50 مطلب آخر
خبرپرستاری : كمردرد در پرستاران 22 برابر معلمان
. . . .  رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت: پرستاران 22 برابر معلمان دچار كمردرد، دردهاي عضلاني و اختلالات خواب مي‌شوند و 78 درصد پرستاران كشور با فرسودگي‌هاي شغلي مواجه هستند  . . . .  بخش خصوصي تاكنون هيچ قانون و دستورالعملي براي پرستاران اجرا نكرده است و اين در حالي است كه سهامداران بيمارستان‌هاي خصوصي و برخي اقشار برگزيده با استثمار پرستاران، سودهاي ميلياردي و چند صد ميليوني مي‌برند اما براي كاهش ساعت كار پرستاران و مزاياي مشاغل سخت و غيره مشكل مالي و اعتباري دارند  . . . . . جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :  ...
خواندنی ها 4748 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ يکشنبه ۱۹ ارديبهشت
خبرپرستاری : اجراي قانون كاهش ساعتكاري پرستاری از 1/2/88
. . . .  قانون ارتقاي بهره‌وري خدمات پرسنل باليني كه به قانون كاهش ساعت كاري پرستاران معروف شده است از اول ارديبهشت (يك روز بعد از روز پرستار) در سراسر كشور اجرايي مي‌شود  . . . .  با اجراي اين قانون ساعت كاري پرستاران بين يك تا 8 ساعت در هفته كاهش مي‌يابد، 5 ساعت از اين كاهش به سابقه خدمت مربوط است، 2 ساعت از آن به صعوبت و سختي كار ارتباط دارد و يك ساعت ديگر نيز با توجه به نوبت كاري و شيفت در گردش پرستاران كاهش مي‌يابد  . . .  بر اساس اين قانون شغل پرستاري در تمام بخش‌هاي دولتي، غير دولتي، نيروهاي مسلح و بخش خصوصي جزء مشاغل سخت و زيان آور شناخته شد و تمام كادر پرستاري از بهيار تا دكتراي پرستاري شاغل در اين بخش‌ها اعم از زن و مرد از مزاياي قانون مشاغل سخت و زيان آ‌ور برخوردار مي‌شوند  . . . .   از اين پس كاركنان اين بخش نبايد بيش از 36 ساعت در هفته كار كنند و چون پرستاري جزء مشاغل سخت و زيان آور نيز مصوب شده است بر اساس قانون كار نيز كاركنان مشاغل سخت و زيان آور نبايد بيش از 36 ساعت در هفته كار كنند بنابراين اين مسئله در دو قانون مختلف مورد تأكيد قرار گرفته است بنابراين جاي هيچگونه شبهه‌اي ندارد  . . . .جهت رویت متن كامل اين خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 4950 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ چهارشنبه ۲۵ فروردين
خبرپرستاری : پاسخی برای دغدغه های پرستاران
. . . . . مدير طرح بازطراحي ساختار سازماني بيمارستان هاي هيات امنايي در پاسخ  دغدغه های پرستاران در مورد بیمارستانهای هیات امنایی گفت:‌ بيمارستان هاي هيات امنايي ، مشمول اين طرح با ضرايب جديد، بين 30 تا 50 درصد، افزايش تعداد کادر پرستاري و خدمات مراقبتي خواهند داشت . . . .  براي هر 64 نوع تخت بخش باليني و هفت نوع تخت ستاره دار مثل تخت زايمان و اورژانس، ‌ضرايب کادر مراقبتي تعريف کرده ايم و در اين تعريف، به عنوان مثال پرستار، کمک پرستار و بيمار بر هر کدام به صورت مجزا، ضريب گرفته اند . . . . در طراخي جديد ،‌سرپرستاران در مواقع غيبت رييس بخش به عنوان قائم مقام وي شناخته شده و با اين کار جايگاه جامعه پرستاري ارتقا يافته و بستر لازم براي افزايش انگيزه هاي کاري آنها فراهم مي شود . . . . ‌در طراحي جديد ، همچنين تمام فعاليت عملياتي بيمارستان در معاونتي به عنوان معاونت آموزش و سلامت يا معاونت عمليات يکپارچه شده که اين موضوع به معناي حذف دفاتر پرستاري يا تنزل جايگاه آنها نيست . . . . در زمان غيبت رييس بيمارستان ، معاون آموزش و سلامت به عنوان قائم مقام او عمل مي کند . همچنين در ساختار دروني معاونت آموزش و سلامت نيز پيشنهاد شده که مدير پرستاري ( مترون) و يا مدير کنترل و هماهنگي عمليات به عنوان قائم مقام معاون آموزش و سلامت ايفاي نقش کنند  . . . . . جهت رویت متن کامل این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5407 : تعداد مشاهده۱۳۸۹ شنبه ۱۴ فروردين
خبرپرستاری : سال آينده : تحول درزندگي پرستاران كشور ؟
با تصويب آيين نامه اجرايي قانون ارتقاي بهره‌وري خدمات پرسنل باليني بالاخره پرستاران زن جزء شاغلان مشاغل سخت و زيان آور محسوب شدند و از سال آينده با اجراي آن پرستاران زندگي حرفه‌اي جديدي را تجربه خواهند كرد . . . .  با اجراي اين طرح، ساعت كاري پرستاران بر اساس 3 عامل سابقه كاري، سختي كار و نوبت كاري تا 8 ساعت بر اساس جداولي كه در حال طراحي كاهش مي‌يابد و به حداقل 35 ساعت در هفته تقليل مي‌يابد. 5 ساعت از اين كاهش ساعت كاري مربوط به سابقه كار است كه مثلاً براي يك پرستار با 15 سال سابقه به طور كامل اعمال مي‌شود، 2 ساعت آن به سختي كار مربوط است و يك ساعت ديگر آن به نوبت كاري پرستار بستگي دارد . . . . ‌ فعاليت در شب و روزهاي تعطيل نيز با ضريب كاري 5/1 براي پرستاران محاسبه خواهد شد، همچنين پرستاران نيابد در يك شيفت كاري بيش از 12 ساعت بمانند و فاصله يك ساعت تعويض شيفت كاري نيز جزء ساعت كاري پرستاران محسوب شده و لازم نيست پرستاران با سرعت شيفت خود را تحويل دهند . . . . ميزان اضافه كار هر پرستار نيز . . . . . جهت رویت متن كامل اين خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5823 : تعداد مشاهده۱۳۸۸ پنج شنبه ۱ بهمن
خبرپرستاری : تبعيض در بيمارستان‌ها غوغا مي‌كند
رييس سازمان نظام پرستاري كشور گفت:  . . . .  روح قانون تعرفه‌گذاري فرياد در درون خفته چندين ساله پرستاري است اما هم اكنون در بيمارستان‌ها به لحاظ پرداخت كارانه تبعيض غوغا مي‌كند . . . . هيچ بهانه‌اي براي به تاخير انداختن اجراي طرح تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري وجود ندارد  . . . . درآيين نامه اداره هيات امنايي بيمارستاني بلندپروازي‌هاي غير قابل اجرايي منظور شده‌است  . . .   جهت رویت متن كامل اين خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5440 : تعداد مشاهده۱۳۸۸ چهارشنبه ۱۱ آذر
خبرپرستاری : پرستاران : تدوين ناقص آييننامه هيئت امناء
. . . .  مركز تحول اداري وزارت بهداشت براي تدوين  آيين نامهء بيمارستانهاي هيئت امنائي آن را به يك شركت بيروني ارجاع داده به همين علت در تدوين آن نظرات كارشناسي تمام گروه‌هاي جامعه پزشكي و افراد با تجربه لحاظ نشده است و افرادي اين آيين نامه را تدوين كرده‌اند كه تجربه كار در امور سلامت را ندارند  . . . . متأسفانه نگاهي كه از قديم در سازمان مديريت و برنامه ريزي وجود داشت و هنوز هم باقيمانده آن در دستگاه‌هاي تصميم گير با اسم جديد وجود دارد مخالف افزايش تعداد كادر پرستاري و در محاسبات خود را طوري ارائه مي‌دهند كه گويي تعداد پرستار در كشور بيش از حد نياز هم هست كه سازمان نظام پرستاري اين نگاه غير كارشناسي را نمي‌پذيرد  . . . . جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5564 : تعداد مشاهده۱۳۸۸ دوشنبه ۲۵ آبان
خبرپرستاری : متن كامل آيين نامه كاهش ساعتكار پرستاران
آيين‌نامه قانون كاهش ساعت كاري پرستاران در وزارت بهداشت تصويب شد و براي تصويب نهايي و اجرا به دولت رفت  . . . .   با اجراي اين قانون حدود 17 هزار پرستار و كادر درماني جديد در بخش دولتي استخدام مي‌شوند و ساعت كاري پرستاران به طور ميانگين 4 ساعت در هفته كم مي‌شود   . . . .  متن كامل آيين‌نامه قانون ارتقا بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت كه در وزارت بهداشت تصويب شده شامل ۹ ماده و ۲ تبصره است  . . . .  جهت رویت متن كامل اين خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5863 : تعداد مشاهده۱۳۸۸ شنبه ۹ آبان
خبرپرستاری : مشكل تشخيص پرستاران از پرستار‌نماها
 . . . .   رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت: مشكل اصلي كه پرستاران در بيمارستان‌ها دارند اين است كه نمي‌توان آنها را با پرسنل ديگر تشخيص داد   . . . . . بعضي از برخوردهاي ناشايستي كه با بيماران صورت مي‌گيرد را پرستار‌نماها نشان مي‌دهند كه به علت كم بودن نيرو از آنها استفاده مي‌شود؛ در حال حاضر ساماندهي اينگونه پرستاران را نيز در دست اجرا داريم  . . . . جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5426 : تعداد مشاهده۱۳۸۸ سه شنبه ۵ آبان
خبرپرستاری : كاهش ساعت كار شاغلين رسته بهداشتي درماني
بر اساس مصوبه مجلس ساعت كار شاغلين باليني رسته بهداشتي، درماني بخش‌هاي دولتي و غيردولتي به تناسب در هفته حداكثر تا 8 ساعت كاهش مي‌يابد.بر اساس ماده واحده اين لايحه كه به تصويب نهائي مجلس رسيد؛ ساعت كار هفتگي شاغلين باليني رسته بهداشتي، درماني در بخش‌هاي دولتي (كشوري و لشكري) و غيردولتي با توجه به صعوبت كار، سابقه خدمت و كار در نوبت‌هاي كاري‌ غيرمتعارف، به تناسب در هفته حداكثر تا 8 ساعت تقليل مي‌يابد. بر اين اساس همچنين كاركنان رسته بهداشتي، درماني موضوع بند (3) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه، حداكثر تا يك ماه از مرخصي كار در محيط‌هاي غيرمتعارف برخورد مي‌شوند.براساس مصوبه مجلس ساعت كار در نوبت‌هاي شب و ايام تعطيل با ضريب 5/1 و در نوبت عصر با ضريب 2/1 محاسبه مي‌شود. همچنين مشمولين اين ماده اجازه كار بيش از 12 ساعت متوالي را ندارند و مي‌توانند حداكثر معادل نصف ساعت كار موظف ماهانه، با توافق كارفرما اضافه‌كار انجام دهند. جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :   ...
بیمارستانداری 5673 : تعداد مشاهده۱۳۸۷ سه شنبه ۶ اسفند
خبرپرستاری : سرنوشت لايحه كاهش ساعت كار پرستاران ؟
گرچه مدتهاست از اخبار لايحه كاهش ساعت كاري پرسنل بهداشتي- درماني شاغل در امور باليني ميگذرد ٬ هنوز  از تصوبيب و اجراي اين لايحه كه از اثر گذار ترين مباني در درمان خواهد بود ٬ خبري منتشر نشده است . مروري بر بعضي مفاد اين  لايحه شايد موجب ياد آوري مسئولين مربوطه  براي پيگيري موضوع بوده باشد : مهر سال جاري بود كه رئيس سازمان نظام پرستاري گفت: لايحه كاهش ساعت كاري پرسنل بهداشتي- درماني شاغل در امور باليني با تاكيد بر پرستاران،‌تمام شاغالان اين حرف در بخش دولتي، خصوصي، نيروهاي مسلح و تامين اجتماعي را شامل مي‌شود، البته نيروهاي ستادي و اداري شامل اين لايحه نمي‌شوند و فقط پزشكان، پرستاران، ماماها،‌ بهياران و پرسنلي كه به صورت شيفيتي در مراكز بهداشتي- درماني كار مي‌كنند مشمول اين قانون خواهند شد. ميرزابيگي افزود: پيشنهادي كه در جلسه كارشناسي اين لايحه مطرح شد اين بود كه گر چه در لايحه ميزان ساعت كاري اين پرسنل مشخص نشده است اما لازم است كه با اعمال تغييراتي در آن حداقل و حداكثر ساعت كاري پرسنل بهداشتي و درماني مشخص شود، همچنين اضافه كاري پرستاران و ساير پرسنل شاغل در بالين نيز محدود شود همچنين حضور بيش از 12 ساعت پشت سر هم در يك شيفت ممنوع شود.تا پرستاران كه بيشتر آنها زن هستند بتوانند به زندگي شخصي و خانوادگي خود نيز برسند. وي گفت: متاسفانه سختي كار، اضافه كاري اجباري و شيفت‌هاي پشت سر هم باعث شده پرستاران بعد از حداكثر 12سال سابقه كاري به انواع بيماريها و ناراحتي‌هاي اسكلتي، رواني و حتي بيماري‌هاي عفوني مبتلا شوند. وي افزود: پيشنهاد وزارت بهداشت در اين لايحه اين است كه كاهش ساعت كاري به صورت پلكاني با افزايش سن، سابقه كار و سختي كار اعمال مي‌شود اما در كميته بررسي اين لايحه اين نكته مطرح شد كه بايد تلفيقي بين طرح كاهش پلكاني و تعين و استاندارد سازي ساعت كاري پرستاران و پرسنل شاغل در بالين انجام شود. جهت رویت مابقی این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5708 : تعداد مشاهده۱۳۸۷ يکشنبه ۱۵ دي
خبرپرستاری : عضويت ايران در شوراي بين‌المللي پرستاري
 رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت: براي اولين بار بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران به عضويت ICN شوراي بين‌المللي پرستاري درآمد كه با توجه به تلاش غرب براي منزوي كردن ايران، نشانه جايگاه علمي ايران در جهان است. غضنفر ميرزابيگي  افزود: شوراي بين‌المللي پرستاري ICN كه مخفف International council nursing است، نهاد بين‌المللي علمي، تحقيقاتي، صنفي و مديريتي حرفه پرستاري در دنياست كه 130 عضو دارد و ايران با اكثريت آراي اعضاي آن به عنوان صد و سي و يكمين عضو اين شورا انتخاب شد.وي اضافه كرد: مقر اصلي اين شورا در ژنو است و از اين پس با عضويت ايران در اين شورا، امكان مراودات بين‌المللي و تعاملات علمي جامعه پرستاري ايران با دنيا فراهم مي‌شود و اشتغال و فعاليت پرستاران ايراني در كشورهاي ديگر نيز سهل الوصول‌تر مي‌شود. جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5339 : تعداد مشاهده۱۳۸۷ شنبه ۱۱ آبان
خبرپرستاری : آرشیو اخبار پرستاری - دورهء بهار1387
 با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار پرستاری  ٬ آرشیو     اخبار پرستاری    که قبلآ در ستون اخبار پرستاری این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی   بهار  ۱۳۸۷     در دسترس شما قرار دارد .  لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید . ...
بیمارستانداری 11456 : تعداد مشاهده۱۳۸۷ دوشنبه ۲۵ شهريور
خبرپرستاری : پرستاران چشم انتظار مجلس
‌پرستاران به تصميم مجلس ‌براي كاهش ساعت كاري چشم دوخته‌اند غضنفر ميرزابيگي رئيس سازمان نظام پرستاري گفت: طرح ساعت كاري پرسنل بهداشتي و درماني كه اين هفته در نوبت رسيدگي در مجلس قرار دارد ابتدا با تلاش سازمان نظام پرستاري مطرح شد و بعد از آن وزارت بهداشت ساير پرسنل بهداشتي و درماني را به آن افزود. وي گفت: هدف اصلي ما اين بود كه ساعت كاري پرستاري كه در زمان حاضر كاهش آن مهم‌ترين مطالبه و درخواست پرستاران از دولت است در تمام بخش‌هاي دولتي و غير دولتي، خيريه و نيروهاي مسلح كاهش يابد و يكسان سازي شود تا از سليقه محوري و اجحافي كه در برخي بخش‌ها به پرستاران مي‌شود، جلوگيري شود. وي افزود: در زمان حاضر ساعت كاري پرستاران در كشور ما بين 176 ساعت تا 192 ساعت است و علاوه بر آن به علت كمبود كادر پرستار در بخش دولتي، پرستاران به اضافه كار اجباري مجبور مي‌شود، در حالي كه در اكثر كشورهاي دنيا استاندارد ساعت كار پرستاري بين 34 تا 36 ساعت كار در هفته است و به پرستاران نه تنها اجازه اضافه كاري بيش از اين داده نمي‌شود بلكه مرخصي و تفريحات اجباري هم دارند. وي گفت: مشكل كمبود كار پرستار در كشور نيز در صورت تصويب اين طرح در مجلس با استخدام 10 هزار پرستار در بخش دولتي حل مي‌شود و تعداد پرستاران بخش دولتي كشور از 60 هزار نفر فعلي به 70 هزار نفر افزايش مي‌يابد، اين قانون البته بايد مشمول پرستاران شاغل در بخش‌هاي غير‌دولتي و نيروهاي مسلح نيز ‌شود كه اين بخش‌ها نيز نيازمند افزايش كادر پرستاري خود خواهند بود در اين صورت به استاندارد كادر پرستاري و افزايش رضايتمندي مردم و پرستاران در كشور مي‌رسيم. جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :  ...
بیمارستانداری 5341 : تعداد مشاهده۱۳۸۷ دوشنبه ۲۵ شهريور
خبرپرستاری : آرشیو اخبار پرستاری - دورهء زمستان 86
با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار پرستاری  ٬ آرشیو  اخبار پرستاری که قبلآ در ستون اخبار پرستاری این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی  دی و بهمن و اسفند ماه ۱۳۸۶     در دسترس شما قرار دارد . لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید . ...
بیمارستانداری 5481 : تعداد مشاهده۱۳۸۷ پنج شنبه ۸ فروردين
خبرپرستاری : آرشیو اخبار پرستاری - دورهء آذر 1386
با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار پرستاری  ٬ آرشیو  اخبار پرستاری که قبلآ در ستون اخبار پرستاری این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی آذر ۱۳۸۶  در دسترس شما قرار دارد .  لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید ...
بیمارستانداری 5631 : تعداد مشاهده۱۳۸۶ چهارشنبه ۲۲ اسفند
تعداد کل مطالب این گروه :141
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 581
بازدید دیروز : 2649
بازدید این ماه : 10691
بازدید امسال : 666306
بازدید کل : 34989659

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش