50 مطلب آخر
خبرپرستاری : 50 درصد مستخدمان جديد وزارت بهداشت پرستارند

رئيس سازمان نظام پرستاري گفت، 50 درصد استخدامي‌هاي جديد وزارت بهداشت در 3 سال اخير پرستار هستند.

غضنفر ميرزابيگي :‌ در سال 81 به ازاي هر تخت بيمارستاني 5/0 پرستار در كشور داشتيم اما با توجه به استخدام 76 هزار نفر طي فعاليت دولت نهم در وزارت بهداشت كه 50 درصد آنها پرستار بوده‌اند اين نسبت اكنون به 9/0 پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني افزايش يافته است.

استاندارد كادر پرستاري در ايران بايد به 8/1 پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني برسد كه هنوز با اين استاندارد فاصله زيادي داريم و البته ميانگين استاندارد كادر پرستاري در دنيا 2 نفر به ازاي هر تخت بيمارستاني است.

متوسط دريافتي پرستاران در سال 82 حدود 135 هزار تومان بود ولي اكنون با اجراي طرح ارتقاي مسير شغلي پرستاران، افزايش فوق العاده شغل پرستاري، افزايش فوق العاده شغل تعديل، افزايش قيمت هر ساعت اضافه كار،‌افزايش حق نوبت كاري، سختي كار و حق مسكن بيش از 130 هزار تومان به حقوق پرستاران اضافه شده و حداقل دريافتي پرستاران طي 4 سال اخير دو برابر شده است.

جهت روءیت ما بقی خبر ٬  میتوانید بر روی کلمهء   ادامهء متن  در ذیل این کادر کلیک فرمایید :

تحلیل ما

متن کامل

50 درصد مستخدمان جديد وزارت بهداشت پرستارند

 رئيس سازمان نظام پرستاري گفت، 50 درصد استخدامي‌هاي جديد وزارت بهداشت در 3 سال اخير پرستار هستند

 غضنفر ميرزابيگي  افزود:‌ در سال 81 به ازاي هر تخت بيمارستاني 5/0 پرستار در كشور داشتيم اما با توجه به استخدام 76 هزار نفر طي فعاليت دولت نهم در وزارت بهداشت كه 50 درصد آنها پرستار بوده‌اند اين نسبت اكنون به 9/0 پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني افزايش يافته است.


وي گفت: البته بر اساس توافقي كه در دولت انجام شده است استاندارد كادر پرستاري در ايران بايد به 8/1 پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني برسد كه هنوز با اين استاندارد فاصله زيادي داريم و البته ميانگين استاندارد كادر پرستاري در دنيا 2 نفر به ازاي هر تخت بيمارستاني است.


وي ادامه داد: بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم وزارت بهداشت از قانون جذب معادل 50 درصد نيروهاي خروجي مستثني شده و مي تواند به تعداد افراد بازنشسته و خروجي نيرو جذب كند ضمن اينكه طي برنامه توسعه چهارم اجازه استخدام سالانه 6 هزار نيروي جديد نير دارد و البته جذب نيرو از طريق قرارداد و بنگاههاي زودبازده نيز به اين مجموعه اضافه مي‌شود كه باعث استخدام حدود 76 هزار نفر به طرق مختلف شده است.

 
رئيس سازمان نظام پرستاري گفت: اصلاح وضعيت كادر پرستاري در بيمارستانهاي دولتي نيازمند اصلاح و بازنگري چارت نيروي انساني بيمارستانهاست، چارتهايي كه بسياري از آنها مربوط به 30 سال پيش است و با توجه به مقتضيات امروز بازنگري نشده است كه با توجه به دستور رئيس جمهوري اميدواريم هر چه زودتر شاهد اين بازنگري باشيم و البته انتظار داريم روند استاندارد شدن كادر پرستاري در قانون برنامه توسعه پنجم نيز ادامه يابد. 

 

وي افزود: اقدام ديگري كه طي سالهاي اخير براي پرستاران انجام شده است افزايش حقوق و دستمزد آنهاست، متوسط دريافتي پرستاران در سال 82 حدود 135 هزار تومان بود ولي اكنون با اجراي طرح ارتقاي مسير شغلي پرستاران، افزايش فوق العاده شغل پرستاري، افزايش فوق العاده شغل تعديل، افزايش قيمت هر ساعت اضافه كار،‌افزايش حق نوبت كاري، سختي كار و حق مسكن بيش از 130 هزار تومان به حقوق پرستاران اضافه شده و حداقل دريافتي پرستاران طي 4 سال اخير دو برابر شده است.


ميرزابيگي گفت: اين تغييرات با مقداري اغماض براي پرستاران تامين اجتماعي هم اعمال شده است اما دريافتي پرستاران نيروهاي مسلح و بخش خصوصي كمتر است كه بايد اصلاح شود.


وي افزود: حق گرفتني است و بسياري از مطالباتي كه امروز براي پرستاران به عنوان حقوق معرفي مي‌شود و اثبات شده است نتيجه تلاشهاي فراوان پرستاران و سازمان نظام پرستاري ولي از پرستاران مي خواهيم براي احقاق ساير حقوق خود صبور باشند و تحت تاثير كساني كه مي خواهند جو‌سازي كنند قرار نگيرند.

 
وي ادامه داد:‌ اكنون پرستاران در برخي بيمارستانها بخشي از اضافه كاري خود را نگرفته‌اند و كارانه ها نيز عقب است اما با صبوري همه اين مطالبات اوايل سال آينده به صورت معوقه پرداخت مي‌شود.

 
وي گفت: اقدامات ديگري كه براي بهبود وضع پرستاران در حال پيگيري است عبارتند از اجراي تعرفه گذاري خدمات پرستاري، كاهش ساعت كاري پرستاران، اجراي طبقه بندي مشاغل براي پرستاران، افزايش حقوق و دستمزد پرسنل بخش غير دولتي، اجراي طرح ارتقاي مسير شغلي براي 100 درصد پرستاران و تصويب قانون جامع مشاغل سخت و زيان آور در مجلس.


وي افزود: امسال سال انقلاب آموزشي پرستاران بود و با اجراي قانون بازآموزي پرستاران 150 دوره آموزشي برگزار شد و مجموعاً 10 هزار پرستار در اين دوره ها شركت كردند كه 3 هزار نفر آنها در 30 دوره سازمان نظام پرستاري شركت كردند.


وي گفت: تعريف شرح وظايف پرستاري براي 512 وظيفه مختلف انجام شده است و منتظر تصويب نهايي اجراي شرح وظايف پرستاري در وزارت بهداشت هستيم تا بر مبناي آن پروژه استانداردسازي حرفه پرستاري با آموزش عموم پرستاران و توزيع چك ليستهاي استاندارد پرستاري در كشور انجام شود.

 
وي ادامه داد: خوشبختانه با اصلاح نظام آموزشي امكان شرط مدرك از دوره هاي كارشناسي ارشد به جز پرستاري و مامايي برداشته شد و اكنون همه پرستاران مي‌توانند در آزمون رشته‌هاي مختلف كارشناسي ارشد شركت كنند.


رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت: اقدام ديگر تلاش براي ايجاد رشته‌هاي تخصصي پرستاري مانند پرستاري ICU، CCU و NICU و تخصصهاي ديگر است به اين ترتيب حرفه پرستاري به سه رده كمك پرستار، پرستاري عمومي و پرستاري تخصصي تقسيم بندي مي‌شود و تلاش مي‌كنيم تا پا به پاي ايجاد رشته‌هاي تخصصي پزشكي، رشته پرستاري تخصصي آن نيز در كشور در مقطع كارشناسي ارشد يا دكترا راه اندازي شود.


وي ادامه داد: در مورد ساعت كاري نيز پيشنهاد ما اين است كه حداكثر ساعت كاري پرستاران 36 ساعت در هفته يا 144 ساعت در ماه باشد در حالي كه اكنون در اكثر بيمارستانها پرستاران موظف به 192 ساعت در ماه هستند كه اين امر هم در سلامت پرستاران، كيفيت خدمت آنها و پايين آمدن رضايت مردم تاثير گذار است كه اميدواريم سال آينده اين اصلاح عملي شود.


ميرزابيگي همچنين از به خدمات رفاهي پرستاران اشاره كرد و از راه اندازي تعاوني فراگير پرستاران و تعاوني اعتبار پرستاري ايران خبر داد و گفت: با اجراي پروژه رفاهي مشهد پرستاران با سرمايه گذاري 2 ميليارد تومان 60 درصد سهام اين پروژه را خريداري كردند، 40 درصد اين پروژه با سرمايه گذاري يك ميليارد تومان در اختيار غير پرستاران است در حالي كه ارزش اين پروژه اكنون بالاي 10 ميليارد تومان است.

 
وي افزود: طرح مسكن پرستاران با استفاده از زمين هاي 99 ساله، ثبيت جايگاه دفتر پرستاري در دانشگاههاي علوم پزشكي، ايجاد برنامه صداي پرستار در راديو سلامت، ايجاد اتاق فكر پرستاري از ديگر اقدامات سازمان نظام پرستاري است كه يا محقق شده يا در حال تحقق است.

ميرزابيگي گفت: امسال 255 برنامه مختلف از سوي اين سازمان اجرايي شد و سال آينده نيز 299 برنامه مختلف داريم كه پيگيري 14 مطالبه پرستاري شامل اصلاح آيين نامه هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري براي پرستاران، كاهش ساعت كاري پرستاران، اجرايي شدن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري، فراگير شدن طرح ارتقاي مسير شغلي براي همه پرستاران، اجراي طرح طبقه بندي مشاغل، تصويب قانون جامع مشاغل سخت و زيان آ‌ور، تاثير گذاري در تدوين برنامه توسعه پنجم كشور، اصلاح جايگاه دفاتر پرستاري در دانشگاهها، عملياتي كردن شرح وظايف پرستاري، افزايش نسبت كادر پرستاري به تخت بيمارستاني، افزايش حقوق پرستاران بخشهاي غير دولتي، اجرايي شدن آزمون RN در ايران، پيگيري مشكلات پرستاران بازنشسته و تخصصي شدن حرفه پرستاري است.


وي همچنين از اجراي طرح تحقيقاتي در سال 86 با نظر سنجي از 1317 پرستار در كشور خبر داد و گفت: بر اساس نتايج اين مطالعه 4/87 درصد پرستاران تحت تعدي لفظي و 4/31 درصد آنها مورد تعدي جسماني قرار گرفته‌اند، همچنين 3/81 درصد پرستاران در 6 ماه گذشته حداقل يكبار شاهد تعدي كلامي به همكارانشان و 5/61 درصد نيز شاهد ضرب و جرح همكاران پرستارشان در مراكز درماني بوده اند كه حداكثر 29 درصد آنها اين تعدي‌ها را گزارش مي‌كنند.


وي همچنين  در مورد بيمه مسئوليت پرستاران گفت: حدود 60 تا 70 درصد پرستاران بيمه مسئوليت دارند و كساني كه داراي اين بيمه هستند در صورتي كه دچار مشكل شوند حتي اگر بيمه به موقع ديه فرد را پرداخت نكند، سازمان نظام پرستاري پرداخت مي‌كند و بعد مبلغ را از بيمه مي‌گيرد و سالانه بين 4 تا 6 مورد شكايت منجر به پرداخت ديه پرستاران در كشور مواجه هستيم.

منبع : خبرگزاری فارس

منبع : تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۱۷ تعداد بازدیدکنندگان : 5717

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 688
بازدید دیروز : 2649
بازدید این ماه : 10798
بازدید امسال : 666413
بازدید کل : 34989766

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش