50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای فارس : شیراز آباده لار جهرم کازرون لامرد فسا داراب اقلید نیریز ممسنی گراش خنج...

 

مشخصات بیمارستانهای استان فارس

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود   

اطلاعات آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در تمامی شهرستانهای استان فارس 

مربوط به  9  ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر    قرار دارد  
     

سال تصویب شهرستان :  1316

شهرستان

شیراز 

جمعیت : 1800 هزار نفر

فاصله تا تهران :  930 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 4700

بیمارستان نمازی

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1334  تأسیس و در حال حاضر 600 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 38 هزار مترمربع  و در 250 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ،  جراحی مغز واعصاب ، جراحی قلب باز ، پیوند اعضا ، آنکولوژی ،  اورژانس ٬ ارولوژی ٬ ٬ جراحی قفسه سینه ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ عفونی ٬ قلب ٬ کودکان (قلب ٬ کلیه ٬ عفونی) ٬ هماتولوژی ٬ نفرولوژی ٬ مسمومیت ٬ داخلی غدد ٬ داخلی گوارش ٬ پزشکی هسته ای ٬ توراکس و عروق ٬ ایمونولوژی ٬ پیوند مغز اسخوان ٬ Post CCU , CCU , ICU

بیمارستان شهید فقیهی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1330  تأسیس و در حال حاضر 277 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ، قلب باز ، انزیوگرافی ، دیالیز ،  زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارولوژی ٬ پوست ٬ جراحی قلب ٬ جراحی قفسه سینه ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU

بیمارستان علی اصغر      

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1366  تأسیس و در حال حاضر 140 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 8 هزار مترمربع  و در 18 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از کودکان ٬ ترمیمی ٬ نورولوژی کودکان ٬ انکولوژی و هماتولوژی ٬ اورژانس

بیمارستان حافظ      

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1349  تأسیس و در حال حاضر 160 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 14 هزار مترمربع  و در 25 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از داخلی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ روانپزشکی ٬ رومانولوژی ٬نوزادان ، اورژانس

بیمارستان دستغیب      

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1329  تأسیس و در حال حاضر 130 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 11 هزار مترمربع  و در .... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از کودکان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش.حلق.بینی ٬ هموفیلی ٬ تالاسمی ٬ فک و صورت ٬ اورژانس

بیمارستان قطب الدین شیرازی      

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1339  تأسیس و در حال حاضر 67 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 6 هزار مترمربع  و در ....  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از سوختگی ، ترمیمی و سوختگی ٬ کودکان ٬ اورژانس

بیمارستان شهید رجایی      

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1338  تأسیس و در حال حاضر 140 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 23 هزار مترمربع  و در ....  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از تروما سنتر ،  ٬ اورژانس ، سی.تی.اسکن

بیمارستان چمران      

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1330  تأسیس و در حال حاضر 190 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 20 هزار مترمربع  و در 90 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از تروما سنتر ، داخلی ٬ جراحی ٬ رومانولوژی ٬ ارتوپدی اورژانس ،  ام.آر.آی ، سی.تی.اسکن

بیمارستان خلیلی     

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1346  تأسیس و در حال حاضر 90 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 10 هزار مترمربع  و در ....  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ اورژانس

بیمارستان مرکز قلب حضرت فاطمه / بیمارستان کودکان شهید حجازی    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1353  تأسیس و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع  و در 40 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از جراحی کودکان ٬ اورژانس ٬ قلب ٬ CCU , Post CCU قلب باز ، تالیوم اسکن ، آنژیو گرافی ، اورژانس

بیمارستان حضرت زینب - زینبیه      

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1365  تأسیس و در حال حاضر 90 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 10 هزار مترمربع  و در ....  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از زنان و زایمان ، نوزادان ، اورژانس

بیمارستان مادر و کودک شوشتری     

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1340  تأسیس و در حال حاضر 64 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 2 هزار مترمربع  و در 6 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از زایمان ، نوزادان ٬ اورژانس

بیمارستان مادر و کودک غدیر     

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1388  تأسیس و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 10 هزار مترمربع  و در 45  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از ٬ اورژانس

بیمارستان اعصاب و روان محرری     

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1359  تأسیس و در حال حاضر 410 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان ....  هزار مترمربع  و در 170  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از اعصاب و روان ، باغ پرندگان ،  اورژانس

بیمارستان روانپزشکی ابن سینا     

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1370  تأسیس و در حال حاضر 108 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از روانپزشکی ٬ اورژانس

بیمارستان روانپزشکی جنت     

بیمارستانی متعلق به بنیاد مستضعفان  است که در سال 1362  تأسیس و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد  . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از روان پزشکی ٬ اورژانس

بیمارستان شهید بهشتی      

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی  است که در سال 1357  تأسیس و در حال حاضر 290  تخت دائر دارد  . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ پوست ٬ ارولوژی ٬ سوختگی ٬ نوزادان ٬ اورژانس

بیمارستان خیریه آنکولوژی امیر     

بیمارستانی متعلق به بخش خیریه  است که در سال 1381  تأسیس و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد. مساحت زیربنای این بیمارستان 7 هزار مترمربع  و در ..... هزار مترمربع زمین واقع شده است .   تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از روان پزشکی ٬ اورژانس، مرکز پژوهش سرطان شناسی

بیمارستان خیریه سوانح و سوختگی امیرالمومنین     

بیمارستانی متعلق به بخش خیریه است که در سال 1394  تأسیس و در حال حاضر 130 تخت دائر دارد .  مساحت زیربنای این بیمارستان 30 هزار مترمربع  و در 60 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از اطاقهای عمل سوختگی و پلاستیک+ بستری بیماران عفونی و غیرعفونی ، جراحی ترمیمی، جراحی پلاستیک، سوختگی کودکان وسوختگی زنان+  آی.سی.یو سوختگی +بانک پوست ٬ اورژانس

بیمارستان خیریه کوثر     

بیمارستانی متعلق به بخش خیریه  است که در سال 1384  تأسیس و در حال حاضر 300 تخت دائر دارد. مساحت زیربنای این بیمارستان 30 هزار مترمربع  و در 20 هزار مترمربع زمین واقع شده است .   تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از بخش جراحی قلب ، آنژیوگرافی ، اورژانس

بیمارستان خصوصی مرکزی      

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1367  تأسیس و در حال حاضر 200 تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از بخش جراحی قلب ، آنژیوگرافی ، سی.سی.یو ، آی.سی.یو ، سی.تی.اسکن، اورژانس

بیمارستان خصوصی دنا     

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1380  تأسیس و در حال حاضر 147 تخت دائر دارد. مساحت زیربنای این بیمارستان ..... هزار مترمربع  و در 12 هزار مترمربع زمین واقع شده است.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از داخلی ، اطفال ، جراحی قلب ، آنژیوگرافی ، سی.سی.یو ، آی.سی.یو ، سی.تی.اسکن، اورژانس

بیمارستان خصوصی دکتر میر      

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1327  تأسیس و در حال حاضر 33 تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از بخش جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس

بیمارستان خصوصی دکتر میر حسینی      

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1361  تأسیس و در حال حاضر 68 تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از بخش جراحی ، داخلی ، زنان ،  اورژانس

بیمارستان خصوصی اردیبهشت - دکتر امامی     

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1342  تأسیس و در حال حاضر 65  تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از بخش جراحی ، داخلی ، زنان ، اطفال ،  اورژانس

بیمارستان خصوصی دکتر خدادوست      

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال ...... تأسیس و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از بخش چشم ، اورژانس

بیمارستان خصوصی پارس      

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1350  تأسیس و در حال حاضر 60  تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از بخش جراحی ، زنان ، چشم ، اورژانس

بیمارستان خصوصی شفا      

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1355  تأسیس و در حال حاضر 38 تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از بخش جراحی ، زنان ، ارولوژی ، اورژانس

بیمارستان خصوصی فرهمند فر      

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1375  تأسیس و در حال حاضر 25  تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از بخش جراحی ، ارتوپدی ، اورژانس

بیمارستان خصوصی علوی      

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1341 تأسیس و در حال حاضر 69  تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از بخش زنان و زایمان ، اطفال ، اورژانس

بیمارستان خصوصی شهر      

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1355 تأسیس و در حال حاضر 65 تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند ازجراحی، کودکان، زنان، داخلی، گوش.حلق.بینی، اورژانس

بیمارستان خصوصی مشیر - پرهیزگار     

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1358  تأسیس و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از بخش چشم، گوش.حلق.بینی ، اورژانس

بیمارستان خصوصی کسری      

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1354  تأسیس و در حال حاضر 27 تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از بخش جراحی، زنان، مغزواعصاب، گوش.حلق.بینی، اورژانس

بیمارستان امام حسن عسگری -  واقع در شهر ورزقان      

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1391 تأسیس و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از داخلی ، زنان ، اطفال ، اورژانس


 

سال تصویب شهرستان :  1316

شهرستان

آباده 

جمعیت : 100  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  270 کیلومتر

تعداد تخت بستری :   130

بیمارستان امام خمینی  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1355  تأسیس و در حال حاضر 130  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  12 هزار مترمربع  و در ......  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ٬ سوختگی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ آی.سی.یو ، سی.تی.اسکن ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز

 

سال تصویب شهرستان :   1316

شهرستان

فسا 

جمعیت :  205 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  150 کیلومتر

تعداد تخت بستری :   400

بیمارستان ولیعصر  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1379  تأسیس و در حال حاضر 315  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  24 هزار مترمربع  و در 690 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ٬ سوختگی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی جراحی قلب باز ، آنزیوگرافی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ سوختگی ٬ جراحی قفسه سینه ، سی.تی.اسکن

بیمارستان شریعتی

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1352  تأسیس و در حال حاضر .85  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  20  هزار مترمربع  و در .........  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی اعصاب  ، جراحی اعصاب ، اعصاب و روان ، عفونی  ، اورژانس ،  آی.سی.یو ، سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی ، دیالیز   

 

سال تصویب شهرستان :   1316

شهرستان

لارستان 

جمعیت :  230  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  336 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  170

بیمارستان امام رضا   (امام سجاد سابق)  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1379   تأسیس و در حال حاضر 130 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  22 هزار مترمربع  و در 420 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ اورژانس ٬ ارولوژی ٬ قلب ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، روانپزشکی ، دیالیز

بیمارستان علی اصغر -    شهر بیرم

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1371  تأسیس و در حال حاضر 40  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ، زنان ، اورژانس 

 

سال تصویب شهرستان : 1322 

شهرستان

فیروزآباد 

جمعیت :  120  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  110 کیلومتر

تعداد تخت بستری :   122

بیمارستان قائم    (انقلاب اسلامی سابق)

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1345  تأسیس و در حال حاضر 122  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  14  هزار مترمربع  و در  150 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ٬ جراحی زنان ، اطفال ٬ اورژانس ٬  چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ،  سی.سی.یو ، سی.تی.اسکن ،

 

سال تصویب شهرستان :   1323

شهرستان

جهرم 

جمعیت :  210 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 195 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  400

بیمارستان مطهری  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1349  تأسیس و در حال حاضر 169  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان   هزار مترمربع  و در  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ اورژانس ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ،  دیالیز ، ام.آر.آی

بیمارستان پیمانیه

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1379  تأسیس و در حال حاضر  200  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان .......  هزار مترمربع  و در 100 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ٬ جراحی ، اطفال ، زنان ،  اورژانس ، سی.سی.یو ، آی.سی.یو ،  سی.تی.اسکن ،

بیمارستان خاتم الانبیاء -    شهر خفر

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1392  تأسیس و در حال حاضر 32  تخت دائر دارد. مساحت زیربنای این بیمارستان  4 هزار مترمربع  و در 46 هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ، زنان ، اورژانس ، دیالیز

 

سال تصویب شهرستان :   1325

شهرستان

کازرون

جمعیت :  260  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  140 کیلومتر

تعداد تخت بستری :   192

بیمارستان ولیعصر  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1376  تأسیس و در حال حاضر 160  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  14 هزار مترمربع  و در 95  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ اورژانس ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬سی.سی.یو ، آی.سی.یو ،  ام.آر.آی ، سی.تی.اسکن

بیمارستان امام سجاد   -  خشت و کنار تخته

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1392  تأسیس و در حال حاضر  32  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  5 هزار مترمربع  و در 40 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ، زنان ، اطفال ، اورژانس

 

سال تصویب شهرستان :  1337

شهرستان

استهبان 

جمعیت :  67 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  175 کیلومتر

تعداد تخت بستری :   120/95

بیمارستان امام خمینی     قدیمی  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1348  تأسیس و در حال حاضر 95  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان ......  هزار مترمربع  و در 20 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ داخلی ٬ اطفال ، زایمان ،  اورژانس ،  چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ سی.سی.یو ، آی.سی.یو

بیمارستان  امام خمینی    جدیدالتاسیس

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1394  تأسیس و در حال حاضر 120   تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  15  هزار مترمربع  و در 70 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ، زنان ، زایمان ، اطفال ، اورژانس ٬ قلب

 

سال تصویب شهرستان :  1337

شهرستان

داراب 

جمعیت :  190 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 257 کیلومتر

تعداد تخت بستری :   150

بیمارستان امام حسین  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1381  تأسیس و در حال حاضر 150  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان ..... هزار مترمربع  و در 10 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ اورژانس ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ سی.سی.یو ، آی.سی.یو ، سی.تی.اسکن، دیالیز

 

سال تصویب شهرستان :  1337

شهرستان

نی ریز 

جمعیت :  115 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  210 کیلومتر

تعداد تخت بستری :   92

بیمارستان شهدای نی ریز  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1364  تأسیس و در حال حاضر 92  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ داخلی ، اطفال ، زنان ٬ اورژانس ٬ ارولوژی ٬  چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬  سی.سی.یو ، آی.سی.یو ، دیالیز 

 

سال تصویب شهرستان :  1340

شهرستان

ممسنی 

جمعیت :  117 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  162 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  96

بیمارستان ولیعصر   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1379  تأسیس و در حال حاضر 96  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  10 هزار مترمربع  و در 48 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ٬ زنان ، اطفال ، جراحی مغز واعصاب ٬ اورژانس ٬ ارولوژی  ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ سی.سی.یو ،  آی.سی.یو ،  سی.تی.اسکن ،  دیالیز

 

سال تصویب شهرستان :   1354

شهرستان

اقلید 

جمعیت :  95  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  207 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  96

بیمارستان ولیعصر

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1380  تأسیس و در حال حاضر 96  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان .......  هزار مترمربع  و در 50  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ داخلی ، زنتان ، زایمان ، اطفال ،  اورژانس ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ،  ان.آی.سی.یو  ٬ سی.سی.یو ، آی.سی.یو ،  ام.آر.آی ، سی.تی.اسکن ، دیالیز

 

سال تصویب شهرستان :   1354

شهرستان

سپیدان 

جمعیت :  90 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  76 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  128

بیمارستان امام حسین  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1384  تأسیس و در حال حاضر 96  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 10  هزار مترمربع  و در 50  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارولوژی ، ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان  قمر بنی هاشم  -  شهر بیضاء

یمارستانی دانشگاهی است که در سال  1394  تأسیس و در حال حاضر 32  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع  و در 10 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان ، اطفال ،  اورژانس

 

سال تصویب شهرستان :   1354

شهرستان

مرودشت 

جمعیت :  310  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  50 کیلومتر

تعداد تخت بستری :   210

بیمارستان مطهری  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1358  تأسیس و در حال حاضر210  تخت دائر دارد .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان ، زایمان ، اطفال ، چشم پزشکی ، ارولوژی ،  ارتوپدی ،  گوش و حلق و بینی ، آی.سی.یو ، سی.سی.یو  ، سی.تی.اسکن ، دیالیز

 

سال تصویب شهرستان :   1368

شهرستان

 لامرد

جمعیت :  85 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 383 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  134

بیمارستان ولیعصر -  لامرد  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1374  تأسیس و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 12 هزار مترمربع  و در60 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ،  داخلی ،  اطفال ، زایمان ،  اورژانس ،  چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، سی.سی.یو ، آی.سی.یو

بیمارستان بعثت  -  اشکنان

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1374  تأسیس و در حال حاضر  34  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  8 هزار مترمربع  و در 46  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، زنان ، اطفال ، جراحی ،  اورژانس

 

سال تصویب شهرستان :  1374

شهرستان

بوانات 

جمعیت :  49 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  230 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  25

بیمارستان ولیعصر 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1372  تأسیس و در حال حاضر 25  تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان ، اورژانس  ، دیالیز

 

سال تصویب شهرستان :  1375

شهرستان

 ارسنجان

جمعیت :  41 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  130 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  40

بیمارستان ولیعصر  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1371  تأسیس و در حال حاضر40 تخت دائر دارد .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ، داخلی ، زایمان ، اطفال ، اورژانس ، سی.سی.یو ٬

 

سال تصویب شهرستان :  1375

شهرستان

 خرم بید

جمعیت :  51 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 192 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  32

بیمارستان ولیعصر  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1383  تأسیس و در حال حاضر 32  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ،  اورژانس

 

سال تصویب شهرستان :   1380

شهرستان

قیر و کازرین 

جمعیت :  66 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 229 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  32

بیمارستان امام محمد باقر  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1384  تأسیس و در حال حاضر 32  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 3 هزار مترمربع  و در30  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ، داخلی ، اطفال ، زنان ، اورژانس

 

سال تصویب شهرستان :  1380

شهرستان

مهر 

جمعیت :  62 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  343 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  32

بیمارستان فاطمه الزهرا   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1363  تأسیس و در حال حاضر 32  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان ..... هزار مترمربع  و در 34 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

سال تصویب شهرستان :  1381

شهرستان

فراشبند 

جمعیت :  41  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  175 کیلومتر

تعداد تخت بستری :   32

بیمارستان امام هادی

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1391  تأسیس و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع  و در 50 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ، داخلی ،  زنان ، لطفال ، دیالیز ، اورژانس 

 

سال تصویب شهرستان :   1383

شهرستان

خنج 

جمعیت :  42  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  290 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  43

بیمارستان نبی اکرم   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1371  تأسیس و در حال حاضر 43  تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ، داخلی ، زنان ، اطفال ، آی.سی.یو ، اورژانس 

 

سال تصویب شهرستان :  1384

شهرستان

پاسارگاد

جمعیت :  32 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  118 کیلومتر

تعداد تخت بستری :   50

بیمارستان امام جعفر صادق   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1379  تأسیس و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 8 هزار مترمربع  و در 120 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان ، اطفال ، جراحی ، 30 تخت روانپزشکی ، اورژانس

 

سال تصویب شهرستان :   1386

شهرستان

سروستان

جمعیت :  40 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  83 کیلومتر

تعداد تخت بستری :   24

بیمارستان شهدای سروستان  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1373  تأسیس و در حال حاضر 24  تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان ، اطفال ، جراحی ، اورژانس

 

سال تصویب شهرستان :   1387

شهرستان

رستم 

جمعیت :  47  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  180 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

 

سال تصویب شهرستان :   1387

شهرستان

زرین دشت 

جمعیت :  60  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  272 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  32

بیمارستان امام موسی الکاظم 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1389  تأسیس و در حال حاضر 32  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 5 هزار مترمربع  و در 56  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ، داخلی ، زایمان ، اطفال ، دیالیز ، اورژانس

 

سال تصویب شهرستان :   1388

شهرستان

گراش 

جمعیت :  50 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 369 کیلومتر

تعداد تخت بستری :   140

بیمارستان امیرالمومنین 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1368  تأسیس و در حال حاضر82  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 19  هزار مترمربع  و در 210  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬، داخلی ، زنان ، اطفال ،  جراحی قلب ، آنژیوگرافی ، سی.سی.یو ، آی.سی.یو  ، اورژانس ، ارولوژی ،  ارتوپدی ،  گوش و حلق و بینی ، سی.تی.اسکن

بیمارستان  امیدوار - شهر اوز

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1354  تأسیس و در حال حاضر 54  تخت دائر دارد .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان ، اطفال ، جراحی ،  اورژانس ،   دیالیز

 

سال تصویب شهرستان :  1389

شهرستان

خرامه 

جمعیت :  50 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  83 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  

بیمارستان  امام جواد

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1388  تأسیس و در حال حاضر 50  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  5  هزار مترمربع  و در  100 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، اطفال ، زنان ، جراحی ، اورژانس ، دیالیز

سال تصویب شهرستان :   1389

شهرستان

کوار

جمعیت :  80 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  51 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

  گردآوری و تنظیم :  تحریریه سایت تخصصی بیمارستانسازی در ایران 

هرگونه باز نشراطلاعات بالا درسایتهای اینترنتی ،  بدون درج نام سایت بیمارستانسازی و ایجاد لینک به این صفحه ، ممنوع میباشد.


تاریخ ایجاد این صفحه خرداد ماه  1385   ///    تاریخ  آخرین به روزرسانی اردیبهشت ماه 1395 

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1262
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72092
بازدید امسال : 213292
بازدید کل : 36580365

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش