50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای مازندران: ساری تنکابن قائمشهر آمل بابل رامسر نوشهر بهشهر نور نکا چالوس..

 

 مشخصات بیمارستانهای استان مازندران

 
 اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

اطلاعات  آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در تمامی شهرستانهای استان مازندران 

مربوط به  9  ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   قرار دارد     
 

سال تصویب شهرستان :   1316

شهرستان

ساری 

جمعیت :  500 هزار نفر

فاصله تا تهران : 278 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  1170

بیمارستان امام خمینی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1350 تأسیس و در حال حاضر 315 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ هماتولوژی  ٬ جراحی قفسه سینه ، سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی ،  رادیوتراپی ، شیمی درمانی ، دستگاه شتاب دهنده خطی ،  مرکز جامع سرطدیالیز

بیمارستان فاطمه الزهرا   مرکز قلب    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1320 تأسیس و در حال حاضر 129 تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی قلب ، جراحی ٬ قلب باز ، قلب اطفال ، اورژانس  قلب ، آنژیوگرافی ، آنژیو پلاستی ،  اسکن هسته ای ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز

بیمارستان سوانح و سوختگی + روانپزشکی شهید زارع    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1342 تأسیس و در حال حاضر 200 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان .... هزار مترمربع  و در 140 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  سوختگی ، جراحی ترمیمی ،  اکسیژن تراپی ،  روانپزشکی ، اورژانس  ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو

بیمارستان بوعلی سینا   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1353 تأسیس و در حال حاضر 230 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان .... هزار مترمربع  و در 32 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس  ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو  ، تالاسمی ،  شیمی درمانی کودکان  ، دیالیز

مرکز جامع بیماران کلیوی  (بیمارستان مهرسابق)  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1395  تأسیس و در حال حاضر 48 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  4 هزار مترمربع  و در ...... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی کلیه ، جراحی کلیه ، اورژانس ٬ ارولوژی ، دیالیز

بیمارستان حکمت

بیمارستانی  متعلق به تامین اجتماعی  است که در سال 1383  تأسیس و در حال حاضر 54  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  6 هزار مترمربع  و در 8 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ،  چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، 

بیمارستان  خصوصی امیر مازندرانی 

بیمارستانی  متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1375 تأسیس و در حال حاضر  50 تخت دائر دارد.  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، آی.سی.یو ، سی.سی.یو  ،  گوش و حلق و بینی

بیمارستان  خصوصی نیمه شعبان 

بیمارستانی  متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1368 تأسیس و در حال حاضر 105 تخت دائر دارد .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، ارولوژی ،  ارتوپدی ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، سی.تی.اسکن  ،  جراحی قلب باز ، آنژیوگرافی

بیمارستان  خصوصی شفا 

بیمارستانی  متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1367 تأسیس و در حال حاضر 40  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ،  داخلی  ، جراحی ٬ اطفال  ، اورژانس ، آی.سی.یو ، سی.سی.یو 

 

سال تصویب شهرستان :  1316

شهرستان

تنکابن 

جمعیت :  155 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 227 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  190

بیمارستان شهید رجایی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1365  تأسیس و در حال حاضر 190  تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ،  چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز

 

سال تصویب شهرستان :  1322

شهرستان

بابل 

جمعیت : 500  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 42 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  1115

بیمارستان آیت الله روحانی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  .1388 تأسیس و در حال حاضر 375  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  64  هزار مترمربع  و در 40 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، جراحی قلب باز ، آنزیوگرافی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی ، پرتودرمانی ، شتاب دهنده انرژی ، شیمی درمانی

بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1363 تأسیس و در حال حاضر 180 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ، ارتوپدی ،  قلب ،  پیوند اعضا  ، اورژانس ،  آی.سی.یو ، سی.سی.یو ، دیالیز  ،  

بیمارستان 17 شهریور   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1345 تأسیس و در حال حاضر 30 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 3 هزار مترمربع  و در .... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان  ، نوزادان ، اورژانس

بیمارستان حضرت فاطمه   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1372 تأسیس و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ناباروری ، زنان و زایمان

بیمارستان کودکان امیرکلا   (شفیع زاده سابق) 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1340 تأسیس و در حال حاضر 140 تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : کودکان ، داخلی کودکان  ، جراحی  کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، نفرولوژی ،  پی.آی.سی.یو  ، دیالیز ،  تالاسمی ، شیمی درمانی اطفال ، پرتودرمانی اطفال

بیمارستان یحیی نژاد   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1307 تأسیس و در حال حاضر 170 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ روانپزشکی  ، جراحی مغز و اعصاب ، زنان ، اورژانس  ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو

بیمارستان فوق تخصصی چشم     (میناگرسابق)   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1358 تأسیس و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 3 هزار مترمربع  و در .... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی چشم ، جراحی چشم ،  اورژانس ،

بیمارستان  خصوصی بابل کلینیک 

بیمارستانی  متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1358 تأسیس و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ، آنوآی.سی.یو ،  اطفال ، زنان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ،  گوش و حلق و بینی ، قلب ،  سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، سی.تی.اسکن

بیمارستان  خصوصی مهرگان 

بیمارستانی  متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1375 تأسیس و در حال حاضر  50 تخت دائر دارد .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس 
 
 

سال تصویب شهرستان :  1324

شهرستان

قائم شهر 

جمعیت : 330  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 22 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 420

بیمارستان  رازی  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1313  تأسیس و در حال حاضر 200 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  ..... هزار مترمربع  و در 25 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، مرکز بیماریهای عفونی استان  ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو  ، دیالیز ،  جراحی مغز واعصاب ، سی.تی.اسکن

بیمارستان ولیعصر

بیمارستانی  متعلق به تامین اجتماعی  است که در سال 1347  تأسیس و در حال حاضر 220  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  12 هزار مترمربع  و در 34  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ،  چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی جراحی قلب باز ، آنزیوگرافی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ، جراحی قفسه سینه ، سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی ، دیالیز 
 

سال تصویب شهرستان :   1325

شهرستان

آمل 

جمعیت : 380 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 72 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  730

بیمارستان امام خمینی  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1395 تأسیس و در حال حاضر 160  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 18 هزار مترمربع  و در 49 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : تروما سنتر ، داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ٬ سوختگی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ،  سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، جراحی مغز واعصاب ، جراحی قفسه سینه ، سی.تی.اسکن

بیمارستان امام رضا  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1316 تأسیس و در حال حاضر 150 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان ...  هزار مترمربع  و در 15 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : مرکز بیماریهای قلب ،  داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ،  سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز

بیمارستان 17 شهریور   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1344 تأسیس و در حال حاضر 140 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان .... هزار مترمربع  و در 12 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : اطفال ،  داخلی  ، جراحی ، اورژانس ، چشم پزشکی ٬ تالاسمی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، سی.تی.اسکن ، دیالیز

بیمارستان امام علی  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1376 تأسیس و در حال حاضر 130 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان و زایمان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، شیمی درمانی

بیمارستان  خصوصی شمال 

بیمارستانی  متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1393 تأسیس و در حال حاضر 150 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  ... هزار مترمربع  و در 20 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، سی.تی.اسکن  ،  ام.آر.آی ،

 

سال تصویب شهرستان :  1325

شهرستان

نوشهر 

جمعیت : 130 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 163 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  90

بیمارستان شهید بهشتی  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1343 تأسیس و در حال حاضر 90 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  8 هزار مترمربع  و در 11 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، چشم پزشکی ٬ تالاسمی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، سی.تی.اسکن ، دیالیز

 

سال تصویب شهرستان :   1333

شهرستان

بهشهر 

جمعیت : 155 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 52 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  344

بیمارستان امام خمینی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1317  تأسیس و در حال حاضر 200  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ،  چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ،  دیالیز ، سی.تی.اسکن

بیمارستان شهدا 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1380 تأسیس و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  زنان  و زایمان ، نوزادان ،  اورژانس ، ان.آی.سی.یو

بیمارستان خصوصی مهر

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی  است که در سال 1389 تأسیس و در حال حاضر 64 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  6  هزار مترمربع  و در 3 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، ارولوژی ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ، آی.سی.یو ، جراحی مغز واعصاب ، سی.تی.اسکن 

بیمارستان خصوصی مرحوم دکتر امیدی  

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1352 تأسیس و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  .... هزار مترمربع  و در 3 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، اطفال ، اورژانس ، آی.سی.یو

سال تصویب شهرستان :   1339

شهرستان

نور 

جمعیت : 110 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  115 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  100

بیمارستان امام خمینی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1353 تأسیس و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 12 هزار مترمربع  و در 25 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو  ، دیالیز
 
 

سال تصویب شهرستان :   1358

شهرستان

رامسر 

جمعیت :  70 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  248 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 205

بیمارستان  امام سجاد 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1342 تأسیس و در حال حاضر 180 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  15 هزار مترمربع  و در 230 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ٬ سوختگی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ، سی.تی.اسکن ، شیمی درمانی

بیمارستان مرحوم احمد نژاد کتالم

بیمارستانی موقوفه است که در حال حاضر به دانشگاه آزاد اجاره داده شده است . این بیمارستان  در سال  1328 تأسیس و در حال حاضر 25  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، کودکان ، اورژانس
 

سال تصویب شهرستان :   1359

شهرستان

سوادکوه  زیرآب  

جمعیت :  65 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  74 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  50

بیمارستان شهدای زیرآب   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1363 تأسیس و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  8 هزار مترمربع  و در 30 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس

 

سال تصویب شهرستان :  1368

شهرستان

بابلسر 

جمعیت :  125 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  50 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  105

بیمارستان حضرت زینب   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1368 تأسیس و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  2 هزار مترمربع  و در .....هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  زنان و زایمان ،  اورژانس

بیمارستان شهید رجایی    

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1364 تأسیس و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : شیمی درمانی ، پرتودرمانی

بیمارستان شفا   

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1383 تأسیس و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع  و در 6 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس
 

سال تصویب شهرستان :  1374

شهرستان

محمود آباد 

جمعیت :  98 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 90 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  64

بیمارستان شهدا   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1389 تأسیس و در حال حاضر 64 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  ..... هزار مترمربع  و در .....هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز
 
 

سال تصویب شهرستان :  1374

شهرستان

نکاء 

جمعیت : 112 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 26 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  90

بیمارستان امام حسین   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1389 تأسیس و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  7  هزار مترمربع  و در .....هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ،  دیالیز ، سی.تی.اسکن ،

بیمارستان بوعلی    

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1380 تأسیس و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 5  هزار مترمربع  و در 10 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی جراحی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو

 

سال تصویب شهرستان :  1375

شهرستان

چالوس 

جمعیت :  125 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  174 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  218

بیمارستان آیت الله طالقانی  (جدید) 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1393 تأسیس و در حال حاضر 160 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  16 هزار مترمربع  و در 24 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، ارولوژی ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ، آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، جراحی مغز واعصاب ، سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی ، دیالیز

بیمارستان رازی   

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1379 تأسیس و در حال حاضر 58 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 9 هزار مترمربع  و در 39 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی جراحی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو
 

سال تصویب شهرستان :  1376

شهرستان

جویبار 

جمعیت :  75 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  22 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  52

بیمارستان حاج رمضان عزیزی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1375 تأسیس و در حال حاضر 52  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  6 هزار مترمربع  و در 8 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ،  چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو  ، دیالیز 

 

سال تصویب شهرستان :   1384

شهرستان

گلوگاه 

جمعیت :  40 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  74 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  32

بیمارستان ثامن الائمه   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1387 تأسیس و در حال حاضر 32  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس
 
 

سال تصویب شهرستان :  1386

شهرستان

 فریدونکنار

جمعیت : 60 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  62 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  134

بیمارستان امام خمینی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1370 تأسیس و در حال حاضر 134  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  ..... هزار مترمربع  و در  28 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ، آی.سی.یو ، سی.سی.یو ،  اطفال ، زنان ، اورژانس ،  چشم پزشکی ،  گوش و حلق و بینی ، دیالیز

 

سال تصویب شهرستان :  1388

شهرستان

عباس آباد  

جمعیت : 50 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 203 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

 این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

سال تصویب شهرستان :  1389

شهرستان

میاندرود 

جمعیت :  57 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 16 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

 این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

سال تصویب شهرستان :  1391

شهرستان

سیمرغ  کیاکلا 

جمعیت :  18 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  27 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

مرکز درمان بستر امام علی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1390 تأسیس و در حال حاضر 10 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 2  هزار مترمربع  و در .....هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، اطفال ، زنان ، اورژانس

 

سال تصویب شهرستان :  1391

شهرستان

کلاردشت 

جمعیت : 45  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 218 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  32

بیمارستان قائم   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال  1387  تأسیس و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع  و در 12 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، دیالیز

 

سال تصویب شهرستان :  1392

شهرستان

سوادکوه شمالی شیرگاه 

جمعیت : 10 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 48 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

  گردآوری و تنظیم :  تحریریه سایت تخصصی بیمارستانسازی در ایران 

هرگونه باز نشراطلاعات بالا درسایتهای اینترنتی ،  بدون درج نام سایت بیمارستانسازی و ایجاد لینک به این صفحه ، ممنوع میباشد.


تاریخ ایجاد این صفحه خرداد ماه  1385   ///    تاریخ  آخرین به روزرسانی خرداد ماه 1395 

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1510
بازدید دیروز : 3388
بازدید این ماه : 28153
بازدید امسال : 622945
بازدید کل : 36097353

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش