50 مطلب آخر
آیین نامه صنفی : نقدی بر پدیدهء کدسازی در خدمات و صورتحسابهای بیمارستانی

کتاب ارزش‌گذاری خدمات سلامت و متعاقب آن سامانه 1690 که راه‌اندازی شد، اولین نوید وزیر بهداشت این بود که بساط زیرمیزی برچیده می‌شود. اما گویا امروز این بساط بر سر سفره دیگری پهن شده و فقط عنوان آن از «زیرمیزی» به «کدسازی» تغییر یافته است ...............

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی معتقد است: «چندین عامل منجربه این اتفاق نامبارک می‌شود که افزایش درآمد بیمارستان یکی از آنهاست. اما بعید به نظر می‌رسد که دستور کدسازی، به شکل رسمی و هدفمند از مقامات بالای بیمارستان ابلاغ شود ............................

یکی از نقاط مبهم در روند نظارت‌بر تعرفه‌ها، عدم امکان یا حداقل دشواری اثبات وقوع تخلف در فرایند کدسازی است. چراکه پزشک می‌تواند ادعا کند که ملاحظات سلامت بیمار باعث شده فرایند درمان مشمول کدهای بیشتر شود ..........................

برای تشخیص سره از ناسره، باید صورتحساب‌های بیمارستان‌های مختلف را که مشتمل بر هتلینگ،‌ خدمات پروسیجرها، خدمات ویزیت، خدمات مشاوره، خدمات دارویی و تجهیزات تخصصی است در کنار هم دیده شود و این یک تفکر غلط است که بدون لحاظ کردن این موارد، بیمارستانی را به کدسازی متهم کنیم. .......................

البته دارو، تجهیزات مصرفی تخصصی، هتلینگ و تخت روز اقامت بیمار، خدمات پروسیجر و عمل جراحی بیمار و همچنین بحث مشاوره و ویزیت بیمار تعیین کننده نرخ خدمات هستند. از آنجاکه تعرفه تخت‌های درجه یک و دو نیز متفاوت است، هزینه تمام شده بیمار در دو بیمارستان مختلف متفاوت می‌شود .........................

تحلیل ما

متن کامل

 

نقدی بر پدیدهء کدسازی در خدمات و صورتحسابهای بیمارستانها

 

کتاب ارزش‌گذاری خدمات سلامت و متعاقب آن سامانه 1690 که راه‌اندازی شد، اولین نوید وزیر بهداشت این بود که بساط زیرمیزی برچیده می‌شود. اما گویا امروز این بساط بر سر سفره دیگری پهن شده و فقط عنوان آن از «زیرمیزی» به «کدسازی» تغییر یافته است.

به گزارش روزنامه سپید ،  رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی معتقد است: «چندین عامل منجربه این اتفاق نامبارک می‌شود که افزایش درآمد بیمارستان یکی از آنهاست. اما بعید به نظر می‌رسد که دستور کدسازی، به شکل رسمی و هدفمند از مقامات بالای بیمارستان ابلاغ شود.» عباس آقازاده در گفت‌وگو با سپید ضمن تفکیک تعاریف «کدهای القایی» و «کدسازی» می‌گوید: «کدهای القایی به این معنی‌اند که یک پزشک برای بیماران غیرنیازمند، آنژیوگرافی تجویز کند. آنژیوگرافی یک روش بسیار مهم در پیشگیری از سوانح قلبی است که درمان را تسهیل می‌کند. اما زمانی که ضرورت ندارد، تحمیل هزینه آن به بیمار و سیستم بیمه‌ای به معنای القای هزینه است.»

 

وی با بیان اینکه گاهی اشخاص و گاهی سیستم‌های بیمارستان‌های خصوصی در این فرایند دخیل هستند، می‌افزاید: «گاهی نیز واقعا اشتباه رخ می‌دهد. سیستم HIS که وظیفه محاسبه کدینگ بیماری‌ها و هزینه‌های بیماران را دارد، در برخی بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها ناقص اجرا شده و به خوبی درک نشده است. کمااینکه باید در کنار مسائل علمی و مهارت‌های فنی، آموزش‌هایی را هم در زمینه اداری و قانونی به پزشکان و کادر درمانی در نظر بگیریم مبنی‌بر اینکه سیستم‌های کدنویسی و پرونده‌نویسی به چه شکل است؟ درکل بخشی از این مسائل اشتباه و بخشی هم برای ایجاد درآمدهای کاذب است.»

کدسازی، واقعیت یا شیطنت رسانه‌ای؟
دبیر ستاد نظارت‌بر تعرفه‌ها اما هجمه‌های اخیر درخصوص کدسازی در بیمارستان‌ها را ناشی از شیطنت‌های رسانه‌ای می‌داند و قویا وقوع این عمل ناپسند را تکذیب می‌کند. ایرج خسرونیا می‌گوید: «مورد شکایت اکثر پرونده‌های ما درخصوص کدسازی است. اما وقتی پرونده بررسی می‌شود، به این نتیجه می‌رسیم که مبلغی اضافه‌تر دریافت نشده و اگر هم شده، درنهایت مابه‌التفاوت آن 10 هزار تومان بوده است.»

وی تصریح می‌کند: «اگر هم موارد مشابه با کدسازی اتفاق بیفتد، تنها ناشی از برخی اشتباهات در حسابداری و نوع حساب‌های انجام شده است که درصورت احراز، به بیمارستان تذکر داده می‌شود و اگر مورد توجه قرار نگیرد، پرونده به سازمان نظام پزشکی منتقل می‌شود. لذا به این شکل نیست که برخی بیمارستان‌ها به دلخواه ارقام مورد نظر خود را دریافت کنند.» خسرونیا توضیح می‌دهد: «زمان‌بندی تمام مولفه‌های فرایند درمان دارای یک تعریف مشخص است و حتی زمان بیهوشی را هم که شما مطرح کرده بودید، توسط جراح تعیین می‌شود نه متخصص بیهوشی که بخواهد پول بیشتری دریافت کند.»

برخی کارشناسان اما اختلاف تعرفه‌ها را با این شرط که بیشتر از یک رقم خاص نباشد، طبیعی می‌دانند. رئیس بیمارستان حضرت رسول(ص) معتقد است که اختلاف تعرفه درحد 20 تا 30 درصد طبیعی است و به تفاوت نوع خدمات در بیمارستان‌ها مربوط می‌شود. اما این تفاوت نباید از یک حد معمول بیشتر شود و مثلا این‌گونه نیست که زایمان در یک بیمارستان مبلغ یک میلیون تومان و در بیمارستان دیگر 10 میلیون تومان شود. نادر توکلی در گفت‌وگو با سپید ادامه می‌دهد: «زمانی اختلاف تعرفه‌ها غیرقانونی تلقی شده و ایجاد مشکل می‌کند که یک هزینه یا خدمت بدون تعرفه را خارج از سیستم، به‌عنوان هزینه‌های جانبی برای بیمار در نظر بگیریم. گاهی بیماری مراجعه می‌کند و چند عمل جراحی در کنار جراحی اصلی روی او انجام می‌شود. مجموع این جراحی‌ها تبدیل به 4 یا 5 کد خدمت می‌شود که البته اینجا باید نظارت شود که واقعا این جراحی‌ها مورد نیاز بوده است یا خیر؟»

فرایند دشواری به نام تشخیص «کدسازی»
یکی از نقاط مبهم در روند نظارت‌بر تعرفه‌ها، عدم امکان یا حداقل دشواری اثبات وقوع تخلف در فرایند کدسازی است. چراکه پزشک می‌تواند ادعا کند که ملاحظات سلامت بیمار باعث شده فرایند درمان مشمول کدهای بیشتر شود. دبیر ستاد نظارت‌بر تعرفه‌ها با این توجیه که پرونده‌ها قبل از ارسال به این ستاد، توسط چند کارشناس خبره مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد، این فرضیه را نیز رد می‌کند. ایرج خسرونیا می‌گوید: «3 نفر از وزارت بهداشت، یک نماینده نظام پزشکی، روسای 3 دانشگاه و گاهی معاونین وزارت بهداشت پرونده‌های مشکوک را بررسی می‌کنند و اگر بیمارستانی واقعا دچار تخلف شده باشد، در نظام پزشکی جریمه می‌شود.» وی ادامه می‌دهد: «در مواردی هم که ما نتوانیم این مساله را تشخیص دهیم، به بخش کارشناسی سازمان نظام پزشکی ارجاع می‌دهیم. کمیسیون 1690 نیز متشکل از گروهی است که هر شب و هر روز در بیمارستان‌های مختلف حضور دارند و به صورت تصادفی پرونده‌های مشکوک به تخلف را مورد بازرسی قرار می‌دهند و در هیات بررسی می‌کنند.»

رئیس بیمارستان حضرت رسول(ص) در این خصوص می‌گوید: «برای تشخیص سره از ناسره، باید صورتحساب‌های بیمارستان‌های مختلف را که مشتمل بر هتلینگ،‌ خدمات پروسیجرها، خدمات ویزیت، خدمات مشاوره، خدمات دارویی و تجهیزات تخصصی است در کنار هم دیده شود و این یک تفکر غلط است که بدون لحاظ کردن این موارد، بیمارستانی را به کدسازی متهم کنیم.» نادر توکلی تصریح می‌کند: «این نکته را هم باید در نظر گرفت که بیمارستان‌های خصوصی هم درجات مختلف دارند و تعرفه یک بیمار در یک بیمارستان خصوصی با بیمارستان خصوصی دیگر به خاطر تفاوت در درجه ارزشیابی بیمارستان‌ها با هم متفاوت است.»

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی اما تشخیص این مساله را به‌عهده ستاد مدیریت‌های مستقر در هر بیمارستان می‌گذارد و می‌گوید: «سازمان‌های بیمه‌گر نیز افرادی را در بیمارستان‌ها استقرار داده‌اند که صفر تا صد پرونده‌ها را با این هدف زیرو رو می‌کنند تا با این دست مسائل روبرو شوند و کسوراتی را اعمال کنند. نظام پزشکی نیز علاوه‌بر اینکه باید روی آموزش و فرهنگ‌سازی این مساله کار کند، در نظارت و پایش آن نیز باید دخالت داشته باشد. ستاد ملی نظارت بر تعرفه‌ها هم باید در این زمینه کار کند.»

ریشه مشکل کجاست؟
منتقدان رویه ناصواب «کدسازی»، وقوع این فرایند را ناشی از کم‌کاری وزارت بهداشت و سایر متولیان در پروسه تدوین کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت می‌دانند. تا آنجاکه این کتاب را مسئول کاهش درآمد خود تلقی می‌کنند.

رئیس بیمارستان حضرت رسول(ص) ریشه معضل «کدسازی» را دخالت فرایندهای مختلف در نظام ارائه خدمات بیمارستان‌ها می‌داند و می‌گوید: «دارو، تجهیزات مصرفی تخصصی، هتلینگ و تخت روز اقامت بیمار، خدمات پروسیجر و عمل جراحی بیمار و همچنین بحث مشاوره و ویزیت بیمار تعیین کننده نرخ خدمات هستند. از آنجاکه تعرفه تخت‌های درجه یک و دو نیز متفاوت است، هزینه تمام شده بیمار در دو بیمارستان مختلف متفاوت می‌شود.»

توکلی ادامه می‌دهد: «گاهی شرایط خاصی در عمل جراحی یا مثلا زایمان پیش می‌آید که ممکن است زمان جراحی یا بیهوشی طولانی‌تر و در نتیجه تعرفه متفاوت شود.»

دبیرستاد نظارت‌بر تعرفه‌ها نیز ضمن اشاره به تفاوت درجه‌بندی بیمارستان‌ها، می‌گوید: «حتی در بخش دولتی برخی بیمارستان‌ها 2k و برخی 1k هستند و این مساله تایید شده ازسوی هیات وزیران و هیات دولت است. مثلا پزشکی که در بیمارستان میلاد مشغول به کار است، دوبرابر همکارش در بیمارستان لبافی نژاد درآمد دارد. بنابراین علت اختلاف در اینجاست و هیچ بیمارستانی اجازه ندارد اضافه بر تعرفه پول بگیرد.»

راهکار چیست؟
در پایان سوالی که مطرح می‌شود راهکار حل پدیده «کدسازی» است. رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی می‌گوید: «اگر بیمه همگانی و بیمه تکمیلی موثری داشته باشیم و پرداخت‌های پزشکان مرتب و منظم باشد، زمینه‌های کدسازی یا کدهای القایی محدودتر می‌شود.» عباس آقازاده ضمن انتقاد از نحوه برخورد با پزشکان ادامه می‌دهد: «از یک طرف به پزشک می‌گوییم که مقیم یا تمام وقت جغرافیایی باشد، مطب تاسیس نکند و هرچه درآمد می‌خواهد از بیمارستان بگیرد. از طرفی وضعیت بیمه‌های ما و تاخیرات آنها در پرداخت این‌گونه است. مگر تا چه زمانی یک پزشک را می‌توان با مسائلی چون معنویت،‌ اعتقاد و شرع حفظ کرد؟ فشار اقتصادی را هم باید درنظر گرفت. ما نیز گاهی برای برخورد با پزشکان متخلف، زمانی که دریافتی‌های آنها را می‌بینیم، شرمنده می‌شویم.»

----------------------

پایان

منبع : روزنامه سپید تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۸ تعداد بازدیدکنندگان : 3576

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1386
بازدید دیروز : 4785
بازدید این ماه : 57085
بازدید امسال : 514587
بازدید کل : 34837940

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش