحال بازسازی) 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1359  تأسیس و در حال حاضر 64   تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، ارتوپدی ، عفونی  

 

سال تصویب شهرستان :   1354

شهرستان

تایباد 

جمعیت : 150 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 227 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  110

بیمارستان خاتم الانبیاء   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1371 تأسیس و در حال حاضر  110 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 8  هزار مترمربع  و در 22 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس  

سال تصویب شهرستان :   1368

شهرستان

خواف 

جمعیت :  125 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 284 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  116

بیمارستان  22 بهمن   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1370  تأسیس و در حال حاضر  116  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬   
 

سال تصویب شهرستان :   1368

شهرستان

سرخس 

جمعیت : 91 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 185 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  64

بیمارستان لقمان حکیم   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1387 تأسیس و در حال حاضر 64  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  8 هزار مترمربع  و در 60 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس  

سال تصویب شهرستان :   1369

شهرستان

چناران 

جمعیت :  127 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 68 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  50

بیمارستان ثامن الائمه    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1370 تأسیس و در حال حاضر  50  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس   
 

سال تصویب شهرستان :  1372

شهرستان

فریمان 

جمعیت :  95 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 75 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  64

بیمارستان  امام خمینی  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1355  تأسیس و در حال حاضر 64  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  6 هزار مترمربع  و در 13 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، دیالیز ، سی.سی.یو
 

سال تصویب شهرستان :   1374

شهرستان

بردسکن 

جمعیت : 73 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 281 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  50

بیمارستان  ولیعصر  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1373  تأسیس و در حال حاضر 50  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان   هزار مترمربع  و در هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس
 

سال تصویب شهرستان :   1381

شهرستان

رشتخوار 

جمعیت :  62 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 205 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  32

بیمارستان حضرت زهرا   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1391 تأسیس و در حال حاضر 24  تخت دائر دارد .این بیمارستان بعد از افتتاح نمایشی در دولت دهم  ، بدلایل تجهیزاتی و پرسنلی همچنان بلااستفاده مانده است

سال تصویب شهرستان :   1382

شهرستان

کلات 

جمعیت : 40 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 159 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  24

بیمارستان امام حسن مجتبی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1391 تأسیس و در حال حاضر  24 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، اطفال ، زنان ، اورژانس ، دیالیز 

سال تصویب شهرستان :   1382

شهرستان

خوشاب 

جمعیت :  39 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 202 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

سال تصویب شهرستان :  1382

شهرستان

خلیل آباد 

جمعیت : 50 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 383 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

سال تصویب شهرستان :   1384

شهرستان

مه ولات 

جمعیت : 50 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 212 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  30

بیمارستان  امام رضا  (فیض آباد)  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1391  تأسیس و در حال حاضر  30 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، دیالیز

سال تصویب شهرستان :   1386

شهرستان

بینالود  (طرقبه و شاندیز)

جمعیت :  60 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 68 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

سال تصویب شهرستان :   1386

شهرستان

جوین 

جمعیت : 55 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 300 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 40

بیمارستان  قمر بنی هاشم (نقاب)  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1372  تأسیس و در حال حاضر 40  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان ... هزار مترمربع  و در 32 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی

سال تصویب شهرستان :   1386

شهرستان

جغتای 

جمعیت :  50 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 330 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  32

بیمارستان ولیعصر   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1386  تأسیس و در حال حاضر  32 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان ... هزار مترمربع  و در 150 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، دیالیز

سال تصویب شهرستان :  1386

شهرستان

فیروزه  (تخته جلگه)

جمعیت : 44 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 150 کیلومتر

تعداد تخت بستری : ندارد

 این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

سال تصویب شهرستان :   1386

شهرستان

بجستان 

جمعیت :  31 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 300 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  32

بیمارستان ایت الله محمد جواد مدنی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1388 تأسیس و در حال حاضر  32  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، دیالیز.

 

سال تصویب شهرستان :   1387

شهرستان

زاوه 

جمعیت : 72 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 175 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

سال تصویب شهرستان :   1389

شهرستان

باخزر 

جمعیت :  55 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 208 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

سال تصویب شهرستان :   1391

شهرستان

داورزن 

جمعیت :  21 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 310 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد گردآوری و تنظیم :  تحریریه سایت تخصصی بیمارستانسازی در ایران 

هرگونه باز نشراطلاعات بالا درسایتهای اینترنتی ،  بدون درج نام سایت بیمارستانسازی و ایجاد لینک به این صفحه ، ممنوع میباشد.


تاریخ ایجاد این صفحه شهریور ماه  1385   ///    تاریخ  آخرین به روزرسانی مرداد ماه 1395 

 

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1577
بازدید دیروز : 3388
بازدید این ماه : 28220
بازدید امسال : 623012
بازدید کل : 36097420

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش