50 مطلب آخر
خبرپرستاری : جذب23 هزار پرستار در بيمارستانهاي دولتی

. . . .  اكنون دولت و مجلس هر دو استخدام يكباره 23 هزار كادر پرستاري را كه شامل كاردان اتاق عمل، بيهوشي، كارشناس مامايي و پرستاري و به طور كلي كادر پرستاري و حتي پزشك عمومي مي‌شود را پذيرفته‌اند  . . . . ، سهم مورد نياز هر دانشگاه علوم پزشكي نيز به صورت تفكيك شده در 42 دانشگاه علوم پزشكي كشور تعيين شده و وزارت بهداشت آماده است كه به زودي آگهي استخدام آنها را منتشر كند  . . . . هم‌اكنون به ازاي هر 8 تخت بيمارستاني يك پرستار وجود دارد كه با كمك اين قانون مقدار زيادي از مشكلات اصلاح مي‌شود  . . . .

جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : 

تحلیل ما

متن کامل

توافق اوليه ديوان محاسبات با استخدام 23 هزار پرستار طي سال جاري

 رئيس كل سازمان نظام پرستاري از توافق اوليه ديوان محاسبات با استخدام 23 هزار كادر پرستاري به طور يكجا در سال جاري خبر داد و گفت: دولت مي‌تواند از ظرفيت استخدام تمام دستگاه‌ها براي جذب اين تعداد پرستار در وزارت بهداشت استفاده كند.

غضنفر ميرزابيگي افزود: بعد از اعلام دستور رئيس جمهوري مبني بر استخدام 23 هزار پرستار طي سال جاري براي اجراي قانون كاهش ساعت كاري و ارتقاي بهره‌وري خدمات پرستاري برخي نمايندگان مجلس انتقاد كردند كه اين سخنان بر خلاق قانون برنامه توسعه است و وزارت بهداشت اجازه استخدام بيش از 6 هزار نفر نيروي جديد را در سال ندارد.

 
وي افزود: براي رفع اين ابهام قانوني به همراه نماينده وزير بهداشت و نماينده معاونت نيروي انساني رياست جمهوري جلسه‌اي با مسئولان ديوان محاسبات كشور داشتيم و بحث‌هاي كارشناسي مفصلي در اين زمينه انجام شد كه در نهايت ديوان محاسبات كشور مبناي قانوني استخدام 23 هزار كادر درماني و پرستاري براي اجراي قانون ارتقاي بهره‌وري خدمات پرسنل باليني به صورت يكجا را در سال جاري پذيرفت.


ميرزابيگي گفت: رقم 23 هزار پرستار براي اجراي قانون ارتقاي بهره‌وري خدمات پرسنل باليني كاملاً مبناي دقيق كارشناسي دارد. به اين ترتيب كه با توجه به كاهش 5 ساعت كاري پرستاران با توجه به سابقه خدمت و صعوبت كاري كه براي اكثريت كادر پرستاري اجرا مي‌شود و براي جبران كمبود ناشي از آن به استخدام 9 هزار و 545 پرستار جديد در مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌هاي دولتي نياز است.


وي افزود: علاوه بر آن با توجه به اينكه شب‌كاري كادر پرستاري با ضريب 5/1 محاسبه مي‌شود و اضافه كاري پرستاران نبايد بيش از 50 درصد ساعت كاري مؤظفي آنها باشد و كار متوالي بيش از 12 ساعت نيز ممنوع مي‌شود، براي جبران آن بايد 9 هزار و 8 نفر كادر جديد پرستاري استخدام شود.

 
رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت: همچنين مطابق اين قانون كار در ايام تعطيل نيز با ضريب 5/1 محاسبه شد و با توجه به محدوديت ساعت كار هفتگي پرستاران براي جبران كمبود ناشي از اجراي اين بند از آيين نامه قانون ارتقاي بهره‌وري خدمات پرسنل باليني نيازمند جذب 3 هزار و 28 نفر نيروي جديد ديگر هستيم.


وي افزود: كادر پرستاري بخش‌هاي سوختگي و رواني نيز علاوه بر مرخصي يكماهه سالانه از يكماه مرخصي تشويقي ديگر نيز برخوردار مي‌شوند كه براي جبران آن بايد حدود 900پرستار جديد براي تأمين كادر اين بخش‌ها استخدام شوند كه در مجموع 22 هزار و 481 نفر پرستار جديد براي اجراي اين قانون در بخش دولتي نياز است.


وي گفت: علاوه بر آن همين 22 هزار و 481 نفر نيز مشمول قانون جديد مي‌شوند و براي جبران كمبود نيروي ناشي از آن بايد هزار و280 پرستار ديگر نيز استخدام شوند بنابراين اجراي كامل قانون ارتقاي بهره‌وري خدمات پرسنل باليني نيازمند استخدام 23 هزار و 761 نيروي جديد در كادر پرستاري بخش دولتي است.


ميرزابيگي ادامه داد: رئيس جمهوري همچنين براي اجراي اين قانون 230 ميليارد تومان در هر سال اختصاص داده است.
وي گفت: با توجه به اين اطلاعات، سخنان رئيس جمهوري در مراسم روز پرستار مبني بر استخدام 23 هزار كادر پرستاري طي امسال براي اجراي اين قانون كاملاً مبناي كارشناسي و قانوني دارد، زيرا از يك طرف قاون ارتقاي بهره‌وري خدمات پرسنل باليني مؤخر بر قانون برنامه پنجساله چهارم است و از طرف ديگر چون دستور رئيس جمهوري براي استخدام يكباره اين تعداد پرستار وجود دارد و دولت مي‌توان از مجوزهاي استخدام ساير دستگاه‌هاي دولتي به طور موقت در سال جاري استفاده كند تا مشكل پرستاران يكبار براي هميشه حل شود و نياز به استخدام تدريجي طي 5 يا 6 سال نباشد.


وي افزود: استخدام تدريجي كادر پرستاري طي يك دوره 5 تا 6ساله موجب اجراي اين قانون نمي‌شود زيرا هر سال با بازنشسته شدن كادر پرستاري و افزايش مراكز درماني مواجه هستيم و استخدام سالانه براي جبران اين كمبودهاست ضمن اينكه استخدام 23 هزار كادر پرستاري باعث افزايش شاخص نسبت پرستار به تخت بيمارستاني نمي‌شود و فقط باعث اجراي قانون ارتقاي بهره‌وري مي‌شود.

 
رئيس كل سازمان نظام پرستاري تأكيد كرد: با توجه به اين مباحث اكنون دولت و مجلس هر دو استخدام يكباره 23 هزار كادر پرستاري را كه شامل كاردان اتاق عمل، بيهوشي، كارشناس مامايي و پرستاري و به طور كلي كادر پرستاري و حتي پزشك عمومي مي‌شود را پذيرفته‌اند، سهم مورد نياز هر دانشگاه علوم پزشكي نيز به صورت تفكيك شده در 42 دانشگاه علوم پزشكي كشور تعيين شده و وزارت بهداشت آماده است كه به زودي آگهي استخدام آنها را منتشر كند.

23 هزار پرستار جديد در بيمارستان‌هاي دولتي جذب مي‌شوند

وزير بهداشت گفت: با اجراي قانون كاهش ساعت كاري پرستاران به 23 هزار پرستار جديد در بخش دولتي نيازمنديم كه اين پرستاران به مرور در بيمارستان‌هاي دولتي بكارگيري و جذب مي‌شوند.

 
وي گفت: اين دولت توجه و عنايت زيادي نسبت به پرستاران دارد زماني كه آئين‌نامه نظام بهره‌وري نيروهاي باليني نظام سلامت در هيئت دولت مطرح شد رئيس جمهوري تا پايان تصويب اين قانون در هيئت دولت ماند.

 
وزير بهداشت گفت: بر اساس قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت كه بيشتر شامل پرستاران مي‌شود. براي كاهش ساعت كار پرستاران حدود 23 هزار پرستار در بخش‌هاي دولتي به كار گرفته مي‌شود كه بار مالي آن بيش از 230 ميليارد تومان است.

 
وحيد دستجردي گفت: در اين آيين‌نامه پرستاران بخش خصوصي در نظام سلامت نيز مورد توجه قرار گرفته‌اند كه بايد بخش خصوصي اين آيين نامه را اجرايي كند.


وي افزود: حدود 160 هزار پرستار در كشور تربيت شده‌اند كه بالغ بر 100 هزار نفر آنها شاغل هستند.
وحيد دستجردي اضافه كرد: سالانه حدود 7 هزار پرستار از دانشكده‌هاي پرستاري فارغ‌التحصيل مي‌شوند كه اين پرستاران از بهترين و بزرگترين دانشگاه‌هاي سراسر كشور فارغ‌التحصيل شده‌اند كه زير نظر استادان اين دانشگاه‌ها تربيت شده‌اند.

 
وزير بهداشت گفت: پرستاراني كه از اين دانشكده‌ها فارغ‌التحصيل مي‌شوند از نظر دانش و علم در سطح بالايي قرار دارند و نظام علمي پرستاران با كيفيت و در حد بالايي است كه كشورهاي همسايه خواهان پذيرش پرستاران از كشور ايران براي بيمارستان‌هاي خود هستند.


وي گفت: پرستاران نيازمند تمجيد و تقدير نيستند و سلامت مردم كه يكي از مهمترين مسائل است بر عهده پرستاران است.

 
وزير بهداشت ادامه داد: طبق دستور رئيس جمهوري وزير بهداشت بايد قائم مقامي در امور پرستاري در وزارت بهداشت داشته باشد كه در اين زمينه نيز اقدام مي‌شود.


وزير بهداشت گفت: اگر پزشكان چند ساعت با بيمار سر و كار دارند اين پرستاران هستند كه در طول شبانه‌روز از بيمار مراقبت و پرستاري مي‌كنند.

 
وي گفت: رضايتمندي مردم در جهت ارتقا كيفيت خدمات از اهميت زيادي برخوردار است و براي افزايش رضايتمندي مردم بايد به پرستاران توجه بيشتري شود.

 
وحيد دستجردي اضافه كرد: اگر مردم در تعطيلات در كنار خانواده‌ خود هستند پرستاران در 3 شيفت مشغول خدمت‌رساني به بيماران هستند و چگونه مي‌توان از زحمات پرستاران تشكر و قدرداني كرد البته هر چه تلاش‌ها بيشتر باشد پاداش و اجرشان در پيشگاه خداوند بيشتر است.
وي اضافه كرد: عدالت در سلامت در تمام زمينه ها اولويت مهم نظام سلامت است كه بايد محقق شود و در اين زمينه صنف‌هايي مثل پرستاران بايد به حق و حقوق خود برسند و عدالت در سلامت براي آنها هم اجرايي شود.


وحيد دستجردي اضافه كرد: تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري بايد انجام شود. اين تعرفه‌گذاري نهايي شده است و در شوراي عالي تأمين اجتماعي با حضور وزير رفاه اين تعرفه‌گذاري مطرح مي‌شود و آن را امسال به صورت پايلوت در چند استان اجرايي مي‌كنيم.


وي اضافه كرد: در دانشكده‌هاي پرستاري به دنبال آن هستيم آموزش پرستاري را عمق ببخشيم ما به پرستاران تخصصي نيازمنديم كه بايد بسياري از قسمت‌ها و بخش‌هاي اين پرستاران وجود داشته باشد.


وزير بهداشت افزود: ما امكان تحصيل و ارتقا آموزش در رشته‌ها را فراهم كرده‌ايم و رشته‌هاي بين رشته‌اي را براي پرستاران به‌وجود آورده‌ايم كه براي ارتقاي شغلي پرستاران كار بسيار مهمي محسوب مي‌شود.


وي اضافه كرد: ساختار پرستاري زير مجموعه معاونت سلامت بود كه در پايان سال طبق ساختار جديد دفتر پرستاري به عنوان مشاور وزير محسوب مي‌شود و زير مجموعه وزير قرار مي‌گيرد كه اين كار حتماً منجر به ارتقا و بهبود كيفيت خدمات پرستاري مي‌شود و حتماً جايگاه دفتر پرستاري نيز در دانشگاه‌ها ارتقا پيدا خواهد كرد.

 
وزير بهداشت گفت: در بحث پزشك خانواده علاوه بر پزشك، پرستاران، ماماها و آن‌هايي كه مي‌توانند در نظام سلامت تأثيرگذار باشند نيز قرار داده شده است.

 
وي گفت: يكي از مهمترين برنامه‌هاي وزارت بهداشت ارتقا و اصلاح بخش اورژانس‌هاي بيمارستاني است كه پرستاران ما مي‌توانند در ارتقا اين بخش تأثيرگذار باشند و سعي داريم اورژانس‌هاي بيمارستاني اصلاح شود زيرا بهبود كيفيت اورژانس‌هاي بيمارستاني موجب افزايش رضايت مردم مي‌شود.


وزير بهداشت اضافه كرد: با اجرايي شدن قانون ارتقا بهره‌وري خدمات كاركنان باليني نظام سلامت مي‌توانيم به اين هدف دست پيدا كنيم هم‌اكنون به ازاي هر 8 تخت بيمارستاني يك پرستار وجود دارد كه با كمك اين قانون مقدار زيادي از مشكلات اصلاح مي‌شود.

 
وحيد دستجردي افزود: اجراي بيمارستان‌هاي هيئت امنايي يكي از اهداف بزرگ وزارت بهداشت و درمان است . در گذشته در بيمارستان‌ها وظايفي براي پرستاران پيش‌بيني شده بود كه در شأن آنها نبود و وزارت بهداشت آن را اصلاح كرد.


وي اضافه كرد: در بيمارستان‌هاي هيئت امنايي تعرفه خدمات3.6 برابر مي‌شود كه معادل 2 برابر آن را وزارت رفاه و بيمه ها مي پردازند و 1.6 برابر ديگر را دولت و مردم مي پردازند.

 
وزير بهداشت گفت: براي درمان پرستاراني كه نيازمند درمان هستند بايد كمك‌هاي زيادي انجام دهيم و آماده‌سازي بيمارستان‌هاي هيئت امنايي يكي از مهمترين كارهاي خدماتي و درماني در اين زمينه است.

منبع : فارس

منبع : تاریخ : ۱۳۸۹/۲/۲۰ تعداد بازدیدکنندگان : 5474

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 102
بازدید دیروز : 1749
بازدید این ماه : 11724
بازدید امسال : 465816
بازدید کل : 35940224

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش