50 مطلب آخر
ارزیابی بیمارستانها : اصلاح استانداردهاي ارزشيابي بيمارستان‌ها

رئيس اداره اورژانس بيمارستاني وزارت بهداشت، از تدوين پيش نويس اصلاح استانداردهاي ارزشيابي بيمارستان‌ها توسط مركز نظارت و اعتباربخشي وزارت بهداشت خبر داد

اين درحالي است كه سال گذشته دستورالعمل جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها بر مبناي ميزان جلب رضايت بيماران به جاي توجه به ساختار و منابع فيزيكي، تدوين شده و قرار بود پس از طي دوره آزمايشي نيمه اول سال‌جاري به‌صورت كشوري اجرايي ‌شود!

دكتر نادر توكلي، گفت: با هماهنگي به عمل آمده با اداره اورژانس بيمارستاني،  نظرات اصلاحي از ديدگاه تخصصي در بخش اورژانس ارائه شد كه عاملي براي ارتقاي سطح خدمت رساني مراكز درماني به شمار مي‌رود. توكلي همچنين برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي فرايندهاي اورژانس بيمارستاني (ترياژ و...) و  كارگاه مديريت بخش اورژانس براي متصديان مراكز درماني را از ديگر برنامه‌هاي اين مركز در سال 88 عنوان كرد.

مژده رمضاني، رئيس اداره امور بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت و درمان، پيش از اين گفته بود: ارزشيابي بيمارستان‌هاي كشور در زمان حاضر براساس چك ليست‌هايي انجام مي‌شود كه بيشتر به منابع فيزيكي، تجهيزات و منابع انساني توجه دارد، اما در روش جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها شاخص اصلي ارزشيابي بيمارستان‌ها، جلب رضايت بيماران و مراجعه‌كنندگان خواهد بود و رتبه بيمارستان نيز بر همين اساس تعيين مي‌شود.

اين درحالي است كه دكتر مسعود مسلمي فرد، نايب‌رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران، با تاكيد بر كيفيت پايين خدماتي كه در بيمارستان‌هاي دولتي ارائه مي‌شود،  گفت: بحث تكريم ارباب رجوع يكي از مباحث مهم در ارائه هر نوع خدمتي است اما اينكه ملاك ارزيابي بيمارستان‌ها قرار بگيرد توجيه علمي و منطقي ندارد چرا كه مردم درخصوص اينكه وضعيت تجهيزات بيمارستان چگونه است يا  از وضعيت كيت‌هاي آزمايشگاهي يا كيفيت داروها، اتاق عمل استاندارد، ساختار فيزيكي بيمارستان و كادر جراحي و...اطلاعي ندارند.

حالیه مابقی مطلب را ٬ با کلیک کردن بر روی   ادامهء متن    در پایین این کادر ٬  ملاحظه بفرمائید :

تحلیل ما

متن کامل

اصلاح استانداردهاي ارزشيابي بيمارستان‌ها

رئيس اداره اورژانس بيمارستاني وزارت بهداشت، از تدوين پيش نويس اصلاح استانداردهاي ارزشيابي بيمارستان‌ها توسط مركز نظارت و اعتباربخشي وزارت بهداشت خبر داد

اين درحالي است كه سال گذشته دستورالعمل جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها بر مبناي ميزان جلب رضايت بيماران به جاي توجه به ساختار و منابع فيزيكي، تدوين شده و قرار بود پس از طي دوره آزمايشي نيمه اول سال‌جاري به‌صورت كشوري اجرايي ‌شود!

دكتر نادر توكلي، گفت: با هماهنگي به عمل آمده با اداره اورژانس بيمارستاني،  نظرات اصلاحي از ديدگاه تخصصي در بخش اورژانس ارائه شد كه عاملي براي ارتقاي سطح خدمت رساني مراكز درماني به شمار مي‌رود. توكلي همچنين برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي فرايندهاي اورژانس بيمارستاني (ترياژ و...) و  كارگاه مديريت بخش اورژانس براي متصديان مراكز درماني را از ديگر برنامه‌هاي اين مركز در سال 88 عنوان كرد.

مژده رمضاني، رئيس اداره امور بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت و درمان، پيش از اين به همشهري گفته بود: ارزشيابي بيمارستان‌هاي كشور در زمان حاضر براساس چك ليست‌هايي انجام مي‌شود كه بيشتر به منابع فيزيكي، تجهيزات و منابع انساني توجه دارد، اما در روش جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها شاخص اصلي ارزشيابي بيمارستان‌ها، جلب رضايت بيماران و مراجعه‌كنندگان خواهد بود و رتبه بيمارستان نيز بر همين اساس تعيين مي‌شود.

اين درحالي است كه دكتر مسعود مسلمي فرد، نايب‌رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران، با تاكيد بر كيفيت پايين خدماتي كه در بيمارستان‌هاي دولتي ارائه مي‌شود، به همشهري گفت: بحث تكريم ارباب رجوع يكي از مباحث مهم در ارائه هر نوع خدمتي است اما اينكه ملاك ارزيابي بيمارستان‌ها قرار بگيرد توجيه علمي و منطقي ندارد چرا كه مردم درخصوص اينكه وضعيت تجهيزات بيمارستان چگونه است يا  از وضعيت كيت‌هاي آزمايشگاهي يا كيفيت داروها، اتاق عمل استاندارد، ساختار فيزيكي بيمارستان و كادر جراحي و...اطلاعي ندارند.

دكتر مسلمي فرد، با اعلام اينكه منبع اصلي درآمد بيمارستان‌هاي دولتي بودجه‌اي است كه به آنها اختصاص مي‌يابد، از اين قبيل مراكز درماني به‌عنوان بيمارستان‌هاي بدهكار نام برد و مردم را به‌عنوان گيرندگان خدمات، طلبكار واقعي دانست.

او با اشاره به طرح خودگرداني بيمارستان‌هاي دولتي كه باعث كاهش بودجه آنها شد، افزود: با اجراي اين طرح، فشار بسيار سنگيني بر مردم تحميل شد.

او با استفاده از كاربرد سياست مشتري‌مداري، تصريح كرد: متأسفانه چنين سياستي در بيمارستان‌هاي دولتي وجود ندارد و جلب رضايت مردم در اين بخش بسيار كمرنگ است.
وي ادامه داد: اين وضعيت به جهت روان‌شناسي، شرايطي را پيش مي‌آورد كه بيمار دچار اضطراب‌هاي مكرر شده و در نتيجه باعث تاخير در روند درمان بيماري او مي‌شود.

وي از نبودنظارت كافي بر كار درمان بيماران در بيمارستان‌هاي دولتي انتقاد كرد و گفت: بعضا مشاهده شده كه هر چند روز يك درمان روي بيمار صورت مي‌گيرد و پس از آن يكباره با نظر پزشك اين روند تغيير مي‌كند.

اين روند علاوه براينكه سلامت بيماران را دچار مخاطره مي‌كند، ضربه شديد اقتصادي نيز بر پيكره نظام سلامت كشور مي‌زند.

او با اشاره به پايين بودن سطح امكانات لجستيك در بيمارستان‌هاي دولتي يادآور شد: وضعيت اتاق، تخت، آمبولانس و ساير امكانات در اين قبيل بيمارستان‌ها بسيار فرسوده است.

براساس اين گزارش،  دكتر رمضاني، رئيس اداره نظارت بر بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت درخصوص وضعيت تجهيزات پزشكي درارزشيابي بيمارستان‌ها به فارس گفت: نظارت بر وضعيت تجهيزات پزشكي و منابع فيزيكي و انساني بيمارستان‌ها در طول سال از طريق ادارات ديگري در وزارت بهداشت پيگيري مي‌شود اما ارزيابي سالانه بيمارستان‌هاي كشور كه معيار تعيين رتبه بيمارستان است از سال‌جاري به شيوه جديد انجام خواهد شد.

آموزش پرسنل از نظر مهارت حرفه‌اي و مهارت رفتار و ارتباط با مراجعان، ايمني بيمار، وضعيت مراقبت از بيماران، بهبود كيفيت خدمات بيمارستاني، دسترسي بيمار به خدمات مورد نياز، ارزيابي خود بيمار از كيفيت خدمات بيمارستان از جمله مواردي است كه حتما در روش جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها به آن توجه مي‌شود البته موارد ديگري هم هست كه هنوز نهايي نشده است.

در كنار اين برنامه مركز مديريت بيماري‌هاي وزارت بهداشت، پروتكل و روش درمان بيماري‌ها را تدوين مي‌كند كه ملاك عمل همه مراكز بهداشتي- درماني كشور در درمان بيماري‌هاست؛  اين كار براي بيماري‌هاي شايع كه اهميت بيشتري دارند و بار بيشتري را به جامعه تحميل مي‌كنند، شروع شده است و به مرور زمان پروتكل درمان ساير بيماري‌هاي كمتر شايع و با اهميت كمتر نيز تدوين مي‌شود.

 ارزشيابي بيمارستان‌ها

مهم‌ترين شاخص‌هايي كه در رتبه بندي و ارزشيابي بيمارستان‌ها در نظر گرفته مي‌شود شامل رعايت حقوق بيماران، رضايتمندي بيماران، نحوه ارائه خدمات در اورژانس‌هاي بيمارستاني، نحوه دفع زباله‌هاي عفوني، توجه به تعرفه‌هاي قانوني و وضعيت تجهيزات پزشكي و بيمارستاني و ميزان آمار فوتي بيمارستان‌ها‌ست.

درحال حاضر 60درصد تخت‌هاي بيمارستاني فرسوده‌اند و از 700بيمارستان موجود در كشور 108 بيمارستان بايد جايگزين شود. روز گذشته نيز خبر از اخطار به 10 بيمارستان دولتي كه موازين بهداشتي را رعايت نكرده‌اند، داده شد.

به گفته مسلمي فرد، كسري بودجه وزارت بهداشت و پايين بودن كيفيت خدمات به بيماران، بيمارستان‌هاي دولتي را به ساختماني تبديل كرده كه فقط اسمش بيمارستان است. اين در حالي است كه 80درصد خدمات درمان بستري، در بيمارستان‌هاي دولتي انجام مي‌شود.

منبع : همشهري آنلاين

منبع : تاریخ : ۱۳۸۸/۴/۲۶ تعداد بازدیدکنندگان : 6100

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 2777
بازدید دیروز : 2266
بازدید این ماه : 55341
بازدید امسال : 55341
بازدید کل : 36422414

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش