50 مطلب آخر
ارزیابی بیمارستانها : هیچ بيمارستاني دركشور استاندارد ندارد
رئيس مركز نظارت و اعتباربخشي مراكز درماني وزارت بهداشت، گفت: هيچ بيمارستاني در كشور استاندارد بين‌المللي يا حتي ملي ندارد   . . . . . .      استاندارد ملي بيمارستانهاي كشور نيز برگرفته از استانداردهاي بين‌المللي خواهد بود كه شاخص هاي آن كه در تمام فرآيندهاي پذيرش بيمار، اورژانس بيمارستان، شاخص نسبت تخت به كادر بيمارستاني، نحوه رفتار با مراجعه كنندگان، استانداردهاي خدمات پزشكي، فضاي فيزيكي، آموزش كاركنان و در مجموع كسب رضايتمندي بيماران و مراجعان را در بر مي گيرد    . . . . . .    در زمان حاضر دو موسسه بين‌المللي مهم يكي در آمريكا( استاندارد GCI) و ديگري در اروپا و كانادا( استاندارد ACI) گواهينامه بين‌المللي اعتبار بخشي مراكز درماني و بيمارستانها را صادر مي كنند و اين مسئله را كه به علت تحريم ها مسائل سياسي اين گواهينامه ها براي بيمارستانهاي ايران صادر نمي‌شود كاملاً دروغ و نادرست است و حتي از موسسه آمريكايي نيز تعامل براي اعتبار بخشي مراكز درماني كشور وجود دارد   . . . . . .    حدود 5 درصد از مجموع هزار بيمارستان دولتي و خصوصي كشور رتبه درجه يك عالي را دارند، 50 درصد درجه يك هستند، 35 درصد درجه دو و بقيه نيز درجات پايين تر را دارند   . . . . .   اخيراً با موسسه ACI كانادا به منظور صدور استاندارد براي بيمارستانهاي كشور وارد مذاكره شده ايم و حدود 4 يا 5 بيمارستان دولتي و خصوصي براي دريافت اين گواهينامه نامزد شده اند و احتمالاً دو بيمارستان از اين مجموعه بتوانند تا 2 سال آينده اين گواهينامه استاندارد را كسب كنند    . . . . .  جهت رویت مابقی اين مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر زير کلیک فرمائید :   ...
بیمارستانداری 6473 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ شنبه ۱۵ آبان
ارزیابی بیمارستانها : تدوين استانداردهاي اعتبار بخشي بيمارستانها
بسياري از تجربياتي كه در بيمارستان‌هاي كشورهاي در حال توسعه انجام مي‌شود، متأسفانه مصرف نمي‌شود    . . . . .   استفاده صحيح از فن‌آوري اطلاعات در درجه اول موجب ارتقاء مراقبت از بيماران مي‌شود   . . . . . .   كاربرد صحيح، علمي و معتبر علم و فن‌آوري در بيمارستان‌ها و به خصوص بيمارستان‌هاي آموزشي و گسترش كاربرد جامع اين فن‌آوري در تمام بيمارستان‌هاي كشور از مهمترين اهداف وزارت بهداشت است  . . . . . جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5394 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ سه شنبه ۲۰ مهر
ارزیابی بیمارستانها : سهم خدمات تغذیه در ارزشیابی بیمارستان ها
آموزش هایی برای كارشناسان تغذیه بیمارستان ها پیش بینی شده كه به صورت مستقیم در ارزشیابی بیمارستان ها لحاظ می شود    . . . . . .    بخش های مختلف وزارت بهداشت مانند مراكز اعتباربخشی درمان و ارزشیابی بیمارستان ها، اقدامات مشتركی را در دست انجام دارند كه از جمله این اقدامات بازنگری استانداردهای بیمارستانی است     . . . . . .    برای سال های آینده  بخشی از ارزشیابی بیمارستان ها بر اساس خدمات تغذیه ارایه شده در بیمارستان چه از نظر مشاوره تغذیه و چه از نظر خدمتی كه باید ارایه شود خواهد بود     . . . . .    پروتكل هایی به عنوان پروتكل تغذیه در بیماران بستری ICU و CCU كه تغذیه غیردهانی دارند در حال تهیه و تدوین است تا به عنوان پروتكل نهایی وزارت بهداشت در استانداردسازی بیمارستان ها مورد استفاده قرار گیرد     . . . . . .     كارشناسان تغذیه كه از سال آینده وارد بیمارستان ها می شوند از وضعیت خدمت صرف در آشپزخانه ها خارج می شوند؛ به طوری كه یك واحد از تغذیه به خدمات غذایی در آشپزخانه ها و بخش دیگر به خدمات مشاوره ای تغذیه اختصاص می یابد     . . . . . .    بر اساس آیین نامه تاسیس بیمارستان ها باید به ازای هر ۵۰ تخت بستری، یك كارشناس تغذیه وجود داشته باشد كه كار مشاوره را انجام دهد جهت رویت مابقی این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : ...
بیمارستانداری 7741 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ دوشنبه ۲۲ شهريور
ارزیابی بیمارستانها : ايجاددفتر ارتقای كيفيت درمان دربیمارستانها
. . . . .  در طول ساليان سال به روش‌هاي مختلفي بحث كيفيت در بيمارستان‌ها را مورد توجه قرار داده‌ايم. بحث ISC و EFQM‌ را مطرح كرديم. بحث حاكميت باليني به نوعي شاخص‌هاي كيفي‌تر و گسترده‌تري است كه مي‌توان مشكلات حوزه تكنيكال را بهتر حل كند به دليل اينكه وسيع‌تر است  . . . . . حاكميت خدمات باليني نوعي برنامه ارتقاي كيفيت خدمات درماني است و اين حاكميت براي ارائه خدمات درماني كه اجزاي مختلفي دارد  . . . . .  حاكميت خدمات باليني پس از بررسي مميزي همه موضوعات و فرآيندها و پس از مشاهده، ثبت بازخوردها را بررسي مي‌كندجهت مطالعه مابقی خبر ٬  بر روی کلمه    ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید .  ...
بیمارستانداری 5232 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ چهارشنبه ۳۰ تير
ارزیابی بیمارستانها : چرا بيمارستانها ستاره دار نميشوند ؟
. . . . . در حاليكه همگان بر ضرورت اطلاع رساني شفاف و دقيق از ميزان كيفيت خدمات بيمارستاني به مردم متفق القولند چرا اين مهم  علي رغم وجود اطلاعات آن در مراكز نظارتي ، در دسترس مردم قرار نميگيرد ؟  . . . . . . فاكتورهاي مهمي همچون : وضعيت اورژانس‌ها ، وضعيت تجهيزات بيمارستاني و نحوه نگهداشت آنها ، وضعيت كاليبراسيون و ميزان انحراف و خطاي تجهيزات پزشكي ، وضعيت آزمايشگاه‌ها . . .كه در رتبه بندي بيمارستانها در نظر گرفته مي‌شود  همگي میتوانند به نحو چشمگیری در نحوهء تشخیص بیماری و چگونگی درمان و طول درمان و هزینه های درمان و . . . . بیماران موءثر و حیاتی باشند ؛ ضمن آنکه مواردی نظیر : رعايت تعرفه‌هاي مصوب ، چگونگي بر خورد با مردم ، ، رعايت مسائل بهداشتي ، نحوه دفع زباله‌هاي بيمارستاني و ميزان آمار سزارين و . . . . نیز در روند سلامت جامعه به طور عام بسیار اثر گذار میباشند . . . . . جهت رویت مابقی این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5593 : تعداد مشاهده۱۳۸۸ جمعه ۱۱ دي
ارزیابی بیمارستانها : اصلاح استانداردهاي ارزشيابي بيمارستان‌ها
رئيس اداره اورژانس بيمارستاني وزارت بهداشت، از تدوين پيش نويس اصلاح استانداردهاي ارزشيابي بيمارستان‌ها توسط مركز نظارت و اعتباربخشي وزارت بهداشت خبر داد اين درحالي است كه سال گذشته دستورالعمل جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها بر مبناي ميزان جلب رضايت بيماران به جاي توجه به ساختار و منابع فيزيكي، تدوين شده و قرار بود پس از طي دوره آزمايشي نيمه اول سال‌جاري به‌صورت كشوري اجرايي ‌شود!دكتر نادر توكلي، گفت: با هماهنگي به عمل آمده با اداره اورژانس بيمارستاني،  نظرات اصلاحي از ديدگاه تخصصي در بخش اورژانس ارائه شد كه عاملي براي ارتقاي سطح خدمت رساني مراكز درماني به شمار مي‌رود. توكلي همچنين برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي فرايندهاي اورژانس بيمارستاني (ترياژ و...) و  كارگاه مديريت بخش اورژانس براي متصديان مراكز درماني را از ديگر برنامه‌هاي اين مركز در سال 88 عنوان كرد.مژده رمضاني، رئيس اداره امور بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت و درمان، پيش از اين گفته بود: ارزشيابي بيمارستان‌هاي كشور در زمان حاضر براساس چك ليست‌هايي انجام مي‌شود كه بيشتر به منابع فيزيكي، تجهيزات و منابع انساني توجه دارد، اما در روش جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها شاخص اصلي ارزشيابي بيمارستان‌ها، جلب رضايت بيماران و مراجعه‌كنندگان خواهد بود و رتبه بيمارستان نيز بر همين اساس تعيين مي‌شود.اين درحالي است كه دكتر مسعود مسلمي فرد، نايب‌رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران، با تاكيد بر كيفيت پايين خدماتي كه در بيمارستان‌هاي دولتي ارائه مي‌شود،  گفت: بحث تكريم ارباب رجوع يكي از مباحث مهم در ارائه هر نوع خدمتي است اما اينكه ملاك ارزيابي بيمارستان‌ها قرار بگيرد توجيه علمي و منطقي ندارد چرا كه مردم درخصوص اينكه وضعيت تجهيزات بيمارستان چگونه است يا  از وضعيت كيت‌هاي آزمايشگاهي يا كيفيت داروها، اتاق عمل استاندارد، ساختار فيزيكي بيمارستان و كادر جراحي و...اطلاعي ندارند.حالیه مابقی مطلب را ٬ با کلیک کردن بر روی   ادامهء متن    در پایین این کادر ٬  ملاحظه بفرمائید : ...
بیمارستانداری 6091 : تعداد مشاهده۱۳۸۸ جمعه ۲۶ تير
ارزیابی بیمارستانها : روش جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها
 . . . . . دكتر مسعود مسلمي فرد، نايب‌رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران، با تاكيد بر كيفيت پايين خدماتي كه در بيمارستان‌هاي دولتي ارائه مي‌شود،  گفت: بحث تكريم ارباب رجوع يكي از مباحث مهم در ارائه هر نوع خدمتي است اما اينكه ملاك ارزيابي بيمارستان‌ها قرار بگيرد توجيه علمي و منطقي ندارد چرا كه مردم در خصوص اينكه وضعيت تجهيزات بيمارستان چگونه است يا وضعيت كيت‌هاي آزمايشگاهي يا كيفيت داروها، اتاق عمل استاندارد، ساختار فيزيكي بيمارستان و كادر جراحي و...اطلاعي ندارند. . . . .  . . . . . مهم‌ترين شاخص‌هايي كه در رتبه بندي و ارزشيابي بيمارستان‌ها در نظر گرفته مي‌شود شامل رعايت حقوق بيماران، رضايتمندي بيماران، نحوه ارائه خدمات در اورژانس‌هاي بيمارستاني، نحوه دفع زباله‌هاي عفوني، توجه به تعرفه‌هاي قانوني و وضعيت تجهيزات پزشكي و بيمارستاني و ميزان آمار فوتي بيمارستان‌ها است. . . . . . جهت رویت مابقی این مطلب تحليلي که عینآ به نقل از سايت همشهري آنلاين ميباشد ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 12664 : تعداد مشاهده۱۳۸۷ شنبه ۲۵ آبان
ارزیابی بیمارستانها : ارزشيابي بيمارستانها بر مبناي رضايت بيمار
رئيس اداره نظارت بر بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت گفت: دستورالعمل جديد ارزشيابي بيمارستانها بر مبناي ميزان جلب رضايت بيماران به جاي توجه به ساختار و منابع فيزيكي تدوين و پس از طي دوره آزمايشي نيمه اول سال آينده به صورت كشوري اجرايي مي‌شود.مژده رمضاني افزود: ارزشيابي بيمارستان‌هاي كشور در زمان حاضر بر اساس چك ليست‌هايي انجام مي‌شود كه بيشتر به منابع فيزيكي، تجهيزات و منابع انساني توجه دارد، اما در روش جديد ارزشيابي بيمارستان‌ها شاخص اصلي ارزشيابي بيمارستان‌ها، جلب رضايت بيماران و مراجعه كنندگان خواهد بود و رتبه بيمارستان نيز بر همين اساس تعيين مي‌شود. وي ادامه داد: آخرين چك ليست‌هايي كه براي ارزشيابي بيمارستان‌ها طراحي شده در سال 76 تنظيم شده است اما اكنون با توجه به استانداردهاي جديدي كه مورد توجه وزارت بهداشت است و به عنوان معيارهاي جديد جهاني ارزشيابي بيمارستان‌ها مورد توجه است بيشتر به كيفيت خدمات، نحوه ارائه خدمات و رفتار با بيماران و مراجعه‌كنندگان و به طور كلي جلب رضايت مشتريان توجه مي‌شود كه البته وجود امكانات فيزيكي مناسب نيز در اين زمينه بي‌تاثير نيست و مورد توجه است. رمضاني اضافه كرد: البته نظارت بر وضعيت تجهيزات پزشكي و منابع فيزيكي و انساني بيمارستان‌ها در طول سال از طريق ادارات ديگري در وزارت بهداشت پيگيري مي‌شود اما ارزيابي سالانه بيمارستان‌هاي كشور كه معيار تعيين رتبه بيمارستان است از سال آينده به شيوه جديد انجام خواهد شد. جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 13695 : تعداد مشاهده۱۳۸۷ جمعه ۲۴ آبان
ارزیابی بیمارستانها : تعریف استانداردهاي جديد بيمارستاني برای سال1387
رئيس اداره امور بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت گفت: استانداردهاي جديد بيمارستاني ايران تا ‌آخر امسال تعريف مي‌شود و از فروردين 87 ارزشيابي بيمارستان‌هاي كشور از طريق بخش خصوصي و طرف سوم غير از وزارت بهداشت و بيمارستان‌ها شروع مي‌شود. حسن كراني افزود: ارزشيابي كه فعلاً از بيمارستان‌هاي كشور وجود دارد بيش‌تر بر اساس معيارهاي فيزيكي و برخي معيارها و شاخص‌هاي سلامت است كه با توجه به تعريف جديد سلامت جوابگوي نياز امروز نيست و تكيه بر آن‌ها رضايتمندي بيماران و مراجعان را افزايش نمي‌دهد. كراني گفت: استانداردها و شاخص هاي ارزشيابي بيمارستاني به طور كلي 2 گروه بزرگ خواهند بود يكسري شاخص‌هاي فيزيكي بيمارستان مانند فضاي فيزيكي، ارتفاع سقف بيمارستان، وضع ديوارها، كف و ساير شاخص‌هاي محيطي بيمارستان و گروه دوم كه مهم‌تر است شاخص‌هايي است كه مستقيماً به سلامت مراجعان مربوط مي‌شود مانند زمان انتظار براي پذيرش بيمار، آموزش و مشاوره بيمار در حين بستري و پس از ترخيص يا سكته و مراجعه دوباره بيمار پس از بستري و عمل جراحي، استاندارد تخت بيمارستاني و اجراي نظام سطح بندي خدمات كه بي توجهي به آن‌ها مستقيماً سلامت بيماران را تحت تأثير قرار مي‌دهد.  جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :     ...
بیمارستانداری 5801 : تعداد مشاهده۱۳۸۶ شنبه ۱۱ اسفند
ارزیابی بیمارستانها : 70 درصد بيمارستانهاي ايران درجه يك هستند
در زمان حاضر همه بيمارستانهاي كشور رتبه مشخص دارند كه به آنها اعلام شده است و تعرفه‌هاي آنها نيز بر اساس رتبه‌اي كه دارند تعيين مي‌شود، بر اين اساس 70 درصد از مجموع 850 بيمارستان كشور درجه يك هستند و بقيه درجه دو يا سه هستند    . . . . . .    رتبه‌بندي بيمارستانها و مراكز بهداشتي، درماني كشور به طور دائم انجام مي‌شود و اين مراكز مي‌توانند با بهبود كيفيت خدمات، رتبه خود را ارتقا دهند، به همين منظور فرمهاي خود ارزيابي به بيمارستانهاي كشور داده شده است و شاخصهاي ارزيابي نيز به آنها اعلام شده است تا خود بيمارستانها درجه پيشنهاديشان را اعلام كنند     . . . . . .   6 بيمارستان كشور درخواست دريافت مجوز توريسم درماني را به وزارت بهداشت ارائه كرده‌اند كه در حال بررسي است     . . . . .   اين درخواستها بيشتر از شهرهاي تهران، مشهد و شيراز مربوط به مراكز تخصصي ارائه دهنده خدمات چشم، جراحي قلب، دندانپزشكي، اينترويشنها شامل خدمات آنژيوگرافي و آنژيو پلاستي است    . . . . . .    خدمات ديگري نيز مانند مراكز پيوند يا درمان بيماران ضايعه نخاعي نيز هستند كه توان ارائه خدمت به بيماران خارجي را دارند اما با توجه به نياز مردم كشورمان به اين خدمات فعلاً صلاح نيست كه وارد فاز صدور مجوز توريسم درماني براي اين مراكز شويم   . . . . . . .     مراكزي كه درخواست مجوز توريسم درماني مي‌كنند بايد در آن بخش حتماً رتبه درجه يك عالي داشته باشند و كل بيمارستان نيز بايد حداقل درجه يك باشد   . . . . . .   جهت رویت متن کامل این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :   ...
بیمارستانداری 5911 : تعداد مشاهده۱۳۸۶ چهارشنبه ۱۰ بهمن
ارزیابی بیمارستانها : مشخص شدن رتبهء همه بيمارستانهاي كشور
رئيس اداره صدور پروانه‌هاي وزارت بهداشت گفت: 70 درصد از مجموع 850 بيمارستان دولتي و خصوصي كشور درجه يك هستند كه 6 بيمارستان از اين مجموعه درخواست دريافت مجوز توريسم درماني كرده‌اند    . . . . . .    با اين وجود رتبه‌بندي بيمارستانها و مراكز بهداشتي، درماني كشور به طور دائم انجام مي‌شود و اين مراكز مي‌توانند با بهبود كيفيت خدمات، رتبه خود را ارتقا دهند، به همين منظور فرمهاي خود ارزيابي به بيمارستانهاي كشور داده شده است و شاخصهاي ارزيابي نيز به آنها اعلام شده است تا خود بيمارستانها درجه پيشنهاديشان را اعلام كنند      . . . . . .     مراكزي كه درخواست مجوز توريسم درماني مي‌كنند بايد در آن بخش حتماً رتبه درجه يك عالي داشته باشند و كل بيمارستان نيز بايد حداقل درجه يك باشد     . . . . . .     درخواست های مجوز توریست درمانی ٬  بيشتر از شهرهاي تهران، مشهد و شيراز مربوط به مراكز تخصصي ارائه دهنده خدمات چشم، جراحي قلب، دندانپزشكي، اينترويشنها شامل خدمات آنژيوگرافي و آنژيو پلاستي است  . . . . . .    لطفآ جهت روءیت ما بقی خبر ٬ بر روی کلمهء   ادامهء متن در ذیل این کادر کلیک فرمایید : ...
بیمارستانداری 5835 : تعداد مشاهده۱۳۸۶ پنج شنبه ۱۰ آبان
ارزیابی بیمارستانها : سلامت بیمارستان ها سنجیده می شود
 ارائه اعتبار به بیمارستان ها براساس عملكرد    . . . . .     با اجرای طرح سنجش عملكرد بیمارستان ها در آینده هرگونه اعتباری براساس عملكرد به آنها اختصاص می یابد     . . . . . .     بهداشت و تمیزبودن بیمارستان ها ، زمان رسیدگی كادر بیمارستان به بیماران، زمان رسیدن پرستار به بالای سربیمار و احیای مجدد بیماران در بیمارستان ها ازجمله شاخص هایی است كه در سنجش عملكرد بیمارستان ها قطعاً موردتوجه خواهدبود     . . . . . .    بیمارستان ها با توجه به شاخص های عملكردی و كیفیتی رتبه بندی و درجه بندی می شوند     . . . . . .    هم اكنون درجه بندی بیمارستان ها با توجه به ارزش های ساختاری آنها صورت می گیرد     . . . . . .     تدوین شاخص های ایمنی و حقوق بیمار ، اصلاح نظام كنترل مدیریت و ساماندهی نظام كنترل كشوری هم از مداخلات برای بهبود وضعیت بخش بستری است   . . . . .   براین اساس سیستم نظارت و ارتباط متقابل مسئولان با مراجعه كنندگان به بیمارستان ها با عنوان « ندای سلامت » راه اندازی می شود     . . . . .     از این طریق با راه اندازی ۳ یا ۴ سیستم ارتباطی نظرات مراجعه كنندگان به بیمارستان ها جمع آوری و حتی بعضی از آنها مستقیماً توسط وزیر ، معاونان وی ، مدیران كل و رئیسان بیمارستان ها و از طریق تماس مستقیم با آنها پاسخ داده می شود. »قدمت نیم قرنی بیش از ۳۵ درصد بیمارستان ها     . . . . . .   عمر بیمارستان ها نیز یكی از عوامل تأثیرگذار بر ارائه خدمات است. رئیس اداره امور بیمارستان های وزارت بهداشت و درمان ٬ آماری درباره قدمت بیمارستان های كشور می دهد: « هم اكنون بیش از ۳۵ درصد فضاهای فیزیكی بیمارستانی كشور قدمت بالای ۵۰ سال ساخت دارند و نزدیك به ۵۰ درصد بیمارستان ها نیز فضاهای قدیمی دارند. البته سعی داریم سالانه تعدادی از آنها را جایگزین كنیم. از نظر بهداشتی نیز به طور كلی شاخص ها بد نیست    . . . . . .     هم اكنون ۲ هزار و ۶۱۹ تخت ICU عمومی و داخلی ، ۳۰۲ تخت ICU مغز و اعصاب  ، ۳۷۵ تخت ICU جراحی قلب در كشور وجود دارد . ۲۸ تخت PICU یعنی ICU ویژه سوختگی راه اندازی شده و پیش بینی كرده ایم تخت های ICU سوختگی تا پایان سال به ۸۵ مورد افزایش یابد      . . . . . . .     در این زمینه ۸۴۵ تخت NIC موجود نیز تا پایان سال به بیش از یك هزار تخت افزایش می یابد و ۳ هزار و ۳۲۲ تخت CCU ویژه بزرگسالان بیمارستان های كشور موجود است    . . . . . .     به عبارتی ۸۵ هزار و ۱۲۹ تخت از بین بیش از ۱۰۴ هزار و ۵۸ تخت ثابت بیمارستان های كشور دایر هستند كه ۱۰ درصد آنها یعنی ۷ هزار تخت ویژه هستند    . . . . . .     ضریب اشغال تخت های ویژه نیز بین ۷۳ تا ۱۱۹ درصد و به طور متوسط اشغال تخت های ویژه نزدیك به ۸۹ درصد است. این در حالی است كه انتظار داریم با توجه به مدت اقامت بالا در این تخت ها ضریب ایده آل اشغال آنها ۸۳ تا ۸۵ درصد باشد    . . . . . .     عملیات اجرایی تمامی طرح های بهبود وضعیت بیمارستان ها از بهمن ماه شروع خواهد شد    . . . . . .     با اجرای این طرح ها چنانچه رضایتمندی ها از بهداشت و عملكرد بیمارستان ها مناسب نباشد ، درجه بیمارستان ها را ، دولتی یا خصوصی ٬ كم می كنیم    . . . . .  جهت مطالعه باقی خبر و تحلیل آن  ٬  بر روی کلمه    ادامه متن  در زیر خبر کلیک فرمائید: ...
بیمارستانداری 6063 : تعداد مشاهده۱۳۸۶ پنج شنبه ۸ شهريور
تعداد کل مطالب این گروه :102
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 8474
بازدید دیروز : 6257
بازدید این ماه : 30481
بازدید امسال : 846219
بازدید کل : 36320627

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش