50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای استان مرکزی : اراک ساوه خمین شازند محلات زرندیه دلیجان خنداب کمیجان...

 

مشخصات بیمارستانهای استان مرکزی

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

اطلاعات  آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای استان مرکزی 

مربوط به  9 ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   قرار دارد     
 

 

 

سال تصویب شهرستان : 1316

شهرستان

اراک

جمعیت :  600 هزار نفر

فاصله تا تهران :  288 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  1230

بیمارستان ولیعصر   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1329 تأسیس و در حال حاضر 280  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 10 هزار مترمربع  و در 12 هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، نرولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ، بلوک زایمان ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ، ارولوژی ، جراحی توراکس ،  جراحی مغز واعصاب ، عفونی  ، غدد ، خون ، نفرولوژی ،  سی.تی.اسکن ، بخش سوختگی ، پوست

بیمارستان امیرالمومنین   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1387 تأسیس و در حال حاضر  224  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  20 هزار مترمربع  و در ....  هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، جراحی قلب باز ، آنژیوگرافی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز 

بیمارستان امیرکبیر   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1318 تأسیس و در حال حاضر 230  تخت دائر دارد تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ، عفونی کودکان ، غدد ، خون کودکان  ، نفرولوژی ، ان.آی.سی.یو ،  نوزادان ، روانپزشکی ، ام.آر.آی

بیمارستان زنان و زایمان طالقانی  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1346 تأسیس و در حال حاضر 98  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع  و در 5 هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : اطفال ، زنان و زایمان ، اورژانس ، بلوک زایمان ، ان.آی.سی.یو

بیمارستان آیت الله خوانساری   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1375  تأسیس و در حال حاضر 62  تخت دائر دارد تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، آی.سی.یو ، دستگاه شتاب دهنده  ، عفونی  ، آنکولوژی ، شیمی درمانی ، رادیوتراپی

بیمارستان امام خمینی   (تامین اجتماعی) (شهرک گردو ) 

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1376 تأسیس و در حال حاضر 160 تخت دائر دارد تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ، بلوک زایمان ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ، ان.آی.سی.یو ، ام.آر.آی ،  سی.تی.اسکن 

بیمارستان خصوصی قدس   ( موقوفه خانم قدس السلطنه بیات)

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1350 تأسیس و در حال حاضر 185  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  ... هزار مترمربع  و در 7 هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ، بلوک زایمان ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ، عفونی  ، جراحی قلب باز ، آنژیوگرافی  ، ان.آی.سی.یو ، پوست ، آنکولوژی

   

سال تصویب شهرستان : 1316

شهرستان

ساوه

جمعیت : 260 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 166 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  365

بیمارستان مدرس   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1357 تأسیس و در حال حاضر 158  تخت دائر دارد تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ، آی.سی.یو ، دیالیز ، جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن ، بخش روانپزشکی ، شیمی درمانی 

بیمارستان زنان و زایمان 17 شهریور   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1348 تأسیس ولی در سال 1395 به محل جدید منتقل و در حال حاضر 45  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع  و در .... هزار مترمربع زمین مجاور بیمارستان مدرس  واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از :  اطفال ، زنان و زایمان ، اورژانس ، بلوک زایمان

بیمارستان چمران   (تامین اجتماعی)

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1378 تأسیس و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 14 هزار مترمربع  و در 171 هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ، بلوک زایمان ،  گوش و حلق و بینی ، سی.تی.اسکن

بیمارستان خصوصی حضرت فاطمه    

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1390 تأسیس و در حال حاضر 66 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 8 هزار مترمربع  و در 9 هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ، بلوک زایمان ،  گوش و حلق و بینی ، دیالیز ، ام.آر.آی ،  سی.تی.اسکن
 

سال تصویب شهرستان : 1325

شهرستان

محلات

جمعیت :  54 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 114 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  96

بیمارستان امام خمینی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1361 تأسیس و در حال حاضر  96  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 10 هزار مترمربع  و در  ... هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، بلوک زایمان ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو

 

سال تصویب شهرستان : 1336

شهرستان

تفرش

جمعیت : 26 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 89 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  64

بیمارستان والفجر  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1362 تأسیس و در حال حاضر  64  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  11 هزار مترمربع  و در  14 هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، بلوک زایمان  ، سی.سی.یو ، دیالیز

 

سال تصویب شهرستان : 1337

شهرستان

خمین

جمعیت :  108 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 76 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  146

بیمارستان امام خمینی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1357 تأسیس و در حال حاضر 126  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  10 هزار مترمربع  و در ... هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، ارولوژی ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، بلوک زایمان ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ، ام.آر.آی ،  سی.تی.اسکن

بیمارستان زینب کبری   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1387 تأسیس و در حال حاضر  20  تخت دائر دارد .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی ، اطفال ،  اورژانس ، چشم پزشکی ،  گوش و حلق و بینی
 
 

سال تصویب شهرستان : 1356

شهرستان

آشتیان

جمعیت :  18 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  67 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  45

بیمارستان امام سجاد   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1336 تأسیس و در حال حاضر  45 تخت دائر دارد تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ، بلوک زایمان ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ، سی.تی.اسکن            

 

سال تصویب شهرستان : 1358

شهرستان

دلیجان

جمعیت : 50  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان:  126 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  58

بیمارستان امام صادق   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1374  تأسیس و در حال حاضر 58  تخت دائر دارد .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ، بلوک زایمان ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، دیالیز ،  سی.تی.اسکن

 

سال تصویب شهرستان : 1359

شهرستان

شازند

جمعیت :  118 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 39 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  96

بیمارستان تامین اجتماعی شازند  (سربند سابق)

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1373 تأسیس و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 11 هزار مترمربع  و در 60 هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ، بلوک زایمان ،  گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ، دیالیز ،  سی.تی.اسکن
 

سال تصویب شهرستان : 1381

شهرستان

زرندیه

جمعیت :  58 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان:  198 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  59

بیمارستان شهدای آسیابک    (مامونیه)

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1357 تأسیس و در حال حاضر 59  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان .... هزار مترمربع  و در 16 هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، بلوک زایمان ، سی.سی.یو ، دیالیز

 

سال تصویب شهرستان : 1381

شهرستان

کمیجان

جمعیت : 40  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  93 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  32

بیمارستان امام علی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1381  تأسیس و در حال حاضر  32  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 3 هزار مترمربع  و در 7 هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، بلوک زایمان ، دیالیز

 

سال تصویب شهرستان : 1386

شهرستان

خنداب

جمعیت : 59  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 95 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد 

سال تصویب شهرستان : 1388

شهرستان

فراهان

جمعیت : 30 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 47 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  10

بیمارستان  قائم مقام   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1394 تأسیس و در حال حاضر 10  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 3 هزار مترمربع  و در 22 هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی ، اورژانس ، بلوک زایمان ، دیالیز
 


 گردآوری و تنظیم :  تحریریه سایت تخصصی بیمارستانسازی در ایران 

هرگونه باز نشراطلاعات بالا درسایتهای اینترنتی ،  بدون درج نام سایت بیمارستانسازی و ایجاد لینک به این صفحه ، ممنوع میباشد.


تاریخ ایجاد این صفحه خرداد ماه  1385   ///    تاریخ  آخرین به روزرسانی آذر ماه 1395 

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1584
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72414
بازدید امسال : 213614
بازدید کل : 36580687

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش