50 مطلب آخر
سیاستها : چند تصميم خوب براي بيمارستان سازان

وزير بهداشت از واگذاري بيمارستانهاي نيمه كاره دولتي كه 50 درصد پيشرفت فيزيكي دارند به بخش خصوصي ، اعطاي زمين رايگان ٬ و پرداخت 25 درصد از هزينهء ساخت بيمارستان ٬  و تخصيص 100 ميليارد تومان وام كم بهره براي بيمارستان سازي ٬ در سال 86 خبر داد    . . . . . .       در لايحه بودجه امسال چند تصميم خوب براي توسعه بيمارستانها و مراكز درماني در كشور گرفته شده است ٬  به عنوان مثال بيمارستانهاي با 50 درصد پيشرفت فيزيكي به صورت بلاعوض به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند تا تكميل شوند و به بهره برداري برسند     . . . . . . .     اقدام ديگر تصويب اعطاي زمين رايگان برای بيمارستان سازي از سوي وزارت مسكن است كه به تصويب مجلس رسيده است ؛ علاوه بر آن 15 درصد اعتبارات بيمارستان سازي دولت به بخش خصوصي پرداخت مي‌شود و وزارت بهداشت مي‌تواند تا 25 درصد هزينه ساخت بيمارستانها را به بخش خصوصي كمك كند     . . . . . . .    100 ميليارد تومان اعتبار ديگر نيز براي پرداخت وامهاي يارانه دار براي كمك به بيمارستان سازي تصويب شده است كه از طرف وزارت بهداشت به بيمارستان سازان پرداخت مي‌شود    . . . . . .      تسهيلات خوبي امسال براي توسعه بيمارستانهاي كشور تصويب شده است  ؛ اما وزارت بهداشت براي صدور پروانهء اين مراكز حتما به استانداردهاي روز توجه مي‌كند و فعالان اين عرصه حتما بايد استانداردهاي جديد را كه هر روز پيچيده تر مي‌شوند  ٬ در زمينه طراحي نقشه و تجهيزات فني به خصوص بخشهاي مراقبتهاي ويژه و تهويهء  بيمارستان رعايت كنند. وي افزود: كميته ماده 20 وزارت بهداشت مسئوليت صدور پروانه مراكز درماني را به عهده دارد و به دقت رعايت استانداردها را در بيمارستان سازي كنترل مي‌كند     . . . . . .     در زمان حاضر از مجموع 80 هزار تخت بيمارستاني كشور   15 هزار تخت با عمر بالاي 50 سال ٬  فرسوده هستند  . با اين حال سال گذشته براي تجهيز و نوسازي بيمارستانها 130 ميليون دلار هزينه شد و دستگاههاي جديد آنژيوگرافي ، راديوتراپي و سي تي اسكن با استفاده از اين اعتبار خريداري شده و نصب آنها ادامه دارد    . . . . . . .     پارسال براي مقاوم سازي بيمارستانها يك ميليارد تومان در اختيار وزارت بهداشت قرار داده شده بود كه 800 ميليون تومان آن تخصيص يافت كه رقم قابل توجهي نبود   . . . . . .    

بر روی کلمه  ادامه متن  برای مشاهدهء ادامه مطلب  کلیک نمایید .

تحلیل ما

متن کامل

وزارت بهداشت امسال 100 ميليارد تومان براي بيمارستان سازي وام مي‌دهد

 وزير بهداشت از واگذاري بيمارستانهاي نيمه كاره دولتي كه 50 درصد پيشرفت فيزيكي دارند به بخش خصوصي، اعطاي زمين رايگان و پرداخت 25 درصد هزينه ساخت بيمارستان و تخصيص 100 ميليارد تومان وام كم بهره براي بيمارستان سازي در سال 86 خبر داد.

 كامران باقري لنكراني  گفت: در لايحه بودجه امسال چند تصميم خوب براي توسعه بيمارستانها و مراكز درماني در كشور گرفته شده است به عنوان مثال بيمارستانهاي با 50 درصد پيشرفت فيزيكي به صورت بلاعوض به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند تا تكميل شوند و به بهره برداري برسند.
وي اضافه كرد: اقدام ديگر تصويب اعطاي زمين رايگان به بيمارستان سازي از سوي وزارت مسكن است كه به تصويب مجلس رسيده است؛ علاوه بر آن 15 درصد اعتبارات بيمارستان سازي دولت به بخش خصوصي پرداخت مي‌شود و وزارت بهداشت مي‌تواند تا 25 درصد هزينه ساخت بيمارستانها را به بخش خصوصي كمك كند.
وي ادامه داد: 100 ميليارد تومان اعتبار ديگر نيز براي پرداخت وامهاي يارانه دار براي كمك به بيمارستان سازي تصويب شده است كه از طرف وزارت بهداشت به بيمارستان سازان پرداخت مي‌شود.
وزير بهداشت گفت: تسهيلات خوبي امسال براي توسعه بيمارستانهاي كشور تصويب شده است اما وزارت بهداشت براي صدور پروانه اين مراكز حتما به استانداردهاي روز توجه مي‌كند و فعالان اين عرصه حتما بايد استانداردهاي جديد را كه هر روز پيچيده تر مي‌شوند در زمينه طراحي نقشه و تجهيزات فني به خصوص بخشهاي مراقبتهاي ويژه و تهويه بيمارستان رعايت كنند.
وي افزود: كميته ماده 20 وزارت بهداشت مسئوليت صدور پروانه مراكز درماني را به عهده دارد و به دقت رعايت استانداردها را در بيمارستان سازي كنترل مي‌كند.
باقري لنكراني گفت:‌ در زمان حاضر از مجموع 80 هزار تخت بيمارستاني كشور 15 هزار تخت با عمر بالاي 50 سال فرسوده هستند با اين حال سال گذشته براي تجهيز و نوسازي بيمارستانها 130 ميليون دلار هزينه شد و دستگاههاي جديد آنژيوگرافي، راديوتراپي و سي تي اسكن با استفاده از اين اعتبار خريداري شده و نصب آنها ادامه دارد.
وي افزود:‌ پارسال براي مقاوم سازي بيمارستانها يك ميليارد تومان در اختيار وزارت بهداشت قرار داده شده بود كه 800 ميليون تومان آن تخصيص يافت كه رقم قابل توجهي نبود.
وي اضافه كرد: از نظر منابع انساني با كمبود نيرو موجه هستيم به عنوان مثال بر اساس تعريف سازمان مديريت بايد به ازاي هر تخت بيمارستاني 7/0 پرستار داشته باشيم كه كافي نيست با اين حال از طرق مختلف از جمله اضافه كاري، جذب نيروهاي قراردادي و طرحي توانسته‌ايم اين شاخص را در بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستاني در حدود 3 نفر به ازاي هر تخت حفظ كنيم.
وزير بهداشت گفت: براي بخشهاي مراقبتهاي ويژه در كشور استانداردهاي كف در همه جا رعايت مي‌شود اما استاندارد سقف هم داريم كه در برخي از مراكز درماني دولتي رعايت مي‌شود.
وي با مقايسه خدمات درماني در بخش دولتي و خصوصي گفت: قطعا همه خدماتي كه در بخش خصوصي ارائه مي شود در بخش دولتي هم وجود دارد اما بسياري از خدمات پزشكي مانند پيوندها از جمله پيوند قلب، ريه، مغز استخوان و عمده پيوندهاي قرنيه در بخش دولتي انجام مي‌شود.
وي اضافه كرد: با اين وجود بايد كيفيت خدمات را در بخش دولتي بهتر كنيم و ضعف در ارائه خدمات پزشكي در برخي جاها جزو چالشهاي وزارت بهداشت است.

وزير بهداشت در مورد اعتراض پرستاران و درخواست مطالباتشان گفت:‌ قطعا پرستاران نوعدوست ما به سلامت و حقوق مردم توجه دارند وظيفه ما هم اين است كه به مطالبات پرستاران توجه كنيم، براي حل اين مسائل اقدامات زيادي انجام شده است كه افزايش 35 درصدي حق صعوبت كار، افزايش دوبرابر حق شيفت درگردش، اعمال طرح ارتقاي مسير شغلي براي همه پرستاران و حذف محدوديت 65 درصدي آن از آن جمله است.
وي گفت: تقاضاي ما اين است كه فضاي بخش سلامت را آلوده نكنيم و با همدلي و همراهي روند مناسب خدمت رساني را حفظ كنيم.
باقري لنكراني افزود:‌ با مصوبه مجلس و رفع كسري بودجه وزارت بهداشت همه مطالبات پرسنل وزارت بهداشت كه حتي از سال 69 نيز به صورت معوقه باقي مانده بود پرداخت شد و اكنون هيچ مطالبه پرداخت نشده‌اي به جز كارانه پرسنل كه بايد از درآمد اختصاصي بيمارستانها و مراكز درماني پرداخت شود نداريم. 
باقري لنكراني در مورد اولويتهاي برنامه هاي وزارت بهداشت در سال 86 گفت: گسترش بيمه پايه و عمق بخشيدن به بيمه هاي درماني با كمك وزارت رفاه، عميق تر كردن پزشك خانواده، بهبود و ارتقاي كيفي خدمات درماني در كشور، بهبود وضعيت اورژانسها، كاهش و كنترل بيماريهاي غير واگير، بهبود اجراي برنامه‌هاي پيشگيري و بهداشت عمومي و تلاش براي بهبود همكاري بين بخشي براي سلامت از جمله اولويتهاي مهم وزارت بهداشت است.
وي در مورد لزوم تشكيل سازمان غذا و دارو گفت:‌در مورد نظارت بر وضعيت غذا و مديريت آن ما در كشور مسئله داريم و هماهنگي مناسبي در اين زمينه وجود ندارد اما اينكه راه حل اين مسئله تشكيل سازمان غذا و دارو هست يا نه و اين سازمان بايد در كجا باشد بايد به درستي تعريف شود.
وي اضافه كرد: در هر صورت نظارت بر سلامت غذا بايد در نظام سلامت باشد و جزء وظايف ذاتي وزارت بهداشت است و اين تكليف قانوني وزارت بهداشت است.
وي در مورد اينكه چرا داروي ايدز هنوز به سازمان بهداشت جهاني معرفي نشده است گفت: اين دارو اكنون مراحل ثبت را در اروپا طي مي كند و پس از آن به سازمان بهداشت جهاني معرفي مي‌شود و اگر قبل از ثبت اين دارو اقدام به معرفي آن مي‌كرديم حقوق معنوي و مادي اين كشف ايراني از بين مي‌رفت.
وي همچنين به توليد داروي مولونيم در سازمان انرژي هسته‌اي كشور اشاره كرد و گفت: اين دارو پايه ساخت بقيه راديوداروهاست كه مراحل صدور مجوز اين دارو در وزارت بهداشت در حال انجام است، آزمايشهاي اوليه آن مثبت بوده است و اميدواريم پس از تاييد نهايي آن در جهت خودكفايي در داروهاي هسته‌اي و راديو داروها در كشور گامهاي موثري برداريم.

منبع : خبرگزاری فارس

منبع : تاریخ : ۱۳۸۶/۲/۷ تعداد بازدیدکنندگان : 13347

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 270
بازدید دیروز : 4088
بازدید این ماه : 270
بازدید امسال : 324426
بازدید کل : 36691499

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش