50 مطلب آخر
تله مدیسین : خبرهایي از فناوري اطلاعات در وزارت بهداشت

. . . . .   در حال حاضر در كشور 860 بيمارستان وجود دارد كه 70 درصد آنها مجهز به سيستم اطلاعات بيمارستاني هستند و فقط 30 درصد آنها از جمله 250 بيمارستان فاقد اين سيستم بوده كه اميدواريم در طول 5 سال اخير سالانه 50 بيمارستان را به سيستم اطلاعات بيمارستاني مجهز كنيم     . . . . . .     در بهمن‌ سال گذشته با وزارت فناوري و ارتباطات تفاهمنامه‌اي منعقد شده است و در سال جاري بيمارستانهاي دولتي در تهران به سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايران متصل شوند. اما اين طرح فقط شامل بيمارستان دولتي نيست و در بيمارستان‌هاي غيردولتي نيز اجرا خواهد شد   . . . . . 

جهت رویت متن خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : 

تحلیل ما

متن کامل

سامانه الكترونيك سلامت امسال براي نيمي از ايرانيان اجرا مي‌شود

مشاور وزير بهداشت گفت: طرح سپاس (سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايران) براي نيمي از جمعيت كشور امسال اجرا مي‌شود.

 حسين رياضي در نشست خبري فناوري اطلاعات وزارت بهداشت اظهار داشت: طرح سپاس (سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايران) براي نيمي از جمعيت كشور و حدود 35 تا 40 ميليون نفر امسال اجرا مي‌شود.

وي با بيان اينكه اين طرح يكي از آرزوهاي فعالان حوزه سلامت از دولت‌هاي قبل بوده است كار بسيار بزرگ، بلند‌مدت و پرچالشي به حساب مي‌آيد افزود: پرچالشي اين طرح به دليل ايجاد زير ساخت‌هاي لازم است كه بايد صورت پذيرد و بر اساس ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه ظرف 5 سال كه امسال سال نخست آن است اين طرح بزرگ بايد عملياتي شود.

رياضي تصريح كرد: ماحصل اين طرح تشكيل پرونده الكترونيك براي تمام افراد كشور در زمينه مراقبت‌هاي پزشكي و بهداشتي است و در ادامه اين طرح مي‌تواند جلوي بسياري از خطاهاي پزشكي را گرفته و در زمينه كاهش هزينه‌ها براي سازمان‌هاي بيمه‌گر نيز بسيار تأثيرگذار است.

مشاور وزير بهداشت ادامه داد: طرح سپاس (سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايران) مي‌تواند دسترسي به پرونده بيماران را كه امري محرمانه به حساب مي‌آيد را به سهولت در اختيار آنان قرار دهد و در زمينه حاكميتي نيز مي‌توانيم آمارهاي مناسبي در حوزه‌هاي درماني از جمله بستري‌ها و موارد سرپايي ارائه كنيم.

وي با اشاره به اينكه در بهمن‌ سال گذشته با وزارت فناوري و ارتباطات تفاهمنامه‌اي منعقد شده است و در سال جاري بيمارستانهاي دولتي در تهران به سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايران متصل شوند. اما اين طرح فقط شامل بيمارستان دولتي نيست و در بيمارستان‌هاي غيردولتي نيز اجرا خواهد شد.

رياضي اظهار داشت: رويكرد جديد در دولت دهم ايجاد فناوري اطلاعات نه براي خود فناوري اطلاعات بلكه در خدمت سلامت و در خدمت تأمين عدالت در سلامت و توزيع عادلانه منابع سلامت، كمك به سياستگذاري مبتني بر شواهد و ارائه خدمات الكترونيكي و افزايش رضايتمندي افراد است.

وي افزود: اجراي مأموريت‌هاي اصلي وزارت بهداشت بدون استفاده از ابزار فناوري اطلاعات امكانپذير نيست در اين راستا ظرفيت‌‌سازي در واحدهاي مختلف وزارت بهداشت براي توسعه فعاليت‌هاي فناوري اطلاعات، تدوين برنامه راهبردي فناوري اطلاعات و تدوين استانداردها، سياستگذاري، مشاوره و كمك به اجراي طرح‌ها صورت مي‌پذيرد.

وي گفت: طرح‌هاي كلان الكترونيكي وزارت بهداشت از جمله الكترونيكي كردن فرايند‌هاي سازماني شامل اتوماسيون مكاتبات اداري از جمله تمام واحدهاي ستادي وزارت بهداشت با 3 هزار و 500 كاربر و مكاتبه الكترونيكي ماهانه بيش از 102 هزار مورد كه اكثر مكاتبات فاقد بار حقوقي و مالي باشد به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود.

وي افزود: 50 دانشگاه، دانشكده علوم پزشكي و سازمان‌هاي وابسته به وزارت بهداشت تعامل‌بر خط تمام اين دانشگاه ها و واحد‌هاي تابع از طريق سازمان الكترونيكي گسترده وزارت بهداشت صورت مي‌پذيرد كه ماحصل آن افزايش سرعت عمل، بهبود فرايندها، كاهش بروكراسي اداري، كاهش هزينه‌هاي اداري، چابك‌سازي ادارات و دفاتر خواهد بود.

رياضي به توسعه در ساير حوزه‌ها از جمله اتوماسيون منابع مالي، منابع انساني، منابع فيزيكي و اتوماسيون آموزش و امور دانشجويي و فرهنگي اشاره كرد و افزود: پورتال وزارت بهداشت به نشاني behdasht .jov.ir جزو فعال‌ترين پورتال‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي است كه هر روز نيز به روز‌رساني مي‌شود.

وي ادامه داد: در بخش اطلاع‌رساني وب‌دا نيز اخبار و وقايع حوزه بهداشت و درمان را ارائه مي‌كند كه در مجموع روزانه 38 تا 75 هزار نفر، ماهانه يك ميليون تا صد هزار نفر و تاكنون نيز 36 ميليون نفر از اين سايت‌هاي اطلاع‌رساني وزارت بهداشت بازديد كرده‌اند.

مشاور وزير بهداشت به برنامه‌هاي اجرايي سال جديد از جمله ايجاد مركز داده شامل تجميع و يكپارچه‌سازي سيستم هاي اطلاعاتي حوزه سلامت و ايجاد انبار‌ه‌هاي داده و سامانه‌هاي اطلاعاتي و آمار بهداشتي، درماني كه در فضايي در حدود 370 متر مربع اختصاص يافته اشاره كرد و گفت: اجراي زيرساخت فيزيكي در تابستان امسال آغاز مي‌شود و اميدواريم تا پايان سال جاري اتمام يابد. و در اين راستا تقويت زير ساخت شبكه ارتباطي (افزايش پهناي باند وزارت بهداشت شامل اينترانت 100 مگابيت در ثانيه و اينترنت 40 مگابيت در ثانيه نيز از جمله ديگر فعاليت‌هاي وزارتخانه به حساب مي‌آيد.

* سيستم‌هاي اطلاعات بيمارستاني، صدور گواهي ارزيابي و گواهي استاندارد

وي به تجهيز 50 بيمارستان در سال به سيستم‌ اطلاعات بيمارستاني اشاره كرد و گفت: در حال حاضر در كشور 860 بيمارستان وجود دارد كه 70 درصد آنها مجهز به سيستم اطلاعات بيمارستاني هستند و فقط 30 درصد آنها از جمله 250 بيمارستان فاقد اين سيستم بوده كه اميدواريم در طول 5 سال اخير سالانه 50 بيمارستان را به سيستم اطلاعات بيمارستاني مجهز كنيم.

رياضي به بخش ديگري از طرح‌هاي وزارت بهداشت از جمله كارت ملي هوشمند اشاره كرد و افزود: اين طرح به صورت پايلوت در استان قم براي اجراي خدمات الكترونيكي بر روي كارت ملي هوشمند (بخش سلامت توسط وزارت بهداشت و وزارت كشور) صورت مي‌پذيرد كه در اين كارت‌هاي ملي هوشمند در دو قسمت بخش سلامت حاوي اطلاعات حياتي فرد و قسمتي ديگر شامل نسخه الكترونيكي براي سازمان‌هاي بيمه‌گر تعبيه مي‌شود.

رئيس مركز فناوري اطلاعات وزارت بهداشت تصريح كرد: وجود مشكلات زيرساختي(شبكه ارتباطي، تجهيزات ناكافي در محيط، تحريم،تنوع سيستم‌هاي اطلاعاتي حوزه سلامت و سختي يكپارچه‌سازي آنها و در نهايت منابع مالي ناكافي از جمله چالش‌هاي اجراي اين طرح خواهد بود.

رياضي به شبكه ملي سلامت نيز اشاره كرد و اظهار داشت: ارتباط و اتصال مراكز بهداشتي -درماني شامل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، بيمارستان‌ها، پايگاه‌هاي اورژانس و مراكز بهداشتي شهري و روستايي از شاكله طرح شبكه ملي سلامت خواهد بود كه در آينده مراحل طراحي آن با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات صورت مي‌پذيرد.

رياضي به خدمات الكترونيكي كه در وزارت بهداشت اجرا شده است از جمله ثبت‌نام الكترونيكي آزمون‌هاي علوم پزشكي اشاره كرد و گفت: در حوزه بهداشت و درمان به مشاوره الكترونيكي سلامت، جشنواره رسانه‌هاي ديجيتال سلامت، سامانه مديريت آنفلوانزا، سامانه مديريت و نظارت ارتباط مردمي(تلفن 09678) و سايت zrm.behdasht.jov.ir براي پاسخگويي نيازها و درخواست‌هاي مردم توجه شده است و سامانه مديريت طرح‌هاي ويژه، اتوماسيون اورژانس و سيستم رديابي و كنترل خودروهاي اورژانس تهران با جي‌پي‌اس نيز در وزارت بهداشت صورت پذيرفته است.

* ايجاد سامانه استعلام دارو و سامانه جامعه اطلاعات دارويي

مشاور وزير بهداشت به اجراي طرح‌هايي در حوزه غذا و دارو نيز اشاره كرد و گفت: در آينده سامانه استعلام دارو و طرح سجاد (سامانه جامعه اطلاعات دارويي) براي مديريت فرايند تأمين و توزيع دارو در سطح كشور و در نهايت سامانه پايش غذا و دارو براي مديريت عوامل بهداشتي صنايع غذايي، آرايشي و بهداشتي در سال 91 اجرا خواهد شد.

رياضي به فعاليت‌هاي حوزه پژوهش در وزارت بهداشت نيز اشاره كرد و گفت: تأمين منابع الكترونيكي علوم پزشكي، توسعه نشريات الكترونيكي و بانك تخصصي مقالات پزشكي نيز در وزارتخانه اجرا شده است و در اين راستا در حوزه دوركاري نيز فعاليت‌هايي كه افراد به خصوص در ستاد‌ها مي‌توانستندبه صورت دوركاري انجام دهند با گسترش حوزه‌هاي فناوري اطلاعات محقق شده‌است و روند توسعه آن ادامه خواهند يافت.

مشاور وزير و مسئول دفتر آمار و فناوري اطلاعات گفت: در پرتال وزارت بهداشت 143 زيرسايت براي بخش‌هاي مختلف اين وزارتخانه طراحي شده كه در برخي از اين سايت‌ها مثل وب‌دا روزانه 15 تا 20 و ماهانه 400 خبر در حوزه سلامت درج مي‌شود. وي افزود: بيشترين مراجعه كننده به سايت‌هاي وزارت بهداشت در حوزه آموزش و امور دانشجويي است و روزانه 38 تا 75 هزار نفر و ماهانه يك ميليون به اين 143 زيرسايت مراجعه مي‌كنند. وي با اعلام اين كه 70 درصد اين زيرسايت‌ها فعال و به روز هستند گفت: آن 20 درصدي هم كه بروز نيستند به علت تغييرات مديريتي و دلايل ديگري كه مربوط به اشكال فني نيست غيرفعال‌اند كه طبق برنامه‌ريزي دفتر فناوري اطلاعات وزارت بهداشت بزودي فعال مي‌شوند. وي موفق‌ترين سايت‌ها در بين اين 143 زير سايت را سايت وب‌دا، سايت وزارت بهداشت و سايت‌هاي مربتط با حوزه آموزش پزشكي اعلام كرد

منبع : فارس

منبع : تاریخ : ۱۳۹۰/۳/۲۷ تعداد بازدیدکنندگان : 11022

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 2694
بازدید دیروز : 2765
بازدید این ماه : 2694
بازدید امسال : 69205
بازدید کل : 36436278

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش