50 مطلب آخر
امداد و درمان : ایجاد ارتباط بین اورژانس پیش بیمارستانی و . .

 1878 پايگاه اورژانس شهري و جاده‌اي در كشور وجود دارد كه امسال بايد به سمت تكميل اين شبكه برويم و اورژانس‌هاي پيش‌بيمارستاني را به حد مورد نياز برسانيم   . . . . .  در حال حاضر ميزان مدت رسيدن بر سر بالين در جاده‌ها 14 دقيقه، در شهرها 8 دقيقه است كه در اين زمينه مي‌خواهيم رتبه اول دنيا شويم    . . . . .    برخي بيماران با اينكه در آمبولانس نو وارد مي‌شوند نسبت به اين آمبولانس اعتراض دارند كه در اين زمينه بايد با كيفيت‌ترين و بهترين نوع آمبولانس را تهيه كنيم تا بيمار در راحتي كامل منتقل شود     . . . . .     بايد ارتباط بين اورژانس‌هاي پيش بيمارستان و بيمارستاني را داشته باشيم چرا كه اتفاق مي‌افتد بيماري به بيمارستان منتقل مي‌شود اما به دليل نداشتن تخت خالي در اورژانس مجبور است مدت‌ها منتظر دريافت خدمات درماني باشد    . . . . . .    حدود 100دستگاه اتوبوس آمبولانس در حال خريداري است كه اين اتوبوس آمبولانس‌ها در تصادفاتي كه تعداد مجروحان آن زياد است كمك مي‌كند   . . . . .   

جهت رویت متن کامل این خبرها   ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :

تحلیل ما

متن کامل

ارتباط بين اورژانس‌هاي پيش بيمارستانی و اورژانس بيمارستانها

وزير بهداشت گفت: 530 مجوز استخدام نيروي اورژانس از معاونت نيروي انساني رياست جمهوري براي شهر تهران گرفته مي‌شود.مرضيه وحيد دستجردي اظهار داشت: خدوم‌ترين نيروهاي انساني حوزه سلامت پرسنل اورژانس كشور هستند كه در سال گذشته 2 نفر از اين پرسنل در حقيقت به شهادت رسيدند و تعداد زيادي از آنها مجروح شدند. وي افزود: پايگاه‌هاي اورژانس بايد هر چه سريعتر تكميل شوند و تعداد آنها بايد به ميزاني باشد كه بار كاري پرسنل اورژانس كمتر شود. وحيد دستجردي ادامه داد: براي اورژانس تهران در گذشته با مساعدت معاون نيروي انساني رئيس‌جمهور بيش از 600 مجوز گرفتيم و نيز 530 مجوز ديگر را خواهيم گرفت. وي گفت: آموزش پودماني براي پرسنل اورژانس به منظور افزايش كيفيت خدمات ارائه كننده بسيار اهميت دارد اما بايد علاوه بر آموزش پودماني آموزش حرفه‌اي و باليني هم به كار بگيريم. وزير بهداشت گفت: پس از تأمين نيروي انساني بايد تجهيزات فوريت‌هاي پزشكي خود را تقويت كنيم لذا امسال را سال تشديد اورژانس و تشديد آموزش هدفگذاري كرديم. وحيد دستجردي يادآور شد: 1878 پايگاه اورژانس شهري و جاده‌اي در كشور وجود دارد كه امسال بايد به سمت تكميل اين شبكه برويم و اورژانس‌هاي پيش‌بيمارستاني را به حد مورد نياز برسانيم. وي گفت: در حال حاضر ميزان مدت رسيدن بر سر بالين در جاده‌ها 14 دقيقه، در شهرها 8 دقيقه است كه در اين زمينه مي‌خواهيم رتبه اول دنيا شويم. وحيد دستجردي تصريح كرد: برخي بيماران با اينكه در آمبولانس نو وارد مي‌شوند نسبت به اين آمبولانس اعتراض دارند كه در اين زمينه بايد با كيفيت‌ترين و بهترين نوع آمبولانس را تهيه كنيم تا بيمار در راحتي كامل منتقل شود. وي اضافه كرد: بايد ارتباط بين اورژانس‌هاي پيش بيمارستان و بيمارستاني را داشته باشيم چرا كه اتفاق مي‌افتد بيماري به بيمارستان منتقل مي‌شود اما به دليل نداشتن تخت خالي در اورژانس مجبور است مدت‌ها منتظر دريافت خدمات درماني باشد. وزير بهداشت خاطر نشان كرد: حدود 100دستگاه اتوبوس آمبولانس در حال خريداري است كه اين اتوبوس آمبولانس‌ها در تصادفاتي كه تعداد مجروحان آن زياد است كمك مي‌كند. وي گفت: در تدوين برنامه پنجم توسعه مسئله اورژانس هوايي نيز ديده شده است و وزارت بهداشت توانسته است تاكنون يك بالگرد خريداري كند كه بايد بر تعداد آن بيفزاييم و اعتبار تأمين 3 دستگاه بالگرد ديگر را تأمين كنيم. وحيد دستجردي اضافه كرد: گروهي بايد برنامه‌ريزي آموزشي پرسنل اورژانس را برعهده بگيرند همچنين بايد گفت كه كمترين شكايات را از اورژانس‌هاي پيش‌بيمارستان داريم. وي افزود: مسئله آمبولانس موتوري نياز كشور است و بايد در اين زمينه نيازها برآورده شود.  حسن امامي رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: در طول 2 سال اخير و سال 90 اولويت وزارت بهداشت، ارتقاء اورژانس بيمارستاني و پيش‌بيمارستاني است. غلامرضا معصومي، رئيس اورژانس كشور نيز  اظهار داشت: در حال حاضر 14 هزار پرسنل اورژانس پيش‌بيمارستاني در كشور در بيش از 1850 پايگاه شهري و جاده‌اي و به كمك 3300 دستگاه آمبولانس فعاليت مي‌كنند.

امسال دو هزار و 39 تكنسين اورژانس استخدام مي شوند

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از استخدام دو هزار و 39 تكنسين اورژانس و فوريت هاي پزشكي در سال جاري خبر داد. 'مرضيه وحيد دستجردي'  افزود: در حال حاضر 14 هزار نفر در بخش اورژانس و فوريت هاي پزشكي به نيازمندان خدمات ارايه مي كنند كه با جذب اين افراد، شمار كاركنان اين بخش به بيش از 16 هزار نفر خواهد رسيد. وحيد دستجردي به لزوم ارايه آموزش به كاركنان اورژانس اشاره كرد و گفت: در حال حاضر ارايه آموزش پودماني به اين افراد در وزارت بهداشت مطرح است تا ميزان آگاهي و مهارت كاركنان اورژانس افزايش يابد. وي به فعاليت يك هزار و 878 پايگاه اورژانس جاده اي و شهري در كشور اشاره كرد و افزود: يكي از مهمترين برنامه هاي وزارت بهداشت، تكميل شبكه اورژانس پيش بيمارستاني در سال جاري است تا بهترين خدمات به مردم ارايه شود. وحيد دستجردي تصريح كرد، در بخش تكميل شبكه اورژانس پيش بيمارستاني در نظر داريم تعداد پايگاه هاي اورژانس را افزايش داده و همچنين آمبولانس و تجهيزات پزشكي پيشرفته را در اختيار كاركنان اورژانس قرار دهيم. وزير بهداشت به كمتر شدن زمان حضور امدادگران اورژانس به بالين بيمار در شهرها و جاده هاي كشور اشاره كرد و گفـت‌: در حال حاضر زمان حضور اين امدادگران برسر بالين بيمار در جاده ها 14 دقيقه و در شهرها هشت دقيقه است كه با تكميل شبكه اورژانس پيش بيمارستاني، اين رقم ها نيز به كمترين ميزان خود كاهش خواهد يافت. وي با بيان اينكه امسال ارتباط اورژانس پيش بيمارستاني و اورژانس بيمارستاني ارتقا مي يابد، ‌افزود: متاسفانه به دليل ناهماهنگي ها، وقتي بيماري از سوي امداد گران اورژانس به بيمارستاني منتقل مي شود، آن بيمارستان ظرفيت پذيرش بيمار را ندارد ‌براي حل اين موضوع در شبكه تكميل اورژانس، در نظر داريم يك هماهنگي در ابن زمينه ايجاد كنيم. وزير بهداشت به خريداري يكصد دستگاه اتوبوس آمبولانسي در كشور اشاره كرد و افزود: ما شاهديم كه وقتي آمبولانس در حادثه اي حاضر مي شود با تعداد مجروحان بيشتري روبه رو است و به همين دليل در تلاش هستيم تا اتوبوس آمبولانسي خريداري كنيم. وحيد دستجردي درباره اورژانس هوايي گفـت: در حال حاضر وزارت بهداشت يك بالگرد براي اورژانس خريداري كرده اما با توجه به اينكه بسياري از جاده هاي كشور، صعب العبور است، در برنامه پنجم توسعه تاكيد شده كه تعداد بالگردهاي اورژانس افزايش يابد به همين دليل سه بالگرد اورژانس خريداري مي شود.

ماجراجویی رسانه ای برخی خبرگزاری ها در خصوص اورژانس های بیمارستانی

دکتر سیدسجاد رضوی مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار وب­دا گفت: فهرست پزشکان مقیم و حتی بیمارانی که در اورژانس های بیمارستان ها بستری و درمان می شوند قابل احصاء و در دسترس است. بنا بر این هر رسانه یا خبرنگاری که در این خصوص ادعایی دارد، به طور دقیق ساعت و روز مراجعه خود به اورژانس ها را گزارش دهد تا دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت در اسرع وقت صحت و سقم آن را بررسی کرده و در صورت اهمال کاری مسئولان آن مرکز درمانی، برخورد لازم را با متخلفان انجام دهد.وی افزود: در برخی بیمارستان ها که به عنوان مصداقی از عدم وجود پزشک مقیم در اورژانس از آن ها نام برده شده است نه تنها پزشک مقیم به صورت دائم حضور دارد، بلکه مزیتی که این بیمارستان ها بر مراکز درمانی دیگر دارند اینست که از پزشک مقیمی در اورژانس هایشان بهره می برند که علاوه بر تخصص خود، دوره های طب اورژانس را هم گذرانده اند.وی در ادامه اظهار داشت: یا به عنوان مثال از یک مرکز درمانی نام برده شده که مرکز درمانی تروماست و به دلیل سروکار داشتن بیست و چهارساعته با بیماران تصادفی، حتی اگر بخواهد، نمی تواند پزشک مقیم در اورژانس نداشته باشد!دکتر رضوی با اشاره به این که بسیاری از این پزشکان عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و دارای سابقه های درخشان پزشکی هستند، تاکید کرد: در عین نظارت همه جانبه معاونت درمان وزارت بهداشت بر اورژانس ها، مدعی ارائه خدمات ایده آل و بی نقص در اورژانس های بیمارستانی نیستیم. ولی انتشار برخی اخبار در این خصوص گاهی آنقدر دور از واقعیت است که بیش از آن که خبر باشد و دردی را دوا کند، ماجراجویی رسانه ای است.وی گفت: این سخنان در حالی گفته می شود که در اکثر اورژانس بیمارستان های خصوصی پزشک مقیم یک پزشک عمومی است، در حالی که در اورژانس های مراکز درمانی دولتی پزشک عمومی مقیم، دانشجوی دوره تخصصی است.وی در عین حال گفت: البته این امر به معنی این نیست که پزشک عمومی نباید در اورژانس باشد، بلکه غرض من این بود که بگویم ما به عنوان بخش دولتی حساسیت بیشتری هم نسبت به اورژانس ها داشته ایم و سعی کرده ایم از متخصصان بیشتر بهره بگیریم.گفتنی است یکی از خبرگزاری ها در گزارشی با عنوان «ناله بیماران از اورژانس بیمارستان ها» مدعی شده بود اروژانس بیمارستان ها در ساعاتی از شبانه روز از وجود پزشک خالی می شوند و بیماران می بایست به انتظار آمدن پزشک لحظه شماری کنند.بنا بر این گزارش دکتر سید حمید حسینی مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت نیز در گفتگویی با وب­دا اعلام کرد: انتشار اخبار کذب توسط برخی رسانه ها از مراجع قضایی قابل پیگرد بوده و به رغم نگاه مصالحه جویانه روابط عمومی وزارت بهداشت نسبت به همکاران رسانه ای، این وزارتخانه از این پس نسبت به انتشار اینگونه اخبار با جدیت بیشتر و از طریق مراجع قضایی پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.لازم به ذکر است وب­دا در راستای وظیفه خطیر «اطلاع رسانی صحیح و بدون غرض ورزی» با پیگیری های چند روز اخیر خود بالاخره موفق شد نام دو اورژانس بیمارستانی را از این خبرگزاری و خبرنگار مربوطه جویا شود، که بخشی از پاسخ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان در زمینه وضعیت اورژانس های بیمارستانی ناظر به این گزارش و نام آن مراکز درمانی بود. نام این مراکز به دلیل رعایت حریم افراد و جلوگیری از ماجراجویی های جدید محفوظ است

منبع : و ب د ا +  فارس + ایرنا

منبع : تاریخ : ۱۳۹۰/۳/۷ تعداد بازدیدکنندگان : 5831

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 83
بازدید دیروز : 4088
بازدید این ماه : 83
بازدید امسال : 324239
بازدید کل : 36691312

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش