50 مطلب آخر
اقتصاد درمان : این بار پديده «روميزي» بجای «زیرميزي»

به تازگي سيستمي به نام روميزي در برخي بيمارستان‌ها به وجود آمده است    . . . . . .    به دليل اينکه در اورژانس‌ها پذيرش بيماران بدون پرداخت هزينه اجباري است ٬ بيماران پذيرفته مي‌شوند اما پزشکان به بيماران مي‌گويند مبلغي را هنگام عوض کردن پانسمان و باز کردن بخيه به مطب بياورند    . . . . .    دريافت زيرميزي به اين معناست که پزشک از بيمار بيشتر از تعرفه‌اي که وجود دارد پولي را دريافت مي‌کند، در بيمارستان‌هاي دانشگاهي به دليل پرستيژي که هيات علمي براي خود قائل هستند و به علت سرشناس بودن و براي حفظ جايگاه خود اين مسائل اخلاقي را رعايت مي‌کنند فلذا در سيستم بيمارستان‌هاي دانشگاهي مسئله‌اي به نام زيرميزي وجود ندارد    . . . . .  دليل دريافت زيرميزي تفاوت سطح تعرفه گذاري در بخش خصوصي و دولتي دانست   . . . . .   يک جراح يک عمل انژيو فيبرو را در بخش دولتي با تعرفه 60 هزار يا حداکثر 100 هزار تومان انجام مي‌دهد اما همين جراح اين عمل را در بخش خصوصي با 40 ميليون تومان انجام مي دهد     . . . . .   عدم دريافت زيرميزي صرفا کار ارزشمندي نيست، بسياري از پزشکان وقتي مي‌بينند تعرفه‌ها پايين است در بخش دولتي عمل نمي‌کنند و زيرميزي هم نمي‌گيرند كه اين کار به مراتب بدتر است به دليل اينکه عملا بيماران به بخش خصوصي منتقل مي‌شوند که نظارتي هم روي آن نيست و احتمال اين خطاها در آن بيشتر است     . . . . .   متاسفانه يک چرخه مافيايي در اين زمينه به وجود آمده است که اگر فرد سالمي هم در آن چرخه قرار بگيرد نابود شده و متهم به بي سوادي مي‌شود و اين تصور براي ديگران به وجود مي‌آيد که اگر اين پزشک ماهر بود خدمات خودش را ارزان به تعرفه دولتي نمي فروخت   . . . . .   متاسفانه اين توهم براي برخي از مردم به وجود مي‌آيد که اين ارزاني بي‌دليل نيست و پزشکاني که با مبلغ کمي کار مي‌کنند سواد کافي ندارند    . . . . .  

جهت رویت متن كامل اين مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید : 

تحلیل ما

متن کامل

پديده «روميزي»، درد جديد در بيمارستان‌ها
رييس بيمارستان اميراعلم:
دريافت زيرميزي، نتيجه مستقيم واقعي نبودن تعرفه‌هاي پزشکي است

رييس بيمارستان اميراعلم با اشاره به اينکه شايع‌ترين علت دريافت زيرميزي واقعي نبودن تعرفه‌ها است، ادامه داد: وقتي تعرفه‌ها واقعي نباشد همه چيز را عرضه و تقاضا مشخص مي‌کند و بازار آزاد به وجود مي‌آيد که در حال حاضر در تعرفه‌هاي پزشکي با اين مسئله مواجهيم و مسئولين اين مسئله را به بازار آزاد سپرده‌اند تا مثل طلا بازار عرضه و تقاضا تعرفه‌ها را مشخص کند.

دکتر جلال رضايي با بيان اين که دريافت زيرميزي به اين معناست که پزشک از بيمار بيشتر از تعرفه‌اي که وجود دارد پولي را دريافت مي‌کند، گفت: در سيستم بيمارستان‌هاي دانشگاهي مسئله‌اي به نام زيرميزي وجود ندارد.

وي با بيان اين که به تازگي سيستمي به نام روميزي در برخي بيمارستان‌ها به وجود آمده است، گفت: به دليل اينکه در اورژانس‌ها پذيرش بيماران بدون پرداخت هزينه اجباري است بيماران پذيرفته مي‌شوند اما پزشکان به بيماران مي‌گويند مبلغي را هنگام عوض کردن پانسمان و باز کردن بخيه به مطب بياورند.

دکتر رضايي با اشاره به اينکه دريافت زيرميزي در بيمارستانهاي دانشگاهي رواج ندارد و يا در سطح بسيار پاييني است، گفت: در بيمارستان‌هاي دانشگاهي به دليل پرستيژي که هيات علمي براي خود قائل هستند و به علت سرشناس بودن و براي حفظ جايگاه خود اين مسائل اخلاقي را رعايت مي‌کنند.

رييس بيمارستان اميراعلم با بيان اينکه دريافت زيرميزي در بخش‌هاي غيردانشگاهي به خصوص در شهرستان‌ها و بيمارستان‌هاي خصوصي رواج بسيار زيادي دارد، گفت: بيماران در بيمارستان تعرفه زيادي را مي‌پردازند و بار ديگر در مطب مبلغي را پرداخت مي‌كنند.

وي با اشاره به اينکه شايع‌ترين علت دريافت زيرميزي عدم واقعي بودن تعرفه‌ها است، ادامه داد: وقتي تعرفه‌ها واقعي نباشد همه چيز را عرضه و تقاضا مشخص مي‌کند و بالاخره بازار آزاد به وجود مي‌آيد. هم اكنون در تعرفه‌هاي پزشکي با اين مسئله مواجهيم و مسئولين اين مسئله را به بازار آزاد سپرده‌اند تا مثل طلا بازار عرضه و تقاضا تعرفه‌ها رامشخص کند.

دکتر رضايي تصريح کرد: البته بايد بخشي از علت دريافت زيرميزي را در زياده خواهي برخي پزشکان جستجو کرد زيرا با وجود واقعي بودن تعرفه‌ها در بخش خصوصي باز در مواردي اين مسئله ديده مي‌شود و عملا هيچ نظارت خاصي هم نيست و مردم نيز به حقوق خودشان آگاه نيستند و شکايت هم نمي‌کنند.

تفاوت سطح تعرفه گذاري بين بخش خصوصي و دولتي علت ديگر دريافت زيرميزي

وي دليل ديگر دريافت زيرميزي را تفاوت سطح تعرفه گذاري در بخش خصوصي و دولتي دانست و گفت: يک جراح يک عمل انژيو فيبرو را در بخش دولتي با تعرفه 60 هزار يا حداکثر 100 هزار تومان انجام مي‌دهد اما همين جراح اين عمل را در بخش خصوصي با 40 ميليون تومان انجام مي دهد.

رييس بيمارستان اميراعلم ادامه داد: اختلاف فاحش تعرفه گذاري در بخش خصوصي و دولتي سبب عدم انگيزه پزشکان براي کار در بخش دولتي و کشيده شدن آنها به سمت بخش خصوصي شده است.

دکتر رضايي با تاکيد بر اينکه عدم دريافت زيرميزي صرفا کار ارزشمندي نيست، اضافه کرد: بسياري از پزشکان وقتي مي‌بينند تعرفه‌ها پايين است در بخش دولتي عمل نمي‌کنند و زيرميزي هم نمي‌گيرند كه اين کار به مراتب بدتر است به دليل اينکه عملا بيماران به بخش خصوصي منتقل مي‌شوند که نظارتي هم روي آن نيست و احتمال اين خطاها در آن بيشتر است.

دريافت زيرميزي در شهرستان‌ها به کاري معمول و متداول تبديل شده است

پزشکي که در اين چرخه مافيايي قرار نگيرد به بيسوادي متهم مي‌شود

رييس بيمارستان اميراعلم اظهار داشت: متاسفانه دريافت زيرميزي در بيمارستان‌ها به امري معمول و متداول و حتي ارزش تبديل شده است به طوري که اگر يک جراح به شهري برود و اين کار را نکند ضد ارزش است و مي‌گويند جراح بدي بوده و تازه کار است و براي اينکه کار را ياد بگيرد زير ميزي دريافت نمي‌کند اما اگر کاربلد بود علمش را راحت در اختيار ديگران قرار نمي داد.

دکتر رضايي افزود: متاسفانه يک چرخه مافيايي در اين زمينه به وجود آمده است که اگر فرد سالمي هم در آن چرخه قرار بگيرد نابود شده و متهم به بي سوادي مي‌شود و اين تصور براي ديگران به وجود مي‌آيد که اگر اين پزشک ماهر بود خدمات خودش را ارزان به تعرفه دولتي نمي فروخت.

وي بيان کرد: برخي از پزشکان با همين تعرفه‌هاي پايين خدمات خود را ارائه مي‌کنند و عاشقانه به کار خود ادامه مي‌دهند اما متاسفانه اين توهم براي برخي از مردم به وجود مي‌آيد که اين ارزاني بي‌دليل نيست و پزشکاني که با مبلغ کمي کار مي‌کنند سواد کافي ندارند.

وي در پايان اظهار داشت: در مواجهه با خطا و بي‌قانوني همواره برخورد سلبي کارساز نيست و در مواردي بايد زيرساختها را درست پايه ريزي کرد تا زمينه خلاف ار بين برود که بحث دريافت زيرميزي برخي پزشکان نيز اين مسئله را شامل مي‌شود

منبع : ایسنا

منبع : تاریخ : ۱۳۹۰/۷/۲۳ تعداد بازدیدکنندگان : 5069

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 199
بازدید دیروز : 4088
بازدید این ماه : 199
بازدید امسال : 324355
بازدید کل : 36691428

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش