50 مطلب آخر
بیو توریسم : ارزيابي بين‌المللي برای مراکز بیو توریسم

بر اساس ضوابط سازمان‌هاي بين‌المللي بيمارستان‌ها و مراكز پزشكي كشورها از سالهاي آينده فقط در صورت داشتن گواهينامه‌هاي معتبر بين‌المللي مي‌توانند نسبت به جذب توريست درماني و بيمار خارجي اقدام كنند و از آنجا كه تاكنون هيچ يك از مراكز مراقبت‌هاي پزشكي و توابخشي ايران نتوانسته‌اند چنين مداركي را اخذ كند، در آينده در اين زمينه دچار مشكلات بيشتري مي‌شويم     . . . . . .      مهمترين علت ضعف ما در عرصه گردشگري سلامت اين است كه نگاه ملي نداريم و هر فرد يا مسئول دستگاهي فقط به منافع فردي و دستگاه خود فكر مي‌كند و اين خودشيفتگي در تمام دستگاه‌هاي دست‌اندركار در عرصه گردشگري سلامت از جمله متوليان سلامت، گردشگري و ديپلماسي و همچنين مراكز غير دولتي پزشكي وجود دارد و باعث شده در اين عرصه نتوانستيم موفقيت چنداني به دست آوريم    . . . . .  براي مراكز درماني معتبر كشور اعم از دولتي و خصوصي موضوعي به عنوان مسئوليت براي جذب بيمار خارجي به عنوان يك اولويت ملي تعريف نشده است و هر كس ساز خود را مي‌زند    . . . . . .      بيمارستان‌ها و مراكز مراقبت‌هاي پزشكي كه امكان جذب بيمار خارجي را دارند. هيچ كدام استانداردهاي بين‌المللي توريسم درماني را رعايت نمي‌كنند و هيچ بيمارستاني در كشور گواهينامه‌هاي بين‌المللي جذب بيمار خارجي را ندارد، علت آن هم اين است كه وقتي مي‌بينيد با همين وضع موجود بيمار ايراني را دارند و از بيمار ايراني پول خوب مي‌گيرند چه لزومي دارد، براي فعاليت در عرصه توريسم درماني هزينه بيشتري را متقبل شود     . . . . .     بيماران خارجي عمدتاً بيماران اورژانسي نيستند و تخت‌هاي اورژانسي يا مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان را اشغال نمي‌كنند آنان بيشتر براي دريافت خدمات لوكس پزشكي يا انواع پيوندها مسافرت مي‌كنند بنابراين تقويت اين بخش هيچ لطمه‌اي به بيماران ايراني نمي‌زند. بلكه باعث ارتقاي كيفي خدمات پزشكي در مراكز درماني ايران مي‌شود زيرا به خاطر جذب بيمار خارجي و دريافت گواهينامه‌هاي معتبر جهاني بيمارستان‌هاي كشور مجبورند سطح كيفي خدمات خود را ارتقا دهند     . . . . . .     بسیاری از مراکز معتبر ارائه گواهینامه جذب بیمار خارجی اکنون در اختیار کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس و کاناداست که به سختی چنین گواهینامه هایی را به مراکز ایرانی می دهند    . . . . .    بيمارستان‌هاي خصوصي يا دولتي كه خدمات گردشگري سلامت را ارائه مي‌دهند بايد تا پايان سال 92 مورد ارزيابي و اعتباربخشي بين‌المللي قرار گيرند

جهت رویت متن كامل اين خبرها  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید : 

تحلیل ما

متن کامل

هيچ بيمارستاني در كشور گواهينامه بين‌المللي جذب بيمار خارجي ندارد

رئيس مركز بين‌المللي طب مسافرتي ايران گفت: هيچ بيمارستاني در كشور گواهينامه بين‌المللي جذب بيمار خارجي ندارد و چون مراكز ارائه كننده اين گواهينامه‌ها چنين مداركي را به سختي به كشورهاي اسلامي از جمله ايران مي‌دهند بايد با همكاري كشورهاي اسلامي گواهينامه مراكز مراقبت‌هاي پزشكي كشورهاي اسلامي تعريف شود.

فارس، مرتضي ايزدي، معاون تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله با اعلام اين مطلب افزود: بر اساس ضوابط سازمان‌هاي بين‌المللي بيمارستان‌ها و مراكز پزشكي كشورها از سالهاي آينده فقط در صورت داشتن گواهينامه‌هاي معتبر بين‌المللي مي‌توانند نسبت به جذب توريست درماني و بيمار خارجي اقدام كنند و از آنجا كه تاكنون هيچ يك از مراكز مراقبت‌هاي پزشكي و توابخشي ايران نتوانسته‌اند چنين مداركي را اخذ كند، در آينده در اين زمينه دچار مشكلات بيشتري مي‌شويم بنابراين بايد از هم ‌اكنون براي پيشگيري از اين مشكلات اقدام كنيم.

وي گفت: توريسم درماني با گردشگري سلامت در معناي جديد خود يك مفهوم نسبتاً جديد است اما سابقه سفر براي درمان بسيار طولاني است و به مصر و يونان باستان بر مي‌گردد كه البته ايران نيز در كنار اين كشورها و نيز كشورهايي مثل هند و چين در اين عرصه صاحب مكتب بوده است.

وي ادامه داد: مسئله گردشگري سلامت كه جزئي از مفهوم پزشكي سفر است، امروز ابعاد مهم امنيتي، اقتصادي، علمي و پزشكي پيدا كرده و حتي از جمله سلاح هاي نرم استراتژيك است كه مي‌تواند براي مردم و حتي مقامات كشوري كه براي درمان به كشور ديگري سفر مي‌كنند نسبت به كشور مقصد وابستگي ايجاد كند و كشور ارائه كننده خدمات پزشكي مي‌تواند از اين اهرم براي پيشبرد اهداف سياسي خود استفاده كند.

ايزدي افزود: كشور ما ايران نيز با توجه به پزشكان سرآمدي كه دارد و نيز با توجه به ظرفيت عظيم و مغفول طب سنتي ايراني و با وجود مراكز مختلف آب درماني و اقليم‌هاي متنوع ايران كه بسياري از آنها در دنيا منحصر به فرد هستند. مي‌تواند در عرصه گردشگري سلامت حرف‌هاي زيادي براي گفتن داشته باشد اما به علل مختلف تاكنون هيچ كار علمي و پژوهشي مناسبي در اين زمينه انجام نشده است.

رئيس مركز بين‌المللي طب مسافرتي ايران اضافه كرد: مهمترين علت ضعف ما در عرصه گردشگري سلامت اين است كه نگاه ملي نداريم و هر فرد يا مسئول دستگاهي فقط به منافع فردي و دستگاه خود فكر مي‌كند و اين خودشيفتگي در تمام دستگاه‌هاي دست‌اندركار در عرصه گردشگري سلامت از جمله متوليان سلامت، گردشگري و ديپلماسي و همچنين مراكز غير دولتي پزشكي وجود دارد و باعث شده در اين عرصه نتوانستيم موفقيت چنداني به دست آوريم.

معاون تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله گفت: در عين حال براي مراكز درماني معتبر كشور اعم از دولتي و خصوصي موضوعي به عنوان مسئوليت براي جذب بيمار خارجي به عنوان يك اولويت ملي تعريف نشده است و هر كس ساز خود را مي‌زند.

وي گفت: از طرفي بيمارستان‌ها و مراكز مراقبت‌هاي پزشكي كه امكان جذب بيمار خارجي را دارند. هيچ كدام استانداردهاي بين‌المللي توريسم درماني را رعايت نمي‌كنند و هيچ بيمارستاني در كشور گواهينامه‌هاي بين‌المللي جذب بيمار خارجي را ندارد، علت آن هم اين است كه وقتي مي‌بينيد با همين وضع موجود بيمار ايراني را دارند و از بيمار ايراني پول خوب مي‌گيرند چه لزومي دارد، براي فعاليت در عرصه توريسم درماني هزينه بيشتري را متقبل شود.

رئيس مركز بين‌المللي طب مسافرتي ايران اضافه كرد: بيماران خارجي عمدتاً بيماران اورژانسي نيستند و تخت‌هاي اورژانسي يا مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان را اشغال نمي‌كنند آنان بيشتر براي دريافت خدمات لوكس پزشكي يا انواع پيوندها مسافرت مي‌كنند بنابراين تقويت اين بخش هيچ لطمه‌اي به بيماران ايراني نمي‌زند. بلكه باعث ارتقاي كيفي خدمات پزشكي در مراكز درماني ايران مي‌شود زيرا به خاطر جذب بيمار خارجي و دريافت گواهينامه‌هاي معتبر جهاني بيمارستان‌هاي كشور مجبورند سطح كيفي خدمات خود را ارتقا دهند.

ايزدي ادامه داد: متأسفانه غفلت ما در اين عرصه باعث شده كه كشورهاي ديگري در منطقه از جمله امارات متحده عربي و تركيه در اين عرصه وارد شوند و بتوانند براي برخي مراكز پزشكي خود گواهينامه‌هاي معتبري مانند TIAS يا JCI را دريافت كنند و اين در حالي است كه اين كشورها به هيچ وجه پزشكان سرآمد ايراني را ندارند اما پزشكاني را از كشورهاي ديگر مي‌آورند با آنها قرارداد مي‌بندند و از طرفي با خريد تجهيزات و تكنولوژي‌هاي پزشكي روز دنيا در عرصه سودآور توريست درماني وارد شده‌اند.

رئيس مركز بين‌المللي طب مسافرتي ايران گفت: البته مشكلات سياسي هم در عقب ماندگي ايران در عرصه گردشگري سلامت دخيل بوده است زيرا بسياري از مراكز معتبر ارائه گواهينامه جذب بيمار خارجي اكنون در اختيار كشورهايي مثل آمريكا، انگليس و كاناداست كه به سختي چنين گواهينامه‌هايي را به مراكز ايراني مي‌دهند به همين علت پيشنهاد صريح بنده اين است كه كشورهاي اسلامي از طريق مراجعي مانند سازمان كنفرانس اسلامي به تعريف يك گواهينامه اعتبار بخشي بين‌المللي كشورهاي اسلامي براي مراكز مراقبت‌هاي پزشكي اقدام كنند.

معاون تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله ادامه داد: پيشنهاد بنده به نخستين كنفرانس گردشگري سلامت كشورهاي اسلامي كه 11 تا 13 آبان با حضور نمايندگان 57 كشور اسلامي در مشهد برگزار مي‌شود اين است كه تشكيل كميسيون تدوين گواهينامه اعتبار بخشي مراكز پزشكي كشورهاي اسلامي را در اين كنفرانس تصويب كنند تا پس از تشكيل كميسيون مشترك تدوين آن، يك گواهينامه معتبر كه همه ابعاد و شاخص‌هاي استاندارد يك مركز مراقبت پزشكي اسلامي را در برمي‌گيرد، طراحي و عملياتي شود.

وي گفت: در صورتي كه چنين گواهينامه‌اي با در نظر گرفتن همه ابعاد ارائه خدمات استاندارد اعم از پزشكي، حقوقي، مديريتي، منابع انساني، آموزشي و فضاي فيزيكي تدوين شود به نظر بنده شايد حدود 20 مركز پزشكي در كشور بتوانند با اصلاحاتي چنين مدرك معتبري را اخذ كنند.

هیچ بیمارستانی در کشور گواهینامه بین‌المللی جذب بیمار خارجی ندارد

خودشیفتگی در تمام دستگاههای دست اندر کار در عرصه گردشگری سلامت از جمله متولیان سلامت، گردشگری و دیپلماسی وهمچنین مراکز غیر دولتی پزشکی وجود دارد و باعث شده در عرصه گردشگری سلامت موفق نباشيم.

رئیس مرکز بین المللی طب مسافرتی ایران گفت: هیچ بیمارستانی در کشور گواهینامه بین المللی جذب بیمار خارجی ندارد و چون مراکز ارائه کننده این گواهینامه ها چنین مدارکی را به سختی به کشورهای اسلامی از جمله ایران می دهند باید با همکاری کشورهای اسلامی گواهینامه مراکز مراقبتهای پزشکی کشورهای اسلامی تعریف شود.
به گزارش ايلنا، مرتضی ایزدی، معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با اعلام این مطلب افزود: بر اساس ضوابط سازمانهای بین المللی بیمارستان ها و مراکز پزشکی کشورها از سالهای آینده فقط درصورت داشتن گواهینامه های معتبر بین المللی می توانند نسبت به جذب توریست درمانی و بیمار خارجی اقدام کنند و ازآنجا که تاکنون هیچ یک از مراکز مراقبتهای پزشکی و توانبخشی ایران نتوانسته اند چنین مدارکی را اخذ کند، درآینده در این زمینه دچارمشکلات بیشتری می شویم بنابراین باید ازهم اکنون برای پیشگیری از این مشکلات اقدام کنیم.
وی گفت: توریسم درمانی یا گردشگری سلامت در معنای جدید خود یک مفهوم نسبتاً جدید است اما سابقه سفر برای درمان بسیار طولانی است و به مصر و یونان باستان برمی گردد که البته ایران نیز در کنار این کشورها و نیز کشورهایی مثل هند و چین در این عرصه صاحب مکتب بوده است.
وی ادامه داد: مسئله گردشگری سلامت که جزئی از مفهوم پزشکی سفر است، امروز ابعاد مهم امنیتی، اقتصادی، علمی و پزشکی پیدا کرده و حتی از جمله سلاح های نرم استراتژیک است که می تواند برای مردم و حتی مقامات کشوری که برای درمان به کشور دیگری سفر می کنند نسبت به کشور مقصد وابستگی ایجاد کند و کشور ارائه کننده خدمات پزشکی می تواند از این اهرم برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کند.
ایزدی افزود: کشور ما ایران نیز با توجه به پزشکان سرآمدی که دارد و نیز با توجه به ظرفیت عظیم و مغفول طب سنتی ایرانی و با وجود مراکز مختلف آب درمانی و اقلیم های متنوع ایران که بسیاری از آنها در دنیا منحصر به فرد هستند می تواند در عرصه گردشگری سلامت حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد اما به علل مختلف تاکنون هیچ کار علمی و پژوهشی مناسبی در این زمینه انجام نشده است.
رئیس مرکز بین المللی طب مسافرتی ایران اضافه کرد: مهمترین علت ضعف ما در عرصه گردشگری سلامت این است که نگاه ملی نداریم و هر فرد یا مسئول دستگاهی فقط به منافع فردی و دستگاه خود فکر می کند و این خودشیفتگی در تمام دستگاههای دست اندر کار در عرصه گردشگری سلامت از جمله متولیان سلامت، گردشگری و دیپلماسی وهمچنین مراکز غیر دولتی پزشکی وجود دارد و باعث شده در این عرصه نتوانستیم موفقیت چندانی به دست آوریم.
معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله گفت: درعین حال برای مراکز درمانی معتبر کشور اعم از دولتی و خصوصی موضوعی به عنوان مسئولیت برای جذب بیمار خارجی به عنوان یک اولویت ملی تعریف نشده است و هر کس ساز خود را می زند.
وی گفت: از طرفی بیمارستانها و مراکز مراقبتهای پزشکی که امکان جذب بیمار خارجی را دارند هیچ کدام استانداردهای بین المللی توریسم درمانی را رعایت نمی کنند و هیچ بیمارستانی در کشور گواهینامه های بین المللی جذب بیمار خارجی را ندارد، علت آن هم این است که وقتی می بینند با همین وضع موجود بیمار ایرانی را دارند و از بیمار ایرانی پول خوب می گیرند چه لزومی دارد، برای فعالیت در عرصه توریسم درمانی هزینه بیشتری را متقبل شود.
رئیس مرکز بین المللی طب مسافرتی ایران اضافه کرد: بیماران خارجی عمدتاً بیماران اورژانسی نیستند و تخت های اورژانس یا مراقبت های ویژه بیمارستانها را اشغال نمی کنند آنان بیشتربرای دریافت خدمات لوکس پزشکی یا انواع پیوندها مسافرت می کنند بنابراین تقویت این بخش هیچ لطمه ای به بیماران ایرانی نمی زند بلکه باعث ارتقای کیفی خدمات پزشکی در مراکز درمانی ایران می شود زیرا به خاطر جذب بیمار خارجی و دریافت گواهینامه های معتبر جهانی بیمارستان های کشورمجبورند سطح کیفی خدمات خود را ارتقا دهند.
ایزدی ادامه داد: متأسفانه غفلت ما در این عرصه باعث شده که کشورهای دیگری در منطقه از جمله امارات متحده عربی و ترکیه در این عرصه وارد شوند و بتوانند برای برخی مراکز پزشکی خود گواهینامه های معتبری مانند TIAS یا JCI را دریافت کنند و این در حالی است که این کشورها به هیچ وجه پزشکان سرآمد ایرانی را ندارد اما پزشکانی را از کشورهای دیگر می آورند با آنها قرارداد می بندند و از طرفی با خرید تجهیزات و تکنولوژی های پزشکی روز دنیا درعرصه سودآور توریست درمانی وارد شده اند.
رئیس مرکز بین المللی طب مسافرتی ایران گفت: البته مشکلات سیاسی هم در عقب ماندگی ایران در عرصه گردشگری سلامت دخیل بوده است زیرا بسیاری از مراکز معتبر ارائه گواهینامه جذب بیمار خارجی اکنون در اختیار کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس و کاناداست که به سختی چنین گواهینامه هایی را به مراکز ایرانی می دهند به همین علت پیشنهاد صریح بنده این است که کشورهای اسلامی از طریق مراجعی مانند سازمان کنفرانس اسلامی به تعریف یک گواهینامه اعتبار بخشی بین المللی کشورهای اسلامی برای مراکز مراقبتهای پزشکی اقدام کنند.
معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ادامه داد: پیشنهاد بنده به نخستین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی که 11 تا 13 آبان با حضور نمایندگان 57 کشور اسلامی در مشهد برگزار می شود این است که تشکیل کمیسیون تدوین گواهینامه اعتبار بخشی مراکز پزشکی کشورهای اسلامی را دراین کنفرانس تصویب کنند تا پس از تشکیل کمیسیون مشترک تدوین آن، یک گواهینامه معتبر که همه ابعاد و شاخص های استاندارد یک مرکز مراقبت پزشکی اسلامی را در برمی گیرد، طراحی وعملیاتی شود.
وی گفت: در صورتی که چنین گواهینامه ای با در نظر گرفتن همه ابعاد ارائه خدمات استاندارد اعم از پزشکی، حقوقی، مدیریتی، منابع انسانی، آموزشی و فضای فیزیکی تدوین شود به نظر بنده شاید حدود 20 مرکز پزشکی درکشور بتوانند با اصلاحاتی چنین مدرک معتبری را اخذ کنند.

بيمارستان‌ها مورد ارزيابي بين‌المللي قرار مي‌گيرند

بيمارستان‌هاي خصوصي يا دولتي كه خدمات گردشگري سلامت را ارائه مي‌دهند بايد تا پايان سال 92 مورد ارزيابي و اعتباربخشي بين‌المللي قرار گيرند.

بيمارستان‌هاي ارائه دهنده خدمات توريست سلامت مورد ارزيابي بين‌المللي قرار مي‌گيرند.
به گزارش ايلنا، امامي رضوي در هفدهمين جشنواره و نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها ضمن اعلام اين خبر گفت: به منظور اعتباربخشي بين‌المللي مراكز درماني، از يكي از مراكز اعتباربخشي كشور كانادا دعوت به همكاري كرده‌ايم كه در همين خصوص روز گذشته همايش آموزشي برگزار شد.
معاون درمان با بيان اينكه اعتباربخشي بيمارستان‌ها اجباري نيست، گفت: بيمارستان‌هاي خصوصي يا دولتي كه خدمات گردشگري سلامت را ارائه مي‌دهند بايد تا پايان سال 92 مورد ارزيابي و اعتباربخشي بين‌المللي قرار گيرند.
وي اين برنامه را به منظور ارزشيابي دقيق‌تر بيمارستان‌ها عنوان كرد و گفت: با اين تصميم بيمارستان‌ها علاوه بر ارزيابي‌هاي دروني، از بيرون نيز اعتباربخشي مي‌شوند.

بيمارستان‌هاي متقاضي جذب توريست درماني ارزيابي بين‌المللي مي‌شوند 

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بيمارستان‌هاي متقاضي جذب توريست درماني و بيمار خارجي توسط مراجع بين المللي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.

فارس، حسن امامي رضوي در هفدهمين جشنواره و نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها افزود: به منظور اعتباربخشي بين‌المللي مراكز درماني، از يكي از مراكز اعتباربخشي كشور كانادا دعوت به همكاري كرده‌ايم كه در همين خصوص روز گذشته همايش آموزشي برگزار شد.

معاون درمان با بيان اينكه اعتباربخشي بيمارستان‌ها اجباري نيست، گفت: بيمارستان‌هاي خصوصي يا دولتي كه خدمات گردشگري سلامت را ارائه مي‌دهند بايد تا پايان سال 92 مورد ارزيابي و اعتباربخشي بين‌المللي قرار گيرند و اين برنامه را به منظور ارزشيابي دقيق‌تر بيمارستان‌ها عنوان كرد.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنين درباره ارتقاي اورژانس‌هاي كشور گفت: ارتقاء اورژانس‌ها، مهمترين اولويت و برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه پيگيري اين اولويت به هيچ عنوان رها نخواهد شد.

امامي رضوي افزود: موضوع ارتقاء اورژانس‌ها را به صورت مستمر پيگيري مي‌كنيم و شاهد مشخص آن، بازديدهاي مستمر وزير بهداشت از اورژانس‌هاي بيمارستاني است.

وي با اشاره به 3 دوره سفر وزير بهداشت به استان‌ها در طول يك ماه گذشته گفت: وحيد دستجردي در همه اين سفرها، اورژانس بيمارستان‌ها را با حساسيت ويژه مورد بازديد قرار دادند.

امامي رضوي گفت: تصميم داريم بر اساس برنامه زمان‌بندي 2 تا 3 ساله، حداقل رضايتمندي مردم از اورژانس‌ها و مراقبت‌ها را بيش از 2 برابر كنيم.

وي همچنين به اقدامات صورت گرفته براي ارتقاء اورژانس‌هاي پيش بيمارستاني اشاره كرد و گفت: در طول برنامه تنظيم توسعه، تعداد پايگاه‌هاي امداد هوايي به 84 پايگاه افزايش يافته است.

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت: به منظور پوشش‌دهي و پاسخگويي كامل به همه حوادث، ارتقاء تعداد پايگاه‌هاي امدادهوايي علاوه بر پايگاه‌هاي جاده‌اي در دستور كار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

منبع : ایلنا + فارس

منبع : تاریخ : ۱۳۸۹/۸/۴ تعداد بازدیدکنندگان : 5004

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 8791
بازدید دیروز : 6257
بازدید این ماه : 30798
بازدید امسال : 846536
بازدید کل : 36320944

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش