50 مطلب آخر
اقتصاد درمان : 3000ميليارد تومان پول نفت=اصلاح بيمارستانها

هيئت امنايي شدن بيمارستانها 3 پايه دارد اول تشكيل هيئت امنا و واگذاري اختيارات كه اين كار براي 50 بيمارستان دولتي انجام شده، دوم تأمين اعتبارات دولتي براي حدود 1.6K از تعرفه و سوم تأمين اعتبار براي بيمه‌ها براي پرداخت 2K از تعرفه كه متأسفانه در سالهاي 88 و 89 اين اعتبارات تأمين نشده است و به خصوص بيمه‌ها در اين زمينه همكاري نكردند     . . . . . .    سال گذشته در بودجه سالانه 50 ميليارد تومان براي هئيت امنايي شدن بيمارستانها تصويب شد اما در عمل فقط 20 ميليارد تومان آن يعني حدود 40 درصد تخصيص اعتبار شد    . . . . .    امسال اين اعتبار در قانون بودجه به 70 ميليارد تومان افزايش يافته است و اگر همه آن تخصيص پيدا كند مي توان 10 بيمارستان دولتي را در كشور به طور كامل هيئت امنايي و اصلاح كرد    . . . . . .     رديف درآمدي ديگري نيز با تصويب مجلس از بودجه مازاد فروش نفت براي بخش سلامت در نظر گرفته شده است كه 3 هزار ميليارد تومان است كه بايد صرف امور عمراني، زيرساختها، كمك به بيماران صعب العلاج و كاهش پرداخت از جيب مردم براي درمان هزينه شود    . . . . . .    معاون وزارت بهداشت گفت: قانون، وزارت بهداشت را مكلف كرده از طريق واگذاري اختيارات به هئيت امناهاي بيمارستانها، اين مراكز را اصلاح كند اما بيمه‌ها تاكنون سهم خود را پرداخت نكرده‌اند بنابراين ديگر به كمك بيمه‌ها تكيه نمي‌كنيم و اگر دولت 3 هزار ميليار تومان پول نفت را بدهد همه بيمارستانها را اصلاح مي‌كنيم    . . . . . .  

جهت رویت مابقی خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :    

تحلیل ما

متن کامل

دولت 3 هزار ميليارد تومان بدهد، همه بيمارستان‌ها را اصلاح مي‌كنيم 

معاون وزارت بهداشت گفت: قانون، وزارت بهداشت را مكلف كرده از طريق واگذاري اختيارات به هئيت امناهاي بيمارستانها، اين مراكز را اصلاح كند اما بيمه‌ها تاكنون سهم خود را پرداخت نكرده‌اند بنابراين ديگر به كمك بيمه‌ها تكيه نمي‌كنيم و اگر دولت 3 هزار ميليار تومان پول نفت را بدهد همه بيمارستانها را اصلاح مي‌كنيم.

حسن امامي رضوي  افزود: بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم وزارت بهداشت بايد براي اصلاح وضعيت بيمارستانهاي دولتي اين مراكز را به هئيت امناها واگذار كند و اختيارات و اعتبارات لازم را براي اين كار تأمين كند اما متأسفانه طي سالهاي 88 و 89 اعتبار لازم براي اين كار به خصوص به علت همكاري نكردن بيمه‌ها تأمين نشد.

وي ادامه داد: سال گذشته در بودجه سالانه 50 ميليارد تومان براي هئيت امنايي شدن بيمارستانها تصويب شد اما در عمل فقط 20 ميليارد تومان آن يعني حدود 40 درصد تخصيص اعتبار داشتيم كه همه اين اعتبار بين بيمارستانهاي منتخب هيئت امنايي تقسيم شد.

وي گفت:‌ امسال اين اعتبار در قانون بودجه به 70 ميليارد تومان افزايش يافته است و اگر همه آن تخصيص پيدا كند مي توانيم 10 بيمارستان دولتي را در كشور به طور كامل هيئت امنايي و اصلاح كنيم.

وي افزود: البته قانون بودجه امسال 400 ميليارد تومان را هم براي ارتقاي بيمه‌هاي درماني مردم در نظر گرفته است كه بر اساس نظر معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري بايد در مسير ارتقاي هيئت امناهاي بيمارستانها و تمام وقتي پزشكان در مراكز دولتي هزينه شود.

معاون درمان وزارت بهداشت اضافه كرد: رديف درآمدي ديگري نيز با تصويب مجلس از بودجه مازاد فروش نفت براي بخش سلامت در نظر گرفته شده است كه 3 هزار ميليارد تومان است كه بايد صرف امور عمراني، زيرساختها، كمك به بيماران صعب العلاج و كاهش پرداخت از جيب مردم براي درمان هزينه شود.

امامي رضوي گفت: شايد نتوانيم روي همه اين اعتبارات به طور جدي حساب بازكنيم اما آنچه بيشتر مي‌توانيم روي آن حساب باز كنيم همين 70 ميليارد تومان اعتبار هيئت امناهاي بيمارستانهاي دانشگاهي است كه سعي مي‌كنيم با استفاده از آن حداقل 10 بيمارستان از مجموع 50 بيمارستاني كه هيئت امناهاي آنها تشكيل شده است را به صورت واقعي به اصلاح تعرفه‌هاي خدمات و افزايش تعرفه به 3.6K دولتي اصلاح كنيم.

وي گفت: هيئت امنايي شدن بيمارستانها 3 پايه دارد اول تشكيل هيئت امنا و واگذاري اختيارات كه اين كار براي 50 بيمارستان دولتي انجام شده، دوم تأمين اعتبارات دولتي براي حدود 1.6K از تعرفه و سوم تأمين اعتبار براي بيمه‌ها براي پرداخت 2K از تعرفه كه متأسفانه در سالهاي 88 و 89 اين اعتبارات تأمين نشده است و به خصوص بيمه‌ها در اين زمينه همكاري نكردند.

معاون وزير بهداشت ادامه داد:‌ هئيت امنايي شدن بيمارستانها با تمام وقت شدن پزشكان هيئت علمي و منع فعاليت اين پزشكان در بخش دولتي لازم و ملزوم هم هستند و تا زماني كه تعرفه‌هاي خدمات در بيمارستانهاي دولتي اصلاح نشود نمي‌توانيم پزشكان هيئت علمي را مجبور كنيم در بخش غير دولتي كار نكنند.‌

وي ادامه داد: سال گذشته با تغيير آيين‌نامه هيئت امنايي شدن بيمارستانها قرار بود اگر 60 درصد پزشكان تمام وقت جغرافيايي شوند بيمه‌ها كل سهم خود را براي اصلاح تعرفه اين مراكز پرداخت كنند اما در عمل اين اتفاق نيفتاد و بيمه ها سهم خود را براي اصلاح تعرفه خدمات درماني در بيمارستانهاي هيئت امنايي پرداخت نكردند.

امامي رضوي گفت: براي سال 90 اگر دولت 70 ميليارد تومان را به وزارت بهداشت بدهد 10 بيمارستان دولتي هيئت امنايي مي‌شود و تعرفه‌ها و خدمات آن اصلاح مي‌شود اگر 400 ميليارد تومان مصوب براي كاهش پرداخت از جيب مردم به وزارت بهداشت داده شود، 50 بيمارستان كه به صورت اسمي هيئت امنايي شده‌اند به صورت واقعي هيئت امنايي مي‌شود و اگر 3 هزار ميليارد تومان اعتبار مازاد فروش نفت در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد همه بيمارستانهاي دولتي را با اصلاح تعرفه‌ها هيئت امنايي مي‌كنيم و در اين صورت قطعاً رضايتمندي مردم از خدمات اين مراكز تأمين مي‌شود.

وي ادامه داد: در اين صورت مي‌توانيم تمام پزشكان هيئت علمي را نيز تمام وقت جغرافيايي كنيم و قانون ممنوعيت كامل فعاليت اين پزشكان در بخش خصوصي را اجرا كنيم در غير اين صورت جداكردن پزشكان هيئت علمي در بخش دولتي و خصوصي به طور كامل امكانپذير نيست به خصوص اينكه بايد اعتماد اين افراد را هم جلب كنيم تا مطمئن باشند اصلاح تعرفه و حقوق دريافتي آنها فقط براي امسال نيست و اگر از فعاليت در بخش خصوصي منع شدند و مجبور شدند مطب خود را تعطيل كنند اين درآمد آنها سال آينده قطع نمي‌شود.

معاون وزير بهداشت گفت: در اين مسير مشي وزارت بهداشت اين بوده كه براي پزشكان هيئت علمي باليني كه در كل كشور حدود 8 هزار نفر هستند دافعه نداشته باشيم با اين حال هر كس مايل بود از بخش دولتي جدا شود، اجازه خروج از وزارت بهداشت را دارد گر چه وزارت بهداشت مايل نيست كادر پزشكي با تجربه و هيئت علمي خود را از دست بدهد.

 منبع : فارس

منبع : تاریخ : ۱۳۹۰/۳/۲۲ تعداد بازدیدکنندگان : 5567

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 244
بازدید دیروز : 4088
بازدید این ماه : 244
بازدید امسال : 324400
بازدید کل : 36691473

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش