50 مطلب آخر
ارزیابی بیمارستانها : اسامی بیمارستانهای برتر کشوری در حاکمیت بالینی + تحلیل

معاون درمان: درجشنواره امسال حاکمیت بالینی، بیمارستانهایی که رشد کیفیت داشتند و توانستند هفت ستون حاکمیت بالینی را استقرار بدهند و پاسخگویی بیشتر داشته و در ارزیابی ها انتخاب شدند..........

استقرار حاکمیت بالینی یک برنامه زمان بر است، ما سال گذشته در اجرای پنج درصد از این برنامه موفق بودیم و امسال 12 درصد ولی سرعت رشد خوب بوده است............

اگر همینطور پیش برویم در مدت هشت سال به اهداف استقرار کامل برنامه در کشور می رسیم، ولی در عین حال بیمارستانهایی هم هستند که 70 تا 80 درصد برنامه حاکمیت بالینی را هم اکنون انجام داده اند................
بیمارستانهای برتر : بیمارستان بقیه الله الاعظم تهران درتمامی محورها   ،   بیمارستان بهارلو تهران بهترین بیمارستان ازنظر ایمنی بیمار   ،   بیمارستان شهید چمران تهران بهترین بیمارستان درزمینه مدیرت کارکنان   ،  بیمارستان شهید رجایی و شهید فقیهی شیراز بهترین بیمارستانها ازنظر مدیرت همراهان بیمار   ،   بیمارستان امام رضا(ع) مشهد و امام حسین(ع) تهران بهترین بیمارستانها ازنظر اثربخشی بالینی   ،   بیمارستان شریعتی تهران بهترین بیمارستان ازنظر ممیزی بالینی ..........

نکته قابل توجه آنکه در بعضی از استانها بیمارستانهای دولتی غیر دانشگاهی (نظامی - نفت - تامین اجتماعی) گوی رقابت را برده و بیمارستانهای صاحب نام  خصوصی و دانشگاهی استان مربوطه را پشت سر نهاده اند... همچنین در حالی  دانشگاههای علوم پزشکی در دو شهر شاهرود و سبزوار با فقط چند بیمارستان موفق به کسب عناوین برتر کشور شده اند که هیچ نشانی از بعضی از دانشگاههای علوم پزشکی بزرگتر در بین اسامی برگزیدگان نیست ، که  واقعآ جای سوال و تعجب دارد..................

تحلیل ما

متن کامل

 

راهنماهای بالینی موضعی باید در بیمارستان ها استقرار یابد

معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه جشنواره حاکمیت بالینی سال آینده بر روی راهنماهای بالینی موضعی متمرکز می شود، گفت : راهنماهای بالینی موضعی باید در بیمارستان ها استقرار یابد

ˈحسن امامی رضوی ˈ افزود : در جشنواره امسال حاکمیت بالینی، بیمارستان هایی که رشد کیفیت داشتند و توانستند هفت ستون حاکمیت بالینی را استقرار بدهند و پاسخگویی بیشتر داشته و در ارزیابی ها انتخاب شدند.

وی ،اظهار داشت : استقرار حاکمیت بالینی یک برنامه زمان بر است، ما سال گذشته در اجرای پنج درصد از این برنامه موفق بودیم و امسال 12 درصد ولی سرعت رشد خوب بوده است.

امامی رضوی ادامه داد: اگر همینطور پیش برویم در مدت هشت سال به اهداف استقرار کامل برنامه در کشور می رسیم، ولی در عین حال بیمارستانهایی هم هستند که 70 تا 80 درصد برنامه حاکمیت بالینی را هم اکنون انجام داده اند.
 

 

بیمارستان بقیه الله تهران بهترین بیمارستان کشور در حاکمیت بالینی

در دومین جشنواره حاکمیت بالینی بیمارستان بقیه الله الاعظم تهران بهترین بیمارستان کشور از نظر استقرار برنامه حاکمیت بالینی انتخاب شد.

بیمارستان بقیه الله الاعظم تهران در بین کل بیمارستان های کشور تنها بیمارستانی اعلام شد که توانسته است در تمام 7 محور حاکمیت بالینی موفق باشد.

بنا بر اعلام ارزیابان بیمارستان های برتر در زمنیه استقرار برنامه حاکمیت بالینی، این بیمارستان در تمامی محورهای این برنامه عملکرد مثبت داشته و در زمینه رویکرد فرهنگ سازمانی و تعهد مدیریت بیمارستان به اجرای این برنامه نیز در بین بیمارستان های کشور شاخص شناخته شد.

این گزارش حاکیست بیمارستان بهارلو تهران در زمینه بهترین بیمارستان از نظر ایمنی بیمار، بیمارستان شهید چمران تهران بهترین بیمارستان در زمینه مدیرت کارکنان، بیمارستان شهید رجایی و شهید فقیهی شیراز بهترین بیمارستان ها از نظر مدیرت همراهان بیمار، بیمارستان امام رضا(ع) مشهد و امام حسین(ع) تهران بهترین بیمارستان ها از نظر اثربخشی بالینی و بیمارستان شریعتی تهران نیز بهترین بیمارستان از نظر ممیزی بالینی انتخاب شدند.

گفتنی است بنا بر اعلام دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راهنمای بالینی، ممیزی بالینی، استفاده از اطلاعات و شاخص های عملکردی، رعایت منشور حقوق بیمار، ایمنی بیمار، توجه به مدیریت پرسنلی و آموزش پرسنل جدیدالورود محورهای هفتگانه برنامه حاکمیت بالینی در بیمارستان هاست

 

 

 اسامی 60 بیمارستان برگزیده کشور در استقرار حاکمیت بالینی

60 بیمارستان از 30 دانشگاه علوم پزشکی کشور در دومین جشنواره حاکمیت بالینی برگزیده شدند

اسامی این دانشگاه ها و بیمارستان ها که جوایز خود را از دکتر طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونان درمان، دانشجویی و امور مجلس دریافت کردند، به ترتیب حروف الفبا به  شرح زیر است:

1- دانشگاه علوم پزشکی اراک – بیمارستان امیرالمومنین(ع)

2- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – بیمارستان امام خمینی(ره)

3- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – بیمارستان های سید الشهدا و شهید عارفیان

4- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – 4 بیمارستان الزهرا، امام حسین، خانواده و مطهری

5- دانشگاه علوم پزشکی اهواز – بیمارستان نفت

6- دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – بیمارستان 17 شهریور برازجان

7- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – بیمارستان ولی عصر

8- دانشگاه علوم پزشکی تبریز – بیمارستان های شیهد محلاتی و 29 بهمن

9- دانشگاه علوم پزشکی تهران و 7 بیمارستان: بهارلو، شریعتی، شهیدمهطری، ضیاییان، فارابی، فیروزگر و شهیدرجایی

10- دانشگاه علوم پزشکی زابل – بیمارستان امیرالمومنین

11- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – بیمارستان علی ابن ابیطالب

12- دانشگاه علوم پزشکی زنجان – بیمارستان آیت الله موسوی

13- دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - بیمارستان شهیدان مبینی

14- دانشگاه علوم پزشکی سمنان – بیمارستان تایمن اجتماعی شفاء

15- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود – بیمارستان فاطمیه

16- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 8 بیمارستان امام حسین، بقیه الله، پارس، چمران، دکتر لواسانی، طالقانی، لاله و میلاد

17- دانشگاه علوم پزشکی شیراز و 4 بیمارستان رجایی، شهید فقیهی، فرصت و نمازی

18- دانشگاه علوم پزشکی قزوین – بیمارستان تامین اجتماعی رازی

19- دانشگاه علوم پزشکی قم – بیمارستان شهید بهشتی

20- دانشگاه علوم پزشکی کردستان – بیمارستان توحید

21- دانشگاه علوم پزشکی کرمان – بیمارستان های باهنر، افضلی پور و خاتم الانبیاء

22- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – بیمارستان امام رضا

23- دانشگاه علوم پزشکی گلستان و بیمارستان های آل جلیل آق قلا و بیمارستان تامین اجتماعی خاتم الانبیاء گنبد

24- دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بیمارستان پورسینا

25- دانشگاه علوم پزشکی مازندران – بیمارستان های زارع و بوعلی سینا

26- دانشگاه علوم پزشکی مشهد و 4 بیمارستان ام البنین، امام رضا، شهید هاشمی نژاد و قائم

27- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان – بیمارستان شهید محمدی

28- دانشگاه علوم پزشکی همدان – بیمارستان بعثت

29- دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – بیمارتسان شهید بهشتی

30- دانشگاه علوم پزشکی یزد – بیمارستان شهید صدوقی

 

نکته قابل توجه آنکه در بعضی از استانها بیمارستانهای دولتی غیر دانشگاهی (نظامی - نفت - تامین اجتماعی) گوی رقابت را برده و بیمارستانهای صاحب نام  خصوصی و دانشگاهی استان مربوطه را پشت سر نهاده اند....... همچنین در حالی  دانشگاههای علوم پزشکی در دو شهر شاهرود و سبزوار با فقط چند بیمارستان موفق به کسب عناوین برتر  کشور شده اند که  هیچ نشانی از بعضی از دانشگاههای علوم پزشکی  بزرگتر در بین اسامی برگزیدگان نیست ، که واقعآ جای  سوال و تعجب دارد

مانند: البرز - کاشان - بجنورد - خرم آباد - شهرکرد - ایلام - جهرم  و........

---------------------------------------

پایان

منبع : ایرنا + وب دا تاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۸ تعداد بازدیدکنندگان : 25151

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1234
بازدید دیروز : 2457
بازدید این ماه : 82229
بازدید امسال : 316933
بازدید کل : 36684006

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش