50 مطلب آخر
خبرپرستاری : پرستاران مصرف مکمل روی را فراموش نکنند!

پرستاری حرفه‌ای پراسترس بوده و پرستاران به‌دلیل شیفت‌های کاری طولانی همیشه مستعد تهدید سلامتی در ابعاد مختلف آن هستند. روی نیز یک ریز مغذی و یک عنصر بسیار نادرکه برای سلامتی انسان ضروری است...........

با توجه به پایین بودن سطح سرمی روی در پرستاران مراقبت‌های ویژه و تأثیر مثبت مکمل روی بر بعضی از ابعاد سلامت عمومی، استفاده از مکمل روی برای ارتقای سطح سلامت عمومی پرستاران ضروری به‌نظر می‌رسد..............

تحلیل ما

متن کامل

 

پرستاران مصرف مکمل روی را فراموش نکنند!

 

محققان ایرانی می‌گویند: با توجه به پایین بودن سطح سرمی روی در پرستاران مراقبت‌های ویژه و تأثیر مثبت مکمل روی بر بعضی از ابعاد سلامت عمومی، استفاده از مکمل روی برای ارتقای سطح سلامت عمومی پرستاران ضروری به‌نظر می‌رسد.

 

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، پرستاری حرفه‌ای پراسترس بوده و پرستاران به‌دلیل شیفت‌های کاری طولانی همیشه مستعد تهدید سلامتی در ابعاد مختلف آن هستند. روی نیز یک ریز مغذی و یک عنصر بسیار نادرکه برای سلامتی انسان ضروری است. لذا مطالعه‌ای به منظور بررسی تأثیر مکمل روی بر سلامتی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه توسط علی مهدوی از بیمارستان امام خمینی بهشهر و دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همکارانش انجام شد.

 

پژوهش حاضر، یک مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده (RCT) دو سوکور شاهددار است که تعداد 46 پرستار مراقبت‌های ویژه (23 نفر مداخله و 23 نفر کنترل) با اختلال در سلامت عمومی از بیمارستان‌های امام خمینی و فاطمه زهرا ساری با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند. گروه مداخله کپسول سولفات روی 220 میلی گرم را دو روز در میان به مدت یک ماه مصرف کرده و گروه کنترل پلاسبو را به همین روش مصرف کرده‌اند. قبل و بعد از مداخله سطح سلامت عمومی و سطح سرمی روی اندازه‌گیری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی بوده است. قبل از مداخله و یک ماه بعد از آن پرسشنامه‌ها تکمیل و داده‌ها جمع‌آوری شده‌اند. سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 و با استفاده از آزمون آماری کولموگروف- اسمیرنوف توزیع نمونه‌ها بررسی شده است. همچنین با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی (مجذور خی، t مستقل و زوجی)، تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام شده است.

 

یافته‌ها حاکی از آن است که میانگین و انحراف معیارکلی نمره سلامتی در گروه مداخله، یک ماه بعد از آزمون 23.04و گروه کنترل 27.96 بوده است که تفاوت معنی‌دار نبود. اما در چهار بعد از ابعاد سلامت عمومی فقط در بعد نشانه‌های جسمی در گروه مداخله تفاوت معنی‌دار بوده است، سایر ابعاد سلامت عمومی تفاوت معنی‌دار نبوده است و میانگین و انحراف معیار سطح سرمی روی در گروه مداخله در یک ماه بعد از آزمون 73.57 و در گروه کنترل 59.67 بوده و تفاوت معنی‌دار بوده است.

 

طبق نتایج این پژوهش، با توجه به پایین بودن سطح سرمی روی در پرستاران مراقبت‌های ویژه و تأثیر مثبت مکمل روی بر بعضی از ابعاد سلامت عمومی، استفاده از مکمل روی برای ارتقاء سطح سلامت عمومی پرستاران منطقی به‌نظر می‌رسد.

 

شایان ذکر است مشروح این مطالعه در مجله علوم پزشکی دانشگاه مازندران منتشر شده است.

----------------------

پایان

منبع : ایسنا تاریخ : ۱۳۹۲/۱/۲۹ تعداد بازدیدکنندگان : 4169

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1097
بازدید دیروز : 2451
بازدید این ماه : 18996
بازدید امسال : 473088
بازدید کل : 35947496

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش