50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای کردستان: سنندج بیجار مریوان سقز بانه کامیاران قروه دیواندره دهکلان ...

 

مشخصات بیمارستانهای استان کردستان

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

اطلاعات  آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای استان کردستان 

مربوط به  9 ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   قرار دارد     
 

 Image result for ‫استان کردستان‬‎

 

سال تصویب شهرستان : 1316

شهرستان

سنندج

جمعیت :  450 هزار نفر

فاصله تا تهران : 493 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 1200

بیمارستان توحید   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1356 تأسیس و در حال حاضر 450  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ، بلوک زایمان ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ، عفونی  ، غدد ، خون ، نفرولوژی ،  سی.تی.اسکن ، بخش سوختگی ، پوست ، آنکولوژی ، شیمی درمانی ، رادیوتراپی
مرکزتخصصی جراحی قلب باز شهید بروجردی با 34 تخت و 3 اطاق عمل

بیمارستان بعثت    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1373 تأسیس و در حال حاضر 360  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  64 هزار مترمربع  و در 120 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، جراحی مغز واعصاب ، جراحی تئراکی ،  سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی 
مرکز تخصصی زنان و زایمان الزهرا با بخش ناباروری

بیمارستان روانپزشکی قدس  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1362 تأسیس و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از اورژانس روانپزشکی ، 4 بخش بستری زنان و مردان روانپزشکی ، واحد الکتروشوک 

بیمارستان تامین اجتماعی 

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1377  تأسیس و در حال حاضر 160 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  12 هزار مترمربع  و در .... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، بلوک زایمان ، گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ،  ان.آی.سی.یو 
بیمارستان  خصوصی سید بقاء سیدالشهدایی   

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1390 تأسیس و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس

 

سال تصویب شهرستان : 1316

شهرستان

بیجارگروس

جمعیت :  100 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان: 143کیلومتر

تعداد تخت بستری :  100

بیمارستان امام حسین   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1387 تأسیس و در حال حاضر 100  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 10 هزار مترمربع  و در 600 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ بلوک زایمان ، ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ، سی.تی.اسکن

 

سال تصویب شهرستان : 1325

شهرستان

سقز

جمعیت :  210 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان: 190 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  252

بیمارستان  امام خمینی  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1341 تأسیس و در حال حاضر200 تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ بلوک زایمان ، ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ، عفونی ، نفرولوژی ،  سی.تی.اسکن

بیمارستان تامین اجتماعی  

بیمارستانیمتعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1375 تأسیس و در حال حاضر 52 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، بلوک زایمان

  

سال تصویب شهرستان : 1337

شهرستان

 بانه

جمعیت :  140 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان: 247 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  130

بیمارستان صلاح الدین ایوبی

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1340 تأسیس و در حال حاضر 130 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، بلوک زایمان ، ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ،  سی.تی.اسکن

 

سال تصویب شهرستان : 1337

شهرستان

مریوان

جمعیت : 175  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان: 129کیلومتر

تعداد تخت بستری :  220

بیمارستان بوعلی سینا 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1384 تأسیس و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 8 هزار مترمربع  و در 8 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، بلوک زایمان ، ارولوژی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی  ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز

بیمارستان  فجر    (الله اکبر سابق)   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1340 تأسیس و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان ... هزار مترمربع  و در 19 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ، بلوک زایمان ، ارتوپدی ، گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو  ، دیالیز ،  سی.تی.اسکن

 

سال تصویب شهرستان : 1338

شهرستان

قروه

جمعیت :  140 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 95 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  150

بیمارستان شهید بهشتی  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1359 تأسیس و در حال حاضر  150 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 8 هزار مترمربع  و در ... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، بلوک زایمان ،  ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو  ، دیالیز ، سی.تی.اسکن
 

سال تصویب شهرستان : 1373

شهرستان

 کامیاران

جمعیت :  110 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان: 75 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  70

بیمارستان  سینا   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1371 تأسیس و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع  و در 17 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، دیالیز ، بلوک زایمان
  

سال تصویب شهرستان : 1373

شهرستان

دیواندره

جمعیت : 85 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان: 97 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  72

بیمارستان امام خمینی 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1364 تأسیس و در حال حاضر 72 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  8 هزار مترمربع  و در 19 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، بلوک زایمان ، ارتوپدی ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو  ، دیالیز ،  سی.تی.اسکن

 

سال تصویب شهرستان : 1381

شهرستان

سروآباد

جمعیت :  55 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان: 94 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  32

بیمارستان شهید چمران

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1394 تأسیس و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع  و در 15 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، بلوک زایمان
  

سال تصویب شهرستان : 1386

شهرستان

دهکلان

جمعیت :  65 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان: 57 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  32

بیمارستان شهدای دهکلان

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1364 تأسیس و در حال حاضر 32  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع  و در 18 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، بلوک زایمان 

  گردآوری و تنظیم :  تحریریه سایت تخصصی بیمارستانسازی در ایران 

هرگونه باز نشراطلاعات بالا درسایتهای اینترنتی ،  بدون درج نام سایت بیمارستانسازی و ایجاد لینک به این صفحه ، ممنوع میباشد.


تاریخ ایجاد این صفحه خرداد ماه  1385   ///    تاریخ  آخرین به روزرسانی آبان ماه 1395 

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1363
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72193
بازدید امسال : 213393
بازدید کل : 36580466

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش