50 مطلب آخر
موج سرطان : متأسفانه در مواردی خدمات شیمی درمانی در مطبها انجام میشود که علمی نیست

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در طرح جدید وزارت بهداشت برای تأمین دارو و حمایت مالی از هزینه شیمی درمانی بیماران سرطانی ، داروهای شیمی درمانی مورد نیاز بیماران سرطانی در بیمارستان دولتی تأمین شده و در اختیار بیماران قرار داده می شود و دیگر نیازی نیست که بیماران برای تهیه دارو سرگردان شوند.............

وی ادامه داد: علاوه بر تأمین داروی شیمی درمانی در مراکز دولتی تابعه وزارت بهداشت، هزینه دارو و درمان شیمی درمانی این بیماران نیز کاهش محسوسی خواهد داشت به طوری که فقط 5 درصد این هزینه ها را بیمار باید متقبل شود حتی اگر بیماران توان پرداخت همین هزینه را هم نداشته باشند با همکاری مددکاری بیماران کل هزینه شیمی درمانی برای آنها صفر و رایگان می شود...........

دیناروند اضافه کرد: این طرح در تمام مراکز شیمی درمانی دولتی برای بیماران سرپایی و بستری اجرا می‌شود و پزشکان موظف هستند بر اساس پروتکل ابلاغی که طی روزهای آینده ابلاغ می شود عمل کنند............

رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: این طرح فقط در بیمارستانهای دولتی و به منظور ارتقای کیفیت خدمات درمانی در بخش دولتی اجرا می‌شود. هدف وزارت بهداشت این است که کیفیت خدمات درمانی در بخش دولتی به قدری بالا برود که بیماران دیگر مجبور نشود به بیمارستانهای خصوصی مراجعه کنند.............

وی گفت: متأسفانه در مواردی خدمات شیمی درمانی در مطبها هم انجام می‌شود که علمی نیست و امیدواریم با اجرای این طرح و نظارت معاونت درمان وزارت بهداشت بعد از مدتی ارائه این خدمات در مطبها جمع شود..........

وی ادامه داد: البته بیمارستانهای خصوصی مجاز، امکان ارائه خدمات شیمی درمانی را خواهند داشت ولی حمایتهای جدید دولتی فقط مخصوص بخش دولتی است و هزینه داروهای شمی درمانی با همان حمایت 90 درصدی بیمه و وزارت بهداشت و سهم 10 درصدی بیمار انجام می شود.............

تحلیل ما

متن کامل

 

طرح حمایت دولت از هزینه‌های شیمی درمانی بیماران سرطانی هفته آینده آغاز می‌شود

 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: طرح جدید وزارت بهداشت برای تأمین دارو و حمایت مالی از هزینه شیمی درمانی بیماران سرطانی از هفته‌ آینده در مراکز درمانی دولتی اجرا می‌شود و با اجرای این طرح بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها برای بیماران رایگان می‌شود

 

رسول دیناروند  افزود: با اجرای این طرح که با همکاری سازمان غذا و دارو و معاونت درمان وزارت بهداشت اجرای می شود، داروهای شیمی درمانی مورد نیاز بیماران سرطانی در بیمارستان دولتی تأمین شده و در اختیار بیماران قرار داده می شود و دیگر نیازی نیست که بیماران برای تهیه دارو سرگردان شوند.

 

وی ادامه داد: علاوه بر تأمین داروی شیمی درمانی در مراکز دولتی تابعه وزارت بهداشت، هزینه دارو و درمان شیمی درمانی این بیماران نیز کاهش محسوسی خواهد داشت به طوری که فقط 5 درصد این هزینه ها را بیمار باید متقبل شود حتی اگر بیماران توان پرداخت همین هزینه را هم نداشته باشند با همکاری مددکاری بیماران کل هزینه شیمی درمانی برای آنها صفر و رایگان می شود.

 

رئیس سازمان غذا و دارو، شهریور امسال با اعلام این خبر به خبرنگار فارس از اجرای این برنامه از مهر امسال خبر داده و گفته بود: هزینه داروهای شیمی درمانی بیماران سرطانی در بیمارستانهای دولتی نصف می‌شود و تمام داروهای مورد نیاز آنها در بیمارستان تأمین می‌شود.

 

وی افزود:  عمده درمان بیماران سرطانی به شیمی درمانی وابسته است. این داروها حتماً باید در یک مرکز معتبر و به صورت کنترل شده صورت بگیرد، چون این داروها عوارض جانبی هم دارند و جزو داروهای خطرناک محسوب می‌شوند و از نظر سمی بودن باید تحت نظارت باشند.

 

معاون غذا و داروی وزیر بهداشت گفت: طرح جدید وزارت بهداشت در تمام بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی ارائه کننده خدمات شیمی درمانی که حدود 80 مرکز در کشور هستند اجرا می شود. در این مراکز هزینه داروهای شیمی درمانی مورد حمایت قرار می‌گیرند و تمام داروهای مورد نیاز در محل تأمین و در همان مرکز تزریق می‌شود تا جلوی سوء استفاده های احتمالی نیز گرفته شود.

 

دیناروند افزود: در این طرح داروهای شیمی درمان در 3 گروه دسته بندی می شوند،گروه اول داروهای خط اول شیمی درمانی هستند که کاملاً تأیید شده هستند و هیچ شبهه ای در مورد هزینه-اثربخشی آنها وجود ندارد. این داروها به محض اینکه از سوی پزشک متخصص بیماران سرطانی در بخش دولتی تجویز شوند مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند.

 

وی گفت: هزینه این داروها هم اکنون به صورت 90 درصد سهم دولت و 10 درصد سهم بیمار است که در طرح جدید سهم بیمار به 5 درصد کاهش پیدا می کند، 90 درصد حمایت دولتی از این داروها که تاکنون بوده است با همکاری بیمه‌ها و حمایت وزارت بهداشت انجام می‌شد که در طرح جدید حمایت وزارت بهداشت باز هم افزایش یافته به طوری که سهم بیمار به 5  درصد و سهم حمایتی به 95 درصد افزایش می‌یابد در واقع سهم بیمار برای هزینه این داروها در بیمارستانهای دولتی نصف می‌شود.

 

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: گروه دوم داروهای شیمی درمانی نیز هستند که با توجه به عوارض جانبی باید بر اساس پروتکل های خاصی تجویز شوند و اگر در این پروتکل ها تجویز شوند مورد حمایت قرار می‌گیرند البته در مورد میزان حمایت دولت هنوز درصد حمایت، نهایی نشده است.

 

وی گفت: دسته سوم داروهای گرانقیمت شیمی درمانی هستند که هزینه- فایده آنها قابل توجیه نیست و دولت نمی‌تواند این داروها را تحت حمایت قرار دهد، گر چه ممکن است تجویز آنها برای مدتی درد و ناراحتی بیماران را کم کند اما چون اعتبارات دولتی محدود است ما باید بودجه‌ها را در جایی هزینه کنیم که قابل دفاع باشد و هزینه- اثربخشی بالاتری داشته باشد.

 

دیناروند اضافه کرد: این طرح در تمام مراکز شیمی درمانی دولتی برای بیماران سرپایی و بستری اجرا می‌شود و پزشکان موظف هستند بر اساس پروتکل ابلاغی که طی روزهای آینده ابلاغ می شود عمل کنند.

 

معاون وزیر بهداشت گفت: با توجه به اینکه این داروها حتماً باید در همان مرکز دولتی تزریق شود و بیرون نرود، هم از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری می‌شود و هم سلامت دارو که ممکن است توسط بیمار با نایلون در شرایط غیر استاندارد جابجا شود، به خطر نمی‌افتد.

 

وی  درباره اعتبار این طرح و تعداد اقلام داروهای تحت حمایت گفت: در مورد بودجه این طرح مشکلی نداریم و با همکاری معاونت درمان و سازمان غذا و دارو هم بخش درمانی و هم بخش دارویی آن اجرا می‌شود، تعداد کل اقلام داروهای شیمی درمانی بیش از 100 قلم است اما هنوز فهرست گروهای سه گانه این طرح نهایی نشده است.

 

رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: این طرح فقط در بیمارستانهای دولتی و به منظور ارتقای کیفیت خدمات درمانی در بخش دولتی اجرا می‌شود. هدف وزارت بهداشت این است که کیفیت خدمات درمانی در بخش دولتی به قدری بالا برود که بیماران دیگر مجبور نشود به بیمارستانهای خصوصی مراجعه کنند.

 

وی گفت: متأسفانه در مواردی خدمات شیمی درمانی در مطبها هم انجام می‌شود که علمی نیست و امیدواریم با اجرای این طرح و نظارت معاونت درمان وزارت بهداشت بعد از مدتی ارائه این خدمات در مطبها جمع شود.

 

وی ادامه داد: البته بیمارستانهای خصوصی مجاز، امکان ارائه خدمات شیمی درمانی را خواهند داشت ولی حمایتهای جدید دولتی فقط مخصوص بخش دولتی است و هزینه داروهای شمی درمانی با همان حمایت 90 درصدی بیمه و وزارت بهداشت و سهم 10 درصدی بیمار انجام می شود.

 

 

 

اختصاص 2400 میلیارد تومان برای هزینه‌های داروی بیماران صعب العلاج

 

رئیس سازمان غذا و دارو از اختصاص 2400 میلیارد تومان برای هزینه‌های دارویی بیماران صعب‌العلاج خبر داد و گفت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت جلوی هزینه‌های اضافی را گرفته‌ایم.

 

رسول دیناروند  گفت: در اوایل اجرای این طرح وضعیت مراجعه بیماران به بیمارستان ها افزایش یافت اما در حال حاضر با مدیریت صحیح و ارائه بسته های نظارتی وضعیت مطلوب است.

 

وی با بیان اینکه مسئولیت نظارت بر سلامت، کیفیت، تامین دارو و ملزومات پزشکی در بیمارستان های دولتی، برعهده سازمان غذا و داروی کشور است، افزود: امنیت درمان، مقوله ای است که باید با قوت بیشتری دنبال شود.

 

دیناروند امنیت درمان را شامل تامین ابزار مورد نیاز پزشک عنوان کرد و گفت: ابزاری که پزشک برای درمان نیاز دارد، دارو است و این دارو باید بدون دغدغه در اختیار پزشکان و مردم باشد.

 

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در دو سه سال اخیر در حوزه دارو وجود داشت، گفت: متاسفانه در سال 91 و نیمه اول سال 92 با کمبود داروی مورد نیاز مردم مواجه بودیم که خوشبختانه این بحران در نیمه سال 92 فروکش کرد. البته مدعی نمی شویم که در حال حاضر همه مشکلات برطرف شده است، اما از دغدغه مردم کاسته شده و دارو به اندازه کافی در دسترس بیماران قرار دارد.

 

معاون  غذا و داروی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه یکی از نگرانی‌های ما بحث افزایش هزینه‌های القایی توسط کادر درمانی است، تصریح کرد: راه های کنترل این وضعیت پیش بینی شده و کمیته هایی برای نظارت و کنترل هزینه های سنگین در بیمارستان‌ها تشکیل شده است.

 

دیناروند با بیان اینکه 35 درصد هزینه دارویی متوجه جمعیتی شامل بیماران خاص و صعب العلاج است، افزود: بیش از ۲هزار و 400 میلیارد تومان برای این گروه از بیماران هزینه می شود و توجه وزارت بهداشت نیز برای کمک به این قشر از جامعه متمرکز شده است.

 

وی با بیان اینکه وضعیت دارویی در کشور به یک آرامش نسبی رسیده، اظهار کرد: با برنامه ریزی هایی که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام داده در نظر داریم سال آینده پرداختی از جیب مردم را با توجه به تورم، بسیار کمتر کنیم.

-----------------------

پایان

منبع : فارس تاریخ : ۱۳۹۳/۸/۲۵ تعداد بازدیدکنندگان : 4303

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 144
بازدید دیروز : 2038
بازدید این ماه : 67971
بازدید امسال : 209171
بازدید کل : 36576244

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش