50 مطلب آخر
ارزیابی بیمارستانها : روش جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها

 . . . . . دكتر مسعود مسلمي فرد، نايب‌رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران، با تاكيد بر كيفيت پايين خدماتي كه در بيمارستان‌هاي دولتي ارائه مي‌شود،  گفت: بحث تكريم ارباب رجوع يكي از مباحث مهم در ارائه هر نوع خدمتي است اما اينكه ملاك ارزيابي بيمارستان‌ها قرار بگيرد توجيه علمي و منطقي ندارد چرا كه مردم در خصوص اينكه وضعيت تجهيزات بيمارستان چگونه است يا وضعيت كيت‌هاي آزمايشگاهي يا كيفيت داروها، اتاق عمل استاندارد، ساختار فيزيكي بيمارستان و كادر جراحي و...اطلاعي ندارند. . . . .

 . . . . . مهم‌ترين شاخص‌هايي كه در رتبه بندي و ارزشيابي بيمارستان‌ها در نظر گرفته مي‌شود شامل رعايت حقوق بيماران، رضايتمندي بيماران، نحوه ارائه خدمات در اورژانس‌هاي بيمارستاني، نحوه دفع زباله‌هاي عفوني، توجه به تعرفه‌هاي قانوني و وضعيت تجهيزات پزشكي و بيمارستاني و ميزان آمار فوتي بيمارستان‌ها است. . . . . .

جهت رویت مابقی این مطلب تحليلي که عینآ به نقل از سايت همشهري آنلاين ميباشد ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید : 

تحلیل ما

متن کامل

بيماران به بيمارستان‌ها نمره مي‌دهند

دستورالعمل جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها بر مبناي ميزان جلب رضايت بيماران به جاي توجه به ساختار و منابع فيزيكي، تدوين و پس از طي دوره آزمايشي نيمه اول سال آينده به‌صورت كشوري اجرايي مي‌شود

مژده رمضاني رئيس اداره امور بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت و درمان، گفت: ارزشيابي بيمارستان‌هاي كشور در زمان حاضر براساس چك ليست‌هايي انجام مي‌شود كه بيشتر به منابع فيزيكي، تجهيزات و منابع انساني توجه دارد، اما در روش جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها شاخص اصلي ارزشيابي بيمارستان‌ها، جلب رضايت بيماران و مراجعه‌كنندگان خواهد بود و رتبه بيمارستان نيز بر همين اساس تعيين مي‌شود.

آخرين چك‌ليست‌هايي كه براي ارزشيابي بيمارستان‌ها طراحي شده در سال 76 تنظيم شده است اما اكنون با توجه به استانداردهاي جديدي كه مورد توجه وزارت بهداشت است و به‌عنوان معيارهاي جديد جهاني ارزشيابي بيمارستان‌ها مورد توجه است بيشتر به كيفيت خدمات، نحوه ارائه خدمات و رفتار با بيماران و مراجعه‌كنندگان و به‌طور كلي جلب رضايت مشتريان توجه مي‌شود كه البته وجود امكانات فيزيكي مناسب نيز در اين زمينه بي‌تاثير نيست و مورد توجه است.

او  اظهار داشت: وزارت بهداشت براي روزآمدكردن نحوه ارزشيابي بيمارستان‌ها از اوايل امسال، تلاش براي بومي‌سازي روش جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها را آغاز كرد.

اكنون شاخص‌هاي ارزيابي كيفي خدمات و ميزان رضايتمندي بيماران و مراجعان احصا و براساس آن چك‌ليست‌هاي ارزشيابي بيمارستان‌ها طراحي شده است.

قرار است پس از تأييد نهايي اين فرم‌ها در وزارت بهداشت به‌زودي به‌صورت آزمايشي، نحوه جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها در چند بيمارستان اجرايي شود تا بعد از رفع نقايص آن از نيمه اول سال آينده به‌صورت يك برنامه كشوري به اجرا درآيد و بعد از آن رتبه‌بندي بيمارستان‌ها براساس ميزان توانايي آنها در جلب رضايت بيماران انجام مي‌شود.

خدمات فرسوده  در بيمارستان‌هاي دولتي

اين درحالي است كه دكتر مسعود مسلمي فرد، نايب‌رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران، با تاكيد بر كيفيت پايين خدماتي كه در بيمارستان‌هاي دولتي ارائه مي‌شود، به همشهري گفت: بحث تكريم ارباب رجوع يكي از مباحث مهم در ارائه هر نوع خدمتي است اما اينكه ملاك ارزيابي بيمارستان‌ها قرار بگيرد توجيه علمي و منطقي ندارد چرا كه مردم در خصوص اينكه وضعيت تجهيزات بيمارستان چگونه است يا وضعيت كيت‌هاي آزمايشگاهي يا كيفيت داروها، اتاق عمل استاندارد، ساختار فيزيكي بيمارستان و كادر جراحي و...اطلاعي ندارند.

دكتر مسلمي فرد، با اعلام اينكه منبع اصلي درآمد بيمارستان‌هاي دولتي بودجه‌اي است كه به آنها اختصاص مي‌يابد، از اين قبيل مراكز درماني به‌عنوان بيمارستان‌هاي بدهكار نام برد و مردم را به‌عنوان گيرندگان خدمات، طلبكار واقعي دانست.

او با اشاره به طرح خودگرداني بيمارستان‌هاي دولتي كه باعث كاهش بودجه آنها شد، افزود: با اجراي اين طرح، فشار بسيار سنگيني بر مردم تحميل شد.

مسلمي فرد از انگيزه بسيار پايين پرسنل و كادر درماني بيمارستان‌هاي دولتي براي ارائه خدمت مطلوب به بيماران خبر داد و اظهار داشت: اين وضعيت باعث شده خدمتي كه مردم مي‌گيرند، بسيار ضعيف‌تر از خدماتي باشد كه از سوي همين پرسنل به بيماران در بخش خصوصي ارائه مي‌شود.

نايب رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران، پيامد اين وضعيت را منجر به تحقير شخصيت مردم در بيمارستان‌هاي دولتي دانست و ادامه داد: وقت بيماران در بخش دولتي به آساني هدر مي‌رود و كسي هم پاسخگو نيست.

او  با استفاده از كاربرد سياست مشتري مداري، تصريح كرد: متأسفانه چنين سياستي در بيمارستان‌هاي دولتي وجود ندارد و جلب رضايت مردم در اين بخش بسيار كمرنگ است.

نايب رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران، ادامه داد: اين وضعيت به جهت روان‌شناسي، شرايطي را پيش مي‌آورد كه بيمار دچار اضطراب‌هاي مكرر شده و در نتيجه باعث تاخير در روند درمان بيماري او مي‌شود.

او از  نبودنظارت كافي بر كار درمان بيماران در بيمارستان‌هاي دولتي انتقاد كرد و گفت: بعضا مشاهده شده كه هر چند روز يك درمان روي بيمار صورت مي‌گيرد و پس از آن يكباره با نظر پزشك اين روند تغيير مي‌كند.

اين روند علاوه براينكه سلامت بيماران را دچار مخاطره مي‌كند، ضربه شديد اقتصادي نيز بر پيكره نظام سلامت كشور مي‌زند.

او  با اشاره به پايين بودن سطح امكانات لجستيك در بيمارستان‌هاي دولتي يادآور شد: وضعيت اتاق، تخت، آمبولانس و ساير امكانات در اين قبيل بيمارستان‌ها بسيار فرسوده است.

براساس اين گزارش دكتر رمضاني، رئيس اداره نظارت بر بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت درخصوص وضعيت تجهيزات پزشكي درارزشيابي بيمارستان‌ها به فارس گفت: نظارت بر وضعيت تجهيزات پزشكي و منابع فيزيكي و انساني بيمارستان‌ها در طول سال از طريق ادارات ديگري در وزارت بهداشت پيگيري مي‌شود اما ارزيابي سالانه بيمارستان‌هاي كشور كه معيار تعيين رتبه بيمارستان است از سال آينده به شيوه جديد انجام خواهد شد.

آموزش پرسنل از نظر مهارت حرفه‌اي و مهارت رفتار و ارتباط با مراجعان، ايمني بيمار، وضعيت مراقبت از بيماران، بهبود كيفيت خدمات بيمارستاني، دسترسي بيمار به خدمات مورد نياز، ارزيابي خود بيمار از كيفيت خدمات بيمارستان از جمله مواردي است كه حتما در روش جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها به آن توجه مي‌شود؛ البته موارد ديگري هم هست كه هنوز نهايي نشده است. 

در كنار اين برنامه مركز مديريت بيماري‌هاي وزارت بهداشت، پروتكل و روش درمان بيماري‌ها را تدوين مي‌كند كه ملاك عمل همه مراكز بهداشتي- درماني كشور در درمان بيماري‌هاست، اين كار براي بيماري‌هاي شايع كه اهميت بيشتري دارند و بار بيشتري را به جامعه تحميل مي‌كنند، شروع شده است و به مرور زمان پروتكل درمان ساير بيماري‌هاي كمتر شايع و با اهميت كمتر نيز تدوين مي‌شود.

نارضايتي مردم از اورژانس‌ها

كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت و درمان پيش از اين گفته بود:‌‌ بيشترين عامل نارضايتي مردم از وضعيت اورژانس‌هاي بيمارستان‌هاست كه نقطه بحران ماست و تلاش مي‌كنيم اين مسئله اصلاح شود، بيشتر نارضايتي‌ها به نحوه پذيرش، فضاي فيزيكي و برخورد پرسنل غيرپزشكي در اورژانس‌ها مربوط است كه نقطه بحران نظام سلامت است و براي اصلاح اين وضعيت بايد براي بهبود فضاي اورژانس‌، برخورد مناسب‌تر با بيماران و همراهان آنها، اصلاح در پذيرش بيماران، جا به جايي سريع و به موقع بيماران اقدام كنيم تا همراهان بيماران مداخله نكنند.

جذب نيروهاي بيشتر در اورژانس‌ها نيز از ديگر برنامه‌هايي است كه در اين مسير انجام مي‌شود و با اعتباراتي كه امسال براي اين منظور پيش‌بيني مي‌كنيم نيروهايي استخدام مي‌كنيم كه بيشتر در بيمارستان‌هاي شلوغ‌تر مشغول شوند.

ارزشيابي بيمارستان‌ها

مهم‌ترين شاخص‌هايي كه در رتبه بندي و ارزشيابي بيمارستان‌ها در نظر گرفته مي‌شود شامل رعايت حقوق بيماران، رضايتمندي بيماران، نحوه ارائه خدمات در اورژانس‌هاي بيمارستاني، نحوه دفع زباله‌هاي عفوني، توجه به تعرفه‌هاي قانوني و وضعيت تجهيزات پزشكي و بيمارستاني و ميزان آمار فوتي بيمارستان‌ها است.

درحال حاضر 60درصد تخت‌هاي بيمارستاني فرسوده‌اند و از 700بيمارستان موجود در كشور 108 بيمارستان بايد جايگزين شود.

 كسري بودجه يك هزارو 600ميليارد توماني وزارت بهداشت و پايين بودن كيفيت خدمات به بيماران، بيمارستان‌هاي دولتي را به ساختماني تبديل كرده كه فقط اسمش بيمارستان است. اين در حالي است كه 80درصد خدمات درمان بستري، در بيمارستان‌هاي دولتي انجام مي‌شود.

منبع : همشهري آنلاين - گروه سلامت - مريم غفاري

منبع : تاریخ : ۱۳۸۷/۸/۲۵ تعداد بازدیدکنندگان : 12778

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 241
بازدید دیروز : 4088
بازدید این ماه : 241
بازدید امسال : 324397
بازدید کل : 36691470

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش