معرفی بیمارستان فوق تخصصی شهید لبافی نزاد تهران

 

بیمارستان لبافی نژاد ،  بیمارستانی كه از گذشته و همان سال ۱۳۶۰ كه تاسیس شد، وزنه خود را بخش چشم پزشكی قرار داد و سال ها پرچمدار این بخش در كل كشور بود و شاید هنوز بار شهرت آن سال ها را به دوش می كشد.

 

بیمارستان لبافی نژاد یكی از ۷۰ بیمارستان ملكی سازمان تامین اجتماعی است كه خدمات درمانی اعم از خدمات پاراكلینیكی، بستری و جراحی در آنجا برای بیمه شدگان این سازمان رایگان تمام می شود، بیمارستانی كه مراجعه بیماران از سراسر كشور به آنجا به خصوص به بخش چشم پزشكی و ارولوژی، بیماران را در گرفتن نوبت دچار مشكل كرده است و انتقال بخش پلی كلینیك این بیمارستان در نزدیكی ساختمان اصلی و در زمینی به وسعت پنج هزار و ۸۰۰ متر و با زیربنای ۲۲هزار متر نیز نتوانسته است ازدحام را كاهش دهد.

 

بیمارستان فوق تخصصی لبافی نژاد در گروه های درمانی چشم پزشكی، ارولوژی، عفونی، ریه، نفلوروژی (غدد، قلب) و درمان های مشاوره ای مثل مغز و اعصاب و روماتولوژی خدمات درمانی خود را ارایه می كند. خدمات پاراكلینیكی این بیمارستان نیز در گروه هایی مثل آزمایشگاه، پاتولوژی، ایمنولوژی، طب هسته ای، سنگ شكن، ارودونامیك عرضه می شود.

 

این بیمارستان، تنها واحد ملكی متعلق به سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود كه اداره آن به صورت دوگانه است، یعنی هم زیرنظر دانشگاه شهید بهشتی قرار دارد و هم ملكیت سازمان تامین اجتماعی را دارد.

 

۶۰درصد مراجعات به این بیمارستان مربوط به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی  و در عین حال  ۴۰ درصد مراجعه كنندگان به بیمارستان لبافی نژاد مربوط به قراردادهایی است كه با شهرداری، ذوب آهن، شركت مس، بیمه آتیه سازان حافظ، بیمه ایران، بیمه آسیا، صداوسیما و ... است كه برای دریافت درمان های تخصصی و فوق تخصصی به این بیمارستان مراجعه می كنند.

 

بیمارستان لبافی نژاد درحال حاضر دارای ۲۷۷ تخت بیمارستانی است. درحالی كه ظرفیت اسمی آن ۴۰۰ تخت است. اشغال بخش بستری این بیمارستان ازسوی بخش اداری فضای كمتری برای درمان گذاشته است.