50 مطلب آخر
فنی مهندسی : استراکچر مناسب برای سازه های بیمارستانی

. . . . .  لزوم ایجاد تغییرات مداوم در پارتیشن های داخلی فضاهای درمانی ٬ جهت رعایت استانداردهای روز بیماستانی ٬ و مشکلات ایجاد این تغییرات در سازه های بتنی ٬ در تمام طول سالهای بهره برداری   ٬ از یک طرف ٬   و تجربه عملی در سطح بیمارستانهای متوسط و کوچک ٬ به خصوص در شهرستانها ( بیمارستانهای زیر ۲۰۰ تختخواب)  ٬  از طرف دیگر ٬ همواره ثابت نموده است که اجرای استراکچر فلزی برای سازهء اصلی بیمارستانهای متوسط و کوچک ٬ از کارایي ٬ دقت ٬ سرعت ٬ و بهره وری بیشتری برخوردار بوده و بهتر است در طراحی و محاسبات و ساخت پروژه های بیمارستانی زیر ۲۰۰ تختخواب ٬ از استراکجر  فلزی به جای سازه ء بتنی استفاده گردد   . . . . . . .

تحلیل ما

متن کامل

 

---- بیمارستانسازی بشدت به تکنو لوژی روز و پیشرفتهای جدید وابسته است . آنهم از نوع وابستگی حیاتی ؛ زیرا ضوابط حرفه ای ، آگا هی های جامعه ، وخود بیمار واطرافیان وی اجازهء  چشم پوشی از دستاورد های جدید را درامر درمان به هیچ مرجعی نمی دهند .

 

---- بیمارستانسازی یک فعالیت چند بعدی است و اعضاء متخصص تیم بیمارستانساز، نه تنها بایستی برعلم تخصصی خود کاملا مسلط و به واقع مجری مجربی باشند ، بلکه توانایی انجام کار گروهی و درک و رعایت زوایای تخصصی علم خود برای حل مشکل طرف مقابل را داشته باشند ( چیزی که در کارهای تیمی دیگرکمتر احساس می گردد )

 

---- سرعت تغییر در دستگاهها و تجهیزات پزشکی و به تبع آن استانداردهای فضای درمانی آنقدر زیاد است که بعضا فرصت طرح و حلاجی آنها به صورت واحدهای درسی دانشگاهی برای آموزش کلاسیک رخ نداده و قبل از طرح و تدوین و تصویب سیلابس دروس مذکور در دانشگاهها ، بعضآ  آن مبحث از دور خارج  و جایگزین جدیدی برای آن بدست آمده است .

 

---- به همین دلیل ، مدیران   سا یت تخصصی  بیمارستان سازی در ایران ، بر این اعتقاد بوده و هستند که گارگاههای آموزشی مداوم و کوتاه مدت ، موثرترین راه انتقال تجارب به نسل جدید دست اندر کار بیمارستانسازی خواهد بود . سه مشخصهء صدر الذکر ما را ملزم به ارائه تکنیکی نموده است که بتوانیم ضمن الزام انتقال مباحث علمی ، بحث سرعت این انتقال ، رعایت زوایای تخصص های مختلف ، و پرهیز از تشریفات رایج در تهیهء  دیگر منابع درسی ، را مد نظر قرار دهیم .

 

----  در این راستا ستون  ثبت یک تجربه  را به عنوان ابزاری برای حل این مشکل طراحی نموده ایم که بتواند ضمن آنکه تابلوی گویای تجربه های کاری پیشکسوتان بیمارستانسازی گردد ، از طرف دیگر به سرعت  این یافته ها را با پرهیز از تشریفات و به صورت حتی چند جمله ، جمع آوری و ثبت و ارائه و انتقال نماید تا موضوعات مختلف برای پژوهشگران کاربردی تر و برای پیشکسوتان کم درد سرتر ، و از همه مهمتر اینکه این همه ، بتواند در یک مرجع معتبر طرح و قابل ارایه گردد  .

 

 ----  لهذا علی رغم مشکلاتی که به لحاظ فشردگی کارهای جمع اوری وارائه مقالات تخصصی و از نظر کمبود وقت داریم ، درحال حاضربا فعا ل کردن ستون  ثبت یک تجربه  قصد داریم فرصت را از د ست نداده و با ثبت تجارب کوتاه و مختصر اساتید فن بیمارستان سازی و بیمارستان داری ، از این نظر نیز  پیشرو باشيم .

 

 

  

استراکچر مناسب برای سازه های بیمارستانی  

نوشته : محمد رضا اردلانی

 

استراکچر و سازه  ساختمان اصلی در اکثر  بیمارستانها در سطح دنیا به صورت متداول بر مبنای بتن آرمه طراحی و اجرا میگردد . لیکن با توجه به نابسامانیهای صنعت بتن در کشور ایران ، و عدم حصول به بتن واقعی در کارگاههای متوسط و کوچک و بویژه در سطح شهرستانها ، در صورت استفاده از استراکچر بتنی ،  این نگرانی برای همیشه گریبانگیر هر بیمارستانداری  خواهد بود که :  آیا سازه بیمارستان ما در روز بحران جوابگو خواهد بود ؟؟

.

.

.

از طرفی دیگر ، مدتهاست که  ضریب اهمیت و  میزان نفوذ  تجهیزات پزشکی و تغییرات سریع آن ،  آنچنان از دیگر ابعاد بیمارستانها پیشی گرفته است که بیمارستانها مجبورند بدلایل مختلف علمی ، بیمارپسندی ، نظارتی ، اقتصادی ، و . . . . دایمآ خود را با روند در حال تغییر پروتکلهای درمانی و استانداردهای فضای درمانی  که اکثر آنها منتج از  الزامات بکارگیری دستگاههای جدید بیمارستانی و تاسیساتی میباشد ،  منطبق نمایند . . . .

.

.

.

 لزوم ایجاد تغییرات مداوم در پارتیشن های داخلی ، جهت رعایت استانداردهای روز بیمارستانی ، و مشکلات ایجاد این تغییرات در سازه های بتنی ، در تمام طول سالهای بهره برداری ، از یک طرف ، و تجربه عملی بیمارستانسازی در سطح بیمارستانهای کوچک ومتوسط ، به خصوص در شهرستانها (بیمارستانهای تا 200 تتخوابی ) ، از طرف دیگر ،  این موضوع را تثبیت نموده است که اجرای استراکچر فلزی  برای سازه اصلی بیمارستانهای متوسط و کوچک ، از کارایی ، سرعت ، دقت ، و بهره وری بیشتری برخورداربوده و بهتر است در طراحی و محاسبات و ساخت پروژه های بیمارستانی زیر 200 تختخواب ، از استراکچر فلزی به جای سازهء بتنی استفاده گردد . . . . 

.

.

.  

همچنین با توجه به اینکه استفاده از استراکچر فلزی پیچ مهره ای تقریبآ  فراتر از توانمندی های فنی  اکثر  مناطق کشور بوده  و هنوز در بیشتر نقاط کشور  قابلیت اجرا توسط صنعتگران بومی آن منطقه را ندارد ٬ بهتر است هرگز در استفاده از سازه های فلزی پیچ مهره ای  در شهرستانها ٬ تردید ننموده و سعی نمایید با انتخاب کارخانه های معتبر و امتحان پس داده در تولید اینگونه سازه ها  ٬ چند گام از تکنولوژی های منطقه وقوع بیمارستان ٬ جلوتر باشید  . این موضوع بغیر از مباحث صرفه اقتصادی و کیفیت بالاتر و . . . . ، بیشتر در روز حوادث غیر مترقبه  کارایی خواهد داشت ، زیرا ٬ ساختمان بیمارستان بدلیل تکنولوژی مناسب تر ٬ با سلامت بیشتر  ٬ میتواند مشغول خدمت به حادثه دیدگان باشد . . . . .

.

.

بایستی توجه نمود که ارزش ابنیه و ساختمان در یک پروژهء بیمارستانی کمتر از ۳۵٪ ارزش کل منصوبات پزشکی و غیر پزشکی وتاسیسات مکانیکال و الکتریکال ان است ؛ ازطرفی جالب است بدانید : در حالی که هزینهء مقاوم سازی یک ساختمان ساخته شده ٬ در مقابل زلزله ٬ ۲۵ الی ۳۰ درصد هزینه ساخت ان خواهد بود ؛ تفاوت هزینهء اجرای مقاوم ترین استراکچر ها با استراکچر متداول معمولی ٬ در سازه های در حال احداث  ٬  بمراتب کمتر از ۸ درصد هزینه ساخت ساختمان میباشد  ( این عدد در ساختمان بیمارستانها با توجه به نازک کاری و تاسیسات خاص ٬ حتی کمتر از ۴ درصد هم خواهد بود )  . بنابراین نگرانی از بابت افزایش مقطعی هزینه اجرای استراکچر در مرحله نخست پروژه در پایان پروژه  ، مانند حباب از بین خواهد رفت . . . . . . . .   

.

.

.   

بسیار تآکید میگردد در مرحله ء اجرای سازه درابتدای هر پروژه ی بیمارستانی ٬ ضمن دقت و وسواس فراوان در بکارگیری طراحان و مهندسین خوشنام در امر سازه و استراکچر  ٬ با چک کردن حتمی سابقه ی  قابل اراپه ی  بیمارستانی ایشان ٬ هرگز اجازه ندهید که کار بیمارستان شما برای مهندسین مجری بیمارستانتان  ٬ محل بدست آوردن اولین تجربه های  بیمارستانسازی باشد  . . . . . . . .  

.

.

.  

سعی نمایید بدلیل محدودیت های مالی و یا زمانی ٬ برای رعایت ایین نامه های مربوطه ٬ مجبور به انتخاب و کنار گذاردن بعضی مفاهیم نشوید . هرگونه تحت فشار قرار گرفتن در زمان طراحی و اجرای سازه ي بیمارستان ٬ به صورت ناخواسته موجب در معرض خطر قرار دادن  سرمایه گذاری عظیم بیمارستانی  در مقابل انواع تهدیدات طبیعی از جمله زلزله ٬ خواهد بود . سرعت در احداث هر پروژه ای قابل فهم و قابل حصول است ولی سرعت در اجرای استراکچر ٬ غیر قابل قبول و منجر به خسارت های اساسی است .  بهتر است در اجرای استراکچر بیمارستانی سرعت پروژه را فدای کیفیت نمایید . . . . .

 


قسمتی از مقالهء   تفاوتهای اساسی اجرای استراکچر بیمارستانها  با سایر سازه ها   نوشتهء مهندس محمدرضا اردلانی

 

 

منبع : تاریخ : ۱۳۸۵/۶/۱۰ تعداد بازدیدکنندگان : 22914

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 282
بازدید دیروز : 4088
بازدید این ماه : 282
بازدید امسال : 324438
بازدید کل : 36691511

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش