50 مطلب آخر
خبرپزشکان : انگليس و زيادي پزشكان زن

. . . . . . «افزايش تعداد پزشکان زن، براي پزشکي بد است و دانشگاه ها بايد براي رشته پزشکي تعداد بيشتري دانشجوي مرد قبول کنند.»  . . . . . .  احتمال زيادي دارد پزشکان زن به صورت پاره وقت کار کنند و اين موضوع موجب اشکالاتي از نظر تأمين پرسنل پزشکي مي‌شود. . . . . . . .  زنان دانشجويي که اکنون در دانشکده‌هاي پزشکي تعدادشان از دانشجويان مرد بيشتر است، احتمال کمتري دارد در بخش‌هاي آموزشي و پژوهشي کار کنند و به اين ترتيب در آينده به پزشكي لطمه خواهد خورد. . . . . .

حالیه مابقی این مطلب خواندنی  را ٬ با کلیک کردن بر روی   ادامهء متن    در پایین این کادر ٬  ملاحظه بفرمائید :

تحلیل ما

متن کامل

 
 

انگليس و زيادي پزشكان زن

در چند هفته گذشته افزايش تعداد پزشكان زن در نسبت با مردان در انگلستان، بحث و جدل‌هايي را در محافل علمي برانگيخته است.

«افزايش تعداد پزشکان زن، براي پزشکي بد است و دانشگاه ها بايد براي رشته پزشکي تعداد بيشتري دانشجوي مرد قبول کنند.» اين، نظر دکتر بريان مک کينستري است که درمقاله اي در آخرين شماره نشريه British Medical Journal  آن را مطرح كرده است.

استدلال او اين است كه احتمال زيادي دارد پزشکان زن به صورت پاره وقت کار کنند و اين موضوع موجب اشکالاتي از نظر تأمين پرسنل پزشکي مي‌شود. دکتر مک کينستري در اين مقاله ابراز عقيده كرده که زنان دانشجويي که اکنون در دانشکده‌هاي پزشکي تعدادشان از دانشجويان مرد بيشتر است، احتمال کمتري دارد در بخش‌هاي آموزشي و پژوهشي کار کنند و به اين ترتيب در آينده به پزشكي لطمه خواهد خورد.

در مقابل، پروفسور جين داکر، از يونيورسيتي کالج در لندن به بي‌بي‌سي مي گويد: بهتر است به‌جاي نگراني درباره تعداد بيش از حد پزشکان زن، ‌توجهات به تضمين فرصت‌هاي شغلي برابر براي پزشکان متمرکز شود.

پروفسور داکر مي‌گويد: هنگامي که من در دانشکده پزشکي درس مي‌خواندم سهميه‌اي براي پذيرش دانشجويان زن تعيين کرده بودند که تنها 30 درصد بود. او تأكيد مي‌كند كه شواهد موجود نشان مي‌دهد توانايي‌هاي پزشکان زن کمتر از پزشکان مرد نيست و در حقيقت زنان از نظر ورود به دانشگاه و گذراندن امتحانات دوره پزشکي کارنامه بهتري دارند. پروفسور داکر مي‌افزايد: با اين وجود تعداد پزشکان زن در رشته‌هاي جراحي و نيز رده‌هاي بالاي حرفه پزشکي به مراتب کمتر از پزشکان مرد است.

در حال حاضر در بيشتر دانشکده هاي پزشکي انگليس تعداد دانشجويان زن بيشتر از دانشجويان مرد و به نسبت 3 بر 2 است. دکتر مک کينستري مي‌گويد: شمار فزاينده دانشجويان زن در رشته پزشکي موجب نگراني به خصوص در رشته پزشک خانواده (پزشک عمومي) شده است. او اگرچه تأكيد مي‌كند که نمي خواهد لحن انتقادي داشته باشد ولي خاطرنشان مي‌سازد كه پزشکان زن به دليل اين که بايد وقت زيادي را صرف نگاهداري فرزندانشان کنند براي انجام وظايف خود در موقعيت دشواري قرار مي‌گيرند.

دکتر مک کينستري که در اسکاتلند طبابت مي کند،  مي گويد: در اسکاتلند، سهم پزشکان زن در کارآموزي، پژوهش، تدريس و شرکت در کميته‌هاي کاري معادل تنها 60 درصد سهم پزشکان مرد در اين گونه فعاليت‌هاست. بحث در ميان پزشكان انگليسي همچنان ادامه دارد.

کدام ماهرترند؟ پزشک زن یا مرد

از این پس براى انتخاب پزشک معالج خود بیشتر دقت کنید. مشاهدات تازه در آلمان نشان مى دهد که ظاهراً جنسیت پزشکان در زمینه درمان بیمارى نقش ويژه‌اي بازى مى‌کند.

بیماران به طور کلى نیازمند توجه و مراقبت هستند. اما بنا به تجربه مشاهده ميشود که تنها معدودي از پزشكان، شنوندگان خوبي هستند.

تاکنون در حوزه درمان، تفاوت جنسي تنها براى بیماران داراي اهمیت بوده و به جنسیت پزشكان توجه چنداني نميشده است. اما مشاهدات تازه نشان مى دهد که افراد مبتلا به بيماري قند (دیابت) از سوى پزشكان زن بهتر معاینه و درمان ميشوند.

بیماران به طور معمول براى انتخاب پزشك معالج خود بیشتر به شهرت، مهارت و حتي مهرباني پزشك معالج توجه ميكنند. براى بسياري از بیماران تنها احساس این مسئله که تحت نظر دکترى زبردست هستند، کفایت مى کند که به طور مرتب به پزشکى معین رجوع کنند.

پژوهش‌ها و مشاهدات تازه در آلمان نشان مى دهد که ظاهراً جنسیت پزشكان در زمینه درمان بيماري نیز نقش بازي مى کند. این موضوع حداقل در مورد بیماران مبتلا به بيماري قند صادق است.

تاکنون تفاوت گذاري جنسي متوجه بیماران بوده است. نوع بيماري و شرایط درمان مشخص، مردان را از زنان متمایز مى سازد. زنان طول عمر بيشتري نسبت به مردان دارند. اما زنان به مراتب بیشتر از مردان به پزشك مراجعه مى کنند و مصرف دارو نزد زنان بیش از مردان است.

دنیای پزشکی مردانه است

آمار و ارقام نشان مى دهد که اغلب زنان از خدمات درماني کمتر و بدتري نسبت به مردان برخوردارند. در مورد بيماري هاى مشترک میان مردان و زنان، براى تبیین شیوه هاي درماني، در بیشتر موارد، معيارهاي فیزیکى مردانه مد نظر بوده و کمتر به مشخصات و ويژگي هاى بدن زنان توجه شده است.

جالب اینکه در تحقیقات جدید پزشکى هنوز بدن مرد به مثابه الگو انتخاب شده و در اغلب موارد، تهیه و تولید داروهاي جدید، نخست بر روى بدن مردان آزمایش مى شود.

آمار و تجربه نشان مي دهد که درصد خطا در تشخیص بيماري نزد زنان بالاتر از مردان است. اما تمامي موارد درستي از این نوع، تنها ما را متوجه اهمیت فوق العاده تمایز جنسي و مشخصات متفاوت بدني و فیزیکى میان بیماران مى کند.

پزشکان زن بیماری قند را بهتر معالجه میکنند

اما نقش پزشكان زن در این میان کجاست؟ در نشریه پزشکى "Journal of Internal Medicine" گزارشى از برخي پزشكان دانشگاه بن و کلن درج شده است که در آن ادعا ميشود بیماران مبتلا به دیابت از سوى پزشكان زن بهتر معاینه و معالجه مى شوند.

یکى از این پزشكان به نام دکتر برتهلد عنوان مى کند: « از زاویه علمي هیچ توضيحي در این زمینه وجود ندارد و فرضیات موجود براى این پدیده تنها به معناي تکرار نظرات کلیشه اى رایج خواهد بود.»

این مشاهده تجربي و آماري، اما بیانگر این مطلب است که پزشكان زن بهتر گوش به بیماران خود ميسپارند و در تصمیم‌گیرى به منظور انتخاب شیوه‌هاى درماني، به بیماران به طور موثرتري امکان مشارکت ميدهند.

پزشک زن گوش به حرف بیمار می‌سپارد، پزشک مرد چشم به دستگاه

بيماري قند یکى از بیماري‌هاى پیچیده است که بیمار مجبور به تغییر ریشه‌اى در نحوه زندگي خود ميشود. در این‌باره ميتوان از توجه ویژه به تغذیه، مصرف دقیق و به موقع دارو و از استفاده و تزریق درست آمپول یاد کرد.

دکتر برتهلد در این مورد اشاره به این واقعیت دارد که «بسياري از بیماران خود را موظف به رعایت توصیه‌هاى پزشك نميدانند. این بیماران به مراقبت شديدتري نیاز دارند. پزشكان زن در این زمینه موفق ترند و بیش ازهمکاران مرد خود قادر به پیشبرد توصيه‌هاي درماني و قبول و اجراي آن از سوى بیماران هستند.

این پژوهش دربرگیرنده بیش از ۵۱ هزار بیمار در نزد سه هزار پزشك معالج در سراسر آلمان ميباشد. بنا به معيارهاي پزشکى آن دسته از بیماران ديابتي از خدمات درماني بهتري برخوردار شده‌اند که پزشك معالج آنان زن بوده است.

در مورد این بیماران کاهش فشار و چربي خون بیشتر به چشم ميخورد و معیار براى میزان قند (HbA1c ) این بیماران کمترین اندازه را نشان ميدهد. گستردگي این آمار احتمال نتایج تصادف را منتفي مى سازد.

بر طبق این گزارش تنها نتیجه گيري منطقي در این باره این است که ”درمان و مراقبت از بیماران توسط پزشكان زن از کیفیت بالاتري برخوردار است. این گزارش همچنین یادآور مى شود که پزشكان مرد بیشتر به تکنیک و دستگاههاي اندازه‌گیرى، براى مثال دستگاه فشار خون، تکیه دارند، در حاليكه پزشكان زن به گفتگو با بیمار توجه بيشتري نشان مى دهند.»

رفتار پزشک مرد، منطبق با الگوهای از پیش تعیین شده

این مطلب نیز جالب توجه است که بیماران، سوا از جنسیتشان از سوى پزشكان زن بهتر درمان شده‌اند. زنان به طور معمول بیشتر پزشكان زن را براى مداواي خود ترجیح مى دهند اما این پژوهش نشان ميدهد که بیماران مردي که پزشك معالج آنان زن بوده است نیز به مراتب خدمات درماني بهتري دریافت کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که زنان مبتلا به سرطان پستان پس از عمل جراحي از سوى جراحان زن در مقایسه با جراحان مرد، کمتر به پرتو درماني ترغیب ميشوند.

خانم ورا رگیتس تساگروزک، متخصص بیمارى‌هاى قلبي براین نظر است که این نمونه ها نشان دهنده آنست که براى پزشكان زن این موضوع اهمیت زيادي دارد که توصیه‌هاى پزشکى از سوى بیمار فهمیده شود. پزشكان مرد کمتر تمایل به گفتگو و توجیه بیمار دارند و رفتار آنان با بیماران بر طبق الگوهاي از قبل تعیین شده است.

برغم این مشاهدات خانم انگرید مول هازر، پرفسور در علوم تندرستي از هامبورگ، بر این عقیده است که: «این آمار نشانگر آن نیست که زنان پزشكان بهتري از مردان هستند. در اینباره ميتوان شك و تردید فراوان داشت.

دکتر برتهلد یکى از نویسندگان این گزارش نیز اعتراف ميکند که نتایج حاصله به معناي عدم رجوع به پزشكان مرد نیست، و این پژوهش هنوز در مراحل آغازین خود مي‌باشد

منبع : همشهری آنلاین

منبع : تاریخ : ۱۳۸۸/۷/۲۲ تعداد بازدیدکنندگان : 5286

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 4820
بازدید دیروز : 4231
بازدید این ماه : 92103
بازدید امسال : 233303
بازدید کل : 36600376

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش