50 مطلب آخر
امداد و درمان : یک فروند هواپيما به بيمارستان هوایی هلال احمر تبدیل می شود

رئیس جمعیت هلال احمر در نشست مشترک با سفرای ایران در سراسر دنیا با اشاره به ارسال کمک‌های امدادی از طریق هوایی به کشورهای نیازمند در زمان وقوع حوادث گفت: مقرر شده تا هواپیمایی ماهان یک هواپیما در اختیار هلال احمر قرار دهد که تصمیم داریم این هواپیما را برای اولین بار در دنیا به یک بیمارستان هوایی تبدیل و تجهیز کنیم ......................

هم اکنون 30 مرکز جمعیت هلال احمر ایران در 23 کشور جهان در آسیا و آفریقا، خدمات رایگان بهداشتی و درمانی ارائه می‌دهند .............

تحلیل ما

متن کامل

 

یک فروند هواپيما به بيمارستان هوایی هلال احمر تبدیل می شود

 

رئيس جمعيت هلال احمر گفت: مقرر شده تا هواپيمايي ماهان يك هواپيما در اختيار هلال احمر قرار دهد كه تصميم داريم اين هواپيما را برای اولين بار در دنيا به يک بيمارستان هوایی تبديل و تجهيز كنيم.

دكتر سيداميرمحسن ضيائي در نشست مشترک با سفرای ايران در ۲۰ کشور دنیا، اذعان داشت: هلال احمر ايران به عنوان عضوي از نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر نقش مهمی در پاسخ به بحران ها در جهان دارد، در عين حال اين جمعيت، عضو مهمي از هيئت حكام فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر است و در بخش ها و حوزه هاي مختلف با فدراسيون همكاري دارد.

وی با بيان اينكه جمعيت هاي ملي، هلال احمر ايران را به عنوان جمعيتي ممتاز كه انتظار دارند در بحران ها به كمك آنها بشتابد، مي شناسند، افزود: اين موضوع براي هلال احمر ايران يك نقطه قوت محسوب مي شود.

ضیائی با اشاره به اينكه ۳۰ مركز جمعيت هلال احمر ايران در ۲۳ كشور جهان در آسيا و آفريقا، خدمات رايگان بهداشتي و درماني ارائه مي دهند، اضافه كرد: ضروري است با توجه به پيشرفت هاي متنوع و متفاوت در كشورها در ارائه خدمات بهداشتي و درماني خود بازنگري كرده و براي حضور موثرتر در كشورهاي ديگر، با انجام ارزيابي هاي لازم، به سمت ارائه خدمات و فعاليت هاي تخصصي برويم.

 

ضرورت استفاده از ظرفيت هاي هلال احمر به نفع جمهوري اسلامي ايران

رئيس جمعيت هلال احمر، حضور اين جمعيت در ساير كشورها را حضور يك نهاد از جمهوري اسلامي ايران عنوان و تصريح كرد: اگر اين حضور، پايدار و موثر باشد به پيشبرد اهداف جمهوري اسلامي و ايجاد همگرايي و هم افزايي كمك مي كند و ما در نظر داريم با ارائه خدمات موثر خود در ساير كشورها، جمعيتي بانفوذ باشيم و آمادگي داريم تا از ظرفيت و توان هلال احمر به نفع جمهوري اسلامي ايران استفاده كنيم.

ضيائي همچنين با اشاره به اينكه جمعيت هلال احمر ايران، بزرگترين شبكه داوطلبانه را در جهان دارد، تصريح كرد: بيشترين جمعيت داوطلب را جمعيت هاي ملي كشور ژاپن، چين، هند و جمهوري اسلامي ايران دارند كه با در نظر گرفتن جمعيت اين كشورها مي توان گفت هلال احمر ايران بيشترين عضو داوطلب را در اختيار دارد و اين جمعيت داوطلبان ظرفيت بزرگ جمعيت هلال احمر ايران محسوب مي شود.

وي با بيان اينكه اعتقاد داريم هر جا كه هستيم، بايد حضور موثر و كامل داشته باشيم ادامه داد: بايد شئونات جمهوري اسلامي و برند جمعيت هلال احمر ايران را در هر كشوري كه حضور داريم، حفظ كنيم.

 

نقش موثر جمعيت هلال احمر ايران در بحران هاي بين المللي

ضیائی با بيان اينكه اميدوار است اين نشست و نشست هاي بعدي منجر به ارتقاء همكاري ها و ارتقاء نقش موثر جمعيت هلال احمر ايران در ارائه خدمات بشردوستانه و صلح جويانه در جهان شود، به معرفي تاريخچه فعاليت نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر پرداخت.

وی با اشاره به اينكه نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر ۱۵۰ سال سابقه دارد و متشكل از ۱۸۹ جمعيت ملي و كشور است، اضافه كرد: نقش اين نهضت در ۱۵۰ سال گذشته در حضور در بحران هاي بين المللي بسيار پررنگ بوده است كه جمعيت هلال احمر ايران نيز از ۹۳ سال پيش به اين نهضت پيوسته و نقش موثري در اين نهضت دارد.

 

ضرورت همگرايي نهادهاي بين المللي براي مقابله با بحران هاي جديد طبيعي و انسان ساز

رئيس جمعيت هلال احمر با اشاره به اينكه در حال حاضر وضعيت و شرايط جهاني، نقش اين نهضت را برجسته مي كند، اظهار داشت: امروز در يك جهان نا امن زندگي مي كنيم و مردم دنيا با چالش هاي زيادي مواجه اند، حتي پيشرفت هاي تكنولوژيك نيز باعث بروز بحران هاي جديدي در سطح جهان شده است.

ضيائي ادامه داد: بحران هاي طبيعي از قبل وجود داشتند اما پيشرفت هاي بشري باعث شده مدل اين بحران ها تغيير كند. تغييرات اقليم، گرم شدن تدريجي زمين، آلودگي هاي صنعتي و بحران هاي دست ساز بشر از جمله بحران جنگ، درگيري هاي تروريستي، ترافيك انساني، بحران قاچاق و مسائل جنسي و جنسيتي و... كه هر روزه با آنها مواجه ايم تاثير در بروز بحران هاي جديد دارند و ضرورت دارد سازمان هاي بين المللي با آنها به مقابله برخيزند.

وي بيان داشت: در سالهاي گذشته فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر و كميته بين المللي صليب سرخ هر كدام به شكل جداگانه به چالش هاي مربوط به بحران هاي طبيعي و جنگ ها مي پرداختند اما در حال حاضر لازم است تمام بخش ها با يكديگر همكاري كنند چراكه مرز ميان اين حوادث از ميان رفته و مديريت بحران هاي فعلي تنها با همكاري و همگرايي اين نهادها امكان پذير است.

رئيس جمعيت هلا ل احمر با اشاره به ارسال كمك هاي امدادي از طريق هوايي به كشورهاي نيازمند در زمان وقوع حوادث گفت: ارسال محموله هاي امدادي براي هلال احمر بسيار هزينه بر است كه در اين خصوص مقرر شده است هواپيمايي ماهان يك هواپيما در اختيار هلال احمر قرار دهد.

ضيائي در ادامه با بيان اينكه بنا داريم اين هواپيما را به يك بيمارستان هوايي تبديل كنيم، تاكيد كرد: اين اولين بار است در دنيا كه چنين امكاني به وجود مي آيد كه قبل از ارائه هر خدماتي در زمان بحران مي توانيم خدمات درماني خود را به آسيب ديدگان و مجروحاني كه به امدادرساني نياز دارند، ‌ارائه دهيم.

وي اظهار داشت: تصميم داريم جمعيت هلال احمر ايران را به يك جمعيت چابك و هوشمند و دانش بنيان تبديل كنيم كه با كشورهايي كه تجربه بالايي در اين زمينه دارند همكاري ويژه اي خواهيم داشت

 

توان بالاي هلال احمر براي ارائه آموزش هاي امداد و نجات در سطح بين المللي

رئيس جمعيت هلال احمر ايران با اشاره به ظرفيت اين جمعيت براي ارائه آموزش هاي امدادو نجات در سطح بين المللي گفت: در زمينه آموزش هاي امداد و نجات، تجربيات ذيقيمتي در اختيار داريم. همچنين در حوزه توانبخشي فيزيكي و ساخت پروتزها، جمعيت هلال احمر ايران يكي از جمعيت هاي برتر دنياست.

ضيائي در پایان عنوان داشت: در برخي كشورها سطح مراكز درماني خود را ارتقا خواهيم داد و كلينيك هاي خود را به بيمارستان تبديل كرده و به سمت ارائه خدمات تخصصي تر مثل خدمات دياليز كه بسياري از مواد مصرفي آن را خودمان توليد مي كنيم، خواهيم رفت.

بيش از ۲۰ سفير ايران در كشورهاي دنيا و عمدتا از كشورهايي كه هلال احمر ايران در اين كشورها يا خدمات درماني و بهداشتي ارائه مي دهد و يا ظرفيت ارائه اين خدمات را دارد، در نشست مشترك با رئيس جمعيت هلال احمر حضور داشتند.شد

 

پیشنهاد تاسیس بیمارستان هلال احمر ایران در سوریه

سفیر ایران در سوریه با اشاره به نیاز مبرم سوریه به مراکز بهداشتی و درمانی، پیشنهاد تاسیس بیمارستان هلال احمر ایران در سوریه را عنوان کرد.

رئوف شیبانی در حاشیه نشست امروز سفرای ایران با رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به بحران انسانی در سوریه، اظهار کرد: هلال احمر ایران از ابتدای بحران در سوریه، حضور فعال و گسترده‌ای در امدادسانی به آوارگان ناشی از درگیری‌های مناطق مختلف این کشور داشت و به‌ویژه در هماهنگی با هلال احمر جمهوری عربی سوریه عملکرد مثبتی را نشان داد.

وی با بیان اینکه ابعاد بحران در سوریه بسیار گسترده است، تصریح کرد: باتوجه به اعلام آمادگی بسیاری از کشورها از قبیل کشورهای اروپایی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه، پیشنهاد دادیم هلال احمر ایران برای دریافت کمک‌ها و ارسال آن به مناطق بحران‌خیز سوریه وارد عمل شود.

به گفته وی کشور قبرس اعلام آمادگی خود را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.

بنابر اعلام روابط عمومی جمعیت هلال احمر کشور، سفیر ایران در سوریه خاطرنشان کرد: همچنین رایزنی‌های خوبی با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور انسانی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه داشته‌ایم که اگر مجموعه این ظرفیت‌ها در قالب ظرفیت‌های هلال احمر تعریف شود، تاثیرات مثبت و انسان دوستانه‌ای خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به تجربه هلال‎احمر در احداث بیمارستان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در کشورهای مختلف، گفت: با توجه به ظرفیت هلال احمر و نیاز گسترده مناطق مختلف سوریه به دلیل بحران ایجاد شده، زمینه بررسی امکان تاسیس بیمارستان توسط هلال احمر ایران در سوریه می‌تواند با اعزام هیئت و انجام رایزنی در سوریه صورت گیرد.

-------------------

پایان

منبع : خبرگزاری ایسنا تاریخ : ۱۳۹۴/۸/۲۱ تعداد بازدیدکنندگان : 3493

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
پربیننده ترین مطالب در زمینه
امداد و درمان
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 6014
بازدید دیروز : 6257
بازدید این ماه : 28021
بازدید امسال : 843759
بازدید کل : 36318167

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش