50 مطلب آخر
مقاله انحصاری ما : بیمارستان سازی چیست ؟

  از اولین مطالبی که الزامآ  ٬ در روزهای نخست راه اندازی  سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران  مطرح گردید ٬ تعریفی اولیه از مفهوم بیمارستان سازی بود .

 

بالاترین ضرورت طرح این مطلب نیز ٬ نشان دادن وجه تمایزات بیمارستانسازی به عنوان یک رشتهء تخصصی چند وجهی ٬ از دیگر رشته های صنعت ساختمان ٬ و تبیین گرایشات و اطلاعات تخصصی پزشکی و بیمارستانی مورد نیاز برای مثمر ثمر نمودن فعالیت های عمرانی بخش درمان در کشور بود.

 

البته این مهم ٬ سالها در کشور های پیشرفته در حال انجام بود و صد البته اذعان داریم ما نیز ٬ نسبت به خیلی از کشور های دیگر دنیا ٬ بعضآ به آن حساس و عامل ٬ و حتی در موارد و مواقعی از کشورهای همسایه جلوتر هم بوده ایم .

 

نگاه دیگر آنکه ؛ فعالیت های بیمارستان سازی در کشور ما طی دو دهه بدلیل محدودیت های حکومتی ٬ بسیار کند و در حد سالی ۱۵ تا ۲۰  بیمارستان جدید ٬ ادامه داشته و به همین دلیل ٬ کم کم فاصلهء معنا داری بین اطلاعات بیمارستانداری و تجارب بیمارستانسازی پدیدار گشت . موضوعی که باعث بروز نوعی عقب افتادگی در پروژه های جدید بیمارستانهای نو گردیده بود. 

 

این عقب افتادگی بیمارستانهای درحال تولید ٬ به زعم اکثر کارشناسان ٬  نه بدلیل کمبودهای مالی ٬ و نه بدلیل کمبود های فنی مهندسی ٬ بلکه بدلیل فقدان اطلاعات تخصصی بین بخشی بود .  

 

بیمارستانسازی ما با بیمارستانداری مان هماهنگ و همگن نبود .

 

نه اینکه از ابتدا چنین نبوده ٬ بلکه  بدلیل آن گسستی که بین موج بیمارستان سازی قدیم و جدید اتفاق افتاد ٬ تبادل اطلاعاتی در بین دو نسل (قدیم وجدید) و دو گروه (مهندسان و پزشکان) حادث نشد .

 

اطلاعات ریز تخصصی بیمارستانسازان از بیمارستانداری در زمینه های : پزشکی - ساختمانی - تاسیساتی  ٬ اکثرآ سینه به سینه و غیر مدون بوده و با هر انگیزه ای ٬ و به هر دلیل ٬ از طرف صاحبان تجربه و اطلاعات مذکور ٬ در اختیار نسل بعدی به خصوص رقبای تخصصی و یا علمی ٬ قرار نگرفته و نتیجتآ این ثروت ملی که با صرف منابع مالی و انسانی و علمی کشور حاصل میگردد ٬ مهجور یا مسکوت و یا مدفون گردید . 

 

در عین نیاز مسلم جامعهء متخصصین ٬   برای سطح وسیع نیازهای عمرانی - درمانی کشور٬ گنجینهء اطلاعات تخصصی بیمارستانسازی ما ٬ غیر قابل دسترس و استفاده بود  . این موضوع بیش از هر کسی معدود بیمارستانسازان آن دو دهه را رنج میداد .

 

در چنین شرایطی اگر اقدامی جدی و عملی ٬ برای ضبط و ثبت و انتقال و آموزش اطلاعات تخصصی معدود بیمارستانسازان موجود در کشور ٬ صورت نمیگرفت ٬ عقب افتادگی ها روز به روز عمیق تر و اجرای بیمارستانهای جدید در موج جدید بیمارستانسازی کشور ٬ اسف بار تر میگردید . 

 

لذا برای تحقق این نیت خیر٬  سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران  ، بعنوان  اولین  و  تنها  مرجع  اینترنتی بیمارستان سازی  در کشور ٬  توسط گروهی از متخصصین علوم مرتبط با این صنعت تشکیل و راه اندازی شد. این سایت ٬ به عنوان تنها  پایگاه علمی ٬ خبری ٬ تحلیلی بیمارستانی در کشور  ٬ رسالت سنگینی که بر دوش معدود  متخصصان این رشته وجود داشت  را درک ٬ و اراده نمود تا از هر نوع  کمک به همهء  دست اندر کاران فن بیمارستان سازی و بیمارستان داری در ابعاد مختلف ٬  اعم  از  مدیریت بیمارستانی  ، ساختمان و تاسیسات بیمارستانی  ،  تجهیزات پزشکی ، مدیریت کلان خدمات درمانی و  ...   دریغ ننماید . 

 

این سایت با استعانت از پروردگار ٬ با  تحقیق و جستجو در کتابها و منابع علمی کشور های مختلف و بازدید های میدانی از پروژه های بیمارستانی داخلی و خارجی ٬ و  در اختیار قرار دادن آخرین دستاوردهای علمی موجود در این منابع علمی و اجرایی دنیا ٬ ضمن توفیق در ایجاد یک بانک تخصصی و علمی بی نظیر ٬ توانسته است ٬ به طور هم زمان ،  تجارب بومی دست اندرکاران داخلی را نیز ضبط و ثبت نموده و  با تلفیق این دانش و تجربه ٬   بعنوان کانون نشر دیدگاههای تخصصی بیمارستانی ٬ مطرح و انشاءا... لحظه ای نیز در این مسیر تردید و توقف نخواهد نمود  .

 

با توجه به دیدگاههای بالا ٬ در اولین قدم ها ابتدا تعریفی از بیمارستان سازی بر مبنای بیمارستانداری جدید مطرح گردید .  متنی که در ادامه تقدیم میگردد ٬  از نوشته های سردبیر سایت در مورد  رابطه بیمارستان سازی با بیمارستانداری است .

 

جهت رویت متن كامل اين مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید

تحلیل ما

متن کامل

 

   به نام خداوند جان و خرد

 

 فعالیت های بیمارستان سازی به عنوان یک مقوله چند وجهی ٬ نقطه تلاقی برای اجرا و تلفیق انواع علوم مختلف میباشد ؛ بعضی از این علوم عبارتند از :

 

علوم پزشکی : منظور ما در این مبحث٬  آندسته از اطلاعات مفید اجرایی درمانی است که برای ایجاد شرایط محیطی و محاطی مناسب کارگروههای مختلف علوم پزشکی ٬ لازم بوده و بتوان گفت که بدون منظور نمودن این اطلاعات در فیزیک یک مرکز درمانی ٬ در حصول نتایج  پزشکی ٬ خلل ایجاد خواهد شد  .

 

این اطلاعات از سیکل مراجعهء بیمار برای درمان شروع  ٬ و شامل انواع راهکارهای درمانی ٬ پروسهء اعمال جراحی ٬ اختصاصات محیطی مورد نیاز انواع اعمال جراحی ٬ اختصاصات محیطی و محاطی بخش ها و بیماریهای خاص و ویژه ٬ تقدم و تاخر مراحل درمانی ٬ آخرین دستاوردهای تجهیزات پزشکی و اختصاصات و موارد کاربرد درمانی هر یک ٬ و . . . میباشد .

 

ضمن انکه علوم پزشکی اساسآ دپارتمانهای تخصصی خاص خود را داشته و تجارب هر یک از این گروهها خود تقسیم بندی تخصصی دیگری بشرح ذیل را دارا میباشد :

 

 • دپارتمان تخصص های مختلف جراحی
 • دپارتمان تخصصی داخلی های متعدد  
 • دپارتمان های پارا کلینیکی نظیر علوم تصویر برداری - علوم آزمایشگاهی - علوم توانبخشی
 • دپارتمان پرستاری و مراقبتهای پزشکی  
 • دپارتمان مدیریت بیمارستانی شامل نظام بستری - تعاریف درمانی - سیستم ارجاع بیماران - و . . .
 • دپارتمان دارو و تجهیزات پزشکی در زمینه های مختلف آن

 

علوم فنی و مهندسی : منظور ما در این مبحث آندسته از اطلاعات علمی و تجارب اجرایی است که بدون در نظر گرفتن آنها ٬ امکان ایجاد یک سامانهء درمانی کامل به وجود نیامده ٬ و حذف موازین مذکور موجب نقص پروسهء درمانی بیمارستان  گردد . اطلاعات و مبانی مذکور شامل انواع رشته های مهندسی بشرح ذیل میباشد :

 • مهندسی عمران 
 • مهندسی معماری
 • مهندسی تاسیسات
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی برق 
 • مهندسی الکترونیک
 • مهندسی صنایع
 • محیط زیست
 • بهداشت محیط

 

پر واضح است که به همین دلیل امکان آن نیست تا تحصیلکرده ی فقط یکی از دهها فنون مذکور ٬ بتواند در این مقوله اظهار نظر کامل و جامعی را صادر نماید .

 

ضمن انکه اساس ورود هریک از کارشناسان رشته های فوق الذکر  این خواهد بود که ٬  متخصص هر یک از فنون موصوف ٬ در ابتدا در علم تخصصی خود آنقدر تجربه عملی و اجرایی کسب نموده و صاحب نظر شده باشد ٬ که در حال حاضر بتواند در یک ارتباط تیمی ٬ با دیگر علوم ٬ زوایای تخصص خود را درک و با تعاملی سازنده ٬  امکان اجرای تخصصهای دیگر را به بهترین حالت ممکن فراهم  نماید .

 

با توجه به تمامی جوانب بالا  ٬ بیمارستان سازی را یک صنعت با اجزاء مختلف میدانند که هر وجه آن خود تخصصی کامل وعمیق بوده و خطای حتی یک وجه از دهها وجه تخصصی آن ٬ در تحقق کامل و بدون نقص یک بیمارستان ٬ مو ثر و سرنوشت ساز خواهد بود .

 

از طرفی انتظار اینکه تعریف و تشکیل یک رشته دانشگاهی ٬ بتواند تمامی جهات این مجموعه را شامل شده و در بر گیرد ٬ خارج از واقعییت بوده و اصو لا چنین آرمانی قابل تعریف و استحصال نیست . به همین دلیل ٬ تنها و تنها ٬ تشکیل تیم های علمی و تحقیقاتی و اجرائی منسجم و فراگیر می توانند در این مورد قابل اعتماد بوده و بعنوان صاحب نظر تلقی گردند .

 

در کشور عزیزمان ایران . انواع و اقسامی از بیمارستان و مراکز بزرگ درمانی وجود دارند که در اولین نگاه تخصصی . میتوان تشخیص داد که کدام یک محصول تفکر و تلاش یک تیم بیمارستان ساز است و کدامیک محصول کار ناقص فقط تعدادی از متخصصین ذکر شده در بالاست و با کمی دقت بیشتر حتی میزان همگرائی و درک ایشان از مفاهیم طرف مقابل ....

 

این معضل فقط در طراحی و اجرای بیمارستانها رایج نیست . حتی کتابها و مراجع مدون بیمارستان سازی و بیمارستان داری کشور و همچنین منابع و دروس دانشگاهی و سیلابس متون آموزشی نیز ٬ دارای این عیب بزرگ (کم وجهی ) بوده و نقصان آن کاملا مشهود و قابل استناد است . البته توان علمی انفرادی متخصصین و مجریان و مدیران بیمارستانی کشور ٬ بسیار بالا وقابل تحسین است . لیکن مانند عاقبت اکثر کارهای تیمی در ایران ٬ تیم کاری بیمارستانی نیز کمتر محقق شده است و به همین دلیل مرجع مدون و چند بعدی  در این باب ٬ کمتر وجود دارد .( یاد دوران طلائی تیم متخصصین شرکت خانه سازی ایران و آثار مدونش بخیر ..)

 

**************

 

اعتقاد راسخ به کار تیمی ٬ تجربه بیست سال واندی کار تخصصی ٬ تجربه بیش از یک دهه کار تیمی بیمارستان سازی ٬ تجربه هم زمان تیمی در بیمارستان داری ٬ نعمت مغتنم وجود تمام تخصصهای مورد نیاز در کنار هم ٬ فضای دلنشین تفکر خدمت به خلق خدا ٬ ایمان به توانمندی اندیشمندان ایرانی ٬ و ٬ احساس خوش ادای دین و تقدیم یافته ها به نسل قهرمان و جوان میهن اسلامیمان .............. ما را بر این داشت با تحقق یک کار تیمی منسجم و چند وجهی٬  ارادهء ایرانی مسلمان را به منصه ظهور رسانده و اندوخته های متفرق انواع تخصصهای مورد نیاز بیمارستانی را در یک بسته آموزشی هم گرا - اجرائی - بروز شده - و . . . . . ٬ تقدیم خاک پای افکار بلند اساتید بزرگوار ٬ پیشکسوتان معزز بیمارستان سازی ٬ مدیران گرانقدر بیمارستانها ٬ طراحان و مشاورین و ناظرین وپیمانکاران زحمتکش بیمارستانی ٬ دانشجویان دلبند وغیرتمند علوم مختلف مرتبط و ...... نمائیم .

 

 باشد که قبول درگه حضرت دوست .....افتد .

 

و باقی .... بقای نام ایران عزیز

ارادتمند شما : سردبیرسایت

29/ اردیبهشت /1385

 

منبع : تاریخ : ۱۳۸۵/۲/۳۰ تعداد بازدیدکنندگان : 18042

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 4526
بازدید دیروز : 4231
بازدید این ماه : 91809
بازدید امسال : 233009
بازدید کل : 36600082

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش