50 مطلب آخر
آیین نامه صنفی : متن مصوبه ریز هزینه‌کرد اعتبارات دولت در برنامه تحول نظام سلامت

با موافقت هیأت وزیران ، نحوه و شرایط اختصاص مبلغ 48 هزار میلیارد ریال برای بیمه افراد فاقد بیمه سلامت و همچنین کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی و.... ابلاغ شد.............

ریز این مبلغ بشرح زیر میباشد:

تحلیل ما

متن کامل

 

نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دولت برای اجرای برنامه تحول نظام سلامت ابلاغ شد

 

هیأت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد ریال برای اجرای بند «ب» ماده «34» قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع جزء «2» بند «ب» تبصره «21» قانون بودجه سال 1393 کل کشور، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد، تا برای اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت هزینه شود.

 

 

 

میزان اعتبار (به میلیارد ریال) موضوع ردیف
5500 بیمه کردن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت 1
33000 کاهش میزان پرداختی بیماران بستری دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 2
9500 حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند 3
48000 جمع کل  

 

 

 

بر این اساس مبلغ هجده هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات کمک سازمان هدفمندی یارانه ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد، تا برای اجرای برنامه های تحول نظام سلامت هزینه شود.

 

 

میزان اعتبار (به میلیارد ریال) موضوع ردیف
3000 برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم 1
2500 برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2
5000 برنامه ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 3
6500 برنامه ارتقای هتلینگ در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4
1000 جبران آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی 5
18000 جمع کل  

 

 

 

همچنین مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات کل منابع قانون بودجه سال 1393 به منظور جبران آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

 

بر اساس این مصوبه، مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به ترتیب مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال برای برنامه ترویج زایمان طبیعی و مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد ریال برای برنامه درمان ناباروری از محل اعتبارات (کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور) قانون بودجه سال 1393 کل کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

 

دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مجاز کرده است تا یک درصد از اعتبارات چهل و هشت هزار میلیارد ریال را بابت ترویج، مدیریت، پایش و نظارت بر اجرای برنامه های تحول نظام سلامت هزینه کند.

 

همچنین سازمان بیمه سلامت ایرانیان مکلف است، برای پوشش و ارائه خدمات بیمه ای خانوارهای فاقد بیمه پایه به صورت رایگان اقدام کند. ساز و کار و نحوه ارائه خدمات به این بیمه شدگان مطابق سایر بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود و اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه اطلاعاتی جداگانه ای به نام پایگاه اطلاعات بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت نگهداری می شود.

 

بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سه ماه از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای (گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) برای ایجاد بانک و پایگاه اطلاعات بیمه های اجتماعی، درمان و سلامت(پایه و تکمیلی) و فراهم سازی امکان استعلام بر خط و روزآمد اقدام کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه شرکتهای تجاری بیمه گر موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

 

سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند سطح و شمول تعهدات خود را در حد آغاز اجرای برنامه های تحول نظام سلامت حفظ کنند، ملاک تعهد سازمان بیمه گر، بالاترین تعهد هر یک از سازمانهای بیمه پایه با توجه به مصوبه چهل و نهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور خواهد بود.

 

کلیه سازمان‌های بیمه گر پایه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه گر تجاری موظفند؛ در راستای اجرای برنامه های تحول نظام سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری کنند.

 

بر این اساس، هزینه های تشخیصی و درمانی بخش بستری در مراکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معادل نود درصد (90%) برای افراد ساکن در شهرها و نود و پنج درصد (95%) برای بیمه شدگان روستایی، عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر بر اساس تعرفه های بخش دولتی مصوب هیئت وزیران از محل اعتبارات مربوط به این تصویب نامه پرداخت می شود.

 

همچنین کلیه مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت موظفند؛ تمامی داروها، لوازم و تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی مورد تعهد بیمه پایه را راساً تهیه کرده و هزینه های آن را در صورتحساب درمانی بیماران بخش بستری ثبت کنند. این مراکز حق ارجاع بیماران برای تهیه دارو، ملزومات و لوازم مصرفی به خارج از مراکز را ندارند.

 

بر اساس این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست کلیه داروها، اقلام و تجهیزات مورد تایید و قیمت آنها را در ابتدای هر سال به سازمان‌ها و نهادهای دیگر اعلام کند.

 

کلیه مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت موظف به تنظیم و تفکیک اسناد ارسالی به سازمانهای بیمه گر بر اساس ضوابط و سرفصل های اعلامی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هستند.

 

دستورالعمل های اجرایی و نحوه ارزیابی و نظارت بر اجرای این تصویب‌نامه و برنامه‌های آن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌شود.

 

بر این اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است تا در سقف منابع تخصیص یافته برای جابجایی منابع، صرفاً در بین برنامه های تحول نظام سلامت موضوع این تصویب نامه اقدام کند.

 

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مصوبه مورخ 1393.2.27 از سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.

 

بند «ب» ماده «23» قانون برنامه پنجم توسعه

 

به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد (30%) هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.

 

دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق‎الذکر هزینه شود.

 

جزء «2» بند «ب» تبصره «21» قانون بودجه سال 1393 کل کشور

 

مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (48.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده «3» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هزینه می‌شود.

 

-----------------------

پایان

منبع : ایسنا تاریخ : ۱۳۹۳/۳/۳ تعداد بازدیدکنندگان : 4542

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1789
بازدید دیروز : 6416
بازدید این ماه : 124891
بازدید امسال : 750542
بازدید کل : 31799000

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش